Infomoment nieuwe woonwijk site Agfa IV op 4 oktober!

Op 4 oktober organiseert projectontwikkelaar Re-vive een belangrijk infomoment over de nieuwe woonwijk die zij gaan realiseren op de voormalige industriesite Agfa IV. De verwaarloosde site van Agfa-Gevaert staat al een tiental jaar leeg. Het deel op grondgebied Edegem wensen we als bestuur om te vormen tot een woongebied. Agfa-Gevaert heeft dit gedeelte daarom verkocht aan een projectontwikkelaar, Re-vive. “Infomoment nieuwe woonwijk site Agfa IV op 4 oktober!” verder lezen

RUP Fort 5 – Hof Ter Linden legt functionele zones uit het Masterplan vast

Het Masterplan Fort 5-Hof Ter Linden legt de grote lijnen vast voor een toekomstvisie en bakent de functionele zones af. De gemeenteraad keurde het plan goed op 23 april 2014. Het maakt duidelijk welke zones voorbehouden worden voor natuur, water, landbouw, sport & recreatie, voet- en fietswegen, parking,… Goedele Van der Spiegel, schepen bevoegd voor Hof ter Linden, is dan ook blij aan te kondigen dat het Masterplan nu ook werd vertaald in het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Fort 5 – Hof Ter Linden’ dat deze bestemmingen mogelijk maakt. “RUP Fort 5 – Hof Ter Linden legt functionele zones uit het Masterplan vast” verder lezen

Geen appartementen meer op nieuwe bibliotheek

Zoals we eerder schreven gaan we deze legislatuur voluit voor een nieuwe bibliotheek in Edegem. De discussie hierover sleept al bijna twintig jaar aan. De huidige bibliotheek is veel te klein, de bovenverdiepingen zijn niet toegankelijk voor andersvaliden, het gebouw is veel te duur in huur en absoluut energieverslindend. Maar altijd werd er door het vorige bestuur wel een nieuw argument gevonden om de bouw naar een volgende legislatuur te verschuiven. “Geen appartementen meer op nieuwe bibliotheek” verder lezen

Grondige aanpassing RUP en ontwerp nieuwe bib

De honderden bezwaren leggen we niet naast ons neer. We passen het ontwerp aan en gaan voluit voor een nieuwe, hedendaagse en dynamische bibliotheek. 

Op de gemeenteraad van 20 juni werd het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd dat het kader biedt om de bouw van de nieuwe bibliotheek effectief te realiseren. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen heel wat bezwaren. De GECORO schreef een lijvig advies. Op zo'n twintig grote punten passen we het RUP aan en bijgevolg ook het ontwerp van de bib. 

De verschillende documenten kan u hier downloaden:

Zit je nog met vragen over de nieuwe bibliotheek? Aarzel niet om één van onze mandatarissen te contacteren! Hun contactinfo vind je hier.

Lees ook verder over de nieuwe bibliotheek via deze link: klik hier.

Voluit voor een nieuwe bibliotheek in Edegem

UPDATE: Het voorontwerp van de nieuwe bib/ontmoetingscentrum werd aangepast. Lees er meer over op volgende link. Klik hier.

We gaan met Groen Edegem deze legislatuur voluit voor een nieuwe bibliotheek in Edegem. De discussie hierover sleept al bijna twintig jaar aan. De huidige bibliotheek is veel te klein, de bovenverdiepingen zijn niet toegankelijk voor andersvaliden, het gebouw is veel te duur in huur en absoluut energieverslindend. Maar altijd werd er door het vorige bestuur wel een nieuw argument gevonden om de bouw naar een volgende legislatuur te verschuiven. “Voluit voor een nieuwe bibliotheek in Edegem” verder lezen

Laatste horde voor nieuwe paden Hof ter Linden genomen

Afgelopen week besliste het college van Edegem over de bouwvergunning voor de nieuwe paden van Hof ter Linden. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Schepen Goedele Van der Spiegel is dan ook blij dat de kogel door de kerk is en we nu ook effectief het aanleggen van het pad kunnen gunnen.

 

De afgelopen jaren werd er tijd gemaakt om via participatieve weg een masterplan op te maken voor Hof ter Linden. Een belangrijk sluitstuk zijn de recreatieve paden die langs en doorheen Hof ter Linden lopen. We zullen de grandeur van het domein terug in ere herstellen, door natuur herstel, door de paden op en rond het domein opnieuw aan te leggen, door de historische dreven opnieuw de plaats te geven die ze verdienen en er een  groen domein van te maken waar het goed toeven is. Een belangrijk sluitstuk zijn de recreatieve paden die langs en doorheen Hof ter Linden lopen.

 

De bouwvergunning die goedgekeurd werd in het college is dan ook een belangrijke stap. We kunnen nu het centrum van Edegem verbinden met de collegewijk met een nieuwe (oude) trage weg. Door deze nieuwe verbinding wordt het mogelijk een mooi en onbekend stukje Edegem te ontdekken en verbinden we twee prachtige natuurdomeinen met elkaar. Langs de oostelijk kant komt er een 2 m brede recreatieve weg. We voorzien eveneens een brug naar het woonzorgcentrum, zodat ook daar een nieuwe ontsluiting ontstaat. Het pad zal ook volledig rolstoeltoegankelijk zijn.

 

Langs de westelijke kant vertrekt het pad aan maalderij Vandenbergh, voorzien we een bospad tot aan de Graaf de Granvellelaan en vertrekt er vandaar een recreatief pad dat langs de Fortloop aansluit op het verbindingspad tussen de parklaan en de Donk. Je zal daar ook rechtstreeks het speelbos kunnen inwandelen.  In het nieuwe RUP Parkrand is voorzien dat dit pad ook de doorsteek en een veilige oversteek van de Prins Boudewijnlaan garandeert.

 

Niets staat nu het gunnen van de aannemer in de weg. We hopen op korte termijn het oostelijk pad te kunnen inwandelen, het westelijk pad is voorzien voor het najaar.

RUP Parkrand vormt verwaarloosde KMO-zone om in parkachtige woonomgeving

Langs de rand van het kasteeldomein Hof Ter Linden ter hoogte van Prins Boudewijnlaan liggen twee percelen: de voormalige Fortissite (noordelijk perceel) en het terrein waarop het hoofdkantoor van het bedrijf Extraction De Smet tot tien jaar geleden gevestigd was (zuidelijk perceel). Het noordelijk deel is momenteel bestemd als zone voor “sport, spel en recreatie”, het zuidelijk perceel als “zone voor bedrijven”. De gemeenteraad stelt in de zitting van 26 oktober 2015  het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Parkrand’ voorlopig vast. Daarmee wil het gemeentebestuur de bestemming omzetten naar woongebied.  “RUP Parkrand vormt verwaarloosde KMO-zone om in parkachtige woonomgeving” verder lezen

Calvo duwt ook provincielijst Groen Boom-Kontich

Naast de stadslijst in Mechelen zal federaal parlementslid Kristof Calvo ook de provinciale Groen-lijst in het Antwerpse kiesdistrict Boom-Kontich duwen. Diederik Vandendriessche, voorzitter van de gemeenteraad in Hove, zal de lijst trekken."De provincie moet een voortrekkersrol spelen voor alternatieve transportmodi zoals de binnenscheepvaart", aldus lijsttrekker Diederik Vandendriessche. De groenen dichten "het mobiliteitsvraagstuk" dan ook een cruciale rol toe.

"Ook de grote dossierkennis op het vlak van ruimtelijke ordening is een troef van Vandendriessche", zegt Kristof Calvo over de lijsttrekker. Calvo zelf zal met een lijstduwersplaats de lijst steunen. Hij doet dat ook in eigen stad Mechelen. "De Zuidrand en de Rupelstreek kunnen een jong, groene vertegenwoordiger zoals Diederik goed gebruiken.""Ik duw dan ook graag de lijst om zo mijn steentje bij te dragen om Diederik weer in de provincieraad te krijgen", aldus nog Calvo.

Op de tweede plaats krijgt Sien Pillot, Edegems gemeenteraadslid, haar kans.