Beeldenroof Hof ter Linden: adelijke familie eindelijk veroordeeld

Enkele leden van de adellijke familie de Roest D’Alkemade zijn in hoger beroep veroordeeld omdat ze vlak voor de verkoop van het kasteeldomein Hof Ter Linden in Edegem elf beelden en enkele schilderijen hadden weggehaald uit het domein. Ze moeten een schadevergoeding betalen. Het was Groen die destijds de kat de bel aanbond en stelde dat de beelden wel van eigenaar mochten veranderen, maar niet van plek. “Beeldenroof Hof ter Linden: adelijke familie eindelijk veroordeeld” verder lezen

Adellijke familie voor rechter voor kunstroof beelden Hof Ter Linden

Heel wat Edegemnaren zijn de brutale beeldenstorm in park Hof Ter Linden nog niet vergeten. De familie de Roest D"Alkemade Oem de Moesenbroeck – de vorige eigenaars van het kasteeldomein – liet de bekende beelden, maar ook enkele schilderijen verdwijnen net voor de verkoop van het nu ruim drie jaar geleden. Nochtans waren die allemaal onderdeel van het beschermde kasteeldomein. Dat breekt de adellijke familie nu dus zuur op. Het Antwerpse gerecht sleept vier leden van de familie voor de rechtbank, zo schrijft ook Het Laatste Nieuws vandaag.

Bekend natuurfotograaf Guido Sterkendries maakte de beeldenstorm vanop de eerste rij mee. Zijn getuigenis kon u hier eerder al lezen (klik hier). Toenmalig gemeenteraadslid en huidig schepen Jeroen Van Laer (Groen) trok daarop naar Cel Monumenten en Landschappen en bond de kat de bel aan in de gemeenteraad van april 2012. Daarop werd de juridische dienst van Cel Monumenten en Landschappen ingeschakeld om uit te maken of de beelden en de kunstvoorwerpen nu tot het beschermd statuut van het park en het kasteel horen of niet. Nadat half oktober 2012 de beelden en kunstvoorwerpen van Hof Ter Linden opdoken op een veiling in het Franse Lille, beslist Onroerend Erfgoed en Inspectie RWO dat een PV zou worden opgemaakt om de beelden effectief terug te krijgen.

Vandaag zijn we dus in een volgende belangrijke fase beland: Het Antwerpse gerecht sleept de vorige eigenaars voor de rechtbank. De beelden hadden het domein nooit mogen verlaten en moeten dus terug op hun oorpsronkelijk plek gezet worden. De vraag die wel blijft, is of deze beelden daarmee ook niet van eigenaar mochten veranderen. De beelden zijn 'onroerend door bestemming', wat wil zeggen dat ze ten alle tijden op de plek moeten blijven waar ze staan. Dit zegt echter niets over het eigenaarschap. Het zou dus perfect kunnen dat de beelden terugkomen, maar nog steeds eigendom zijn van iemand anders.

In ieder geval is de rechtzaak een belangrijke volgende stap in deze zeer spijtige zaak. De markante verzameling beelden zijn immers onlosmakelijk verbonden met het unieke parkzicht van Hof Ter Linden. Voor wie het begin en alle andere tussenstappen van deze historie wil opfrissen, kan op de volgende link terecht: klik hier.

Aankoop Hof Ter Linden overschaduwd door 'beeldenstorm'

De verwerving van Hof Ter Linden is voor Edegem een historische kans om een groene long in het hart van onze gemeente te vrijwaren. “Dit heuglijk gebeuren werd jammer genoeg overschaduwd door het wegnemen van de weinige kunstvoorwerpen die het kasteel en het domein nog rijk waren”, aldus Jeroen Van Laer, gemeenteraadslid voor Groen in Edegem, “Nochtans is het kasteel en het omliggende park beschermd.”

Blijkbaar werd door de notarissen onderling beslist dat de beelden in het park en de medaillons boven de deuren niet tot het beschermd statuut behoren dat aan Hof Ter Linden werd toegekend in 1981. “Wij vragen ons echt af op basis van welke argumenten.”, stelt Jeroen Van Laer (Groen), “Het beschermingsbesluit van 1981 laat immers weinig ruimte voor interpretatie.”

Tijdens de gemeenteraad van april vroeg Groen het bestuur om meer uitleg. Jeroen Van Laer: “Wij wensen duidelijkheid te scheppen over deze spijtige zaak. Wij zijn van mening dat we het nodige moeten doen om na te gaan of er inbreuken op de regelgeving ter zake hebben plaatsgevonden.” 

Ook het agentschap Monumenten en Landschappen zit met de zaak verveeld en heeft het gemeentebestuur van Edegem om meer uitleg gevraagd. Het bestuur bevestigde tijdens de gemeenteraad aan Groen dat ze samen met de andere partners hun medewerking zullen verlenen aan Monumenten en Landschappen. Voor Groen was het bovendien belangrijk te horen dat er een inventarisatie werd opgemaakt van de verschillende kunstvoorwerpen.

Daarnaast doet de manier waarop de erfgenamen de beelden lieten wegnemen de wenkbrauwen fronsen. Guido Sterkendries, bekend eco- en Amazonefotograaf én Edegemnaar, zag het allemaal gebeuren en getuigt: “Met veel machtsvertoon werden de beelden één voor één weggevoerd. De sporen zijn vandaag nog zichtbaar. De nodige omstaanders wisten niet wat er aan de gang was. Terwijl ik de open poort doorliep en foto’s begon te trekken van deze ‘beeldenstorm’, kwamen er plots verschillende mannen in formatie op mij afgestapt. Ze eisten dat ik mijn cameraspullen afgaf. Toen ik dat weigerde en voorstelde om de politie er bij te halen, riep één van de mannen, dat we deze ‘zaak’ hier en nu zouden regelen, met daarop volgend nog zeer dreigende uitspraken van dien, naar mijn persoon. Ik heb in heel mijn carrière nooit zoiets meegemaakt op eigen bodem, vandaar ik alsnog treffende getuigende foto’s maakte. In de Amazone waar de werkomstandigheden omtrent conflicten allerminst evident zijn, weet ik wat wanpraktijken met zich mee brengen. Maar zo dichtbij huis, kunnen we zulke handelswijzen echt niet tolereren.”

Of we de beelden en de andere kunstvoorwerpen effectief ooit terug zullen zien, blijft op dit moment een open vraag. Sowieso mag duidelijk zijn dat in het toekomstplan van Hof Ter Linden kunst een belangrijke plaats moet blijven krijgen.

De volledige interpellatie kan u hier raadplegen: http://www.groenedegem.net/index.php?page=raad&id=120 

Voor meer foto's zie ook onze Flickr-pagina. Klik hier.