Gemeente investeert mee in speeltuin Meihof

Het Meihof in de Hovestraat is al jaren een zalige, groene speelplek in het hartje van Edegem. Sinds 2016 hebben Rekreatief en Pegode de uitbating overgenomen van de gemeente. Een aantal speeltoestellen zijn echter verouderd en de unieke waterspeeltuin, bijvoorbeeld, was zo goed als stuk. “Daarom dat we als gemeente nu een toelage voorzien en mee investeren in het moderniseren en toegankelijker maken van de speeltuin”, vertelt schepen voor jeugd Jeroen Van Laer (op de foto naast Marc Truyens van Rekreatief en Els Verdickt van Pegode). “Gemeente investeert mee in speeltuin Meihof” verder lezen

Gloednieuw in Edegem: peuterspeelpunt 't Speelnestje!

Vanaf 3 mei zal het Zwaluwnest ook "t Speelnestje herbergen. Dat is een peuterspeelpunt waar kinderen van 0 tot 3 jaar kunnen spelen en ravotten terwijl de ouders, grootouders, tantes, onthaalouders, … gezellig keuvelen over koetjes en kindjes bij een tasje koffie.  

"Met "t Speelnestje creëren we in het Zwaluwnest een unieke ontmoetingsplaats, iets tussen een gezellig oudercafé en een speeltuin voor peuters", vertelt schepen voor gezin en kinderopvang Jeroen Van Laer. "Het opzetten van het peuterspeelpunt kwam in een stroomversnelling dankzij enkele enthousiaste Edegemse mama"s die er mee hun schouders onder wilden zetten. Eind 2015 kwamen we een eerste keer samen om de ideeën samen te brengen. Volgende week is het dan zover en gaat het Speelnestje voor de eerste keer open." 

 "Er zijn alvast drie goede redenen om eens langs te komen", verduidelijkt schepen Jeroen Van Laer, "Samen spelen is goed voor de sociale ontwikkeling van kinderen in voorbereiding op de kleuterschool, zeker voor kindjes die niet naar de kinderopvang gaan. Je leert zelf andere (groot)ouders kennen en steekt dingen van elkaar op. Met al je onopgeloste vragen over opvoeding kan je terecht bij de professionelen van het Huis van het Kind." 

Stilaan wordt het Zwaluwnest zo de place-to-be voor alles wat met kinderen en opvoeden te maken heeft. Je kan er vandaag immers ook al terecht voor de buitenschoolse kinderopvang De Speelclub, de Opvoedingswinkel en de consultaties van Kind en Gezin. De mama"s en papa"s die met hun kersverse spruiten op consultatie komen bij Kind en Gezin kunnen dus bijvoorbeeld heel gemakkelijk even stoppen in "t Speelnestje. 

"In andere gemeenten zijn peuterspeelpunten alvast een groot succes. We hopen dan ook dat in Edegem dit unieke speelcafé kan uitgroeien tot een vaste ontmoetingsplaats voor alle 0 tot 3 jarigen uit Edegem!", besluit burgemeester Koen Metsu.

Het peuterspeelpunt praktisch:

  • Elke dinsdag van 10 tot 15 uur en elke woensdag van 9.30 tot 11.30 uur. Niet tijdens schoolvakanties en op feestdagen
  • Gratis en zonder inschrijving
  • Kom niet met zieke kindjes.
  • Let op je eigen kindje, blijf aanwezig en verantwoordelijk.
  • Babyvoeding kan je opwarmen.

Meer weten? Huis van het Kind, Drie Eikenstraat 16 (Zwaluwnest), e-mail: huisvanhetkind@edegem.be, tel. 03 289 21 10.

Interesse om mee te werken als vrijwilliger? Surf naar www.edegem.be/vrijwilligers of mail naar
huisvanhetkind@edegem.be.

Twee sociale vzw’s uit Edegem geven Meihof nieuwe toekomst

Het gemeentelijk recreatiedomein Meihof in de Hovestraat met cafetaria, speeltuin, boszone én skatepark is al jaren een fijne speelplek voor kinderen uit Edegem en omstreken. De concessie voor de uitbating van de cafetaria liep af op 1 april 2016. De gemeente Edegem ging in 2015 via een marktbevraging op zoek naar een nieuwe uitbater. vzw Rekreatief en vzw Pegode zullen het Meihof opfrissen én uitbaten. Een volwaardig buurtrestaurant zal er hand in hand gaan met een speeltuin en speelbos dat toegankelijk is voor alle kinderen. Iedereen is welkom op de opening op 20 mei 2016. Als gemeente tekenen we mee een nieuwe toekomst uit voor "t Meihof en investeren we in de speeltuin en verfrissing van het skatepark.

Schepen voor jeugd Jeroen Van Laer is verheugd met de nieuwe weg voor "t Meihof: "De speeltuin van het Meihof was dringend aan vernieuwing toe en ook het skatepark kon een opfrissing gebruiken. Het aflopen van de concessie gaf ons als gemeente de opportuniteit om meer te doen met het Meihof. We zijn dan ook heel blij dat twee sociale vzw"s uit onze gemeente, Pegode en Rekeatief, de handen in elkaar hebben geslagen."

"Mede dankzij een gemeentelijke investering van zo'n 40 000 euro maakt Pegode de speeltuin en het speelbos toegankelijk voor iedereen, ook voor kinderen met een beperking", gaat schepen Jeroen Van Laer verder. "Verder krijgt het skatepark een opfrisbeurt. De gemeentelijke investering van zo'n 10 000 euro dient voor een nieuwe grafittimuur en zitplaatsen. De rampen zelf zijn nog in goede staat. De speeltuin wordt overgedragen aan Pegode en Rekreatief, het skatepark houden we als gemeente nog wel in eigen beheer."

"Het Meihof zelf wordt een sociaal buurtrestaurant waar iedereen terecht kan voor een betaalbare gezonde maaltijd. OCMW-cliënten zullen er een maaltijd kunnen eten via een tussenkomst van het OCMW Edegem", verduidelijkt OCMW-voorzitter Brigitte Vermeulen-Goris. "Rekreatief werkt hiervoor samen met het OCMW ook een tewerkstellingsinitiatief uit." 

"We nemen voor het restaurantgedeelte vier nieuwe werkkrachten aan die langdurig werkloos zijn", zegt Marc Truyens van Het Rekreatief. "Zij worden door ons vast personeel opgeleid, met de bedoeling om hen op termijn te laten doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit. Ook met onze vestiging in de Doornstraat, die enorm in trek is, zijn er uitwisselingen mogelijk. We willen het Meihof herstellen in naam en faam, zodat het weer dé ontmoetingsplaats voor de Edegemnaars wordt. Om klanten aan te trekken zullen we activiteiten organiseren voor allerlei doelgroepen: van kinderen tot 65-plussers. We starten met een groot buurtfeest op 20 mei van 16 tot 22 uur. Het wordt een echt volksfeest met volksspelen en Vlaamse lekkernijen aan democratische prijzen. Iedereen is welkom en inschrijven hoeft niet."

De opbouw van het Meihof verloopt in drie fasen. Tegen midden mei wordt de site opnieuw operationeel gemaakt en wordt het terras vervangen. In 2017 wordt een masterplan opgemaakt voor de bredere omgeving (bos en inclusieve speeltuin) en tegen 2018 zou de cafetaria uitbreiden met een kleine feestzaal.

Pegode en Rekreatief geven Meihof nieuwe toekomst

Gazet van Antwerpen, 4/3/2016 – Pegode, een sociaal project voor mensen met een beperking, gaat samenwerken met het sociaal tewerkstellingsproject Het Rekreatief. Samen willen ze de speeltuin en de cafetaria van het Meihof een nieuwe toekomst geven.

De sociale organisaties Pegode en Het Rekreatief slaan de handen in elkaar voor een uniek project. "We waren al actief in Edegem met een woonhuis aan de Grote Dries en kenden de gemeente dus vrij goed", zegt Luc Debar van vzw Pegode. "Omdat we permanent op zoek zijn naar activiteiten binnen de sociale economie waarin onze mensen verantwoordelijkheid kunnen opnemen, was dit een unieke gelegenheid. Bij dit project slaan we twee vliegen in één klap. We creëren een zinvolle tijdsbesteding voor onze mensen en zorgen er tegelijk voor dat de speeltuin volledig toegankelijk wordt voor mensen met een beperking."

Nieuwe speeltuin

In de meeste speeltuinen uit de omtrek is dat momenteel niet het geval. "Ook wij vinden vaak moeilijk een plek voor onze buitenactiviteiten", zegt Debar. "Toch moet het een inclusieverhaal worden. Het Meihof wordt een plek waar iedereen welkom is."

De nieuwe speeltuigen worden ingekocht, maar voor de aanleg van een belevingsparcours wil Pegode een actieve rol opnemen. "We beschikken zelf over een schrijnwerkersatelier waar we een aantal dingen kunnen maken", zegt Debar. "We onderhouden zowel het bos als de toestellen en organiseren activiteiten voor kinderen met een beperking."

Buurtfeesten

De vzw Pegode werkte in het verleden al samen met Het Rekreatief. "We kopen geregeld maaltijden van hen in en werkten al samen projecten uit", zegt Debar. Ook deze keer werken de twee intensief samen. Het Rekreatief neemt de leiding in het horecaverhaal en Pegode in het buitengedeelte, al zijn er af en toe zeker overlappingen. "We nemen voor het restaurantgedeelte vier nieuwe werkkrachten aan die langdurig werkloos zijn", zegt Marc Truyens van Het Rekreatief. "Zij worden door ons vast personeel opgeleid, met de bedoeling om hen op termijn te laten doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit. Ook met onze vestiging in de Doornstraat, die enorm in trek is, zijn er uitwisselingen mogelijk."

De organisaties willen ook evenementen voor de buurt organiseren. "Lokale verenigingen en buurtbewoners moeten zo veel mogelijk bij het project worden betrokken."

De opbouw van het Meihof verloopt in drie fasen. Tegen midden mei wordt de site opnieuw operationeel gemaakt en wordt het terras vervangen. In 2017 wordt een masterplan opgemaakt voor de bredere omgeving (bos en inclusieve speeltuin) en tegen 2018 zou de cafetaria uitbreiden met een kleine feestzaal.

koen de beuckeleer â– 

Meihof krijgt serieuze opfrissing!

Vanaf mei is het zover: samen met vzw Rekreatief en vzw Pegode krijgt het Meihof een broodnodige opfrissing. Stap voor stap zal het Meihof zo een volwaardig buurtrestaurant worden met een speeltuin die toegankelijk moet zijn voor alle kinderen. "Het Meihof is een fantastische locatie, maar waar zoveel meer mee kan gebeuren. Onder meer de beperkte openingstijden waren voor ons als bestuur een reden om het over een andere boeg te gooien", vertelt schepen voor jeugd Jeroen Van Laer. 

De aanpak van Rekreatief en Pegode kon het gemeentebestuur het meest overtuigen. De twee sociale vzw's uit de gemeente slaan de handen in elkaar. Rekreatief, dat ook al een feestzaal uitbaat in de Doornstraat, zal haar werking uitbreiden naar het buurtrestaurant in het Meihof. De mensen van Pegode, die een thuis biedt aan mensen met een beperking, zullen instaan voor het onderhoud van de speeltuin. 

"Mede dankzij een gemeentelijk investeringsbedrag van zo'n 40.000 EUR maken we de speeltuin en het speelbos bovendien toegankelijk voor iedereen", benadrukt schepen Jeroen Van Laer. "Of om het met de woorden te zeggen van de Edegemse 47ste AKABE: toegankelijk voor kinderen en jongeren met of zonder handicap, maar ook voor piraten, struisvogels of astronauten, voor iedereen!"

Rekreatief werkt samen met OCMW een tewerkstellingsinitiatief verder uit in het buurtrestaurant. Cliënten van het OCMW krijgen er een horecaopleiding, die hen in staat stelt om door te groeien naar de reguliere arbeidsmarkt. De nieuwe werking zou begin mei van start gaan.

Skatepark

Tot slot zal ook het skatepark een opfrissing krijgen. "We voorzien een investering van zo'n 10.000 EUR. Bedoeling is vooral om een nieuwe grafitti-muur te maken en zitplaatsen. De rampen zelf zijn nog in goede staat", besluit schepen voor jeugd Jeroen Van Laer.

"Samen schrijven we een mooi verhaal voor Edegem"

Op de kortste dag van het jaar was het ook de laatste gemeenteraad van dit jaar. Eén van de belangrijkste punten op de agenda was uiteraard de begroting voor 2016. Onze fractieleidster Sien Pillot had haar tussenkomst klaar en we brengen "m hier dan ook graag integraal voor jullie:

"Goede avond collega"s,

Tijdens de gemeenteraad van december bespreken we traditioneel de begroting van de gemeente. Een hoogmis zeg maar! Graag wil ik toch nog even het één en het ander in de verf zetten over het afgelopen jaar en wat nog komen gaat, al ben ik het schrijven van nieuwjaarsbrieven eigenlijk al lang verleerd.

We zagen in Edegem het voorbije jaar weer tal van initiatieven rond wijkwerking. De Baravan is volledig operationeel en werd al op tal van buurfeesten gespot. Een wachtlijst is bijna niet meer uit te sluiten. Het aantal buurtfeesten blijft stijgen en dat is zeker mede dankzij het positieve en stimulerende beleid. In 2016 mag er op dit elan zeker verder gegaan worden! De eerste ronde van de wijkbudgetten is achter de rug, waarvan in 2016 de resultaten verder zichtbaar zullen worden. Ik kijk dan ook graag uit naar de volgende rondes!

Ook rond jeugd en kinderopvang zagen we heel wat bruisen. Hoewel we net niet de prijs van jeugdgemeente hebben gewonnen; staan we in de inspiratiebrochure toch met drie sterke voorbeelden: de wilgenhutten aan het pleintje aan het gemeentelijk zwembad, de verjaardagskaart voor 6-jarigen; en Club27. De nieuwe concertwerking in Hangar 27 is dan ook een zeer groot succes. Voor 2016 staan er weer heel wat speeltuinen in de pijplijn : Edegem wil zich graag profileren als kindvriendelijke gemeente en daar zijn de vele speeltuinen zeker een handelsmerk van. Het is in 2016 ook zeker uitkijken naar al de initiatieven die er zullen genomen worden rond Huis van het Kind en met name de oudercafés. 2016 wordt ook het jaar om een speelweefsel doorheen Edegem concreet te maken. De Sorbrechtshofstraat mag de spits afbijten en hopelijk volgen er nog vele leuke voorstellen.

Hof ter Linden en Fort 5 werd en wordt meer en meer op de kaart gezet. 2016 wordt het jaar waar de eerste stappen visibel gaan worden van dat papieren masterplan Fort5-Hof ter Linden: De restauratie van de koetshuizen, paden die recreatie mogelijk maken, maar ook belangrijke verbindingen met de college- en Elsdonkwijk worden een feit. Het speelbos is volop in uitvoering. Maar daarnaast wordt het masterplan ook uitgewerkt in concrete deelplannen. Het ontwerp van de bioklas is daarbij zeer belangrijk voor ons, met tevens een natuureducatief leerpad…

Rond milieu zijn er nog tal van andere zaken op te merken. 2015 was het jaar dat het plan voor de Burgemeestersconvenant werd opgemaakt. In 2016 komt er meer schot in de zaak en geven we ook in Edegem het goede voorbeeld.

We hebben er al meerdere jaren aan gewerkt, maar in 2016 wordt DIFTAR operationeel. De diensten hebben er hard aan gewerkt om op tal van vragen antwoorden te formuleren en oplossingen te zoeken. Dat DIFTAR leeft daar moet ik voor jullie geen tekeningetje over maken. Wij zijn blij met de toenemende verkoop van de GFT bakjes. In het begin van het jaar werden er gemiddeld 3 bakjes per maand verkocht. In december is dat aantal toegenomen tot 50 bakjes per week! Ondertussen zijn er dus maar liefst 400 extra GFT-bakjes verkocht. In januari verwacht de gemeente er nog 250 te verkopen. Samen goed voor zeker 800 extra bakjes en 208 ton GFT uit het restafval. Die kilo"s worden alvast geschrapt uit de opname van het restafval en zetten ons hopelijk op weg om de komende jaren beter te doen in zake afvalbeleid. Onze diensten zijn er helemaal klaar voor en wij ook! 

2016 wordt ook het jaar van de start voor de verbeterde biodiversiteit: er is een unieke beheersovereenkomst met Natuurpunt waarbij zij mee zorg gaan dragen voor enkele groene plekjes in Edegem. De natuursubsidieprojecten voor het Fort 5 krijgen vorm alsook de wateropvang-poel aan de Patronaatstraat…

Aan de nieuwbouw aan Andreas Vesalius werd in 2015 gestart. 2016 en 2017 zullen dan ook in de in de geschiedenisboeken van de gemeenteschool vermeld worden. De samenwerking tussen het bestuur en de school-en ouderraad is zeker bewonderenswaardig.

De plannen voor het nieuwe Vrijetijdscentrum krijgen stilaan vorm. Het participatietraject en het werk van diverse actoren kent in 2016 resultaat in een echt concreet bouwplan waar we hopelijk ook de komende jaren constructief aan kunnen verder bouwen.

Aan de integratie tussen de verschillende diensten van het OCMW en de gemeente wordt volop gewerkt. Een pluim aan zij die dit proces doorlopen en voor de samenwerking aldaar. 2016 zal in dit dossier een zeer belangrijk jaar worden.

Tal van straten kregen in 2015 een nieuw kleedje. Er volgen er weer heel wat de komende jaren. De Drie Eikenstraat zal daar zeker één van de belangrijke zijn met tal van verbeteringen voor elke weggebruiker.

Op het gebied van sport is en blijft de gemeente Edegem nog altijd een zeer belangrijke ondersteuner van de verschillende clubs en verenigingen. 2015 werd dan ook het jaar dat ABES een vernieuwde piste kon inlopen en BES kon genieten van zijn kunstgrasveld.

Aan dit alles is natuurlijk hard gewerkt en wil ik in het bijzonder de diensten bedanken om ook dit jaar de begroting tijdig en positief te besluiten. Met de goede samenwerking tussen de verschillende partijen van de meerderheid wil ik graag mijn betoog afsluiten. Samen schrijven we aan een mooi verhaal voor Edegem."

Sorbrechtshofstraat krijgt primeur speelweefsel

In de Sorbrechtshofstraat starten we in het voorjaar van 2016 met een noodzakelijke voetpadvernieuwing. Het verschil met grote straatprojecten is dat we enkel de stoeptegels vervangen. "Niettemin willen we als gemeente ook deze kleinere projecten aangrijpen om speelweefsel te integreren in het straatbeeld.", vertelt schepen voor jeugd Jeroen Van Laer (Groen). "De Sorbrechtshofstraat krijgt in die zin zelfs de Edegemse primeur: op verschillende stoeptegels zal een patroon gespoten worden dat kinderen kunnen volgen en dat begint en eindigt op een riooldeksel."

Onze projectmedewerker openbaar domein en groen, Tim van Immerseel, werkte het voorstel uit. De oplettende Edegemnaar zal een vage verwijzing herkennen naar een populair Arcade-spel uit de jaren tachtig…

Speelweefsel is eigenlijk een grote noemer voor alles wat in het openbare domein op één of andere manier speelprikkels biedt. Het omvat de formele plekjes, zoals de speeltuintjes en speelbossen in onze gemeente of de plekken waar kinderen vaak vertoeven zoals de scholen, maar daarnaast omvat het ook alles wat tussen die plekken ligt. Inzetten op speelweefsel betekent dus ook om veilige en leuke routes te creëren doorheen onze gemeente zodat elke (potentiële) speelweefselplek met elkaar verbonden is.

De komende jaren investeren we nog verder in speelweefsel. Creatieve suggesties zijn altijd welkom! De jeugdraad gaf alvast enkele fantastische voorzetten. Zo stelde ze voor om "opdrachtjes" te integreren in het straatbeeld: op stoeptegels her en der verschijnen uitdagende doe-opdrachten, zoals bijvoorbeeld "ga op je handen staan", "geef een knuffel aan de eerstvolgende voorbijganger", enz. Eenvoudig en leuk, meer moet dat soms niet zijn!

Groen Edegem trekt naar de wijken met fotoboek over realisaties

We zijn halfweg de legislatuur. Met Groen Edegem zijn we fier op de realisaties die dit gemeentebestuur reeds kan voorleggen en kijken we uit naar de projecten die nog in de steigers staan. Met onze campagne #groetenuitedegem gaan we de boer op en gaan we met onze collega-inwoners in dialoog: wat gaat goed, wat kan beter. Gisteren stelden we in primeur ons fotoboek voor op het zonnig terrasje van Hap Hap, met dank aan Hin voor het lekkere broodje!

"Met onze fotoboek, zowel op papier als digitaal, tonen we een greep uit al de realisaties om van Edegem een gemeente te maken waar iedereen zich thuis voelt, waar mensen zich in hun straat, in de wijk, op het plein, in het groen kunnen uitleven en elkaar ontmoeten.", legt Sien Pillot, fractieleidster voor Groen Edegem, uit. "Na drie jaar zijn er al heel wat zaken voor te leggen, van kleine projecten en aanpassingen tot meer grote en structurele veranderingen. Met een heus filmpje (zie hieronder) tonen we alvast enkele opvallende veranderingen: speelpleinwerking SPED, Hof Ter Linden natuurlijk, de speeltuin aan "t Forum, het verbindingspad tussen Hof Ter Linden en Fort 5, de concertwerking Club27, het speelbos in Fort 5 en uiteraard de nieuwe bibliotheek. Het fotoboek is nog niet af. De komende maanden en jaren vullen we verder aan.", besluit Sien Pillot.

Schepen voor o.a. jeugd en wijkwerking, Jeroen Van Laer, verduidelijkt de klemtoon op SPED, "t Forum en Club27: "Met de vernieuwde speelpleinwerking SPED werken we voor het eerst naar een doorlopend en kwalitatief vakantieaanbod voor kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar, de hele zomer lang. Een vaste locatie, Hangar 27, is de nieuwe uitvalsbasis en wordt volledig omgetoverd tot een heus speelparadijs. "t Forum blijft een zeer belangrijke ontmoetingsplek in de wijk Buizegem. Eén van de eerste speeltuintjes die we aanpakten was daarom deze aan "t Forum. Heel toepasselijk staat op de Romeinse Put sinds de lente van 2014 een groot Romeins fort en schip te pronken. De gloednieuwe concertwerking Club27 is ook volop gestart en toont meteen dat er echt wel vraag naar kwalitatieve pop- en rockconcerten is in onze regio. We startten met The Van Jets en binnenkort mag Edegem zelfs Raymond Van Het Groenewoud ontvangen.

Alle projecten in en rond Hof Ter Linden en Fort 5 mogen uiteraard niet ontbreken. Schepen Goedele Van der Spiegel, bevoegd voor deze parken, legt uit: "Na een intensief plan- en participatietraject hebben we een prachtig masterplan voor die 90 hectaren natuur- en recreatiegebied midden in onze gemeente. Stap voor stap gaan we dit masterplan nu ook uitvoeren. Hof Ter Linden wordt een echt natuur- en belevingspark. De restauratiedossiers voor o.m. de koetshuizen en het binnenplein met kasseien zijn klaar en de werken starten in november. Het eerste verbindingspad tussen Hof Ter Linden en Fort 5 werd in mei 2015 voor het eerst ingelopen en zal deftig aangelegd worden tegen mei 2016. Ook aan de westelijke zijde komt er tegen dan een wandel- en fietsverbinding. De buitenglacis van Fort 5 is officieel speelbos en krijgt binnenkort een make-over."

Eén van de andere grotere projecten deze legislatuur is natuurlijk de nieuwe bibliotheek, als spil voor ontmoeting en cultuur in Edegem. "Met ons filmpje eindigen we symbolisch op de plek waar de nieuwe bibliotheek gaat komen.", legt Koen Lauriks, gemeenteraadslid, uit. "Het is een project dat nog volop aan het groeien is, maar er zijn al belangrijke stappen in gezet. Nu de architect gekozen is, kunnen we samen volop het ontwerp verder verfijnen en uitwerken. De nieuwe bibliotheek kon natuurlijk niet ontbreken in deze eerste greep van realisaties."

Tot slot. Met de hashtag #groetenuitedegem willen we via sociale media die fierheid over onze gemeente ook echt uitdragen. "Wie goesting heeft, mag uiteraard zelf ook leuke plekjes en gebeurtenissen in onze mooie gemeente trekken en online zwieren. De leukste krijgen een plek op onze website www.groenedegem.net/fotoboek.", besluit Sien Pillot.

Gemeente investeert 80.000 euro in vernieuwing speelpleintjes

De gemeente Edegem investeert dit jaar 79.500 euro in de aanleg en de vernieuwing van speelpleintjes. De buurtbewoners mogen hier mee over beslissen. Het nieuwe pleintje aan de Timmerdonckstraat moet tegen het begin van de zomervakantie klaar zijn.

Het speeltuintje aan het Timmerdonckstraat in de Edegemse Molenveldwijk wordt tegen begin juli opgeknapt, goed voor een prijskaartje van zowat 40.000 euro. 'Het vroegere speelplein was helemaal afgeleefd', zegt Edegems jeugdschepen Jeroen Van Laer (Groen). 'In de nieuwe speeltuin komen onder meer enkele molenwieken, een duidelijke knipoog naar de naam van de wijk. Daarnaast komt er een voetbalveldje en brengen we meer reliëf aan op het plein. Zo moet het pleintje op termijn een echt uithangbord worden voor de buurt.'

De gemeente trekt dit jaar ook 39.500 euro uit om drie andere speeltuintjes op te knappen. 'We hebben ons voorgenomen om jaarlijks minstens één nieuwe speeltuin aan te leggen en enkele andere te vernieuwen', zegt Van Laer. 'Dit jaar is de Pieter van den Bemdenlaan aan de beurt, en wordt de speeltuin in gemeentepark Centrum, aan het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO, nvdr.), opgewaardeerd. Er komen wilgenhutten en het bosgedeelte wordt in de toekomst ingericht als speelbos.' De heraanleg is niet alleen een goede zaak voor het IBO zelf, want buiten de openingstijden wordt de tuin ook geopend voor de buurt.

Aansluiten bij inwoners

Voor de heraanleg van het speelveld aan de Pieter Van de Bemdenlaan organiseerde de gemeente twee weken terug een participatiemoment met de buurtbewoners. 'Het is de bedoeling om dat plein te vergroenen, extra reliëf aan te brengen en het parkgevoel te vergroten. Vandaag is het een verscholen en weinig aantrekkelijke vlakte met wat schommels, maar in de toekomst zou het een echt groen rustpunt moeten worden.'

In de buurt van de van de Bemdenlaan wonen vooral oudere mensen met kleinkinderen. 'Het spreekt voor zich dat we de speeltuin bij die bevolkingsgroep laten aansluiten', zegt Van Laer. 'Later kunnen we eventueel beslissen om de speeltuin mee te laten groeien met de kinderen die er rond wonen.'

Buurt inzetten

Aan het IBO wordt wellicht nog deze zomer actie ondernomen. In de van Bemdenlaan beginnen de werkzaamheden pas in het najaar. Een vierde locatie die nog dit jaar wordt aangepakt, is het Nauwelaertsplein. 'Daar heeft de buurt in het kader van onze wijkbudgetten zelf een voorstel uitgewerkt', zegt Van Laer. 'Aangezien de bewoners er enorm gemotiveerd zijn om mee te werken, willen we nagaan of de buurt ook bij de heraanleg zelf kan worden ingezet.'

(c) Nieuwsblad, Koen De Beuckeleer

Speeltuinen uitgerust met toffe infoborden

Edegem In alle Edegemse speeltuinen wordt een opvallend nieuw informatiebord geplaatst. "Het is verplicht om aan de in­ gang van iedere speeltuin een re­ glement op te gangen", zegt jeugdschepen Jeroen Van Laer (Groen). "Met deze leuke borden willen we het nuttige aan het aangename koppelen. We heten de kinderen in de eerste plaats welkom, maar lijsten tegelijk een aantal verbodsbepalingen op. De twee figuurtjes op het bord moe­ ten voortaan de mascottes van onze gemeentelijke speeltuinen worden." De gemeente investeert dit jaar ook in het opknappen en aanleggen van drie Edegemse speeltuintjes. Met name in de Timmerdonckstraat, de Pieter van den Bemdenlaan en park Cen­trum. (dbw)