25 Edegemse trage wegen krijgen een naam!

In samenwerking met vzw Trage Wegen en een speciaal samengestelde werkgroep werden alle trage wegen op grondgebied Edegem opgelijst. De wegen worden bewandelbaar gemaakt en krijgen ook een eigen naam.

Je vindt ze overal in ons land. Veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes. Kortom een dicht netwerk van trage wegen, waar zachte weggebruikers met veel plezier fietsen en wandelen. Ook in Edegem zijn heel veel trage wegen te vinden. 

"In totaal gaat het over 25 wegen", vertelt schepen voor leefmilieu Goedele Van der Spiegel (Groen). "Om de trage wegen zichtbaarder te maken, krijgen ze binnenkort allemaal een eigen naam. In 2017 krijgen de wegen een naambordje en volgt er een onderhoudsplan om de verbindingswegen goed bewandelbaar te maken."

De lijst van namen voor de trage wegen werd vastgesteld in de gemeenteraad van eind september en het wettelijk openbaar onderzoek loopt van 15 oktober tot 15 november. Tijdens die periode kunnen Edegemnaren zelf suggesties doen voor namen voor de trage wegen. De gemeente heeft zelf alvast een lijst met voorstellen klaar. Volgens die oplijsting zou er onder meer een Geheime Weg, een Schapenweg en een Dwaallichtjespad komen.

Hieronder de volledige lijst met verwijzing naar de plek.

Nr  Omschrijving weg Voorstel naam toelichting
1 Verbinding tussen Parklaan en Donk (bestaand fietspad) Laatvliegerpad Laatvlieger= verwijst naar vleermuizensoort
2 Bestaande weg tussen Lourdeslaan en Mussenburglei "t Kattegat Veel gebruikte naam in Edegem
3 Bestaand zijweggetje tussen Onafhankelijkheidstraat en Paulus Plettinckxstraat De geheime weg Veel gebruikte naam, weggetje is heel onbekend (geheim)
4 Weg tussen Onafhankelijkheidsstraat en Oude Godstraat door volkstuinen Tuinderspad Beiden verwijzend naar vroegere ingbershoeve in de buurt
5 Functioneel pad tussen Boniverlei en de hele wijk Buizegem Schapenweg Gebied was vroeger een schapenwei
6 Verbinding tussen Opstal-Rotenaard naar Mechelsesteenweg Buizegemhof Paadje dat Buizegemhof verbindt
7 Functionele verbinding door park Romeinse Put van Kruisbeemd tot Rotenaard Buizegempad Functionele naam pad langs wijk Buizegem
8 Functionele dreef tussen Romeinse Put naar vijver en weg nr. 7 Vijverdreef Mooie dreef die naar de vijver leidt
9 Toekomstige functionele verbinding naar Edegemsebeekvallei tot aan de grens met Kontich Pluysegembosweg Verwijst naar vroegere weg richting Pluyseghemhoeve, In 2017/2018 wordt hier door NP een bos van 3,3 ha aangeplant dat naam krijgt Pluysemgembos, deze trage weg wordt de toegangsweg daarnaar
10 Bestaande verbinding tussen Boerenlegerstraat en Kontichstraat Finckenpad Veel gebruikte naam, Fincken verwijst naar fruitkwekers
11 Verbinding doorheen bos van Boerenlegerstraat naar Arendsnestlaan Hogerhagenpad Verwijzing naar het bos dat NP in beheer neemt met naam Hogerhagenbos, wat op zich dan weer een historische naam is uit de buurt
12 Paadje van KTA naar Boerenlegerstraat Veltweg Verwijzing naar de ecologische tuinen van VELT leden
13 Verbindingsweg tussen Drie Eikenstraat en Hof Ter Linden (deel westelijk tracé Hof Ter Linden) Meulderpad Verwijzend naar oude naam
14 Lindendreef van Sint-Antonius naar kasteel De Dreef Verwijzend naar de dreef met Linden naar het Hof Ter Linden
15 Verbinding tussen Noulaertsplein en Ter Lindenlaan Kasteelweg Naam staat al op Googleaerth vermeld. De dreef/weg naar het kasteel
16 Verbinding via de Prins Boudewijnlaan tussen de Ridder Gerardilaan en de Ter Voortlaan Marcel Janssenspad Verwijzing naar bekende oud wielrenner op belangrijke fietsverbinding
17 Weg naast snelweg van Aartselaarstraat naar gebied Vuile Plas (Kontich) Kievitspad Kievit broedt nog in de hooilanden naast pad (laatste broedplaats in Edegem)
18 Verbinding Doornstraat naar grens Aartselaar Elsveldekensweg Verwijst naar oude namen
19 Pad Doornstraat naar Kleine Struisbeek grens Wilrijk Mariënborgh Verwijst naar Mariënborghkasteel
20 Weggetje evenwijdig met met E19 tussen weg nr. 21 en Drie Eikenstraat Oude Kleiputpad Verwijzend naar vroegere kleiwinningsput
21 Weggetje van Wilrijkstraat naar E19 langs Kleine Struisbeek Geitepad Historische naam van het pad
22 Weggetje doorheen park Hazelbos Hazelbospad Verwijzend naar wijk Hazelbos
23 Oostelijk pad Hof Ter Linden (Donk naar Ter Lindenlaan) Dwaallichtjespad Verwijzend naar een historisch verhaal uit de buurt
24 Westelijk pad Hof Ter Linden (tussen Parklaan en Graaf de Fienneslaan) Bostulpenpad Verwijzend naar het uniek natuurlijk erfgoed (bostulpenpopulatie) dat vanaf deze weg zichtbaar zal worden
25 Pad tussen Rotenaard en Mechelsesteenweg (inclusief zijtak) Romeinse Pad Verwijzend naar Romeinse put

Drie nieuwe bewegwijzerde wandelingen in Edegem

Samen met de gemeente Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Hove, Kontich, Lint, stad Mortsel en district Wilrijk sloegen we de handen in elkaar om het wandelgebied in onze regio uit te breiden en een nieuwe wandelkaart te lanceren met steun van provincie Antwerpen. We kregen daar bij uitstekende hulp van verschillende wandelverenigingen en vrijwilligers. 

"In Edegem zal je drie grote wandellussen kunnen volgen.", vertelt schepen voor toerisme Jeroen Van Laer (Groen), "Deze werden uitgestippeld samen met de lokale verenigingen De Dauwstappers, ATB De Natuurvrienden, VMPA – De Natuurgidsen en Pasar. De wandellussen kregen ook toepasselijke namen mee. De lus langs Molenveld word zo het Pelgrimpad, verwijzend naar "Den Pelgrim", de betreurde grote molen langs de Drie Eikenstraat die in 1914 werd platgebrand. Voor de lus langs Fort 5 en Hof ter Linden kozen we voor Terlindenpad, verwijzend naar het kasteeldomein. De derde lus langs Buizegem en het centrum van Edegem kreeg als naam Guldentopspad mee, verwijzend naar de rover Guldentop die zijn verborgen schat op Mussenburg nog steeds 's nachts komt bezoeken."

Je kan de wandelkaart op het gemeentehuis krijgen of meer info lezen op de gloednieuwe infoborden aan de ingang van Fort 5 (Kerkplein), aan de dreef Hof Ter Linden (Drie Eikenstraat, zie ook foto) of aan 't Forum (Romeinse Put). 

"Met de wandelkaart op zak leer je onze gemeente en het natuurschoon in onze regio nog beter kennen!", besluit schepen Jeroen Van Laer.

Buitenverblijf GROEN!/SLP goedgekeurd!

In september vorig jaar
kochten Groen! en SLP Edegem voor 2500 euro symbolisch 1 hectare Stappersven op
de Kalmthoutse Heide. Dat deden we om om de bouwwoede van het huidige Edegemse gemeentebestuur en de kaalslag op onze open ruimte in de eigen gemeente aan te klagen. In Buizegem wordt één van de laatste stukken groen binnenkort volgebouwd. Het Arendsnest zijn we al 10 jaar kwijt. En ook het mooie Mussenburg blijft – in tegenstelling tot wat het bestuur beweert – een onzekere toekomst beschoren.

Wij schaften ons alvast wat
natuurschoon aan in de Kempen als toekomstig buitenverblijf. Tijdens het
laatste weekend van april gingen we met onze hele groep een kijkje nemen! Een gids van Natuurpunt leidde ons gezwind doorheen het prachtig stukje ongerepte Stappersven. Het
was een bijzonder aangename wandeling. Nadien was het verzamelen geblazen in een lokaal restaurant voor een overheerlijke Kempense
maaltijd! 

Hieronder enkele sfeerfoto's:

Problemen met BPA Mussenburg zijn nog niet voorbij

In april 2009 besliste de Raad van State na 10 jaar om de vierde herziening van BPA Musseburg (versie 1999) te schrappen. Heel wat pionierswerk in dit beladen BPA dreigde verloren te gaan: de bescherming van het waardevolle binnengebied op Mussenburg zelf, het voorzien van langzaam verkeer-verbindingen, het aanduiden van enkele cultuurhistorische panden, het mogelijk maken van fietsbergingen in voortuinen, enz.

Voor heel wat hangende dossier van inwoners volgde een bijzonder rechtsonzekere toestand. Zo was een geplande uitbouw van een veranda sinds april 2009 plots niet meer mogelijk, hoewel het tien jaar lang wel toegestaan was.

Op de gemeenteraad van januari werd daarom alvast een gedeelte van BPA Mussenburg opnieuw goedgekeurd. De stukken waar grote discussie over was (en waar de Raad van State problemen zag) werden er voorlopig uitgelicht. Dit betekent echter dat grote stukken waardevolle natuur opnieuw bouwzone worden. Vooral aan beide zijden van de Lourdeslaan is dit problematisch. Een uniek dorpsgezicht, dreigt verloren te gaan.

GROEN!/SLP dringt er daarom bij het bestuur op aan om zo snel mogelijk werk te maken van de uitgelichte punten. GROEN! wil constructief meewerken aan de meest waardevolle oplossing, maar wel op basis van de volgende krachtlijnen:

Een maximaal behoud van open ruimtes

Betaalbaar wonen – eerst het bestaande woonaanbod aanpakken, via renovatie en inbreidingsprojecten, vooraleer we de nog resterende open ruimtes definitief opgebruiken en dit alles in diepgaand overleg met alle betrokkenen: zowel eigenaars als omwonenden

Het bestuur, bij monde van burgemeester Snyders, bevestigde het belang van een snelle oplossing en verklaarde zich ook terug te kunnen vinden in de krachtlijnen van GROEN!/SLP.

BPA Mussenburg kent een lange en bewogen geschiedenis. De volgende link bundelt alle artikelen. Klik hier.

GROEN!-SLP Edegem sponsort 1 hectare Kalmthoutse heide

GROEN!-SLP Edegem sponsort symbolisch 1 hectare natuur om de bouwwoede van het Edegemse gemeentebestuur en de kaalslag op onze open ruimte in de eigen gemeente aan te klagen. GROEN!-SLP Edegem schonk samen met haar leden 2500 euro aan Natuurpunt vzw, die het geld zal gebruiken om het Stappersven aan te kopen, het laatste stukje Kalmthoutse Heide dat nog niet beschermd was.

In Edegem staat de natuur en de open ruimte onder grote druk. In Buizegem wordt één van de laatste stukken groen binnenkort volgebouwd. Het Arendsnest zijn we al 10 jaar kwijt. En ook het mooie Mussenburg blijft een onzekere toekomst beschoren.

Zoveel mooie groene plekjes die we hadden kunnen gebruiken om onze wijken meer speel- en ademruimte te geven. Al meer dan tien jaar vragen wij om zelf – als gemeente – gronden op te kopen en te bewaren. Om onze burgemeester en schepenen te laten zien hoe eenvoudig het kan zijn om geld bij elkaar te krijgen, roepen we iedereen op om Natuurpunt te helpen bij de aankoop van het laastste stukje Kalmthoutse Heide, het Stappersven.

Het signaal is duidelijk: we zouden in Edegem beter ook investeren in groen en open ruimtes, voordat bouwpromotoren er een zoveelste zielloze fermettewijk neerplanten. Om onze eis kracht bij te zetten, sponsoren wij symbolisch alvast 1 ha Stappersven, ter waarde van 2500 euro.

Jij kan ook een bijdrage doen door te storten op rekeningnummer 293-0212075-88 van Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. Vergeet niet te vermelden: gift “"project 7795”" Stappersven-Kalmthoutse Heide. Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

In het voorjaar, wanneer de lente opnieuw haar intrede zal doen, plannen we alvast een bezoekje aan het Stappersven. Meer info volgt later nog. Maar hou het toch al in je achterhoofd. Natuurpunt zelf zal ons doorheen het Stappersven begeleiden.

Meer info over het Stappersven en de actie van Natuurpunt vind je hier: www.natuurpunt.be/stappersven

Bescherm de open ruimte op Mussenburg!

Na 10 jaar is het doek gevallen over het fel bevochten BPA Mussenburg. De Raad van State heeft beslist de herziening van 1999 te schrappen waardoor terug de toestand van 1981 geldt. De hele discussie kan dus terug van nul beginnen…

Eén van de belangrijkste aspecten in heel die discussie was het compromis met de Kerkfabriek: in ruil voor meer open ruimte aan de Lourdeslaan, werd er open ruimte opgeofferd aan het Grijpegemplein. Maar de Raad van State oordeelde dat de invulling van de weide aan het Grijpegemplein onvoldoende gemotiveerd was. Wij hebben hier, toen nog met Marc Vanhaute, duidelijk voor gewaarschuwd. De verantwoordelijkheid voor het schrappen van dit BPA ligt niet bij de oppositie.

Dat BPA Mussenburg nu in zijn volledigheid geschrapt is, is evenwel dramatisch. Het werpt ons meer dan twintig jaar terug in de tijd. Het is daarom nu meer dan ooit nodig dat meerderheid en oppositie constructief samen rond tafel gaan zitten om na te denken over oplossingen.

Wij rijken onze hand. Maar wel met een aantal duidelijke krachtlijnen die als een rode draad in al onze voorstellen rond ruimtelijke ordening loopt: 

 • maximaal behoud van bestaande open ruimte; 
 • betaalbaar wonen voor een mix van inwoners (jong/oud, kleine/grote beurs)
 • in gedreven overleg met alle betrokkenen, eigenaars en omwonenden 

Open ruimte in Edegem is nodig en noodzakelijk. We moeten eerst het bestaande woningpark aanpakken, voor we nieuwe open ruimtes definitief aansnijden. We moeten bovendien gaan voor een definitieve bescherming van de open ruimte. Want zoals het plannetje hieronder aantoont, is er tien jaar lang wel degelijk een mogelijkheid geweest om een gebouw van "openbaar nut" te bouwen op de weide aan de Lourdeslaan. In die zin hebben we dus 10 jaar lang enkel "geluk" gehad dat de Kerkfabriek niet aan een openbare instantie heeft verkocht; dat we geen gemeentebestuur hebben gehad dat daar iets van openbaar nut wilde bouwen. 

Met een nieuw bestuur, met een andere visie, kunnen zaken een heel andere richting uitgaan.

Groen! is bezorgd over de toekomst van het bos van den baron

Edegem is nog steeds een behoorlijk groene gemeente. Geen evidente zaak met het
urbanisatiemonster dat vanuit de metropool Antwerpen op de loer ligt. Wie op dit moment door Edegem wandelt, zal op zijn weg kunnen genieten van de natuur van Park-Centrum, het Meihof en de recreatiegebieden Romeinse Put en Fort 5, of van de groene plekjes die getuigen van het rijk historisch verleden van Edegem waaronder Mussenburg, het Arendsnest en natuurlijk het dorpskasteel Ter Linden.

Edegem mag zich gelukkig achten om deze groenzone, midden in het dorpscentrum, en dient het kasteel met park, in het teken van milieubescherming, voor de toekomst veilig te stellen.

Het kasteel Hof ter Linden staat dezer dagen te koop. Wij zijn bezorgd over de toekomst van dit
prachtige domein. De voorbije maanden werd in de milieuraad uitvoerig beraadslaagd over het zeer waardevolle “groene hart” van Edegem, Hof Ter Linden – Fort 5. Aandachtspunten vanuit de milieuraad hadden onder meer betrekking op:

 • De zorg voor een duurzaam bosbeheer.
 • Het informeren van de erfgenamen of toekomstige eigenaars over de mogelijkheden voor
  subsidiëring in geval van natuurlijke bosontwikkeling en de mogelijkheid voor een fiscale vrijstelling van successierechten in geval van correct bosbeheer.

 • De bestemming van het gebied, zoals voorzien was in het ontwerp BPA nr. 9, en die best zo
  snel mogelijk dient opgenomen te worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan (juridische
  verankering). Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat het domein
  nauw aansluit bij de parkzone Fort 5 waarvoor een ontwerp van harmonisch parkbeheersplan werd opgemaakt. Bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan moet de samenhang van beide gebieden absoluut behouden worden.

De realisatie van de geplande wandel/fietsverbinding, zoals voorzien in het mobiliteitsplan en het ontwerp BPA 9, als trage verbinding tussen het centrum en Fort 5 en dit met minimale schadelijke gevolgen voor het domein en haar omgeving.

Wij delen de bezorgdheid van de milieuraad en vinden dat we als bestuur deze adviezen moeten
behartigen. We voegen er nog enkele aan toe en zien tevens nog enkele opportuniteiten:

 • De functie van het kasteel zelf. Er moet nagedacht worden over het opleggen van beperkingen wat betreft eventuele uitbating van het kasteel, en de bijhorende verkeersproblematiek zoals parkeerruimte.
 • De openbaarheid van de bestaande wandel, en fietswegen verzekeren en mogelijk
  uitbereiden.

Op de gemeenteraad van januari vroeg Groen! meer duidelijkheid aan het gemeentebestuur rond de toekomst van het bos van den baron. We stelden volgende vragen:

 • Zal er rekening worden gehouden met de aandachtspunten van de adviesraad?
 • Is er intresse en wat is de houding van de gemeente in deze verkoop?
 • Wat is de visie van het bestuur op de bestemming van dit domein, de toekomst van haar wandelwegen en het kasteel?
 • Is er al contact geweest met de Vlaamse gemeenschap en de provincie? En hebben zij
  mogelijke plannen?

Het bestuur bleef heel voorzichtig in haar reactie:

 • Gebied is samen met domein Fort 5 definitief beschermd – in Ruimtelijk structuurplan van de Gemeente en Provincie.
 • Het bestuur wil in alle discretie de verkoop opvolgen en stappen zetten.
 • Er zijn al wel contacten geweest. Dat de gemeente geen geld heeft is duidelijk en begrijpelijk voor een bedrag van 6,3 miljoen euro.
 • Er zijn de fiets en wandelverbindingen die dwingend en dringend moeten verwezenlijkt worden.
 • Er moet een oplossing gezocht worden voor de verbinding Donk-Kerkplein.
 • Als het gebied gekocht wordt door de Provincie – wat is dan de toegankelijkheid van het domein? Wat doet men met de aanleg van een fietspad
  door het domein?

 • Er moet ook een oplossing komen voor de wateroverlast – de schutters en de tennis.

Het verkiezingsprogramma van Agalev-Edegem, oktober 2000

Agalev-Edegem heeft ongeveer een jaar gewerkt aan haar gemeentelijk programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000. Vanaf 8 september kan u ons volledige programma in een handig boekje opvragen via ons mailadres of op het telefoonnummer 03/440.78.89.

 
Het verkiezingsprogramma van Agalev-Edegem voor de verkiezingen van 2000
In Edegem heeft Agalev de voorbije 18 jaar niet lijdzaam toegekeken op wat zich in onze gemeente afspeelde. Integendeel. Ook vanuit de minderheid zijn wij behoorlijk aan onze trekken gekomen. Agalev verkreeg de definitieve sluiting van de IHK-verbrandingsoven. De gemeentelijke ambtenaren kunnen rekenen op een fietsvergoeding. Andreas Vesalius krijgt in de komende jaren een kleuterafdeling bij. De dreef van den Baron werd prachtig heraangelegd. De gemeente zette een sterk uitgebouwd selectief afvalbeleid op. Het gemeentelijk jeugdbeleid kreeg eindelijk wat meer aandacht. Op Agalev-Edegem kon je de voorbije 18 jaar rekenen.
Dat Agalev echter ook op haar honger bleef is evenzeer waar. We denken hierbij vooral aan het gemeentelijk verkeers- en inspraakbeleid en de teloorgang van de groene en open ruimte in Edegem. Het gemeentebestuur verliet veel te snel de opties van het gemeentelijk verkeerscirculatieplan (Studiegroep planning, 1990) om het autoverkeer in het centrum en de woonwijken drastisch in te perken. De bevolking werd dikwijls te laat betrokken bij beleidsbeslissingen of hun bezwaren werden genegeerd (bv. openbaar onderzoek BPA Mussenburg). De ons nog resterende open ruimte wordt meer en meer ingepalmd door bebouwing. De werkgroep ‘Hou Arendsnest en Omgeving Groen’ organiseerde eind 1999 een begrafenisplechtigheid voor de weide naast het domein. En de Edegemse jongeren: die wachten nog steeds op een heus jongerencentrum.
Voor de komende zes jaar leggen de groenen in Edegem de volgende drie klemtonen:
 1. Een groener beleid, vanuit de minderheid of in de meerderheid
 2. Een meer solidaire gemeente: een beleid kan niet alles zelf, we nodigen elkeen uit om mee zijn steentje bij te dragen
 3. Een kwaliteitsvolle samenleving: onze groene draad doorheen het verkiezingsprogramma
Een volledig driedelig pak als het ware dat Agalev-Edegem aan volgende 10 kapstokken wil ophangen:
 1. Een groene gemeente
 2. Het verkeer anders bekeken
 3. Jongeren troef
 4. Een stappenplan voor de senioren
 5. Een open en doeltreffend bestuur
 6. Sport en cultuur met nieuwe accenten
 7. Onze eerste wereld tegenover de derde wereld
 8. Naar een actief gemeentelijk tewerkstellingsbeleid
 9. Behoorlijk wonen in ieders bereik
 10. Een zorgzame gemeente
Lees meer over elke kapstok: klik hier

BPA Mussenburg beslissing

Na enkele maanden stilte in het dossier van het BPA Mussenburg is het zo ver: minister van ruimtelijke ordening Van Mechelen (VLD) heeft een beslissing genomen. Het BPA zoals het door CVP-VU einde 1999 is goedgekeurd, werd maar gedeeltelijk door de minister aanvaard.

Het meest aangevochten punt van het BPA, namelijk de maïsakker op de hoek van de Lourdeslaan en de Molenlei, is grotendeels afgekeurd door de minister. Drie wijzigingen heeft de minister aangebracht:

 • de schrapping van het kleinste van de twee bouwblokken, namelijk dat langs de Mussenburglei (ook de provincie had dit voorgesteld),
 • de verkleining van de bouwdiepte van 60 tot 30 meter voor het bouwblok langs de Lourdeslaan,
 • de schrapping van de overbodige onteigeningen; enkel voor het sterk verkleinde bouwblok langs de Lourdeslaan mag nog worden onteigend.
  (zie illustratie)

Agalev is blij dat een groot stuk van de maïsakker gered is. Door de grootse bouwplannen van CVP en VU zou er immers een muur van appartementen rondom de maïsakker worden gebouwd, waardoor het zicht op groen Mussenburg langs zowel de Lourdeslaan als de Molenlei verpest zou zijn. Dank zij de beslissing van de minister blijft de open ruimte langs de Molenlei gevrijwaard. De minister herhaalt in zijn beslissing letterlijk wat Agalev altijd al gezegd heeft, namelijk dat de voorziene bebouwing op de maïsakker de openheid aan het park Mussenburg in het gedrang brengt. De beweringen van het schepencollege dat de nieuwe bebouwing en de onteigeningen op de maïsakker nodig waren om de weiden aan het Meihof groen te houden, blijken niet te kloppen.

Agalev heeft steeds gezegd dat een financiële deal met eigenaars van gronden geen argument van ruimtelijke ordening is en de minister blijkt dat ook te vinden.

Het spreekt natuurlijk voor zich dat dit voor Agalev niet ver genoeg gaat. Wij hebben in de gemeenteraad altijd gevochten voor het behoud van onze laatste open ruimtes in het centrum van de gemeente. Ondanks de honderden bezwaarschriften en de duizenden handtekeningen van de buurtbewoners, koos de CVP-VU-meerderheid ervoor om de weide aan het zwembad op te offeren, om appartementen te laten bouwen op de maïsakker en om nog meer beton te storten op onze groene weiden.

De keuzes die CVP en VU hebben gemaakt, zijn niet onze keuzes en we blijven ze afkeuren.

Illustratie: de maïsakker zoals hij er in de toekomst zou mogen uitzien volgens CVP en VU. De kleinste bouwzone, die langs de Mussenburglei is geschrapt door de minister. Het andere, langs de Lourdeslaan, is gehalveerd van 60 tot 30 meter.

Toekomstig VLD-schepen van ruimtelijke ordening doet aan wishful thinking

Op de website van VLD-Edegem probeert toekomstig schepen van ruimtelijke ordening Peter Verstraeten dat de bevolking van Mussenburg te sussen met volgende woorden:

"In afwachting van de uitspraak van deze procedures (bij de Raad van State), gebeurt er dus niets met betrekking tot de uitvoering van het oorspronkelijk goedgekeurde BPA-MUSSENBURG (Er staan derhalve nog geen bulldozers klaar om onmiddellijk werken aan te vangen…). Specialisten in administratief recht zullen U kunnen bevestigen dat procedures voor de Raad van State (héél) lang kunnen duren (5, 6, 7 jaren zijn eerder regel dan uitzondering), zodat het probleem mogelijks deze legislatuur niet meer aan bod zal komen." 

De toekomstige schepen van R.O. denkt met andere woorden dat hij in het dossier Mussenburg wel op beide oren zal kunnen slapen en dat het gebied voor minstens 5 jaar gespaard zal blijven van nieuwe bebouwing.

Wij hebben deze bewering laten checken bij de Vlaamse en gemeentelijke administratie. Wat Verstraeten beweert, moet zwaar genuanceerd worden. Het is immers zo dat de gemeente op basis van het nieuwe BPA vergunningen kan verlenen (zowel over omstreden als over niet-omstreden projecten) zolang het BPA niet door de Raad van State is geschorst. Het heeft dus wel degelijk rechtskracht en bouwpromotoren kunnen dus in principe nu reeds een bouwvergunning krijgen op basis van het zo omstreden BPA.

Wel is het zo dat, als het BPA vernietigd wordt, die bouwvergunningen hun rechtsgrond verliezen en natuurlijk ook betwist kunnen worden. Dit kan dan achteraf leiden tot schade-eisen van die eigenaars ten opzichte van de gemeente! 

Conclusie: nieuwe bouwprojecten kunnen in Mussenburg nu reeds starten, maar de gemeente doet er best aan zeer voorzichtig te zijn, zeker omdat de kans groot is dat de omwonenden kans maken bij de Raad van State!