Pac-Man verovert Sorbrechtshofstraat

Bij de recente voetpadvernieuwing in de Sorbrechtshofstraat werd in het wegdek een spelelement voor kinderen verwerkt. Ook voor toekomstige projecten wil de gemeente dat doen.

De straatstenen van de Sorbrechtshofstraat in de Edegemse Molenveldwijk werden recent wat aantrekkelijker en interactiever gemaakt. Na de heraanleg van het voetpad in de straat werd op een riooldeksel een groot Pac-Manfiguur aangebracht. De witte bolletjes die het gele mannetje in het gekende videospelletje opeet, liggen verspreid over de ganse breedte van de straat. Aan het einde van de reeks bolletjes staat er een tweede Pac-Man op een riooldeksel.

"Heel wat bewoners wandelen door deze straat om hun boodschappen te gaan doen in het nabijgelegen warenhuis", zegt jeugdschepen Jeroen Van Laer (Groen). "Daarom besloten we de straat een beetje aantrekkelijker te maken voor de lokale kinderen. Zij kunnen de bolletjes volgen en komen onderweg enkele spookjes tegen, de vijanden van Pac-Man."

Ook in de toekomst wil de gemeente Edegem bij iedere heraanleg nagaan of ze in het straatbeeld een dergelijk "speelweefselelement" kan aanbrengen.

"In de Jan De Bodtlaan zullen alle bewoners twee tegels op eenzelfde manier mogen beschilderen", zegt projectmedewerker voor gemeentelijk groen Tim Van Immerseel. "Op die manier willen we een soort memoryspel in de straatstenen verwerken. In juni komen de bewoners samen om het concept vorm te geven. Het onderwerp van de tegels kunnen de bewoners vrij kiezen, al zijn er natuurlijk aan alles beperkingen."

Eerder werkten de gemeentediensten ook al een leuk speelweefselproject uit in de Gebroeders Van Raemdoncklaan. "Omdat we in die straat te kampen hadden met bladluizen, hingen we ter bestrijding enkele potten met stro in de bomen", vertelt Van Immerseel. "Die potten lieten we versieren door de leerlingen van het lokale schooltje. Op die manier voelden de bewoners zich nauwer betrokken bij het project." (dbw)

Bewoners Volhardingsstraat 'knutselen' hun droomstraat

Gazet van Antwerpen, 4/02/2016 – De bewoners van de Volhardingsstraat konden dinsdagavond discussiëren over de toekomst van hun straat. Met behulp van straatelementen gaven ze een aanzet voor het studiebureau.

Voor de heraanleg van de Edegemse Volhardingsstraat werkte het lokale gemeentebestuur een nieuwe vorm van buurtparticipatie uit. De buurtbewoners mochten dinsdagavond zelf hun toekomstige straat samenstellen.

"Alle straatelementen werden voor de gelegenheid op schaal nagemaakt", zegt schepen Jeroen Van Laer (Groen). "Zo konden de bewoners hun eigen droomstraat creëren. Naast een straat en een voetpad konden ze onder meer een bank, een fietshok, speelweefsel, een veiligheidsdrempel en een grasstrook plaatsen."

De bewoners werden verdeeld over vier tafels van een tiental mensen. Zij konden, elk voor hun deel van de straat, een gezamenlijk compromis bedenken. "In het begin was het wat aftasten, maar het was leuk om zien hoe men evolueerde naar een oplossing", zegt Van Laer. "Door naar de creaties van hun buren te kijken, deden de groepen ideeën op."

Toch legde de gemeente zelf ook een aantal randvoorwaarden op. "Omdat de buurt is het verleden kampte met wateroverlast, was het bijvoorbeeld belangrijk om een goed evenwicht tussen groen en parkeren te bewaren", zegt mobiliteitsschepen Birre Timmermans (N-VA). "Door die voorwaarden duidelijk te communiceren, gingen de bewoners beseffen dat het opstellen van een nieuw plan niet zo evident is als het lijkt."

Niet meer abstract

De resultaten van de brainstormsessie vormen een aanzet voor een studiebureau. Dat zal de wensen van de bewoners testen op hun haalbaarheid en koppelt later terug.

Schepen Van Laer is tevreden over de nieuwe methodiek en wil die in de toekomst ook op andere plaatsen toepassen. "Tijdens een vorig participatietraject, rond de Jan de Bodtlaan, merkten we dat op een te abstract niveau gediscussieerd werd. Omdat zoiets minder concrete informatie opleverde, gingen we op zoek naar een andere werkwijze." (dbw)

"Samen schrijven we een mooi verhaal voor Edegem"

Op de kortste dag van het jaar was het ook de laatste gemeenteraad van dit jaar. Eén van de belangrijkste punten op de agenda was uiteraard de begroting voor 2016. Onze fractieleidster Sien Pillot had haar tussenkomst klaar en we brengen "m hier dan ook graag integraal voor jullie:

"Goede avond collega"s,

Tijdens de gemeenteraad van december bespreken we traditioneel de begroting van de gemeente. Een hoogmis zeg maar! Graag wil ik toch nog even het één en het ander in de verf zetten over het afgelopen jaar en wat nog komen gaat, al ben ik het schrijven van nieuwjaarsbrieven eigenlijk al lang verleerd.

We zagen in Edegem het voorbije jaar weer tal van initiatieven rond wijkwerking. De Baravan is volledig operationeel en werd al op tal van buurfeesten gespot. Een wachtlijst is bijna niet meer uit te sluiten. Het aantal buurtfeesten blijft stijgen en dat is zeker mede dankzij het positieve en stimulerende beleid. In 2016 mag er op dit elan zeker verder gegaan worden! De eerste ronde van de wijkbudgetten is achter de rug, waarvan in 2016 de resultaten verder zichtbaar zullen worden. Ik kijk dan ook graag uit naar de volgende rondes!

Ook rond jeugd en kinderopvang zagen we heel wat bruisen. Hoewel we net niet de prijs van jeugdgemeente hebben gewonnen; staan we in de inspiratiebrochure toch met drie sterke voorbeelden: de wilgenhutten aan het pleintje aan het gemeentelijk zwembad, de verjaardagskaart voor 6-jarigen; en Club27. De nieuwe concertwerking in Hangar 27 is dan ook een zeer groot succes. Voor 2016 staan er weer heel wat speeltuinen in de pijplijn : Edegem wil zich graag profileren als kindvriendelijke gemeente en daar zijn de vele speeltuinen zeker een handelsmerk van. Het is in 2016 ook zeker uitkijken naar al de initiatieven die er zullen genomen worden rond Huis van het Kind en met name de oudercafés. 2016 wordt ook het jaar om een speelweefsel doorheen Edegem concreet te maken. De Sorbrechtshofstraat mag de spits afbijten en hopelijk volgen er nog vele leuke voorstellen.

Hof ter Linden en Fort 5 werd en wordt meer en meer op de kaart gezet. 2016 wordt het jaar waar de eerste stappen visibel gaan worden van dat papieren masterplan Fort5-Hof ter Linden: De restauratie van de koetshuizen, paden die recreatie mogelijk maken, maar ook belangrijke verbindingen met de college- en Elsdonkwijk worden een feit. Het speelbos is volop in uitvoering. Maar daarnaast wordt het masterplan ook uitgewerkt in concrete deelplannen. Het ontwerp van de bioklas is daarbij zeer belangrijk voor ons, met tevens een natuureducatief leerpad…

Rond milieu zijn er nog tal van andere zaken op te merken. 2015 was het jaar dat het plan voor de Burgemeestersconvenant werd opgemaakt. In 2016 komt er meer schot in de zaak en geven we ook in Edegem het goede voorbeeld.

We hebben er al meerdere jaren aan gewerkt, maar in 2016 wordt DIFTAR operationeel. De diensten hebben er hard aan gewerkt om op tal van vragen antwoorden te formuleren en oplossingen te zoeken. Dat DIFTAR leeft daar moet ik voor jullie geen tekeningetje over maken. Wij zijn blij met de toenemende verkoop van de GFT bakjes. In het begin van het jaar werden er gemiddeld 3 bakjes per maand verkocht. In december is dat aantal toegenomen tot 50 bakjes per week! Ondertussen zijn er dus maar liefst 400 extra GFT-bakjes verkocht. In januari verwacht de gemeente er nog 250 te verkopen. Samen goed voor zeker 800 extra bakjes en 208 ton GFT uit het restafval. Die kilo"s worden alvast geschrapt uit de opname van het restafval en zetten ons hopelijk op weg om de komende jaren beter te doen in zake afvalbeleid. Onze diensten zijn er helemaal klaar voor en wij ook! 

2016 wordt ook het jaar van de start voor de verbeterde biodiversiteit: er is een unieke beheersovereenkomst met Natuurpunt waarbij zij mee zorg gaan dragen voor enkele groene plekjes in Edegem. De natuursubsidieprojecten voor het Fort 5 krijgen vorm alsook de wateropvang-poel aan de Patronaatstraat…

Aan de nieuwbouw aan Andreas Vesalius werd in 2015 gestart. 2016 en 2017 zullen dan ook in de in de geschiedenisboeken van de gemeenteschool vermeld worden. De samenwerking tussen het bestuur en de school-en ouderraad is zeker bewonderenswaardig.

De plannen voor het nieuwe Vrijetijdscentrum krijgen stilaan vorm. Het participatietraject en het werk van diverse actoren kent in 2016 resultaat in een echt concreet bouwplan waar we hopelijk ook de komende jaren constructief aan kunnen verder bouwen.

Aan de integratie tussen de verschillende diensten van het OCMW en de gemeente wordt volop gewerkt. Een pluim aan zij die dit proces doorlopen en voor de samenwerking aldaar. 2016 zal in dit dossier een zeer belangrijk jaar worden.

Tal van straten kregen in 2015 een nieuw kleedje. Er volgen er weer heel wat de komende jaren. De Drie Eikenstraat zal daar zeker één van de belangrijke zijn met tal van verbeteringen voor elke weggebruiker.

Op het gebied van sport is en blijft de gemeente Edegem nog altijd een zeer belangrijke ondersteuner van de verschillende clubs en verenigingen. 2015 werd dan ook het jaar dat ABES een vernieuwde piste kon inlopen en BES kon genieten van zijn kunstgrasveld.

Aan dit alles is natuurlijk hard gewerkt en wil ik in het bijzonder de diensten bedanken om ook dit jaar de begroting tijdig en positief te besluiten. Met de goede samenwerking tussen de verschillende partijen van de meerderheid wil ik graag mijn betoog afsluiten. Samen schrijven we aan een mooi verhaal voor Edegem."

Sorbrechtshofstraat krijgt primeur speelweefsel

In de Sorbrechtshofstraat starten we in het voorjaar van 2016 met een noodzakelijke voetpadvernieuwing. Het verschil met grote straatprojecten is dat we enkel de stoeptegels vervangen. "Niettemin willen we als gemeente ook deze kleinere projecten aangrijpen om speelweefsel te integreren in het straatbeeld.", vertelt schepen voor jeugd Jeroen Van Laer (Groen). "De Sorbrechtshofstraat krijgt in die zin zelfs de Edegemse primeur: op verschillende stoeptegels zal een patroon gespoten worden dat kinderen kunnen volgen en dat begint en eindigt op een riooldeksel."

Onze projectmedewerker openbaar domein en groen, Tim van Immerseel, werkte het voorstel uit. De oplettende Edegemnaar zal een vage verwijzing herkennen naar een populair Arcade-spel uit de jaren tachtig…

Speelweefsel is eigenlijk een grote noemer voor alles wat in het openbare domein op één of andere manier speelprikkels biedt. Het omvat de formele plekjes, zoals de speeltuintjes en speelbossen in onze gemeente of de plekken waar kinderen vaak vertoeven zoals de scholen, maar daarnaast omvat het ook alles wat tussen die plekken ligt. Inzetten op speelweefsel betekent dus ook om veilige en leuke routes te creëren doorheen onze gemeente zodat elke (potentiële) speelweefselplek met elkaar verbonden is.

De komende jaren investeren we nog verder in speelweefsel. Creatieve suggesties zijn altijd welkom! De jeugdraad gaf alvast enkele fantastische voorzetten. Zo stelde ze voor om "opdrachtjes" te integreren in het straatbeeld: op stoeptegels her en der verschijnen uitdagende doe-opdrachten, zoals bijvoorbeeld "ga op je handen staan", "geef een knuffel aan de eerstvolgende voorbijganger", enz. Eenvoudig en leuk, meer moet dat soms niet zijn!

Tussenkomst Sien Pillot op meerjarenplan: "Samen investeren in warm, dynamisch en solidair Edegem"

Geachte burgemeester en schepenen,

Geachte collega’s gemeenteraadsleden, 

Geacht publiek

Namens de voltallige Groen-fractie wil ik in de eerste plaats onze tevredenheid en fierheid uitdrukken over het strategisch en financieel meerjarenplan dat vandaag ter stemming voorligt en dat de visie en de ambities van het gemeentebestuur tot 2019 vastlegt. 

We zijn als Groen fier op de constructieve samenwerking en de ploeggeest waarin dit plan tot stand gekomen is. We waren bereid om verantwoordelijkheid in het bestuur op te nemen. Samen met onze coalitiepartners N-VA en Open VLD hebben we alvast bewezen een evenwichtig, eerlijk, duurzaam en tegelijk ambitieus toekomstplan voor Edegem te kunnen uitstippelen. We kijken er naar uit om het samen de komende jaren te gaan uitvoeren.

Toegegeven, heel de BBC-oefening was even wennen, zowel voor ons als nieuwe ploeg, maar ook voor de administratie, voor de adviesraden en de gemeenteraad. Getuige ook de begripsverwarring tussen strategische en prioritaire doelstellingen, budgettaire evenwichten en financiële reserves van 11 tot 20 miljoen, het verschil tussen exploitatie- en investeringsuitgaven, enz. Maar hier zijn we dus, met een plan dat structureel financieel in evenwicht is. Met een plan waarin keuzes zijn gemaakt. Met een plan met een duidelijke visie voor Edegem: samen investeren in een warm, dynamisch en solidair Edegem.

Zes jaar geleden gaf ik als Groen-raadslid, toen nog echt groen achter de oren, samen met Anita, Dirk en Jeroen, een onderbouwde “ja, maar” voor het strategisch meerjarenplan. We zaten toen nog in de oppositie, maar dachten constructief mee na over de toekomst van Edegem. Ik heb onze tussenkomst van toen er nog eens bij genomen. Als oppositiepartij heb je makkelijk roepen. Onze rol vandaag is anders. 

Maar als ik onze bedenkingen van toen lees, kan ik niet anders dan trots zijn op het werkstuk dat vandaag voorligt en eigenlijk ook op de constructieve en onderbouwde tussenkomst die we toen, zes jaar geleden, deden (zie hier).

 • We bieden vandaag een antwoord op het structureel financieel tekort, 
 • We trekken het luik veiligheid open door in te zetten op buurtwerking en de aanpak van het subjectief onveiligheidsgevoel, 
 • Er komt nu wel een milieubarometer met duidelijke indicatoren om het verkleinen van onze ecologische voetafdruk te meten, meer nog, dit bestuur maakt een aanzienlijk bedrag vrij om van de bioklas eindelijk een volwaardig milieueducatief centrum te maken dat hopelijk ook een cruciale rol kan spelen als bovenlokaal onthaalcentrum voor de ruimere zuidrand en het park Hof ter Linden/Fort 5. De eerste activiteiten rond Hof ter Linden kon de Edegemnaar alvast goed smaken. 
 • We zetten meer dan voordien in op de heraanleg van fietspaden en we kijken vol sapnning uit naar het resultaat van de mobiliteitsstudie. Veilige en vlotte oversteekbaarheid van gewestwegen en veilige schoolomgevingen. Op korte termijn zullen de doorsteek in Hof ter Linden en de oversteekbaarheid van de Prins Boudewijnlaan belangrijke realisaties zijn. De gesprekken met het agentschap wegen en verkeer gaan nu in de goede richting om voor het knooppunt Kattenbroek en de oversteek aan het Rubenspark een degelijke oplossing te voorzien.
 • Er zijn meerdere actieplannen en acties rond het versterken van het sociaal weefsel, wijkwerking en participatie van de Edegemnaar; via wijkbudgetten kunnen onze inwoners zelf creatief aan de slag voor hun straat en buurt, 
 • Met haar actieplannen rond speelweefsel trekt dit bestuur volop de kaart van gezinsvriendelijke gemeente, 
 • Verschillende woonvormen worden actief gestimuleerd en mogelijk gemaakt, 
 • Op lokaal flankerend onderwijsbeleid wordt er niet bespaard, en de vernieuwde positieve relatie met Andreas Vesalius is een zeer belangrijke stap geweest in het nieuwbouwdossier,
 • Er gaat meer geld naar het stimuleren van lokale economie,
 • Ondersteunende diensten van OCMW en gemeente zoals ICT, personeel, financiën zullen worden geïntegreerd, 
 • Een belangrijke toename van de OCMW-bijdrage is een goed voorbeeld van hoe we als bestuur iedereen in onze gemeente kansen willen geven. Voor het dienstencentrum en het WZC Immaculata  zijn deze extra financiële middelen broodnodig.
 • Naast een “goedwerkend jeugdhuis en fuifzaal” maakt dit bestuur meer geld vrij voor jeugdlokalen, speelplekken en jongerencultuur, 
 • En – last but not least – er komt eindelijk een nieuwe bibliotheek, die meer is dan een bib, maar en ontmoetingsplek voor jong en oud, een centrale plek voor cultuur en cultuurbeleving in onze gemeente.

Groen is tevreden met dit toekomstplan voor Edegem en de manier waarop het tot stand is gekomen. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen door zowel onze werkings- en personeelsuitgaven kritisch te bekijken, onze eigen investeringsdromen in te tomen, maar ook aan de inkomstenzijde te sleutelen. We maken dat dit plan een gedeelde verantwoordelijkheid is, voor ons als bestuur en voor de inwoners.

Voor de personeelsleden waar we de komende maanden onmiddellijk afscheid van moeten nemen, dringen we aan op een nauwgezette begeleiding naar nieuw werk. De integratie-oefening gemeente en OCMW zal zeker niet evident zijn; een doordacht en respectvol stappenplan is de sleutel. Een motiverend, zorgzaam en waarderend personeelsbeleid moet één van onze sterkste troeven zijn.

Dit plan is natuurlijk geen eindpunt, sommige uitdagingen blijven groot en nieuwe uitdagingen zullen ons pad kruisen. De transitie naar een meer duurzame en ecologische samenleving is wellicht de grootste uitdaging van vandaag. Als gemeente hebben we een belangrijke voorbeeldfunctie waar te maken. Afgelopen weekend hebben we alvast belangrijke aanzetten gegeven, met het eerste repaircafé en de eerste Edegem Handgemaakt kerstmarkt. Beide een groot succes. We zullen hard werken om de ambitie van klimaatneutrale gemeente waar te maken. 

Beste collega’s, in dit plan vinden we met Groen Edegem de vooropgestelde doelstellingen uit het Bestuursakkoord 2013-2018 terug. Tijd om aan de slag te gaan en deze cijfertabellen in realiteit om te zetten.

Sien Pillot

Fractieleidster Groen Edegem

Tijd voor een groener Edegem

In de Edegemse
politiek is schepen Goedele Van der Spiegel een nieuwkomer. Zij is bevoegd voor
milieu, groenbeheer, duurzame ontwikkeling, natuur en parken. Vanuit haar
opleiding als Master in de industriële milieutechnologie en verdere
professionele ervaring inzake milieubeleid zal zij zeker een meerwaarde bieden.
Edegem is haar zeker niet onbekend. Ze was immers
voorzitster van de milieuraad.

Ondertussen is het
nieuwe bestuur reeds enkele maanden bezig en maakt Groen werk van de groene
invalshoeken in het bestuursakkoord. Welke concrete plannen mogen we van
Goedele verwachten?

"We creëren een
grote groene toegankelijke long in het hart van onze gemeente. Wist u dat Hof
ter Linden en Fort 5 samen bijna een tiende van de Edegemse oppervlakte
uitmaken? Dat biedt kansen! Het domein is in de eerste plaats een natuurzone,
met plaats voor zachte recreatie. Landbouw geven we alle  kansen. We verbinden het centrum met Fort 5
via een wandel- en fietsweg. We maken een speelbos. Cultuur krijgt een plaats
in zowel Fort 5 als Hof ter Linden. We richten een picknickweide in en plaatsen
banken door het domein heen. Ook rolstoelgebruikers zullen kunnen genieten van
dit prachtig stukje Edegem.

Fort 5 heeft vandaag
de bioklas die gebruikt wordt door alle Edegemse scholen. Ze werd de laatste
jaren verwaarloosd, waardoor ze nu in erbarmelijke omstandigheden gehuisvest
is. Groen plant deze legislatuur een inhaalbeweging en zal zowel de werking
als de locatie nieuw leven inblazen.

Groen mee aan het
beleid wil ook zeggen dat het straatbeeld groener wordt met meer bloemen en
gras.  En ja, ik wil in Edegem een
speelweefsel met kleine speelse elementen en natuurlijke speelplekjes. Milieu
en energie liggen me  na aan het hart. We
zetten daarom in op afvalpreventie met sorteerstraatjes en wijkcompostering, en
pakken sluikstort aan. Met een echt energiewoonloket begeleiden we onder meer
gezinnen om minder energie te verbruiken."

Groen Edegem fier op bestuursakkoord

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het bestuursakkoord en dat in een uitermate collegiale sfeer. Pittige discussies en lange dagen van vergaderen, onderhandelen, terugkoppelen en knopen doorhakken. Maar het resultaat mag er zijn. Zoals in het officiële persbericht werd meegegeven: het bestuursakkoord is een ambitieuze mix van de drie partijprogramma's. N-VA, Groen en Open VLD zijn er klaar voor om de komende zes jaar van Edegem een uitdagende gemeente te maken!

Groen is ook zeer tevreden over verschillende groene en sociale accenten in het bestuursakkoord. We lichten er enkele voor ons belangrijke zaken uit:

Edegem wil zich profileren als kindvriendelijke gemeente. De gemeente maakt werk van een uitgebouwd speelweefsel door de gemeente. Parkjes en pleintjes worden avontuurlijker ingericht. Op de buitenglacis van Fort 5 komt een heus speelbos. We plannen ook een geboortebos.

Na jaren van status-quo rond de veroudere bioklas, gaan we met het nieuwe bestuur zowel qua locatie als werking de bioklas een nieuwe start geven.

Edegem bouwt haar netwerk van 'trage wegen' uit. Op een veilige en aangename manier naar school, winkel of werk wandelen en fietsen is de doelstelling. Naast een voetpadenplan, stellen we ook een fietspadenplan op. De oversteekbaarheid op de Prins Boudewijnlaan wordt verbeterd. In de Collegewijk worden nu eerst de snelheidsduivels aangepakt. Het sluipverkeer wordt via een intergemeentelijk verkeerscirculatieplan tegen gegaan.

Edegem maakt werk van een cultuurbeleid die naam waardig. We creëren meer ruimte voor kunst- en cultuurbeleving en zetten de eerste stappen richting een nieuwe, moderne bibliotheek waar niet alleen ruimte is voor boeken, maar diverse socio-culturele activiteiten.

Mensen die het vandaag moeilijk hebben op de arbeidsmarkt krijgen in Edegem extra kansen om een opleiding en bijscholing te volgen via sociale tewerkstellingsprojecten. Het beheer en onderhoud van Fort 5 en Hof ter Linden zijn daarvoor ideale projecten, maar ook het onderhoud van de vele (jeugd)lokalen.

Edegem gaat voor dynamische wijken met meer ruimte voor ontmoeting. Elke wijk moet zijn 'Forum' hebben. Via peterschapsprojecten en wijkbudgetten kunnen Edegemnaren zelf invulling geven aan hun straat of plein. Twee pleinen worden volledig heraangelegd: het Sint-Goriksplein en het Kerkplein.

Edegem neemt haar verantwoordelijkheid op om de klimaatverandering aan te pakken. We realiseren (eindelijk) een Lokaal Klimaatplan, zetten volop in op energie-efficiëntie, moedigen decentrale energieopwekking aan, en pakken het probleem van energiearmoede aan via derdebetalerssystemen en het energiezuiniger maken van de sociale woningen in Edegem.

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), waar wij jaren voor geijverd hebben, zal nu eindelijk zijn rol ten vollen kunnen spelen door actief op te treden op de gronden- en woningmarkt in Edegem. Via het AGB worden nieuwe woonvormen gestimuleerd en uitgebouwd (co-housing, kangoeroewonen, assistentiewoningen,…). De site Berkenhof wordt gereserveerd voor een kleinschalig, betaalbaar en energiezuinig woonproject.

En tot slot: samen met onze twee andere coalitiepartners gaan we voor een andere bestuursstijl. Meer open en transparant en met meer mogelijkheden voor onze inwoners om te participeren. We voeren een positief personeelsbeleid en werken naar een doorgedreven integratie van de ondersteunende diensten van het OCMW en de gemeente.

Lees het volledige bestuursakkoord en de officiële aankondiging hier: http://groenedegem.net/wp/?p=703

Op de foto de Groene onderhandelaars samen met een La Chouffe-kabouter op het visieweekend met N-VA en Open VLD in Achouffe.

Bestuursakkoord N-VA, Groen en Open VLD: Edegem, een uitdagende gemeente!

Precies twee maanden na de verkiezingen pakt de coalitie van N-VA, Groen en Open VLD uit met haar bestuursakkoord: een ambitieuze mix van drie partijprogramma’s, met als baseline “kracht van constructieve samenwerking”. Dat slaat alvast op het eigen personeel want met de eerste opmerkingen van de gemeentelijke diensten is nu al rekening gehouden.

Download hier het volledige bestuursakkoord.

Van Edegem een uitdagende gemeente maken, maar ook de belangrijke uitdagingen die op ons afkomen slim en duurzaam aanpakken, daar willen we met de nieuwe bestuursploeg voor gaan. De uitdagingen zijn groot, maar onze werkkracht en motivatie zijn dat ook.

Financieel is er de komende jaren weinig ademruimte. Toch is niet-investeren geen optie. De kosten op de lange termijn zouden immers zwaarder zijn dan wanneer we wél verstandig investeren. Een belangrijke uitdaging is dus een creatief, consequent en doordacht beleid uit te tekenen dat onze financiën niet laten ontsporen, dat bespaart waar bespaard moet worden en dat tegelijk ruimte laat voor nieuwe initiatieven.

De financieel-economische crisis laat zich ook in Edegem voelen. Het is onze plicht om sociale uitsluiting te voorkomen en armoede te bestrijden. Als gemeente met een snel verouderende bevolking staan we voor de uitdaging om de wijkzorgdiensten verder uit te bouwen en vereenzaming tegen te gaan.

Ook een gemeente als Edegem moet haar verantwoordelijkheid opnemen om de uitdaging van de klimaatverandering aan te gaan. Laat ons als openbaar bestuur het goede voorbeeld geven en de ambitie tonen om op termijn klimaatneutraal te zijn. Door in te zetten op energie-efficiëntie, boeken we niet alleen ecologische maar ook financiële winst.

We gaan de uitdaging aan om open en transparant te besturen. Door voortdurend in dialoog te gaan met de gemeenteraad, het gemeentepersoneel, het middenveld en onze inwoners willen we zelf ook uitgedaagd worden. We dagen op onze beurt de Edegemnaren en de Edegemse verenigingen uit om verantwoordelijkheid te nemen en actief in dialoog te treden met het gemeentebestuur. Wij geloven dat bestuur en burger samen het engagement moeten aangaan om het Edegem van onze dromen te realiseren. Net zoals de burger zijn rechten kan doen gelden en van het bestuur mag eisen dat het zijn uiterste best doet en zijn beloften maximaal nakomt, zo durven wij als bestuur aan de Edegemnaar te vragen om burgerzin te tonen en naar beste vermogen mee te bouwen aan een veilig, leefbaar, rechtvaardig, warm, duurzaam en welvarend Edegem.

We zijn ambitieus in bestuur, maar ook in natuur en cultuur! Domein Hof Ter Linden en Fort 5 bieden een historische kans om Edegem een groene long en een cultureel hart te schenken. Een nieuwe, moderne bibliotheek moet een ontmoetingsplaats worden voor de Edegemnaren en hen een prikkelend aanbod van socioculturele activiteiten aanbieden. Een uitdagende gemeente is ook een kind- en gezinsvriendelijke gemeente, met een uitgebreid speelweefsel doorheen de gemeente dat kinderen de ruimte geeft om te spelen, waar een kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod is, waar jongeren én volwassenen ruime gelegenheid krijgen om zich te ontspannen, uit te gaan of te sporten.

Een uitdaging apart is het mobiliteitsvraagstuk. Het is onze ambitie om woonwijken leefbaar te houden, sluipverkeer maximaal tegen te gaan en de oversteekbaarheid van drukke verkeerswegen te verbeteren. Dat kunnen we niet alleen doen. Enkel door samen te werken met de omliggende gemeenten en met de hogere overheden zullen we tot echte oplossingen kunnen komen.

De uitdagingen zijn inderdaad talrijk, maar we nemen resoluut de handschoen op om een duurzaam en fris toekomstplan te maken voor Edegem. Enkele speerpunten in dit gezamenlijk project zijn:

 • We zijn als bestuur optimaal bereikbaar en werken actief samen met onze inwoners, verenigingen, adviesraden, middenstanders, gemeenteraad en administratieve diensten. We hanteren een nieuwe, open bestuursstijl en trekken volop de kaart van meer interactie met en participatie van onze inwoners en verenigingen.
 • We voeren de komende legislatuur een verstandig en doordacht financieel beleid door het oriënteren van financiële middelen op de gemeentelijke kerntaken, de maximale integratie van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW en de verdere ontwikkeling van het Autonoom Gemeentebedrijf.
 • We zetten hoog in op intergemeentelijke en supralokale samenwerking, onder meer om problemen als sluipverkeer en dubbele investeringen te vermijden.
 • We zetten volop in op een meer divers winkel- en horeca-aanbod in het centrum en in onze wijken. De leegstand pakken we actief aan. We zetten de handelstroeven van onze gemeente in de vitrine.
 • We gaan voor een veiliger Edegem in de breedste zin van het woord. Door een optimale samenwerking met politie en brandweer werken we een doelgericht veiligheidsplan uit. Het initiëren van buurtinformatienetwerken (BIN’s) moet ertoe bijdragen dat we de inbrakenplaag een halt toeroepen. We verhogen de verkeersveiligheid in onze gemeente en voorzien in veiligere oversteekplaatsen, onder meer in het centrum en op de verschillende Gewestwegen.
 • Onze visie op mobiliteit is wijkgerelateerd: elke weggebruiker moet veilig en efficiënt zijn bestemming kunnen bereiken. Een greep uit onze initiatieven: een verstandig verkeerscirculatieplan ontmoedigt sluipverkeer (o.m. in de Collegewijk), de parkeerbehoeften worden objectief vastgesteld, een bovenlokaal mobiliteitsbeleid krijgt vorm.
 • De inrichting van het Park Ter Linden en Fort 5 wordt een huzarenstuk. Samen met de Edegemnaar en de betrokken instanties proberen we deze openbare groene long optimaal gestalte te geven.
 • We werken een meer dynamisch cultuurbeleid uit. We willen de creativiteit een platform aanbieden en cultuur naar de mensen brengen. Cultuur zonder drempels, zonder hoofd- en kleine letters.
 • We realiseren een moderne bibliotheek, waar naast boeken en andere media plaats is voor socioculturele activiteiten en een polyvalente ontmoetingsruimte.
 • We zetten Edegem op de kaart als kindvriendelijkste gemeente. We willen onze jeugdverenigingen steunen en een netwerk van speel- en ontmoetingsplekken realiseren.
 • Ons bestuur wil zoveel mogelijk Edegemnaren die daarvoor open staan aan het sporten krijgen. Wij willen onze sportinfrastructuur en ons sportaanbod afstemmen op dat doel.
 • Als solidaire gemeente werken wij een stappenplan uit om tegen het einde van de legislatuur de 0,7% van de gewone dienst te besteden aan projecten en aankopen ten dienste van internationale solidariteit. Edegem treedt toe tot het burgemeestersconvenant, waarbij wij ons engageren om op termijn klimaatneutraal te zijn.
 • We maken werk van een sterk, lokaal flankerend onderwijsbeleid. Het hardnekkige probleem van de buitenschoolse kinderopvang (IBO) wordt aangepakt.
 • Het OCMW krijgt de regierol in het welzijnsbeleid van Edegem. Het breidt o.a. de sociale tewerkstellingsprojecten verder uit, om cliënten te reactiveren. We vinden ook dat mensen die al lang in Edegem wonen, voorrang moeten krijgen in het woonzorgcentrum Immaculata.

De partners van dit bestuursakkoord zijn bereid om, over principiële verschillen heen, duidelijke keuzes te maken die rekening houden met iedereen, die niemand achterlaten en die een vooruitziend, voorzichtig financieel beleid doen samengaan met een vernieuwende visie op de toekomst van onze gemeente.

Download hier het volledige bestuursakkoord.

Op de foto het nieuwe schepencollege. Van links naar rechts: Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Brigitte Vermeulen-Goris, Guy Van Sande en Peter Verstraeten.

Troef 3. Meer aandacht voor (pleintjes in) de wijken

Aangenaam wonen, prioriteit voor voetgangers en fietsers, ruimte voor ontmoeting en spelende kinderen, extra groen, zitbanken en rustpunten, afremmen van doorgaand verkeer, gerichte zorg aan huis,… Niet alleen het gemeenteplein maar ook de pleintjes in de wijken verdienen meer aandacht.

Voor elke wijk in Edegem gaan we na hoe we meer leven en kleur kunnen brengen. In overleg met alle betrokkenen werken we een wijkontwikkelingsplan uit met telkens dezelfde prioriteiten: aangenaam wonen, de voetgangers en fietsers als maatstaf, ruimte voor ontmoeting en spelende kinderen, extra groen. Bestaande parkjes en pleintjes worden opgewaardeerd tot gezellige en informele ontmoetingsplekken voor jong en oud. Extra zitbanken en rustpunten, maatregelen rond het afremmen van het (doorgaand) verkeer en fietsenstallingen verhogen het comfort. We voorzien een totale heraanleg van twee belangrijke pleinen in Edegem: het Sint-Goriksplein en het Kerkplein. Specifiek naar senioren toe is in het gebouw Immaculata van het OCMW recent het eerste dienstencentrum ‘Den Appel’ gestart. We plannen een tweede dienstencentrum in de nieuwe verkaveling Molenveld Noord. Op deze manier komt er een aangepast aanbod naar ontmoeting voor senioren aan beide zijden van de Prins Boudewijnlaan. Specifiek voor de Edegemse jeugd blijven we geloven in de noodzaak van Hangar 27 en Jeugdhuis Nootuitgang en willen we hier verder in investeren. De Edegemse bergen en het buitenglacis van Fort 5 bieden een perfect kader voor een ongestoorde chill-ruimte voor jongeren. Wandel- en speelweefsel doorheen de gemeente moeten de wijken met elkaar verbinden.

We starten met jaarlijkse wijkbudgetten waarbij het gemeentebestuur inwoners uit een bepaalde straat of wijk uitnodigt om concrete voorstellen in te dienen die bijdragen tot de leefkwaliteit van hun buurt. De beste projecten krijgen een belangrijke financiële steun ter realisatie van hun project.

In elke wijk gaan we op zoek naar extra infrastructuur voor ontmoeting. De gemeente creëert mooie en aangepaste infrastructuur of sluit samenwerkingsverbanden af met bestaande (parochiale) initiatieven. Een Raad van Bestuur gevormd door inwoners van de wijk staat in voor het beleid, de uitbating wordt in handen gegeven van een concessiehouder. Een gezellige taverne voor de buurt met een programmatie van buurtgerichte activiteiten brengt leven in de wijk. In elke wijk in Edegem moet dit mogelijk zijn:

 • Buizegem: Het wijkontmoetingscentrum ‘t Forum in Buizegem is reeds een mooi voorbeeld hoe het kan. We willen dit verder versterken.
 • Molenveld: De Schrans is eigendom van de parochie en is nu reeds een belangrijk ontmoetingscentrum voor de wijk. Deze locatie biedt onderdak aan verschillende verenigingen. Verder is er ook een speelplaats, ideaal voor buitenactiviteiten. Deze site biedt aanvullend heel wat extra mogelijkheden zoals een sociaal restaurant.
 • Elsdonk: Dit verhaal gaat ook op voor het Elzenhof. Deze site is eigendom van de parochie met o.a. een podiumzaal. De herprofilering van het plein (met betere integratie van het Fort 5) zal heel wat kansen bieden voor een mooi caféterras.
 • Centrum: Het kasteel en de bijgebouwen van het Hof Ter Linden, de infrastructuur van parochiezaal Het Centrum en Theater Cartouche bieden tal van opportuniteiten rond ontmoeting, cultuur en horeca. Jeugdhuis Het Varken is voor de Edegemse jongeren één van de weinige uitgaansplekken in het centrum. Dit moeten we verder ondersteunen en uitbouwen. In de nieuwe, moderne bibliotheek is er ruimte voor activiteiten rond literatuur, ontmoeting en debat. Door de tentoonstellingsactiviteiten van Huis Hellemans te verschuiven naar Hof Ter Linden komt er ruimte vrij voor gezellige en functionele vergaderruimtes. In de Oude Pastorij voorzien we een gezellig café/koffiehuisje, een prachtige locatie met een prachtige tuin.

Troef 2. Hof Ter Linden en Fort 5: Een groene long en cultureel hart voor Edegem

Het domein Hof Ter Linden en het Fort 5 willen we verder ontwikkelen tot een groene long. Naast de waardevolle natuur, zien we nog tal van kansen rond recreatie, sociale tewerkstelling, horeca, landbouw en cultuur. Een onuitputtelijke groene bron voor Edegem.

De aankoop van Hof Ter Linden door de gemeente, de Provincie Antwerpen en het Vlaams gewest is een historische opportuniteit. Groen wil deze kans grijpen om tegelijk een brede visie uit te werken over het domein Hof Ter Linden en het aangrenzende Fort 5. Die visie moet er komen samen met alle Edegemnaars. We laten ons inspireren door het voorbeeld van De Averegten in Heist-Op-Den-Berg. Duurzame landbouw, natuurontwikkeling, zachte recreatie, sociale economie, cultuur, natuureducatie en kansen voor horeca zijn voor Groen alvast speerpunten in dit ambitieuze masterplan voor Hof Ter Linden en het Fort 5. We geven alvast een voorzet van wat volgens ons mogelijk is.

Het Fort 5 blijft met zijn hangars een uitgelezen plaats voor heel wat (jeugd)verenigingen. Voor het binnenfort wensen we een socio-culturele invulling met respect voor de natuur- en historische waarden van het fort. We denken hierbij onder meer aan een overkapping i.f.v. culturele activiteiten (cfr. Fort 4 in Mortsel). De bioklas krijgt eindelijk een volwaardige locatie.

Kasteel Hof Ter Linden wordt een aantrekkelijke uitvalsbasis om de natuur en de landbouwactiviteiten in en om het domein te ontdekken. In overleg met de pachter bekijken we de haalbaarheid om de bestaande boerderij om te bouwen tot een kinderboerderij. Tevens willen we op de bestaande akkers starten met een “gemeenschapsondersteunend landbouwproject”: boer en gemeenschap werken samen in een biologisch project. Elke deelnemer betaalt een jaarlijks lidgeld en staat zelf in voor de oogst. Er wordt biologisch geteeld en er is een aanbod van goedkope en verse groenten vlak bij de deur. In één van de koetshuizen wordt de bezoeker welkom geheten en wegwijs gemaakt in het domein Hof Ter Linden en het Fort 5. Het kasteel biedt een ideaal kader voor tentoonstellingsruimten. We willen de werking van Huis Hellemans en de Heemkundige Kring hier een plaats geven. Verder kunnen verenigingen er terecht voor het huren van lokalen in functie van socio-culturele activiteiten. We plannen in het kasteel graag artistieke activiteiten rond woord en muziek. Op deze manier creëren we een cultureel hart in Edegem. We onderzoeken de mogelijkheid om van de vijver aan het kasteel een ecologische zwemvijver te maken.

Deze groene long biedt ook tal van extra kansen voor de horeca. Het kasteel en/of haar bijgebouwen bieden onderdak aan nieuwe horecafuncties. De bestaande taverne Elzenhof aan de ingang Elsdonk van het Fort 5 wordt geïntegreerd in een vernieuwd plein. Aan de ingang van Fort 5 aan de Fort V-straat creëren we een nieuw knooppunt voor horeca en middenstandzaken. We willen ook het WZC Immaculata integreren in de groene long van Edegem. We voorzien een rolstoeltoegankelijk verbindingspad vanuit WZC Immaculata, via het Hof ter Linden, naar het Fort 5. Families en bewoners van Immaculata kunnen dan genieten van een veilig en aangenaam wandelparcours. Een geurwandeling voor dementerende ouderen zou bijvoorbeeld een grote meerwaarde betekenen.

In samenspraak met de wijken rond Hof Ter Linden en Fort 5, bekijken we op welke manier we wijkversterkende initiatieven kunnen nemen, zoals bijkomende speelruimte en avonturenzone’s voor kinderen en jongeren in de buurt. De buitenglacis van Fort 5 wordt omgetoverd tot een speelbos. Doorheen de hele gemeente willen we een speelweefsel creëren om Hof Ter Linden, Fort 5, de andere parken en open ruimtes, de verschillende speelterreinen, jeugdlokalen, pleintjes in de wijk met elkaar te verbinden op een aangename en veilige manier. Daar hoort bijvoorbeeld ook een groene doorsteek voor fietsers en voetgangers bij tussen Edegem centrum en Hangar 27. Een veilige en aangename wandel- en fietsroute dwars doorheen Edegem.

Onderhoud, beheer, en nieuwe horeca bieden tenslotte uitstekende opportuniteiten om projecten rond sociale economie op te zetten. Mensen die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt geven we zo nieuwe kansen.