“Help kikkers en padden om veilig over te steken”

De gemeente Edegem en Natuurpunt slaan de handen in mekaar om de amfibieën in de Kattenbroekzone veilig tot aan de voortplantingspoelen te helpen.

In de Edegemse sportzone Kattenbroek overwinteren jaarlijks heel wat amfibieën. Van gewone padden en bruine kikkers tot kleine watersalamanders. "Vanaf half februari, wanneer het weer vochtiger en warmer wordt, gaan de amfibieën op zoek naar hun voortplantingspoel", zegt Schepen voor Milieu Goedele Van der Spiegel (Groen). "Jammer genoeg worden ze in de buurt van Kattenbroek vaak het slachtoffer van het drukke autoverkeer naar de sportterreinen toe."

Aandacht gevraagd

Zowel Natuurpunt als de gemeente Edegem vragen daarom meer aandacht voor de dieren. "Amfibieën zijn afhankelijk van water om hun eieren te leggen", legt Kris Vos van Natuurpunt uit. "In onze verstedelijkte omgeving, waar moerassen en poelen schaars zijn, krijgen ze het jaar na jaar moeilijker om te overleven."

Dankzij het biodiversiteitscharter dat Natuurpunt met de gemeente Edegem afsloot, werden een aantal nieuwe poelen gegraven. "Voor de amfibieën is het echter een echte kamikaze om aan die voortplantingspoelen te geraken", zegt Vos. "Wanneer een auto met een snelheid van 30 km per uur over een pad, salamander of kikker rijdt, wordt het dier tegen de onderkant van de auto gezogen en komt het met grof geweld terug op de grond terecht. Het dier is dan zeker dood en wordt vaak ook nog platgewalst."

Zwerfvuil

Daarnaast is ook het zwerfvuil dat de dieren op hun pad tegenkomen, zoals blikjes en glas, erg gevaarlijk voor amfibieënpoten. "We maken het de vrijwilligers eenvoudiger en veiliger als we met z'n allen trager rijden in de sportzone of gewoon met de fiets komen", zegt schepen voor sport Koen Michiels (N-VA). "Daarom hebben we alle sportclubs in de zone gesensibiliseerd met mails en affiches. Hopelijk zet onze actie sportievelingen aan om zorgzaam om te gaan met het beetje natuur dat ons nog rest."

koen de beuckeleer â– 

Uit Gazet van Antwerpen. 

Nieuw Pluysegembos langs Edegemse Beek!

Kontich krijgt er 8 hectare nieuwe natuur bij. Dat verrassende nieuws werd bekend gemaakt door Natuurpunt Oude Spoorweg, de afdeling die actief is in Duffel en Kontich. Ook Edegem profiteert hier mee van. Want één van de aangekochte gebieden ligt op de grens in de vallei van de Edegemse Beek. Onderstaand kaartje geeft al een beetje een idee over hoe Natuurpunt de inrichting zal aanpakken.

De aankopen liggen verspreid over twee gebieden. Eén van 3 ha tegen de grens van Kontich met Edegem, en een tweede, groter gebied van 5 ha tussen de Pauwhoeve en het industriegebied Blauwe Steen. Beide gebieden liggen langsheen provinciale waterlopen, Edegemse Beek en Babbelkroonbeek, én in effectieve overstromingsgebieden. Hier ligt een enorme opportuniteit om via natuurinrichting meer ruimte te geven aan water en zo nabije woonwijken te vrijwaren van wateroverlast. Daarnaast zal er in elk gebied een belangrijke bosuitbreiding gerealiseerd worden, ruim 5 ha van de totale 8 ha. De eerste aanplant is al voorzien voor dit najaar.

"Onze afdeling beheert 60 ha natuurgebied op het grondgebied van de gemeenten Duffel en Kontich. Daar komen dus 8 ha bij", zegt Wim Annaert van Natuurpunt Oude Spoorweg. "We hebben naar passende namen gezocht in samenspraak met de Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich. Voor het gebied tegen Edegem wordt dit 'Pluysegembos', terwijl dit tussen Waarloos en Kontich-Kazerne 'Schapenhagen' zal heten, naar het vroegere Hof Schapenhagen.

De aankoop, inrichting en bebossing van de nieuwe gebieden kost handenvol geld. "We kunnen een klein deel met eigen middelen financieren," zegt Annaert, "Maar om de financiering rond te krijgen zal de hoofdbrok van enkele honderdduizenden euro"s toch in belangrijke mate van bijvoorbeeld crowdfunding moeten komen."

Investeer mee in Pluysegembos!

Daarom start Natuurpunt Oude Spoorweg de actie BOS JE MEE? Die moet geld in de lade brengen om het project te financieren. "We rekenen op ondersteuning van verschillende overheden maar ook van lokale en milieubewuste bedrijven en burgers om die noodzakelijke natuur- en bosuitbreiding in onze regio te realiseren." besluit Annaert.

Draag je steentje bij aan het bebossen van deze nieuwe gebieden! Elke bijdrage is welkom (vanaf €40 fiscaal aftrekbaar). Storten op: BE56 2930 2120 7588 met vermelding "project 3703 – Pluysegembos". Info over de actie is te vinden op de website van de afdeling: www.natuurpuntoudespoorweg.be

Beide gebieden worden ook nieuwe schakels in trage wegen met de aanleg van nieuwe wandelpaden en plaatsing van infoborden. Het Pluysegembos biedt tevens de mogelijkheid om werk te maken van een wandel- en fietsverbinding langsheen de Edegemse Beek.

Historische eikendreef in ere Hersteld

Onderstaand plannetje geeft je een beeld van wat Natuurpunt wenst te realiseren:

Een belangrijk deel wordt bebost: van de 3,3 ha zal 80 à 85% integraal bebost worden. Uiteraard gebeurt dit met inheems en bij voorkeur autochtoon plantgoed. Langs de rand van het bos wordt een wandelpad voorzien. Men zal dan eveneens langskomen bij een aan te leggen zomereikendreef. Op de Ferrariskaart kan men exact op deze locatie al een dreef terugvinden die vanuit Edegem richting Kontich liep (zie ander kaartje). De aankoop biedt de unieke mogelijkheid een deel van deze historische dreef te herstellen en te integreren in het nieuwe bosgebied.

Wateroverlast in stroomafwaarts gelegen bewoning kan men best voorkomen door stroomopwaarts water te bufferen. Dat is bij de Edegemsebeek niet anders. Samen met de provincie Antwerpen kan men hier eenvoudig voor extra waterretentie zorgen: de bestaande centrale wintergracht kan als uitgangsbasis dienen voor bijkomende waterberging en deels overgaan in een overstroombaar vloedbos. Andere wintergrachten zullen waar nodig hersteld worden en integraal deel gaan uitmaken van het nieuw aan te planten bos. Dit alles is zeer gunstig voor de waterkwaliteit, de biodiversiteit en geeft extra structuur in het landschap. Tenslotte ligt dit perceel centraal tussen Boniverlei en Prins Boudewijnlaan. Dit biedt een opportuniteit om samen met de gemeenten Kontich en Edegem een veilige fietsverbinding aan te leggen. De logische plek voor deze fietsroute is parallel met of over de aanwezige pijpleidingenstrook.

Edegem sluit overeenkomst met Natuurpunt voor beheer gronden

Edegem heeft heel wat gemeentelijke gronden. Door een overeenkomst te sluiten met Natuurpunt, die gisteren op de gemeenteraad werd goedgekeurd, kunnen een aantal van die gronden beheerd worden als natuurreservaat. 

Biodiversiteit is een belangrijk aandachtspunt voor Groen in deze legislatuur. Door deze overeenkomst kunnen we opnieuw echte stappen vooruit zetten. Het gaat om 2 ha, in de buurt van Edegemse beekvallei waar serieus wat kansen liggen om aan natuurontwikkeling te doen. Deze overeenkomst geldt voor 9 jaar, zo kan Natuurpunt een echt verhaal rond natuurversterking opstarten. We hebben als gemeente ook garanties voor het openstellen, educatief vormgeven en publiek toegankelijk maken van deze gronden.

Concreet gaat het onder meer over een stuk van het Arendsnestbos (het zgn Hogerhagenbos), de nieuwe kikker- en paddenpoel in de Ir David Hansenstraat, en de gronden om en rond de Edegemse beek aan sporthal Kattenbroek.

Wensen en raketplezier op nieuwjaarsreceptie Groen Edegem

Donderdag 7 januari hielden we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. We experimenteerden deze keer met een nieuw format: niet alleen wijzelf, en met name fractieleidster Sien Pillot, zouden onze wensen voor het komende jaar voorlezen, maar we nodigden ook drie andere organisaties uit die ons met hun eigen nieuwjaarswensen moesten prikkelen.

ACV Edegem beet de spits af. Ivan Lusyne en André Van Ekelenburg verwezen in hun speech ook naar het eigen memorandum. Enkele concrete suggesties voor o.m. werkzekerheid, kinderopvang, mobiliteit, cultuur en wonen werden aangereikt. De volledige lijst aan voorstellen kan je hier downloaden.

Orbit vzw hield een vurig pleidooi voor meer interculturele en interreligieuze solidariteit. De acute vluchtelingenproblematiek kwam uitgebreid aan bod en Peter Keersmaekers gaf duidelijk aan wat Edegem – als lokaal bestuur – kan betekenen. Zijn volledige speech kan je hier vinden.

Natuurpunt is sinds enkele jaren een belangrijke partner in het uitvoeren van het Edegemse natuurbeleid. We hebben daarvoor ook een gezamenlijk charter ondertekend. Johan Claessens was in zijn handgeschreven nieuwjaarsspeech bijzonder kritisch. Verschillende belangrijke uitdagingen rond natuur kwamen aan bod en hij gaf een frisse blik op het Edegemse beleid van vroeger, vandaag en dat van de toekomst.

Met enige fierheid mochten we ook de raketvan tentoonstellen. De raketvan is het eerste zichtbare resultaat van de wijkbudgetten. Het systeem van wijkbudgetten is nieuw sinds deze legislatuur. Buren met creatieve ideeën kunnen van de gemeente een projectsubsidie van max. 10.000 EUR krijgen om hun idee ook echt te gaan uitvoeren. De raketvan is een heus spaceparadijs, waar klein en groot de zotste ruimteavonturen kan beleven. In Gazet van Antwerpen verscheen er daarover volgende artikel. Klik hier.

We danken Davy Buntinx voor de prachtige foto tijdens de speech van Sien. Hieronder nog enkele andere sfeerbeelden van een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie!

Nieuwjaars(brief)receptie Groen Edegem: 7 januari

Donderdag 7 januari vanaf 20u: iedereen welkom op de nieuwjaarsreceptie van Groen Edegem in De Schrans én … de raketvan (om echt een vliegende start te nemen)!

De raketvan is een project van de buren van de Boerenlegerstraat die met hun wijkbudget een caravan ombouwden tot interactief spaceparadijs! Een must-see voor jong en iets minder jong!

Op het programma met veel plezier ook nieuwjaarsbrieven van Sien Pillot, fractieleidster Groen Edegem, en drie special guests:

 • Peter Keersmaekers, ORBIT vzw regio Antwerpen, actief o.m. rond interreligieuze ontmoeting en de vluchtelingenproblematiek;
 • Ton Harding, ACV Edegem, als vakbond blijvend betrokken bij het ruimere Edegems beleid;
 • en Johan Claessens, Natuurpunt Edegem en voorzitter milieuraad, die als geen ander de waarde kent van de Edegemse natuur.

Iedereen welkom dus vanaf 20u.

Rond 21u brengen we de nieuwjaarsbrieven.

De raketvan kan je doorlopend een bezoekje brengen.

Drankjes en hapjes worden verzorgd door De Schrans.

Bevestig eventueel je aanwezigheid via Facebook: klik hier.

"Samen schrijven we een mooi verhaal voor Edegem"

Op de kortste dag van het jaar was het ook de laatste gemeenteraad van dit jaar. Eén van de belangrijkste punten op de agenda was uiteraard de begroting voor 2016. Onze fractieleidster Sien Pillot had haar tussenkomst klaar en we brengen "m hier dan ook graag integraal voor jullie:

"Goede avond collega"s,

Tijdens de gemeenteraad van december bespreken we traditioneel de begroting van de gemeente. Een hoogmis zeg maar! Graag wil ik toch nog even het één en het ander in de verf zetten over het afgelopen jaar en wat nog komen gaat, al ben ik het schrijven van nieuwjaarsbrieven eigenlijk al lang verleerd.

We zagen in Edegem het voorbije jaar weer tal van initiatieven rond wijkwerking. De Baravan is volledig operationeel en werd al op tal van buurfeesten gespot. Een wachtlijst is bijna niet meer uit te sluiten. Het aantal buurtfeesten blijft stijgen en dat is zeker mede dankzij het positieve en stimulerende beleid. In 2016 mag er op dit elan zeker verder gegaan worden! De eerste ronde van de wijkbudgetten is achter de rug, waarvan in 2016 de resultaten verder zichtbaar zullen worden. Ik kijk dan ook graag uit naar de volgende rondes!

Ook rond jeugd en kinderopvang zagen we heel wat bruisen. Hoewel we net niet de prijs van jeugdgemeente hebben gewonnen; staan we in de inspiratiebrochure toch met drie sterke voorbeelden: de wilgenhutten aan het pleintje aan het gemeentelijk zwembad, de verjaardagskaart voor 6-jarigen; en Club27. De nieuwe concertwerking in Hangar 27 is dan ook een zeer groot succes. Voor 2016 staan er weer heel wat speeltuinen in de pijplijn : Edegem wil zich graag profileren als kindvriendelijke gemeente en daar zijn de vele speeltuinen zeker een handelsmerk van. Het is in 2016 ook zeker uitkijken naar al de initiatieven die er zullen genomen worden rond Huis van het Kind en met name de oudercafés. 2016 wordt ook het jaar om een speelweefsel doorheen Edegem concreet te maken. De Sorbrechtshofstraat mag de spits afbijten en hopelijk volgen er nog vele leuke voorstellen.

Hof ter Linden en Fort 5 werd en wordt meer en meer op de kaart gezet. 2016 wordt het jaar waar de eerste stappen visibel gaan worden van dat papieren masterplan Fort5-Hof ter Linden: De restauratie van de koetshuizen, paden die recreatie mogelijk maken, maar ook belangrijke verbindingen met de college- en Elsdonkwijk worden een feit. Het speelbos is volop in uitvoering. Maar daarnaast wordt het masterplan ook uitgewerkt in concrete deelplannen. Het ontwerp van de bioklas is daarbij zeer belangrijk voor ons, met tevens een natuureducatief leerpad…

Rond milieu zijn er nog tal van andere zaken op te merken. 2015 was het jaar dat het plan voor de Burgemeestersconvenant werd opgemaakt. In 2016 komt er meer schot in de zaak en geven we ook in Edegem het goede voorbeeld.

We hebben er al meerdere jaren aan gewerkt, maar in 2016 wordt DIFTAR operationeel. De diensten hebben er hard aan gewerkt om op tal van vragen antwoorden te formuleren en oplossingen te zoeken. Dat DIFTAR leeft daar moet ik voor jullie geen tekeningetje over maken. Wij zijn blij met de toenemende verkoop van de GFT bakjes. In het begin van het jaar werden er gemiddeld 3 bakjes per maand verkocht. In december is dat aantal toegenomen tot 50 bakjes per week! Ondertussen zijn er dus maar liefst 400 extra GFT-bakjes verkocht. In januari verwacht de gemeente er nog 250 te verkopen. Samen goed voor zeker 800 extra bakjes en 208 ton GFT uit het restafval. Die kilo"s worden alvast geschrapt uit de opname van het restafval en zetten ons hopelijk op weg om de komende jaren beter te doen in zake afvalbeleid. Onze diensten zijn er helemaal klaar voor en wij ook! 

2016 wordt ook het jaar van de start voor de verbeterde biodiversiteit: er is een unieke beheersovereenkomst met Natuurpunt waarbij zij mee zorg gaan dragen voor enkele groene plekjes in Edegem. De natuursubsidieprojecten voor het Fort 5 krijgen vorm alsook de wateropvang-poel aan de Patronaatstraat…

Aan de nieuwbouw aan Andreas Vesalius werd in 2015 gestart. 2016 en 2017 zullen dan ook in de in de geschiedenisboeken van de gemeenteschool vermeld worden. De samenwerking tussen het bestuur en de school-en ouderraad is zeker bewonderenswaardig.

De plannen voor het nieuwe Vrijetijdscentrum krijgen stilaan vorm. Het participatietraject en het werk van diverse actoren kent in 2016 resultaat in een echt concreet bouwplan waar we hopelijk ook de komende jaren constructief aan kunnen verder bouwen.

Aan de integratie tussen de verschillende diensten van het OCMW en de gemeente wordt volop gewerkt. Een pluim aan zij die dit proces doorlopen en voor de samenwerking aldaar. 2016 zal in dit dossier een zeer belangrijk jaar worden.

Tal van straten kregen in 2015 een nieuw kleedje. Er volgen er weer heel wat de komende jaren. De Drie Eikenstraat zal daar zeker één van de belangrijke zijn met tal van verbeteringen voor elke weggebruiker.

Op het gebied van sport is en blijft de gemeente Edegem nog altijd een zeer belangrijke ondersteuner van de verschillende clubs en verenigingen. 2015 werd dan ook het jaar dat ABES een vernieuwde piste kon inlopen en BES kon genieten van zijn kunstgrasveld.

Aan dit alles is natuurlijk hard gewerkt en wil ik in het bijzonder de diensten bedanken om ook dit jaar de begroting tijdig en positief te besluiten. Met de goede samenwerking tussen de verschillende partijen van de meerderheid wil ik graag mijn betoog afsluiten. Samen schrijven we aan een mooi verhaal voor Edegem."

Help kleine vogels de winter door

In het novembernummer van Edegem Vandaag las je al dat er in onze gemeente een groeiende overlast van duiven is. We willen onze inwoners bewustmaken van het feit dat het voederen van kleinere vogels momenteel niet altijd op de juiste manier gebeurt. Je kan hen het best voederen met vetbollen in de winter.

Daarom vragen we om geen brood meer te strooien op het openbaar domein of in je tuin. Ook in Fort 5 doe je het beter niet, want dit trekt ratten aan. Als je kleinere vogels wil voederen, kan je bijvoorbeeld vetbollen ophangen of granen leggen onder een voerhuisje met een dak (die zijn te laag voor duiven).

Heb je liever geen duiven in je tuin, maar wil je kleinere vogels helpen tijdens de winter? Voeder ze dan correct met de tips van Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen: klik hier of hier.

Hoe vetbollen maken?

Benodigdheden:

 • bakvorm: een stevig plastieken potje, melkkarton, koffietas, halve kokosnoot …
 • ophangtouwtje: eender welk touw dat niet te glad is
 • stokje: bijvoorbeeld een satéstokje of een twijgje van een boom
 • vet: ongezouten ossenvet of frituurvet
 • zadenmengsel: kan je zelf samenstellen uit hennepzaad, gestreepte zonnebloem- pitten, ongezouten pinda’s of tuinvogelvoer. Als je er een echt feestmaal van wil maken, kan je rozijnen of noten toevoegen.

Bereiding:

 1. Smelt het ongezouten vet in een pan. Wacht tot het warm is, maar niet te heet! Voeg al roerend je zadenmengsel toe.
 2. Knoop het touwtje rond het stokje en leg het stokje dwars over de vorm. Let op dat er een stuk touw tot beneden in de vorm hangt en dat het andere eind lang genoeg is om de vetbol mee op te hangen.
 3. Giet de warme brij in de vorm en laat de vetbol hard worden. Daarna kan je hem ophangen. Als je de vetbol moeilijk uit de vorm krijgt, hou je de buitenkant even onder heet water, dan komt hij zo los.

"Edegem, een vogelrijke gemeente!"

Er kwamen deze week heel wat reacties over het artikel in Edegem Vandaag rond het voederen van duiven in onze gemeente. Niet onterecht, want uit het artikel leek het alsof wij Edegemnaars afraden om geen enkele vogel meer te voederen. Dat is natuurlijk niet het geval. Wel willen we onze inwoners bewustmaken van het feit dat vandaag het voederen niet altijd op de juiste manier gebeurt, waardoor er in onze gemeente een groeiende overlast is van duiven. Inwoners die klagen over uitwerpselen van duiven vragen dan vaak om gewoon de bomen weg te doen, maar dat kunnen we natuurlijk niet maken. Bovendien zou dat het probleem van de duiven ook niet oplossen.

 

“Daarom vragen we om geen brood meer te strooien op het openbaar domein. Sommige mensen voederen volledige broden. Ook in het Fort 5 zou het niet mogen, want dit trekt ratten aan. Dit wil echter niet zeggen dat er geen vetbollen mogen gehangen worden voor de kleinere vogels", vertelt schepen Goedele Van der Spiegel (Groen).

Op de website van Natuurpunt kan je een handige leidraad vinden voor het correct voederen van vogels. De beste voedertafel is en blijft natuurlijk een tuin die op een natuurlijke wijze is aangelegd en onderhouden, toch zijn er een aantal redenen waarom het goed is om tuinvogels in barre tijden te voeren. Op de volgende link vind je alle nodige info daarover: http://www.natuurpunt.be/nl/hoe-en-wanneer-voeder-je-vogels_640.aspx

 

Om onze inwoners een extra steuntje te geven om hun tuin zo ecologisch mogelijk in te richten, hebben we gedurende het afgelopen jaar een aantal infosessies daarrond georganiseerd. Dat zullen we in de toekomst ook verder herhalen. Houd alvast Edegem Vandaag in het oog. We subsidiëren verder ook zwaluwnesten, kerkuilkasten en maken in de bioklas nestkastjes met de kinderen van de lagere school. Het mag duidelijk zijn, wij vinden het belangrijk dat Edegem een vogelrijke gemeente is…

Volk in't park – 18 mei

Kom mee de toekomstplannen vieren op zondag 18 mei!
Volk in’t Park wordt een niet te missen feest met veel
animatie en activiteiten. 

Wat staat er op het programma?

11-14 uur: picknick

neem je
eigen picknick mee of bestel
vooraf een picknickpakket via
www.edegem.be/picknick 

Waar? parkdomein 

12-18 uur: paard en kar

Een huifkar rijdt heel de dag door
de dreef. Rij je gratis mee? 

Waar? kasteeldreef

11-18 uur: plantjesmarkt

particulieren verkopen plantjes
aan democratische prijzen.

Waar? koetshuizen 

12-17 uur: boekenmarkt

Dé kans om voor een prikje een
tweedehandsboek op de kop te
tikken.

Waar? koetshuizen

12-18 uur: muziekacademie

het einde van een schooljaar
is traditioneel de periode
waarin de leerlingen van

de muziekacademie laten zien wat ze allemaal hebben
geleerd. Geniet van concertjes
door leerlingen uit alle
instrumentrichtingen.

Waar? kasteel

13.30-16.30 uur: straattheater
Vriend van den tap

Chique waterbar waar
kraantjeswater wordt geserveerd.

Waar? Centraal plein voor het
kasteel

11-18 uur: natuurknutselen

Bouw mee aan een groots
kabouterdorp met leem.

Waar? naast de vijver

13.30-14.30 uur en 15.15-16.15
uur: Vertelling van Meneer Zee

Een poppenkastvertoning uit de
oude doos, gebaseerd op het al
eeuwenlang geroemde, epische
Van den vos Reynaerde. Voor

het eerst in de geschiedenis op
kindermaat geschreven.

Waar? In de tent

14.30-15.15 uur en 16.15-17 uur: de pandoering

Dit collectief brengt een balkan-
jazz getint opzwepend brass-
geluid voort, waardoor je je
ongetwijfeld, fanfaristisch-gewijs
laat meeslepen.

Waar? Voor de tent

14-17 uur: wandeling met
verwondering

Volg onze wandeling en laat je onderweg verrassen door
wonderlijke ontmoetingen en
mysterieuze bosbewoners.

Waar? Vertrek aan de infostand 

12-17 uur: bijenhotels maken

Maak samen met experts van
natuurpunt grote bijenhotels
voor in onze parken of een klein
hotelletje voor bij je thuis.

Waar? naast de vijver

12-18 uur: waterdiertjes

hof Ter linden is een waterrijk
gebied waar veel amfibieën zich
thuis voelen. kom en ontdek
allerlei leuke weetjes over deze
dieren.

Waar? naast de vijver 

Doorlopend 

De bonte bosbelevenis: laat je verrassen door een elf,
boomdokter, trompettist en veel meer.

Waar? kasteelbos

Passi: rondwandelende kasteeldames met hofdans op luit. 

Waar? parkdomein

Kubb: kom met jong en oud de koning omverwerpen.

Waar? Aan de tent

Boogschieten: met de Sint-Sebastiaan handbooggilde.

Waar? In het parkdomein

Hofbar: drankjes en snacks

Waar? In de tent

Infostand: doe mee met de wedstrijd en maak kans op
een magnumfles Zonneblusser. Jan Vaes en André Mens
verkopen hun boek ‘Edegem, dat boerendorp van toen’.

Waar? naast het kasteel

Demo: schapen drijven

Waar? parkdomein 

Kennisgevingsnota R11bis beschikbaar

Met onderstaand bericht willen we alle Edegemnaren inlichten over het kennisgevingsdossier over de R11bis en varianten, de opmerkingen die wij als gemeentebestuur hebben geformuleerd en twee belangrijke infomomenten de komende dagen, georganiseerd door Natuurpunt en de Milieuraad.

Waar gaat het over?

De R11bis zou een nieuwe autosnelwegverbinding zijn vanaf de E313/E34 tot aan de E19-zuid in Wilrijk en volgt (grotendeels) het tracé van de bestaande R11 (Krijgsbaan), waarbij de R11bis in tunnel onder de R11 komt te liggen. In de reizende infomarkt werden door het Vlaamse Gewest echter ook twee geheel nieuwe varianten (‘locatiealternatieven’) op het plan voorgesteld aan het publiek. Wij als gemeentebestuur zelf werden slechts twee dagen voor de eerste infomarkt in Mortsel geïnformeerd over de varianten door het kabinet van gouverneur Berckx. Concreet gaat het enerzijds om een zéér lange boortunnel onder Mortsel en Kontich met eventueel een op- en afrit op het kruispunt Kontichstraat/Boniverlei als optie en een bovengrondse aansluiting met de E19 op de huidige locatie van de Zandbergen. Anderzijds werd ook de aanleg van een keerlus op de E19 voorgesteld. Op deze lus zou het verkeer aan het UZA, net ten noorden van de Drie Eikenstraat kunnen terugdraaien richting Antwerpen.

Wat vinden wij als gemeente?

Wij vinden als gemeentebestuur beide varianten niet wenselijk en onrealistisch. Een dergelijk lange boortunnel is onbetaalbaar en zal de verkeersdruk enkel groter maken. Het natuur- en recreatiegebied De Zandbergen opofferen voor een aansluiting op de E19 mag niet de bedoeling zijn. Bovendien zou de aanleg ervan de geluidsoverlast van de E19 in de wijk Molenveld verregaand versterken. Onze uitgebreide lijst van opmerkingen kan je hier downloaden: klik hier.

Gelukkig zijn de voorgestelde plannen nog niet concreet. Voordat de Vlaamse regering kan beslissen over de mogelijke aanleg van de nieuwe wegen, moeten onafhankelijke experts een grondig en uitgebreid milieueffectenrapport opmaken. Daarin bestuderen ze onder meer de impact van de nieuwe wegen op mens, milieu, ruimte en mobiliteit.

Wat kan jij op dit moment doen?

Van 15 januari 2014 tot 15 februari 2014 heeft eenieder de mogelijkheid om opmerkingen of suggesties te doen over hoe het milieueffectrapport zal opgesteld worden. Wij als gemeente en jullie als bevolking kunnen opmerkingen geven op de kennisgevingsnota, zoals bijvoorbeeld:

 • mogelijke (tracé-)alternatieven en uitvoeringsvarianten die niet in de kennisgeving vermeld worden en waarvan we vinden dat ze mee moeten onderzocht worden
 • mogelijke milieueffecten waarvan niet in de kennisgeving vermeld wordt dat ze onderzocht zullen worden
 • bepaalde aandachtspunten en gebieden in de omgeving van het plan (monumenten en landschappen, fauna en flora, landbouwgebieden, speelterreinen,…) waarop het plan een impact kan hebben en waarvan de kennisgeving geen melding maakt

De volledige kennisgevingsnota kan je downloaden op volgende link: klik hier (14 Mb). 

Als gemeentebestuur hebben wij zelf al een hele reeks opmerkingen klaar. U kan deze hier raadplegen: klik hier.

Meer informatie en infomomenten

Wens je meer informatie over de kennisgevingsnota kan je contact opnemen met de gemeente: 03 289 26 50 of gemeentebestuur@edegem.be. De komende dagen zijn er ook twee interessante infovergaderingen over dit dossier:

 • 17 januari om 20u: Natuurpunt Zuidrand organiseert een infomoment en debatavond in 't Forum, Romeinse Put 97
 • 21 januari om 20u: Milieuraad samen met gemeentebestuur om 20u in Raadzaal, 2e verdiep gemeentehuis