The Climate Miles passeert met Francesca Vanthielen ook in Edegem!

Op 8 november passeert Urgenda (de Nederlandse tegenhanger voor de Klimaatzaak) ook een klein stukje door Edegem op hun 584 km tellende toch van Utrecht naar Parijs. Ook Francesca Vanthielen, van Klimaatzaak, loopt mee.

Met The Climate Miles vraagt Urgenda aandacht voor de actie die nodig is om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan en de aarde leefbaar te houden voor volgende generaties. Van 1 t/m 29 november loopt Urgenda directeur Marjan Minnesma 584 kilometer van Utrecht naar Parijs, waar de Klimaattop plaatsvindt. Elke dag wandelt er een speciale gast met haar mee en laten ze een nieuwe Milestone achter met een boodschap.

Iedereen kan meelopen met The Climate Miles, voor een dag, een aantal dagen of de hele maand. Iedere dag bezoeken ze inspirerende initiatieven, ontmoeten we interessante mensen en lopen we zo"n 20 kilometer.

Gemeenteraadsleden Sien Pillot en Koen Lauriks, OCMW-raadsleden Ivo Bogaerts en Maarten Vergauwen en onze schepenen Jeroen Van Laer en Goedele Van der Spiegel zullen de gasten alvast hartelijk welkom heten in Edegem en hier een stukje meelopen. We passeren bij de imkers in Fort 5 en koffiebar Hap Hap, zondag 8 november. Zondag 29 november zakken we dan ook echt af vanuit Mortsel richting Parijs voor de klimaattop.

Het programma:

 • 09:00 Vertrek: Antwerpen Centraal Station (we verzamelen in de centrale stationshal)
 • 10:45-11:15 (+/-) Koffiepauze: Bijenpark in Fort V (het leslokaal), Fort V-straat, 2650 Edegem. Deze koffiepauze wordt verzorgd door Greet en Erik van imkervereniging Mortsel-Edegem
 • 11:45-12:45 (+/-) Lunch: Hin"s Food Bar HapHap, Gemeenteplein 9, Edegem. Ook krijgen we vanuit het ASH Hostel lunchpakketten mee
 • 15:45-16:15 (+/-) Koffiepauze: "t Hoekske van Walem, Koning Albertstraat 64, 2800 Mechelen
 • 17:30 (+/-) Aankomst hotel: Hotel Martin"s Patershof, Karmelietenstraat 4, 2800 Mechelen
 • 18:15-19:30 Diner: Er wordt voor ons een buffet georganiseerd door Jong Groen en Groen Plus in het mooie stadhuis van Mechelen, aan de Grote Markt 21 (keldermanszaal)
 • 20:00 Walkshow: Hotel Martin"s Patershof. Thema: Happy Energy en Duurzame bouw

Totale wandelafstand 26 km

Meer informatie over The Climate Miles vind je hier: http://www.theclimatemiles.nl/route/2015-11-8/

FacebookTwitter

Groen Edegem trekt naar de wijken met fotoboek over realisaties

We zijn halfweg de legislatuur. Met Groen Edegem zijn we fier op de realisaties die dit gemeentebestuur reeds kan voorleggen en kijken we uit naar de projecten die nog in de steigers staan. Met onze campagne #groetenuitedegem gaan we de boer op en gaan we met onze collega-inwoners in dialoog: wat gaat goed, wat kan beter. Gisteren stelden we in primeur ons fotoboek voor op het zonnig terrasje van Hap Hap, met dank aan Hin voor het lekkere broodje!

"Met onze fotoboek, zowel op papier als digitaal, tonen we een greep uit al de realisaties om van Edegem een gemeente te maken waar iedereen zich thuis voelt, waar mensen zich in hun straat, in de wijk, op het plein, in het groen kunnen uitleven en elkaar ontmoeten.", legt Sien Pillot, fractieleidster voor Groen Edegem, uit. "Na drie jaar zijn er al heel wat zaken voor te leggen, van kleine projecten en aanpassingen tot meer grote en structurele veranderingen. Met een heus filmpje (zie hieronder) tonen we alvast enkele opvallende veranderingen: speelpleinwerking SPED, Hof Ter Linden natuurlijk, de speeltuin aan "t Forum, het verbindingspad tussen Hof Ter Linden en Fort 5, de concertwerking Club27, het speelbos in Fort 5 en uiteraard de nieuwe bibliotheek. Het fotoboek is nog niet af. De komende maanden en jaren vullen we verder aan.", besluit Sien Pillot.

Schepen voor o.a. jeugd en wijkwerking, Jeroen Van Laer, verduidelijkt de klemtoon op SPED, "t Forum en Club27: "Met de vernieuwde speelpleinwerking SPED werken we voor het eerst naar een doorlopend en kwalitatief vakantieaanbod voor kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar, de hele zomer lang. Een vaste locatie, Hangar 27, is de nieuwe uitvalsbasis en wordt volledig omgetoverd tot een heus speelparadijs. "t Forum blijft een zeer belangrijke ontmoetingsplek in de wijk Buizegem. Eén van de eerste speeltuintjes die we aanpakten was daarom deze aan "t Forum. Heel toepasselijk staat op de Romeinse Put sinds de lente van 2014 een groot Romeins fort en schip te pronken. De gloednieuwe concertwerking Club27 is ook volop gestart en toont meteen dat er echt wel vraag naar kwalitatieve pop- en rockconcerten is in onze regio. We startten met The Van Jets en binnenkort mag Edegem zelfs Raymond Van Het Groenewoud ontvangen.

Alle projecten in en rond Hof Ter Linden en Fort 5 mogen uiteraard niet ontbreken. Schepen Goedele Van der Spiegel, bevoegd voor deze parken, legt uit: "Na een intensief plan- en participatietraject hebben we een prachtig masterplan voor die 90 hectaren natuur- en recreatiegebied midden in onze gemeente. Stap voor stap gaan we dit masterplan nu ook uitvoeren. Hof Ter Linden wordt een echt natuur- en belevingspark. De restauratiedossiers voor o.m. de koetshuizen en het binnenplein met kasseien zijn klaar en de werken starten in november. Het eerste verbindingspad tussen Hof Ter Linden en Fort 5 werd in mei 2015 voor het eerst ingelopen en zal deftig aangelegd worden tegen mei 2016. Ook aan de westelijke zijde komt er tegen dan een wandel- en fietsverbinding. De buitenglacis van Fort 5 is officieel speelbos en krijgt binnenkort een make-over."

Eén van de andere grotere projecten deze legislatuur is natuurlijk de nieuwe bibliotheek, als spil voor ontmoeting en cultuur in Edegem. "Met ons filmpje eindigen we symbolisch op de plek waar de nieuwe bibliotheek gaat komen.", legt Koen Lauriks, gemeenteraadslid, uit. "Het is een project dat nog volop aan het groeien is, maar er zijn al belangrijke stappen in gezet. Nu de architect gekozen is, kunnen we samen volop het ontwerp verder verfijnen en uitwerken. De nieuwe bibliotheek kon natuurlijk niet ontbreken in deze eerste greep van realisaties."

Tot slot. Met de hashtag #groetenuitedegem willen we via sociale media die fierheid over onze gemeente ook echt uitdragen. "Wie goesting heeft, mag uiteraard zelf ook leuke plekjes en gebeurtenissen in onze mooie gemeente trekken en online zwieren. De leukste krijgen een plek op onze website www.groenedegem.net/fotoboek.", besluit Sien Pillot.

FacebookTwitter

Veiligere schoolomgeving voor gemeenteschool AVE

Sinds de heraanleg van het gemeenteplein hebben school en de Schoolraad van Andreas Vesalius enkele terechte vragen over de veiligheid aan de schoolpoort. De aanleg van het extra zebrapad realiseerden we begin deze legislatuur (zie ook hier). En nu volgt dus een aantal bijkomende maatregelen.

Om de schoolingang duidelijker in het straatbeeld te brengen, plaatsen we extra paaltjes in de kleuren van de bestaande Octopuspaal. Omdat er nauwelijks onderscheid is tussen voet- en fietspad gebeurt het dat fietsers van en naar de Kontichstraat en kindjes die uit de schoolpoort komen, in conflict met elkaar komen. Een hekje zetten voor de bestaande schoolpoort kan niet omwille van brandweer en leveranciers. In overleg met de Schoolraad creëren we daarom een tweede toegang voor voetgangers. Voor deze toegang kunnen we wel een duidelijke scheiding voet- en fietspad maken.

Met deze maatregelen gaat de veiligheid voor de schoolpoort er zichtbaar op vooruit!

Op de foto Sien Pillot, gemeenteraadslid en lid van de Schoolraad van AVE: "Verkeers- veilige schoolomgevingen moeten absoluut prioriteit krijgen."

FacebookTwitter

ABES start met crowdfunding: word peter van een lopende meter

Zaterdag 30 mei op hun jaarlijkse spaghettidag gaf de Edegemse atletiekvereniging ABES de aftrap van een wel heel originele actie. Onder het moto 'Word peter van een lopende meter', start ABES met een crowdfunding project ten voordele van onze nieuwe piste. Reeds voor 227 lopende meter werd een echtheidscertificaat afgeleverd als bewijs van het peterschap.

Schepen Jeroen Van Laer en gemeenteraadslid Sien Pillot kochten na een heerlijke spaghetti namens Groen Edegem 6 meter piste ter waarde van 90 euro net voor het ingaan van de eerste bocht! Wie niet over onze reep gesponsorde piste wil lopen gaat dus al in de eerste bocht uit de bocht! In velerlei opzicht wel symbolisch vonden wij 😉

Je leest heel snel meer over deze actie op hun website of facebook-pagina: http://www.abes-edegem.be/node/10223

FacebookTwitter

Sien Pillot: Welke school start de eerste schoolstraat in Edegem?

We kennen het allemaal, de chaos aan de schoolpoort rond schooltijd, die wel eens tot gevaarlijke situaties durft leiden. Dit is verleden tijd voor de Sint-Montfortschool in Kontich.

De school en het oudercomité hebben een ideale oplossing klaar: de Monfortstraat wordt een schoolstraat. Concreet wil dat zeggen dat op schooldagen de straat afgesloten wordt voor autoverkeer tussen 8 en 8u30 en tussen 15u15 en 15u45. Op woensdag is dat van 11.55 tot 12.25 uur. Op die momenten worden er hekken geplaatst in de straat met de vermelding "schoolstraat". Enkel bewoners hebben dan nog toegang met de wagen. Het gemeentebestuur van Kontich steunt voluit dit initiatief, maar het zijn de vrijwilligers van de school die de schoolstraat waarmaken.

De resultaten zijn heel positief. De schoolomgevingen worden zo ook tijdens de piekmomenten veiliger. Conflictsituaties met dubbel en foutief geparkeerde wagens kunnen op deze manier verminderd worden. De schoolomgeving kan zo opnieuw een aangename verblijfsomgeving worden waar plek is voor spontane persoonlijke contacten tussen ouders en schoolpersoneel. De omvorming tot schoolstraat moet ouders verder ook aanzetten om hun kinderen op een duurzame manier naar school te brengen. Zowel de kinderen als de ouders krijgen wat extra beweging. De omgeving wordt onmiddellijk een stuk veiliger, hulpdiensten ondervinden geen hinder meer als ze in een school moeten zijn en de uitstoot van fijn stof en uitlaatgassen voor de schoolpoort wordt sterk verminderd.

Welke Edegemse school wil als eerste een schoolstraat?

Op de gemeenteraad van 23 maart vroeg raadslid Sien Pillot het gemeentebestuur om de Edegemse scholen een duwtje in de rug te geven om een schoolstraat in te richten. Een geslaagde schoolstraat vraagt best wel wat voorbereidend werk, zoals een onderzoek naar circulatie, parkeergelegenheid en fietsvoorzieningen. Een goede samenwerking tussen de gemeente, de politie, de buurtbewoners en de school is bovendien nodig om het project te dragen.

Maar de belangrijkste schakel blijft natuurlijk de school. Zij moeten mee overtuigd zijn van de zin en voordelen van een schoolstraat. Als gemeentebestuur kunnen wij hen de argumenten en informatie geven om er een succes van te maken.

Schepen voor mobiliteit Birre Timmermans geageerde namens het gemeentebestuur alvast positief op het voorstel en wil er samen met de scholen graag werk van maken. In het kader van het mobiliteitsplan moeten binnenkort de doelstellingen omgezet worden in acties. Het inrichten van schoolstraten zullen daar in opgenomen worden. Per school kan dan bekeken worden of een schoolstraat haalbaar is.

Sien Pillot

Gemeenteraadslid

raadslid.pillot@edegem.be

FacebookTwitter

Regio-afdeling Groen verbindt Dorpstraat met Wetstraat

Sien Pillot, gemeenteraadslid voor Groen in Edegem, werd op 15 november 2014 verkozen tot de allereerste voorzitter van de partijafdeling Boom-Kontich. De nieuwe afdeling moet een verbinding vormen tussen de lokale en nationale politiek.

De lokale partijbesturen van Groen hebben zich sinds november vorig jaar verenigd in regioafdelingen. In de regio Boom-Kontich werd het Edegemse gemeenteraadslid Sien Pillot verkozen tot de eerste voorzitter. Ze wordt bijgestaan door secretaris Koen Lauriks uit Edegem. Het werkingsgebied van de afdeling strekt zich uit van Niel tot Borsbeek.

"In de eerste plaats willen we zorgen voor een betere doorstroming van het lokale naar het gewestelijke en federale niveau", zegt Pillot. "We willen zo een groter verhaal brengen dan het puur gemeentelijke. Dat gebeurde ook voor november al, maar minder gestructureerd. Er zijn veel zaken die de lokale politiek overstijgen, maar toch op gemeentelijk niveau belangrijk zijn. Dat verhaal ook op een hoger niveau kunnen overbrengen, in de Vlaamse regering door ons parlementslid Ingrid Pira bijvoorbeeld, is belangrijk."

Geen strijd van gemeenten

De nieuwe regioafdelingen vloeien voort uit het standpunt van Groen over de provincies. "Die zijn qua uitgestrektheid vaak te log. Wij ijveren voor stads- en streekgewesten", zegt Pillot. De afdeling moet ook de samenwerking tussen de verschillende lokale besturen versterken. "Het DNA van de meeste gemeenten in onze regio lijkt op elkaar, maar er zijn ook grote verschillen.We zijn er dan ook niet om één partijlijn op te leggen, maar ondersteunen, coördineren en nodigen vooral iedereen uit om mee na te denken over die zaken die de gemeentegrenzen te buiten gaan."

Binnen de regio Boom-Kontich zetelt Groen in zes gemeenten in de meerderheid, zeven lokale besturen voeren oppositie. "Maar we voelen geen strijd tussen de gemeenten", zegt Pillot. "Er zal altijd ruimte blijven voor discussie en eigen lokaal bestuur."

Uniek project

Ruim twee maanden na de opstart van de regioafdeling maakt Pillot samen met secretaris Koen Lauriks en regiomedewerker Davy Buntinx een eerste balans op. "Het is niet altijd evident om iedereen samen te krijgen", zegt Lauriks. "Dit is een uniek project en we moeten een goed zicht krijgen op wat er leeft in onze regio. Wij trekken aan de kar en moeten zo veel mogelijk leden en sympathisanten aan boord zien te krijgen. Zij moeten weten dat ze altijd bij ons terecht kunnen."

"De grootste uitdaging van het moment bevindt zich op het vlak van mobiliteit en stadsontwikkeling", vult Pillot aan. "De stad Antwerpen heeft een grote invloed op onze eigen werking. We moeten samen nadenken over hoe we de stadsontwikkeling van de provinciehoofdstad kunnen transponeren naar de gemeenten binnen onze regio. Die ontwikkeling stopt immers niet aan de stadsgrens.

En denk daarnaast maar eens aan dossiers zoals de A12, de luchthaven van Deurne en het traject R11bis. Een sterk en gezamenlijk signaal, dat toch lokaal verankerd is, kan dan een groot verschil betekenen."

WOUT ENGELS ■

(c) Gazet Van Antwerpen, 20 januari 2015

FacebookTwitter

Sien Pillot: "6269 keer bedankt aan alle Edegemse (en niet-Edegemse) Groen kiezers!"

Met 6269 voorkeurstemmen haalde Groen-gemeenteraadslid Sien Pillot, nummer 4 op de lijst voor de Kamer, een prachtige score. Een terecht beloning voor haar vele uren campagnewerk in de weken en maanden voor de verkiezingen!

In totaal gaat Groen er deze verkiezingen met 5 zetels op vooruit. In de provincie Antwerpen werden voor de Vlaamse lijst Wouter Van Besien, Ingrid Pira en Imade Annouri verkozen, voor het Federaal parlement Meyrem Almaci en Kristof Calvo. Bart Staes zal de komende jaren als Europarlementslid zetelen.

Wordt mee lid van onze fantastische partij! Vul eenvoudig weg het formulier in op de volgende pagina: klik hier.

FacebookTwitter

Stem Sien Pillot naar de Kamer!

Beste familie, vrienden, buren en kennissen, 

De 'moeder aller verkiezingen komt eraan. Met deze brief wil ik graag uitleggen waarom ik zelf met grote overtuiging op de lijst sta van Groen. 

Met Groen in Edegem verzetten we al 30 jaar héél veel productief en constructief werk, en zijn we daarvoor telkens door de kiezer beloond. In de zuidrand van Antwerpen zitten er nu in de helft van de gemeenten Groenen mee in het bestuur. We bewijzen te kunnen wegen op het behoud van groene ruimtes, gezonde financiën, doordachte mobiliteitsingrepen, wijkwerking… Zonder Groen was het er niet, of was het niet hetzelfde. 

Groen is de enige partij die voluit gaat voor milieu en gezondheid. Groen heeft voor mij ook deze keer de juiste prioriteiten gesteld:

 • Groen wil méér welvaart en minder vervuiling.
 • Groen wil meer en betere jobs. Voor jongeren, maar ook voor ouderen.
 • Groen wil komaf maken met de wachtlijsten voor crèches en rusthuizen.
 • Groen wil dat u meer overhoudt van uw loon.
 • Groen wil dat grootste vermogens meer belastingen betalen, niet u.
 • Groen wil zorgen dat uw energiefactuur lager wordt. 

Bij Groen zijn we ervan overtuigd dat we het samen beter kunnen. Ik ben er alvast van overtuigd dat een stem voor Groen een stem is voor de toekomst en niet enkel voor morgen. Ik wil voor u en onze kinderen graag een gezonde leefomgeving, voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang, meer speelruimte, investeringen in het onderwijs, tijd voor gezin en werk, betaalbaar wonen, veilig verkeer en meer geld voor energiezuinige woningen. Kortom een eerlijke, sociale en Groenere toekomst! 

Mochten dat ook jouw prioriteiten zijn, geef Groen dan de kans om mee beleid te voeren en een nieuwe creatieve wind te laten waaien. We hebben hele sterke mensen klaarstaan om federaal, Vlaams en Europees te wegen op het beleid. 

Hartelijke groeten,

Sien Pillot

FacebookTwitter

"We laten ons niet langer gijzelen door slechte verliezers"

Op de gemeenteraad van 14 mei lag opnieuw het meerjarenplan voor en het bewuste reglement om de meerwaarde door een wijziging van de bestemming van bepaalde gronden voortaan aan 20 procent te belasten (zie hier). In aanloop naar die gemeenteraad liet de oppositie weer haar mooiste kant zien. Sien Pillot reageerde namens de Groen-fractie met volgende tussenkomst:

Beste mensen,

Als eerste gemeente in Vlaanderen voert Edegem een innovatief reglement in zodat op een eerlijke en transparante manier de verrijking van projectontwikkelaars door een politiek beslissing voor een groot deel terugvloeit naar de gemeente zelf.

Wij vertrouwen op dit sterk reglement en de gedetailleerde schatting en wij menen de juridische correctheid van dit principe te kunnen handhaven.

De voorbije maanden werd er door schepen Peter Verstraeten, onze burgemeester en de bevoegde ambtenaren zeer ijverig gewerkt om mensen te overtuigen van ons standpunt. Ze hebben alles uit de kast gehaald om een juridisch sterk reglement op te maken, opgejaagd door de klacht van CD&V. Maar het is gelukt. Het is dus niet dankzij CD&V dat we vanaf morgen terug normaal kunnen beginnen werken. Ook nu, maar eigenlijk ook al sinds 14 oktober 2012 is alles ondanks de CD&V!

De stijl van het politieke debat dat door CD&V gevoerd wordt, getuigt van weinig respect. Er zijn grenzen aan het politieke spel! De persoonlijke aantijgingen aan het adres van collega’s Peter Verstraeten, Philippe Muyters en Koen Metsu zijn echt ongezien. 

Voor wie zitten jullie hier?

Voor jullie eigen grote gelijk?

Wat willen jullie de Edegemnaar hier mee bewijzen?

Om projectontwikkelaars aan te moedigen juridische procedures op te starten?

Hebben we morgen opnieuw een klacht aan ons been?

Jullie theoretische discussie is niet in het belang van Edegem. Als er al twee verschillende "denksporen" zouden zijn binnen de Vlaamse administratie, zouden jullie er alles aan moeten doen om de sleutelfiguren te overtuigen van de piste die de Edegemnaar ten goede komt, in plaats van het omgekeerde te doen en de boel te saboteren.

Mailadressen opvragen of ’s morgens vroeg geniepig folders aan het personeel gaan uitdelen, dat is voor ons echt een brug te ver. Dat is platte oppositie. Dit raakt een gemeente in het hart en in zijn ziel! Jullie demotiveren doelbewust het gemeentepersoneel. Dat heeft niks meer met politiek te maken en getuigt van een totaal gebrek aan deontologie. Ik denk dat we daar bij gelegenheid in een deontologische commissie zeker eens op kunnen doorgaan. We hadden gehoopt ze deze legislatuur niet te moeten oprichten, maar helaas.

In onze tijd op de oppositiebanken hebben we altijd getracht op een constructieve manier oppositie te voeren. We willen daar gerust eens een workshop over geven. 

Wij laten ons niet langer gijzelen door slechte verliezers, maar werken aan een positief en constructief verhaal voor de Edegemnaar!

Sien Pillot

Fractieleidster Groen

FacebookTwitter

Bezorgd om zorg: matinee met Mieke Vogels

Zowel directies als medewerkers binnen de zorgsector zijn bezorgd. Ook mensen die zorg nodig hebben of iemand in hun familie of buurt hebben die zorgbehoevend is, zijn bezorgd. Enerzijds is er meer zorg nodig in de toekomst maar anderzijds klinkt het dat budgetten worden teruggeschroefd en personeel wordt verminderd. 

Hoe ziet de toekomst er uit? En hoe wil Groen de uitdagingen in de zorg aanpakken?

Mieke Vogels schetst in haar recente boek hoe het anders en beter kan. Graag nodigen we iedereen die actief is in de zorg uit om samen met ons en Mieke in gesprek te gaan tijdens een “Matinee met Mieke”, zondag 11 mei om 15.00 uur in Hoeve Dieseghem in Mortsel. We stellen u dan ook graag Petra de Sutter voor, kandidaat voor Groen voor Europa, en gerenommeerd arts en gynaecologe. Zij kent als geen ander het belang van investeren in zorg en gezondheid.

Ingrid Pira, ex-burgemeester van Mortsel, en Sien Pillot, werkzaam in de zorgsector, beiden ook kandidaat voor Groen, leiden het gesprek.

Inschrijven hoeft niet. Gewoon komen! In de uitnodiging op volgende link vindt u alle details: klik hier.

FacebookTwitter