Wensen en raketplezier op nieuwjaarsreceptie Groen Edegem

Donderdag 7 januari hielden we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. We experimenteerden deze keer met een nieuw format: niet alleen wijzelf, en met name fractieleidster Sien Pillot, zouden onze wensen voor het komende jaar voorlezen, maar we nodigden ook drie andere organisaties uit die ons met hun eigen nieuwjaarswensen moesten prikkelen.

ACV Edegem beet de spits af. Ivan Lusyne en André Van Ekelenburg verwezen in hun speech ook naar het eigen memorandum. Enkele concrete suggesties voor o.m. werkzekerheid, kinderopvang, mobiliteit, cultuur en wonen werden aangereikt. De volledige lijst aan voorstellen kan je hier downloaden.

Orbit vzw hield een vurig pleidooi voor meer interculturele en interreligieuze solidariteit. De acute vluchtelingenproblematiek kwam uitgebreid aan bod en Peter Keersmaekers gaf duidelijk aan wat Edegem – als lokaal bestuur – kan betekenen. Zijn volledige speech kan je hier vinden.

Natuurpunt is sinds enkele jaren een belangrijke partner in het uitvoeren van het Edegemse natuurbeleid. We hebben daarvoor ook een gezamenlijk charter ondertekend. Johan Claessens was in zijn handgeschreven nieuwjaarsspeech bijzonder kritisch. Verschillende belangrijke uitdagingen rond natuur kwamen aan bod en hij gaf een frisse blik op het Edegemse beleid van vroeger, vandaag en dat van de toekomst.

Met enige fierheid mochten we ook de raketvan tentoonstellen. De raketvan is het eerste zichtbare resultaat van de wijkbudgetten. Het systeem van wijkbudgetten is nieuw sinds deze legislatuur. Buren met creatieve ideeën kunnen van de gemeente een projectsubsidie van max. 10.000 EUR krijgen om hun idee ook echt te gaan uitvoeren. De raketvan is een heus spaceparadijs, waar klein en groot de zotste ruimteavonturen kan beleven. In Gazet van Antwerpen verscheen er daarover volgende artikel. Klik hier.

We danken Davy Buntinx voor de prachtige foto tijdens de speech van Sien. Hieronder nog enkele andere sfeerbeelden van een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie!

Buurtbewoners bouwen ‘raketvan’

De bewoners van de Boerenlegerstraat bouwden een oude caravan om tot een ruimteparadijs. Een realisatie die mogelijk was dankzij de Edegemse wijkbudgetten.

De buurtbewoners van de Boerenlegerstraat bouwden een kleine caravan grotendeels zelf om tot een interactief ruimteparadijs. Inclusief joysticks, televisiescherm, bedieningspanelen, lichten, geluidsknopjes en dergelijke meer. Op de buitenkant van de caravan gaf een kunstenaar een eigen interpretatie van tekeningen die de kinderen uit de straat voor het project maakten.

In totaal kende de gemeente 9500 euro toe aan het project. “Niet alleen de kinderen uit de straat mogen zich uitleven in de raketvan”, zegt Jeroen Van Laer. “De buurtbewoners lenen de caravan ook uit aan andere gemeentelijke buurt- en feestcomités. Het principe is vergelijkbaar met dat van de baravan, die de gemeente deze legislatuur zelf aanschafte.”

De bewoners van de Boerenlegerstraat zijn alvast in de wolken met hun aanwinst. “Toen vanuit de gemeente de vraag kwam om wijkactiviteiten op poten te zetten, hebben we met enkele bewoners de koppen bij elkaar gestoken”, zegt initiatiefnemer Michiel Verhaverbeke. “Al snel ontstond het idee om een oude caravan om te vormen in iets nieuws. Tijdens een zomerse straatbrunch kreeg het idee verder vorm. Heel wat mensen uit de omgeving boden zich spontaan aan om de handen uit de mouwen te steken. Sinds we het resultaat voorstelden tijdens een straatbarbecue, werd de raketvan al uitgeleend aan diverse Edegemse wijken en straten. Hij prikkelt de fantasie van de kinderen en deed al geregeld dienst als slaapplaats.” (dbw)

Nieuwjaars(brief)receptie Groen Edegem: 7 januari

Donderdag 7 januari vanaf 20u: iedereen welkom op de nieuwjaarsreceptie van Groen Edegem in De Schrans én … de raketvan (om echt een vliegende start te nemen)!

De raketvan is een project van de buren van de Boerenlegerstraat die met hun wijkbudget een caravan ombouwden tot interactief spaceparadijs! Een must-see voor jong en iets minder jong!

Op het programma met veel plezier ook nieuwjaarsbrieven van Sien Pillot, fractieleidster Groen Edegem, en drie special guests:

 • Peter Keersmaekers, ORBIT vzw regio Antwerpen, actief o.m. rond interreligieuze ontmoeting en de vluchtelingenproblematiek;
 • Ton Harding, ACV Edegem, als vakbond blijvend betrokken bij het ruimere Edegems beleid;
 • en Johan Claessens, Natuurpunt Edegem en voorzitter milieuraad, die als geen ander de waarde kent van de Edegemse natuur.

Iedereen welkom dus vanaf 20u.

Rond 21u brengen we de nieuwjaarsbrieven.

De raketvan kan je doorlopend een bezoekje brengen.

Drankjes en hapjes worden verzorgd door De Schrans.

Bevestig eventueel je aanwezigheid via Facebook: klik hier.

"Samen schrijven we een mooi verhaal voor Edegem"

Op de kortste dag van het jaar was het ook de laatste gemeenteraad van dit jaar. Eén van de belangrijkste punten op de agenda was uiteraard de begroting voor 2016. Onze fractieleidster Sien Pillot had haar tussenkomst klaar en we brengen "m hier dan ook graag integraal voor jullie:

"Goede avond collega"s,

Tijdens de gemeenteraad van december bespreken we traditioneel de begroting van de gemeente. Een hoogmis zeg maar! Graag wil ik toch nog even het één en het ander in de verf zetten over het afgelopen jaar en wat nog komen gaat, al ben ik het schrijven van nieuwjaarsbrieven eigenlijk al lang verleerd.

We zagen in Edegem het voorbije jaar weer tal van initiatieven rond wijkwerking. De Baravan is volledig operationeel en werd al op tal van buurfeesten gespot. Een wachtlijst is bijna niet meer uit te sluiten. Het aantal buurtfeesten blijft stijgen en dat is zeker mede dankzij het positieve en stimulerende beleid. In 2016 mag er op dit elan zeker verder gegaan worden! De eerste ronde van de wijkbudgetten is achter de rug, waarvan in 2016 de resultaten verder zichtbaar zullen worden. Ik kijk dan ook graag uit naar de volgende rondes!

Ook rond jeugd en kinderopvang zagen we heel wat bruisen. Hoewel we net niet de prijs van jeugdgemeente hebben gewonnen; staan we in de inspiratiebrochure toch met drie sterke voorbeelden: de wilgenhutten aan het pleintje aan het gemeentelijk zwembad, de verjaardagskaart voor 6-jarigen; en Club27. De nieuwe concertwerking in Hangar 27 is dan ook een zeer groot succes. Voor 2016 staan er weer heel wat speeltuinen in de pijplijn : Edegem wil zich graag profileren als kindvriendelijke gemeente en daar zijn de vele speeltuinen zeker een handelsmerk van. Het is in 2016 ook zeker uitkijken naar al de initiatieven die er zullen genomen worden rond Huis van het Kind en met name de oudercafés. 2016 wordt ook het jaar om een speelweefsel doorheen Edegem concreet te maken. De Sorbrechtshofstraat mag de spits afbijten en hopelijk volgen er nog vele leuke voorstellen.

Hof ter Linden en Fort 5 werd en wordt meer en meer op de kaart gezet. 2016 wordt het jaar waar de eerste stappen visibel gaan worden van dat papieren masterplan Fort5-Hof ter Linden: De restauratie van de koetshuizen, paden die recreatie mogelijk maken, maar ook belangrijke verbindingen met de college- en Elsdonkwijk worden een feit. Het speelbos is volop in uitvoering. Maar daarnaast wordt het masterplan ook uitgewerkt in concrete deelplannen. Het ontwerp van de bioklas is daarbij zeer belangrijk voor ons, met tevens een natuureducatief leerpad…

Rond milieu zijn er nog tal van andere zaken op te merken. 2015 was het jaar dat het plan voor de Burgemeestersconvenant werd opgemaakt. In 2016 komt er meer schot in de zaak en geven we ook in Edegem het goede voorbeeld.

We hebben er al meerdere jaren aan gewerkt, maar in 2016 wordt DIFTAR operationeel. De diensten hebben er hard aan gewerkt om op tal van vragen antwoorden te formuleren en oplossingen te zoeken. Dat DIFTAR leeft daar moet ik voor jullie geen tekeningetje over maken. Wij zijn blij met de toenemende verkoop van de GFT bakjes. In het begin van het jaar werden er gemiddeld 3 bakjes per maand verkocht. In december is dat aantal toegenomen tot 50 bakjes per week! Ondertussen zijn er dus maar liefst 400 extra GFT-bakjes verkocht. In januari verwacht de gemeente er nog 250 te verkopen. Samen goed voor zeker 800 extra bakjes en 208 ton GFT uit het restafval. Die kilo"s worden alvast geschrapt uit de opname van het restafval en zetten ons hopelijk op weg om de komende jaren beter te doen in zake afvalbeleid. Onze diensten zijn er helemaal klaar voor en wij ook! 

2016 wordt ook het jaar van de start voor de verbeterde biodiversiteit: er is een unieke beheersovereenkomst met Natuurpunt waarbij zij mee zorg gaan dragen voor enkele groene plekjes in Edegem. De natuursubsidieprojecten voor het Fort 5 krijgen vorm alsook de wateropvang-poel aan de Patronaatstraat…

Aan de nieuwbouw aan Andreas Vesalius werd in 2015 gestart. 2016 en 2017 zullen dan ook in de in de geschiedenisboeken van de gemeenteschool vermeld worden. De samenwerking tussen het bestuur en de school-en ouderraad is zeker bewonderenswaardig.

De plannen voor het nieuwe Vrijetijdscentrum krijgen stilaan vorm. Het participatietraject en het werk van diverse actoren kent in 2016 resultaat in een echt concreet bouwplan waar we hopelijk ook de komende jaren constructief aan kunnen verder bouwen.

Aan de integratie tussen de verschillende diensten van het OCMW en de gemeente wordt volop gewerkt. Een pluim aan zij die dit proces doorlopen en voor de samenwerking aldaar. 2016 zal in dit dossier een zeer belangrijk jaar worden.

Tal van straten kregen in 2015 een nieuw kleedje. Er volgen er weer heel wat de komende jaren. De Drie Eikenstraat zal daar zeker één van de belangrijke zijn met tal van verbeteringen voor elke weggebruiker.

Op het gebied van sport is en blijft de gemeente Edegem nog altijd een zeer belangrijke ondersteuner van de verschillende clubs en verenigingen. 2015 werd dan ook het jaar dat ABES een vernieuwde piste kon inlopen en BES kon genieten van zijn kunstgrasveld.

Aan dit alles is natuurlijk hard gewerkt en wil ik in het bijzonder de diensten bedanken om ook dit jaar de begroting tijdig en positief te besluiten. Met de goede samenwerking tussen de verschillende partijen van de meerderheid wil ik graag mijn betoog afsluiten. Samen schrijven we aan een mooi verhaal voor Edegem."

Gemeente investeert 80.000 euro in vernieuwing speelpleintjes

De gemeente Edegem investeert dit jaar 79.500 euro in de aanleg en de vernieuwing van speelpleintjes. De buurtbewoners mogen hier mee over beslissen. Het nieuwe pleintje aan de Timmerdonckstraat moet tegen het begin van de zomervakantie klaar zijn.

Het speeltuintje aan het Timmerdonckstraat in de Edegemse Molenveldwijk wordt tegen begin juli opgeknapt, goed voor een prijskaartje van zowat 40.000 euro. 'Het vroegere speelplein was helemaal afgeleefd', zegt Edegems jeugdschepen Jeroen Van Laer (Groen). 'In de nieuwe speeltuin komen onder meer enkele molenwieken, een duidelijke knipoog naar de naam van de wijk. Daarnaast komt er een voetbalveldje en brengen we meer reliëf aan op het plein. Zo moet het pleintje op termijn een echt uithangbord worden voor de buurt.'

De gemeente trekt dit jaar ook 39.500 euro uit om drie andere speeltuintjes op te knappen. 'We hebben ons voorgenomen om jaarlijks minstens één nieuwe speeltuin aan te leggen en enkele andere te vernieuwen', zegt Van Laer. 'Dit jaar is de Pieter van den Bemdenlaan aan de beurt, en wordt de speeltuin in gemeentepark Centrum, aan het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO, nvdr.), opgewaardeerd. Er komen wilgenhutten en het bosgedeelte wordt in de toekomst ingericht als speelbos.' De heraanleg is niet alleen een goede zaak voor het IBO zelf, want buiten de openingstijden wordt de tuin ook geopend voor de buurt.

Aansluiten bij inwoners

Voor de heraanleg van het speelveld aan de Pieter Van de Bemdenlaan organiseerde de gemeente twee weken terug een participatiemoment met de buurtbewoners. 'Het is de bedoeling om dat plein te vergroenen, extra reliëf aan te brengen en het parkgevoel te vergroten. Vandaag is het een verscholen en weinig aantrekkelijke vlakte met wat schommels, maar in de toekomst zou het een echt groen rustpunt moeten worden.'

In de buurt van de van de Bemdenlaan wonen vooral oudere mensen met kleinkinderen. 'Het spreekt voor zich dat we de speeltuin bij die bevolkingsgroep laten aansluiten', zegt Van Laer. 'Later kunnen we eventueel beslissen om de speeltuin mee te laten groeien met de kinderen die er rond wonen.'

Buurt inzetten

Aan het IBO wordt wellicht nog deze zomer actie ondernomen. In de van Bemdenlaan beginnen de werkzaamheden pas in het najaar. Een vierde locatie die nog dit jaar wordt aangepakt, is het Nauwelaertsplein. 'Daar heeft de buurt in het kader van onze wijkbudgetten zelf een voorstel uitgewerkt', zegt Van Laer. 'Aangezien de bewoners er enorm gemotiveerd zijn om mee te werken, willen we nagaan of de buurt ook bij de heraanleg zelf kan worden ingezet.'

(c) Nieuwsblad, Koen De Beuckeleer

Edegem start met wijkbudgetten

"Uniek en totaal nieuw voor Edegem", aldus een trotse Jeroen Van Laer (Groen), schepen voor wijkwerking, over het nieuwe reglement wijkbudgetten, "Toffe buurten waar mensen elkaar kennen en samen initiatief nemen, zijn de basis van een gezellige en dynamische gemeente. Met het wijkbudget willen we spontane initiatieven aanmoedigen en betrekken we de inwoners bij het beheer van hun straat, plein of wijk."

Vanaf september 2014 kunnen Edegemnaars hun ideeën voor hun wijk of buurt ook écht gaan realiseren. Met een wijkbudget dat kan oplopen tot 10 000 euro willen we als gemeentebestuur de zelfstandigheid en de creativiteit in de wijken vergroten. 

Alle voorstellen die een duidelijk positief effect hebben op de buurt komen in aanmerking. Een film over de geschiedenis van de wijk, een drinkfonteintje, een kookboek met recepten uit de wijk, een buurtzithoek, een petanquebaan, … Het zijn slechts enkele voorbeelden van initiatieven die voor een wijkbudget in aanmerking zouden kunnen komen. Het maximale bedrag waarvoor Edegemnaars een project kunt indienen bedraagt 10 000 euro, maar dat mag ook veel minder zijn. Er is elk jaar een maximum budget: voor 2015 is dat 12 000 euro, maar tegen 2018 gaat het al over 20 000 euro.

"Bij de selectie van de initiatieven is het uitgangspunt steeds de uitgesproken meerwaarde voor de buurt. Wie een project indient moet bovendien ook een draagvlak vinden binnen de buurt door voor zijn of haar voorstel campagne te voeren.”, vertelt schepen Jeroen Van Laer, "Vaak hebben bewoners zelf een goede kijk op wat er nodig en zinvol is voor hun buurt. Daarnaast zijn bewoners vaak ook bereid om samen met andere buren verantwoordelijkheid op te nemen." 

De eerste oproep naar ideeën verschijnt in het zomernummer en septembernummer van Edegem Vandaag. Voorstellen zijn welkom tot 15 november 2014 via het papieren of online formulier. Voor ieder voorstel moeten de indieners minstens vier handtekeningen van buurtbewoners verzamelen. Vervolgens bekijkt een stuurgroep de haalbaarheid van alle voorstellen. De projectindieners van de geselecteerde projecten krijgen van 15 januari tot 15 februari 2015 de tijd om hun campagne te voeren en zo draagvlak te creëren voor hun idee. Ze moeten minstens 20 buurtbewoners overtuigen van hun idee en een buurtactiviteit organiseren om het voorstel toe te lichten. Op basis van de resultaten van die campagne worden de winnende projecten geselecteerd. Samen met de indieners van het winnende voorstellen maken we als gemeentebestuur tot slot een uitvoeringsplan op.

Maak van de zomermaanden alvast gebruik om je creativiteit te laten gaan! Meer info vind je op www.edegem.be/wijkbudget

Tussenkomst Sien Pillot op meerjarenplan: "Samen investeren in warm, dynamisch en solidair Edegem"

Geachte burgemeester en schepenen,

Geachte collega’s gemeenteraadsleden, 

Geacht publiek

Namens de voltallige Groen-fractie wil ik in de eerste plaats onze tevredenheid en fierheid uitdrukken over het strategisch en financieel meerjarenplan dat vandaag ter stemming voorligt en dat de visie en de ambities van het gemeentebestuur tot 2019 vastlegt. 

We zijn als Groen fier op de constructieve samenwerking en de ploeggeest waarin dit plan tot stand gekomen is. We waren bereid om verantwoordelijkheid in het bestuur op te nemen. Samen met onze coalitiepartners N-VA en Open VLD hebben we alvast bewezen een evenwichtig, eerlijk, duurzaam en tegelijk ambitieus toekomstplan voor Edegem te kunnen uitstippelen. We kijken er naar uit om het samen de komende jaren te gaan uitvoeren.

Toegegeven, heel de BBC-oefening was even wennen, zowel voor ons als nieuwe ploeg, maar ook voor de administratie, voor de adviesraden en de gemeenteraad. Getuige ook de begripsverwarring tussen strategische en prioritaire doelstellingen, budgettaire evenwichten en financiële reserves van 11 tot 20 miljoen, het verschil tussen exploitatie- en investeringsuitgaven, enz. Maar hier zijn we dus, met een plan dat structureel financieel in evenwicht is. Met een plan waarin keuzes zijn gemaakt. Met een plan met een duidelijke visie voor Edegem: samen investeren in een warm, dynamisch en solidair Edegem.

Zes jaar geleden gaf ik als Groen-raadslid, toen nog echt groen achter de oren, samen met Anita, Dirk en Jeroen, een onderbouwde “ja, maar” voor het strategisch meerjarenplan. We zaten toen nog in de oppositie, maar dachten constructief mee na over de toekomst van Edegem. Ik heb onze tussenkomst van toen er nog eens bij genomen. Als oppositiepartij heb je makkelijk roepen. Onze rol vandaag is anders. 

Maar als ik onze bedenkingen van toen lees, kan ik niet anders dan trots zijn op het werkstuk dat vandaag voorligt en eigenlijk ook op de constructieve en onderbouwde tussenkomst die we toen, zes jaar geleden, deden (zie hier).

 • We bieden vandaag een antwoord op het structureel financieel tekort, 
 • We trekken het luik veiligheid open door in te zetten op buurtwerking en de aanpak van het subjectief onveiligheidsgevoel, 
 • Er komt nu wel een milieubarometer met duidelijke indicatoren om het verkleinen van onze ecologische voetafdruk te meten, meer nog, dit bestuur maakt een aanzienlijk bedrag vrij om van de bioklas eindelijk een volwaardig milieueducatief centrum te maken dat hopelijk ook een cruciale rol kan spelen als bovenlokaal onthaalcentrum voor de ruimere zuidrand en het park Hof ter Linden/Fort 5. De eerste activiteiten rond Hof ter Linden kon de Edegemnaar alvast goed smaken. 
 • We zetten meer dan voordien in op de heraanleg van fietspaden en we kijken vol sapnning uit naar het resultaat van de mobiliteitsstudie. Veilige en vlotte oversteekbaarheid van gewestwegen en veilige schoolomgevingen. Op korte termijn zullen de doorsteek in Hof ter Linden en de oversteekbaarheid van de Prins Boudewijnlaan belangrijke realisaties zijn. De gesprekken met het agentschap wegen en verkeer gaan nu in de goede richting om voor het knooppunt Kattenbroek en de oversteek aan het Rubenspark een degelijke oplossing te voorzien.
 • Er zijn meerdere actieplannen en acties rond het versterken van het sociaal weefsel, wijkwerking en participatie van de Edegemnaar; via wijkbudgetten kunnen onze inwoners zelf creatief aan de slag voor hun straat en buurt, 
 • Met haar actieplannen rond speelweefsel trekt dit bestuur volop de kaart van gezinsvriendelijke gemeente, 
 • Verschillende woonvormen worden actief gestimuleerd en mogelijk gemaakt, 
 • Op lokaal flankerend onderwijsbeleid wordt er niet bespaard, en de vernieuwde positieve relatie met Andreas Vesalius is een zeer belangrijke stap geweest in het nieuwbouwdossier,
 • Er gaat meer geld naar het stimuleren van lokale economie,
 • Ondersteunende diensten van OCMW en gemeente zoals ICT, personeel, financiën zullen worden geïntegreerd, 
 • Een belangrijke toename van de OCMW-bijdrage is een goed voorbeeld van hoe we als bestuur iedereen in onze gemeente kansen willen geven. Voor het dienstencentrum en het WZC Immaculata  zijn deze extra financiële middelen broodnodig.
 • Naast een “goedwerkend jeugdhuis en fuifzaal” maakt dit bestuur meer geld vrij voor jeugdlokalen, speelplekken en jongerencultuur, 
 • En – last but not least – er komt eindelijk een nieuwe bibliotheek, die meer is dan een bib, maar en ontmoetingsplek voor jong en oud, een centrale plek voor cultuur en cultuurbeleving in onze gemeente.

Groen is tevreden met dit toekomstplan voor Edegem en de manier waarop het tot stand is gekomen. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen door zowel onze werkings- en personeelsuitgaven kritisch te bekijken, onze eigen investeringsdromen in te tomen, maar ook aan de inkomstenzijde te sleutelen. We maken dat dit plan een gedeelde verantwoordelijkheid is, voor ons als bestuur en voor de inwoners.

Voor de personeelsleden waar we de komende maanden onmiddellijk afscheid van moeten nemen, dringen we aan op een nauwgezette begeleiding naar nieuw werk. De integratie-oefening gemeente en OCMW zal zeker niet evident zijn; een doordacht en respectvol stappenplan is de sleutel. Een motiverend, zorgzaam en waarderend personeelsbeleid moet één van onze sterkste troeven zijn.

Dit plan is natuurlijk geen eindpunt, sommige uitdagingen blijven groot en nieuwe uitdagingen zullen ons pad kruisen. De transitie naar een meer duurzame en ecologische samenleving is wellicht de grootste uitdaging van vandaag. Als gemeente hebben we een belangrijke voorbeeldfunctie waar te maken. Afgelopen weekend hebben we alvast belangrijke aanzetten gegeven, met het eerste repaircafé en de eerste Edegem Handgemaakt kerstmarkt. Beide een groot succes. We zullen hard werken om de ambitie van klimaatneutrale gemeente waar te maken. 

Beste collega’s, in dit plan vinden we met Groen Edegem de vooropgestelde doelstellingen uit het Bestuursakkoord 2013-2018 terug. Tijd om aan de slag te gaan en deze cijfertabellen in realiteit om te zetten.

Sien Pillot

Fractieleidster Groen Edegem

15 speerpunten met de Edegemnaar in de hoofdrol

Het bestuur (N-VA, Groen en Open VLD) heeft haar
meerjarenplan voor Edegem klaar. De komende zes jaar wil het inzetten op 15
speerpunten die de Edegemnaar rechtstreeks ten goede komen. In het actieplan
voor de toekomst zitten ook maatregelen om de financiële huishouding terug in
evenwicht te krijgen, zodat het investeringsbudget niet verder opgesoupeerd
wordt door een jaarlijks verlies op de werking van de gemeente. De komende weken wordt dit plan voorgesteld aan de gemeenteraadsleden. Op 16 december om 20u in de raadzaal wordt er dan over gestemd!

1. Transparantie &
participatie

Edegem luistert naar de inwoners en spreekt hun taal.

We betrekken onze inwoners nauw bij het bestuur. Die aanpak werd alvast
hard gemaakt met, onder andere, de website ‘E! Ik heb een idee’ waarop
Edegemnaren hun ideeën konden plaatsen en een ronde van het bestuur door alle
wijken. Heel wat concrete acties in het meerjarenplan zijn gestoeld op deze
ideeën. De open en transparante manier van werken zetten we verder met
regelmatige adviesraden, dialoogmomenten en buurtoverleg. Ook wie niet actief
deelneemt, blijft op de hoogte via het gemeenteblad, de Facebookpagina en de
Twitteraccount van Edegem.

2. Financieel beleid

Edegem geeft niet meer uit dan er binnenkomt. 

De gemeente heeft de investeringsmiddelen om de plannen voor de
Edegemnaren te realiseren. Maar dan moet de jaarlijkse balans van de
gemeentelijke werking wel in evenwicht gebracht worden. Sinds eind 2011 liggen
de uitgaven hoger dan de inkomsten. 2013 sluit af met een tekort van zo’n 3
miljoen euro. Als dat zo doorgaat, is de gemeentelijke spaarpot in 2016 leeg,
zelfs als er geen euro meer wordt geïnvesteerd. Daarom neemt het nieuwe bestuur
maatregelen.

Enerzijds bespaart Edegem stevig in de eigen werking: 

door overbodige kosten te schrappen, efficiënter te werken binnen alle
diensten, nauwer samen te werken met het OCMW en personeelskosten te drukken.
235 medewerkers staan in voor de dienstverlening aan 21.000 inwoners. Dat komt
neer op 188 voltijdse jobs of  8,8 VTE
(voltijdse equivalenten) per 1.000 inwoners. Daarmee zit Edegem ruim boven het
Vlaamse gemiddelde van 7,4 en dat van gelijkaardige gemeenten in de regio. Na
een grondige doorlichting verdwijnen er 23,75 VTE tegen eind 2019: 16,95 via
geleidelijke afvloeiing en 6,8 via directe ontslagen. Die gebeuren bij het
onthaal- en contactcenter (1,3 VTE), bij de dienst duurzaamheid (van 1 VTE naar
0,5 VTE) en bij de parkwacht (5 VTE). De dienstverlening blijft echter
gegarandeerd. Het onderhoud van Fort 5 gaat naar de dienst hoveniers, die deze
taak er dankzij een efficiëntere werking en een extra collega kan bijnemen. De
twee gemeenschapswachten van Edegem zorgen voor het toezicht. Een halftijdse
duurzaamheidsambtenaar blijft behouden.

Anderzijds stelt Edegem de belastingen bij.

De
opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen van 775 naar 995, wat nog
steeds beduidend lager is dan het Vlaamse gemiddelde van 1.404. Concreet: een
gemiddeld Edegems gezin betaalde vorig jaar 448 euro onroerende voorheffing en
zal vanaf nu 513 euro betalen. Anderzijds daalt de aanvullende
personenbelasting van 7,2% naar 7,0%. Daarmee zit Edegem onder het Vlaamse
gemiddelde van 7,32%. Concreet: volgend jaar zal een gemiddeld Edegems gezin
809 euro betalen, in plaats van 833 euro. Enerzijds levert dit de gemeente
jaarlijks bijna 1 miljoen euro op, anderzijds is het een rechtvaardige verschuiving
onder belastingplichtigen.

3. Bedrijfsvoering 

Edegem
streeft naar meer efficiëntie en samenwerking. 

Om efficiënter en beter samen te werken
houden we elk onderdeel van de organisatie tegen het licht, van werkprocessen
tot kopieerapparaten. Edegem blijft investeren in moderne ICT om zo tegelijk
tijd en kosten te besparen. We gaan sterker samenwerken binnen de gemeentegroep
HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar) en gaan taken bundelen met
het OCMW. Dat betekent bijvoorbeeld een gemeenschappelijke personeels- ICT-,
groen- en communicatiedienst.

4. Dienstverlening

Edegem
levert diensten op maat van de Edegemnaar.

De stap naar één centraal loket waar
de burgers met al hun vragen terecht kunnen heeft Edegem recent al gezet. De
komende jaren zullen we de werking ervan verder optimaliseren en digitaliseren
met een volwaardig e-loket, geoloket en het gebruik van de digitale
handtekening. Of dat het gewenste effect oplevert, wordt afgetoetst bij de
Edegemnaren en indien nodig bijgestuurd.

5. Lokale economie

Edegem
geeft zuurstof aan de lokale economie.

We gaan bedrijven, winkels en
zelfstandigen ondersteunen, ruimte creëren voor nieuwe initiatieven van
ondernemers en kansen geven aan sociale tewerkstelling. Maar ook het bestaande
winkelaanbod willen we beter in de kijker zetten met acties zoals de ‘Edegem
shopping days’. Bij de heraanleg van straten en pleinen versterken en
heractiveren we bestaande winkelknooppunten.

6. Veiligheid

Edegem zorgt ervoor dat de inwoners
zich veilig voelen.

We blijven werken aan de reële of
gevoelsmatige onveiligheid. Gemeenschapswachten en wijkagenten spelen daarin
een belangrijke rol. Via buurtinformatienetwerken betrekken we ook de inwoners,
want veiligheid vraagt om een integrale aanpak en een collectieve
verantwoordelijkheid.

7. Wonen

Edegem biedt een thuis aan jong en
oud.

Zonder haar groene en residentiële
karakter op te geven, wil Edegem extra wooncapaciteit creëren. In de eerste
plaats door verkrotting en leegstand aan te pakken, maar ook door werk te maken
van alternatieve woonvormen, zoals co-housing, zorgwonen, assistentiewonen en
sociale woningen. Zowel senioren als gezinnen met jonge kinderen moeten goed
kunnen (blijven) wonen in Edegem.

8. Mobiliteit

Edegem
geeft voorrang aan een vlot en veilig verkeer.

We
betrekken de inwoners van Edegem bij het uitwerken van een nieuw
mobiliteitsplan met een actuele visie op en concrete oplossingen voor alle
weggebruikers. Het verkeer binnen elke buurt maken we leefbaarder met trage
wegen, oversteekplaatsen op drukke gewestwegen, openbare fietsstalplaatsen en
betere fietspaden. Zo worden Edegemnaars gestimuleerd om voor het juiste
vervoermiddel op de juiste plaats te kiezen.

9. Ruimte & leefomgeving

Edegem
haalt het maximum uit de beschikbare ruimte.

Om de gemeente leefbaar te houden
zullen we zuinig en verstandig omspringen met de ruimte die er is. Verdichten
en vergroenen is de boodschap. Deze visie vertalen we in een nieuw ruimtelijk
uitvoeringsplan, waarin het domein Hof Ter Linden en Fort 5 één groot
natuurontdekkings- en belevingsgebied van 90 hectare vormen. En uiteraard
werken we volop verder aan de heraanleg van straten en pleinen.

10. Welzijn & gezondheid

Edegem werkt aan het welzijn van
elke Edegemnaar

OCMW en gemeentediensten gaan nog nauwer samenwerken om de Edegemnaren
die hulp kunnen gebruiken financieel en psychologisch te steunen. In onze
gemeente moet iedereen een menswaardig bestaan kunnen leiden en ten volle aan
de samenleving kunnen deelnemen. De gemeentelijke toelage stijgt daarom ook van
1,45 naar 2 miljoen euro. Deze wordt bovendien jaarlijks geïndexeerd met 3%.

Het OCMW …

  

… moet besparen ondanks de verhoging van de gemeentelijke
toelage.
Dat komt vooral door de forse vergrijzing en
de sterk stijgende pensioenbijdragen. Het besparingsplan vraagt een inspanning
van alle diensten, maar vooral in de thuiszorg wordt de dienstverlening grondig
aangepast. De poetsdienst met dienstencheques krimpt sterk, de eigen
klusjesdienst wordt stopgezet maar zorgbehoevende mensen worden niet aan hun
lot overgelaten: voor hun klussen kunnen zij terecht bij de PWA. Het OCMW en de
gemeente bovendien buurthulp organiseren en zo de solidariteit onder bewoners zelf
aanspreken. Het werk van de seniorenconsulent wordt geconcentreerd bij een
maatschappelijk werker van de gemeente die tot nu toe wijkwerker was. De
combinatie van die twee verantwoordelijkheden maken hem uiterst geschikt om de
voornoemde buurthulp succesvol te organiseren. In totaal gaat het over 11,18
VTE aan ontslagen in 2014, verdeeld over 16 personeelsleden. In de periode van
2014 tot 2019 zullen daarenboven 5,30 VTE verdeeld over 7 koppen natuurlijk
afvloeien.

… gaat voor het behoud van de publieke zorg
(thuiszorgdiensten en residentiële woonzorg).

Het ocmw is
er immers van overtuigd dat de eigen doelgroep moet kunnen blijven rekenen op
de kwaliteitsvolle zorg op maat. Daarvoor is het OCMW ook bekend en worden we
geapprecieerd. Met vooral een gezinszorg van 35.000 uren per jaar maken we het
voor mensen mogelijk om zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te blijven.
Dienstencentrum den Appel zal een begrip worden in Edegem en een trekpleister
voor alle senioren.

Als residentiële
woonzorg nodig is kan de Edegemnaar blijven rekenen op het vertrouwde
woonzorgcentrum Immaculata. Het is de ambitie om via een vernieuwing van het
dienstverleningsconcept aan
de absolute top in Vlaanderen te blijven.

,

… blijft alle zeilen bijzetten om kwetsbare mensen op de
arbeidsmarkt zo veel mogelijk te activeren.

De dienst schuldbemiddeling wordt optimaal
ingezet omdat het de beste preventiemaatregel is tegen armoede. Het OCMW heeft
een traditie wat de opvang van asielzoekers betreft en zet die in afgeslankte proporties verder.

 

Om al de
doelstellingen te halen zal het OCMW nog beter samenwerken met de OCMW’s van de
regio, partners uit de privésector, de gemeentediensten en natuurlijk ook de
vrijwilligersorganisaties, scholen en verenigingen.

11. Cultuur

Edegem geeft ruimte aan cultuur voor elke interesse.

Cultuur brengt mensen bij elkaar.
Daarom zetten we in op een dynamisch cultuurbeleid dat voor elke Edegemnaar wat
te bieden heeft. We bouwen een modern en toegankelijk vrijetijdscentrum, waarin naast een nieuwe bibliotheek, ook ruimte is voor andere media,
sociaal-culturele activiteiten en een polyvalente ontmoetingsruimte. Het wordt dé plek om nieuwe dingen
te ontdekken en actief deel te nemen aan culturele activiteiten.

12. Sport, jeugd & vrije tijd

Edegem zet iedereen in beweging met
haar jeugd-, sport- en vrijetijdsaanbod

Edegem wil niet besparen op het
rijke verenigingsleven in de gemeente. We investeren in een optimale
huisvesting voor zowel sport-, jeugd- als cultuurverenigingen. Ook inwoners die
geen lid zijn van een vereniging moeten uiteraard aan hun trekken komen. Dat
gaan we onder andere doen met loopevenementen, kleuterspeeldagen, ondersteunen
van de jeugdhuizen, goed georganiseerde fuiven en een bruisende zomer, met de
jaarmarktfeesten als kers op de taart.

13. Milieu & duurzaamheid

Edegem is solidair en maakt
‘duurzaam’ concreet.

De gemeentediensten zullen het goede voorbeeld geven in
milieuverantwoord productgebruik, fairtrade aankopen, afvalarme evenementen en
afvalpreventie. Op termijn willen we klimaatneutraal zijn. Door
energie-efficiënt te werken kunnen we naast ecologische ook financiële winst
boeken. Via de milieubarometer zullen de inwoners kunnen volgen waar we staan
en in de bioklas in het nieuwe regiohuis zullen ze zelf heel wat kunnen
opsteken over het leefmilieu. We blijven ook investeren in internationale
solidariteit, samen met onze zustergemeente San Jerónimo.

14. Wijkwerking


Edegem doet de wijken leven.

Toffe buurten waar mensen elkaar
kennen en samen initiatief nemen, zijn de basis van een gezellige en dynamische
gemeente. Daarom gaan we zorgen voor een ontmoetingsplek in elke buurt, waar
buurtbewoners samen kunnen genieten, spelen en plezier maken. Met wijkbudgetten en peterschapsprojecten moedigen we spontane initiatieven
aan en betrekken we de inwoners bij het beheer van hun straat, plein of wijk.

15. Gezin, kinderopvang en onderwijs

Edegem laat kinderen jong zijn.

Geen betere
investering in de toekomst dan onze kinderen! Met een sterk schoolaanbod,
voldoende en kwaliteitsvolle (voor- en naschoolse) kinderopvang en
toffe speeltuinen worden we opnieuw  aantrekkelijker voor jonge gezinnen met
kinderen. Alles wat jonge Edegemnaren en hun ouders aangaat bundelen we in Het
Zwaluwnest. Daarmee streven we naar het officiële label ‘Huis van het Kind’ van
Kind en Gezin. Ten slotte maken we ook werk van een online inschrijfsysteem
voor buitenschoolse opvang IBO De Speelclub en investeren we in het lokaal flankerend
onderwijsbeleid.

Gemeentebestuur gaat de baan op

De
Edegemnaar heeft op 14 oktober van vorig jaar mee kunnen bepalen hoe de
grotgemeente de komende legislatuur zal worden bestuurd. Daar blijft het echter
niet bij: in mei en juni plant de bestuursploeg een tour door de wijken om
ideeën te sprokkelen bij de bewoners.

Op
de wekelijkse markt stond er vandaag een extra kraam. Je kon er geen fruit of
vis kopen, maar het was de lancering van het nieuwe gemeentelijke
participatietraject. “De bedoeling is om met het oog op de meerjarenplanning
van de gemeente extra input te verzamelen”, licht schepen voor participatie
Jeroen Van Laer toe. “We konden reeds steunen op het bestuursakkoord, de
witboeken van de verschillende gemeentelijke diensten en de memoranda van de
adviesraden, maar ook de mening van de inwoners zelf is belangrijk. Daarom gaan
we tussen 23 mei en 12 juni op pad in de Edegemse wijken. Over vijftien thema’s
kunnen de bewoners dan op brainstormsessies hun licht laten schijnen: van
betaalbaar wonen tot mobiliteit. Daarnaast is er ook een online luik voorzien.
Op de website mijnidee.edegem.be kunnen mensen per thema voorstellen doorgeven.
Zo bereiken we een groter en diverser publiek. De website levert overigens extra
aandacht op voor het initiatief. Via Facebook en Twitter kunnen de gebruikers
immers hun voorstellen verder verspreiden.” Het traject zal volgens Van Laer
zijn vruchten afwerpen. “Alle input – zowel die vanop de bewonersvergaderingen
als de online voorstellen zullen in een inspiratienota worden gegoten”, zegt
hij. “Die zal dan gebruikt worden in de discussies over de beleidsplannen voor
de legislatuur. Bovendien zullen we dit elk jaar herhalen.”

Niet pretentieus

De
website en de tour door de wijken is niet het enige participatie-initiatief van
het gemeentebestuur. “We hebben reeds een traject opgestart over de heraanleg
van de Boerenlegerstraat”, verklaart schepen Van Laer. “Binnenkort volgt het
Theo Mertensplein en we zullen ook in de toekomst werken met wijkbudgetten. Zo
kunnen de Edegemnaren zelf hun eigen straat of wijk vormgeven.” Dit type van
politiek is nieuw voor de gemeente. “We willen als bestuur niet pretentieus
zijn”, zegt Jeroen Van Laer. “Inwoners zijn vaak heel creatief en het zou zonde
zijn daar geen beroep op te doen. Bovendien vergroot je op deze manier het
draagvlak van beslissingen. Op deze open en transparante wijze willen we aan
een beter Edegem werken.”

Wanneer en waar?

 • donderdag 23 mei: Hangar 27, Parklaan 16
 • donderdag 30 mei: HEKLA, Prins Boudewijnlaan 43a
 • donderdag 6 juni: gemeentehuis, Gemeenteplein 1
 • maandag 10 juni: ’t Forum, Romeinse Put 97
 • woensdag 12 juni: OCMW/dienstencentrum, Oude-Godstraat 110

Praktisch

Om 18.30 uur gaan de deuren open en kun je een rondleiding op de locatie volgen (niet  verplicht). Om 19 uur stipt start de voorstelling. Op woensdag 12 juni start de brainstormsessie om 14.30 uur. Wil je de rondleiding in het gebouw volgen, dan verwachten we je om 14 uur. Inschrijven is niet nodig.

Meer weten?

Tel. 03 289 26 50, communicatie@edegem.be

Groen Edegem fier op bestuursakkoord

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het bestuursakkoord en dat in een uitermate collegiale sfeer. Pittige discussies en lange dagen van vergaderen, onderhandelen, terugkoppelen en knopen doorhakken. Maar het resultaat mag er zijn. Zoals in het officiële persbericht werd meegegeven: het bestuursakkoord is een ambitieuze mix van de drie partijprogramma's. N-VA, Groen en Open VLD zijn er klaar voor om de komende zes jaar van Edegem een uitdagende gemeente te maken!

Groen is ook zeer tevreden over verschillende groene en sociale accenten in het bestuursakkoord. We lichten er enkele voor ons belangrijke zaken uit:

Edegem wil zich profileren als kindvriendelijke gemeente. De gemeente maakt werk van een uitgebouwd speelweefsel door de gemeente. Parkjes en pleintjes worden avontuurlijker ingericht. Op de buitenglacis van Fort 5 komt een heus speelbos. We plannen ook een geboortebos.

Na jaren van status-quo rond de veroudere bioklas, gaan we met het nieuwe bestuur zowel qua locatie als werking de bioklas een nieuwe start geven.

Edegem bouwt haar netwerk van 'trage wegen' uit. Op een veilige en aangename manier naar school, winkel of werk wandelen en fietsen is de doelstelling. Naast een voetpadenplan, stellen we ook een fietspadenplan op. De oversteekbaarheid op de Prins Boudewijnlaan wordt verbeterd. In de Collegewijk worden nu eerst de snelheidsduivels aangepakt. Het sluipverkeer wordt via een intergemeentelijk verkeerscirculatieplan tegen gegaan.

Edegem maakt werk van een cultuurbeleid die naam waardig. We creëren meer ruimte voor kunst- en cultuurbeleving en zetten de eerste stappen richting een nieuwe, moderne bibliotheek waar niet alleen ruimte is voor boeken, maar diverse socio-culturele activiteiten.

Mensen die het vandaag moeilijk hebben op de arbeidsmarkt krijgen in Edegem extra kansen om een opleiding en bijscholing te volgen via sociale tewerkstellingsprojecten. Het beheer en onderhoud van Fort 5 en Hof ter Linden zijn daarvoor ideale projecten, maar ook het onderhoud van de vele (jeugd)lokalen.

Edegem gaat voor dynamische wijken met meer ruimte voor ontmoeting. Elke wijk moet zijn 'Forum' hebben. Via peterschapsprojecten en wijkbudgetten kunnen Edegemnaren zelf invulling geven aan hun straat of plein. Twee pleinen worden volledig heraangelegd: het Sint-Goriksplein en het Kerkplein.

Edegem neemt haar verantwoordelijkheid op om de klimaatverandering aan te pakken. We realiseren (eindelijk) een Lokaal Klimaatplan, zetten volop in op energie-efficiëntie, moedigen decentrale energieopwekking aan, en pakken het probleem van energiearmoede aan via derdebetalerssystemen en het energiezuiniger maken van de sociale woningen in Edegem.

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), waar wij jaren voor geijverd hebben, zal nu eindelijk zijn rol ten vollen kunnen spelen door actief op te treden op de gronden- en woningmarkt in Edegem. Via het AGB worden nieuwe woonvormen gestimuleerd en uitgebouwd (co-housing, kangoeroewonen, assistentiewoningen,…). De site Berkenhof wordt gereserveerd voor een kleinschalig, betaalbaar en energiezuinig woonproject.

En tot slot: samen met onze twee andere coalitiepartners gaan we voor een andere bestuursstijl. Meer open en transparant en met meer mogelijkheden voor onze inwoners om te participeren. We voeren een positief personeelsbeleid en werken naar een doorgedreven integratie van de ondersteunende diensten van het OCMW en de gemeente.

Lees het volledige bestuursakkoord en de officiële aankondiging hier: http://groenedegem.net/wp/?p=703

Op de foto de Groene onderhandelaars samen met een La Chouffe-kabouter op het visieweekend met N-VA en Open VLD in Achouffe.