Gemeente investeert mee in speeltuin Meihof

Het Meihof in de Hovestraat is al jaren een zalige, groene speelplek in het hartje van Edegem. Sinds 2016 hebben Rekreatief en Pegode de uitbating overgenomen van de gemeente. Een aantal speeltoestellen zijn echter verouderd en de unieke waterspeeltuin, bijvoorbeeld, was zo goed als stuk. “Daarom dat we als gemeente nu een toelage voorzien en mee investeren in het moderniseren en toegankelijker maken van de speeltuin”, vertelt schepen voor jeugd Jeroen Van Laer (op de foto naast Marc Truyens van Rekreatief en Els Verdickt van Pegode). “Gemeente investeert mee in speeltuin Meihof” verder lezen

FacebookTwitter

Edegem heeft een nieuwe bib: deeldepot 2650

Edegem heeft een nieuwe bib. Maar in Deeldepot 2650 vind je geen Lize Spit of Herman Brusselmans, wel alles van fietskar tot boormachine.”Gebruikers kunnen bij ons allerlei spullen ontlenen, voor één dag of zelfs voor meerdere weken”, legt initiatiefnemer Robby Sallaets uit. “We zijn vanaf nu alvast elke woensdag open van 10u tot 17u om het depot in orde te brengen.” “Edegem heeft een nieuwe bib: deeldepot 2650” verder lezen

FacebookTwitter

Pimp de grijze nutskast in jouw buurt!

Iedereen kent ze, de grijze nutskasten. Ze staan her en der in de gemeente en zijn meestal niet meteen een streling voor het oog. "Vandaar lanceren we een oproep om als buurt zelf een voorstel in te dienen om een nutskast te pimpen", vertelt schepen voor wijkwerking Jeroen Van Laer, die het project samen met collega Ine Bosschaerts initieerde. "We laten als gemeente dit jaar tien nutskasten bekleden met een sticker, zodat het mooie blikvangers worden." 

Hoe gaat het in zijn werk?

Hebben jij en je buren een leuk idee voor een beeld of tekst die bij de buurt past? Dien

een aanvraag in en stuur digitaal je ontwerp door. Minstens 20 gezinnen die in de

omgeving van de nutskast wonen, moeten je voorstel steunen.

Hoe aanvragen? Vul voor 15 juni 2017 het aanvraagformulier in dat je op volgende link kan downloaden: http://www.edegem.be/product.aspx?id=7497.

Meer weten? Wannes Wahlen, dienst welzijn, gemeentehuis, Gemeenteplein 1,

tel. 03 289 26 50, e-mail: welzijn@edegem.be

FacebookTwitter

Kids hebben eigen "tienerkot" op IBO De Speelclub

Edegemse kinderen die gebruikmaken van de buitenschoolse kinderopvang, kunnen voortaan terecht in een echt tienerkot. In De Zwaluw kunnen ze zowel ontspannen als hun huiswerk maken.

Edegemse kinderen van het derde tot het zesde leerjaar, die na schooltijd worden opgevangen in IBO Het Zwaluwnest, kunnen sinds kort terecht in een nieuwe hotspot. "Door het vertrek van fanfare Sint-Rosalia (die onvoldoende leden vond om door te zetten, red.) kwam er vlak voor de huidige opvang in de Drie Eikenstraat een nieuw huisje vrij", vertelt Schepen van Jeugd Jeroen Van Laer (Groen). "Dat toverde de oudste leeftijdsgroep zelf mee om tot een echt tienerkot: De Zwaluw."

Aquarium en voetbaltafel

Op de benedenverdieping bevindt zich een soort bar, met een grote toog en een aquarium. Ideetjes die de kinderen zelf aanbrachten. Boven in het gebouw zijn onder meer een ruimte om strips te lezen, een voetbaltafel en een ruimte met gezelschapsspellen en knutselgerei. Aan de muur hangen kleurrijke graffitiwerken die de kinderen zelf vervaardigden tijdens een workshop. "De Zwaluw is een uniek project in de Antwerpse Zuidrand", meent Van Laer. "Voordien vingen we heel wat kinderen op in basisschool De Link, maar echt praktisch was dat niet. Toen dit huisje vrijkwam, kregen we het idee om de groep op te splitsen volgens leeftijdscategorie. Dankzij de kinderopvang is onze capaciteit met 42 plaatsen gestegen. In het Zwaluwnest zelf kunnen een zeventigtal kinderen van 2,5 tot 8 jaar terecht. De oudere kinderen komen naar hier."

Aniticiperen op verjonging

Edegem is sterk aan het verjongen en door de komst van enkele nieuwe verkavelingen verwacht men dat het aantal jeugdige inwoners de komende jaren nog sterk toeneemt. "Als gemeente moeten we daar nu al op anticiperen", zegt de schepen. "Aangezien er een aantal nieuwe scholen bijkomen, verwachten we ook heel wat extra aanvragen voor naschoolse kinderopvang. Vooral op woensdag is onze IBO erg populair."

Naast diverse speelmogelijkheden voorziet de gemeente ook in een stille ruimte waar huiswerkbegeleiding wordt aangeboden. "Normaal gingen we er altijd vanuit dat een IBO er was om te spelen", zegt Van Laer. "Maar omdat we merkten dat kinderen er nood aan hadden, pasten we het concept wat aan. Op die manier kunnen kinderen hun huiswerk al maken en is er thuis tijd en ruimte voor andere activiteiten."

koen de beuckeleer â– 

Uit Gazet van Antwerpen. 

FacebookTwitter

Hazelaarschermen maken speelplein veilig

Rond het speelveldje in de Timmerdonckstraat, in de Edegemse Molenveldwijk, werden deze week enkele gevlochten hazelaarschermen geplaatst.

Het speelpleintje werd afgelopen zomer helemaal heraangelegd. Om de veiligheid te bevorderen, plaatste de groendienst van de gemeente deze week voor het eerst enkele gevlochten hazelaarschermen rond het grasveld. De schermen werden gemaakt van gevlochten hazelaartakken en moeten voor een duurzame afbakening zorgen.

"Nu is het pleintje nog aantrekkelijker en veiliger", zegt schepen van Jeugd Jeroen Van Laer (Groen). "Als we onze speelpleintjes herinrichten, proberen we niet alleen op de toestellen te focussen, maar ook op de afwerking. Aangezien er in de Timmerdonckstraat een trappleintje werd aangelegd, wilden we vermijden dat ballen op straat zouden rollen en kinderen zich op de rijweg begeven. Ook de buurtbewoners waren meteen gewonnen voor de hazelaarschermen. Ze zijn natuurlijker en mooier dan een stalen hekconstructie."

Op andere nieuwe speelpleintjes, zoals het Nauwelaertsplein en het Philips de Monteplein, probeert de gemeente vooral hagen en hoog gras aan te planten. "Maar in combinatie met de minigoaltjes moesten we hier wel voor een iets steviger alternatief kiezen", zegt Van Laer. "De hazelaarschermen kunnen tegen een stootje en hoeven bovendien niet verder te groeien."

Uit Gazet van Antwerpen. 

FacebookTwitter

125.000 euro subsidie voor bouw van nieuwe scoutslokalen 27ste

O.b.v. interview Gazet van Antwerpen –  De 27ste scouts kan op een stevige subsidie rekenen voor de bouw van een nieuw lokaal op haar terrein aan de Patronaatstraat. "Bovenop de infrastructuurtoelage (24.800 EUR) waar de jeugdvereniging beroep op kan doen, voorzien we 125.000 EUR extra om de bouw mee mogelijk te maken", vertelt schepen voor jeugd en voormalig scoutsleider Jeroen Van Laer. "De huidige scoutslokalen zijn helemaal afgeleefd en waren dringend aan renovatie toe. Door de komst van een noodzakelijke extra parkeerzone aan het kasteeldomein Hof ter Linden kwam het dossier in een stroomversnelling, maar een renovatie zat er op korte termijn sowieso aan te komen." 

De schepen maakt zich sterk dat de scoutsgroep er niet op achteruit zal gaan. "Ter compensatie voor de komst van een nieuwe parking kunnen de jongeren in de toekomst een publiek toegankelijke zone benutten. Die was voordien in het bezit van de adellijke familie De Roest-D'Alkemade en afgesloten voor het publiek. Op die manier neemt de totale oppervlakte van het scoutsterrein zelfs toe."

Mooie compensatie

De scoutsleiding en de vzw Vrienden van de Scouts kunnen zich vinden in de nieuwe regeling. "We vinden het nog steeds jammer dat een deel van onze site wordt ingenomen door een parking, maar de subsidie is een mooie compensatie voor dat ongemak en de nieuwe regeling biedt zeker opportuniteiten", zegt oud-leider Ben Bruininkx. "Binnenkort zullen we een concreet project voorstellen waarover we intussen al enkele jaren brainstormen. We willen het ineens goed doen en een lokaal bouwen waarmee we de komende jaren verder kunnen."

De bouw van het nieuwe lokaal zal vermoedelijk nog dit najaar van start gaan en wordt gekoppeld aan de aanleg van de nieuwe parking voor Hof ter Linden. "Op die manier kunnen bepaalde kosten (voor graafwerken e.d.) worden uitgespaard", zegt Van Laer. "Dat geld kan de scouts benutten om haar infrastructuur op punt te zetten."

Knoop bijna ontward

De schepen hoopt dat de gemeente ook het grotere dossier, rond de aanleg van een nieuwe parkeerzone voor Hof ter Linden, spoedig kan afronden. 

Het dossier rond de extra parkeerzone is wellicht één van de meest complexe dossiers deze legislatuur (zie ook hier). Het afgelopen jaar hebben we een intensief participatietraject gelopen met alle betrokkenen: scouts, school, tennis en de buurt. De uitkomst van dat traject is een evenwichtig plan geworden waar iedereen achter kan staan. We zijn er van overtuigd dat het een plan is dat ook effectief een meerwaarde zal betekenen. We leggen uit waarom (zie onderaan voor de schets):

 1. We leggen geen klassieke parking aan, maar gebruiken materialen en technieken die passen op de site: waterdoorlatende tegels waar ook gras kan tussen groeien, voldoende bomen en banken om er ook aangename verblijfsplek van te maken.
 2. Nieuwe toegang voor scouts, school en tennis. De nieuwe parking maakt de huidige toegangen voor scouts, school en tennis in de Patronaatstraat overbodig. Daardoor kunnen we van de Patronaatstraat een veiligere en autovrije/luwe straat maken. Belangrijk voor de school, een meerwaarde voor de buurt.
 3. Tijdens schooldagen wordt een deel van de parking park-en-ride. De verkeersproblemen vandaag in de Patronaatstraat zullen verleden tijd zijn nu ouders die hun kindjes met de auto willen afzetten de park-en-ride zullen moeten gebruiken. Een veiligere en goed georganiseerde afhaalzone op de nieuwe parking maakt dit mogelijk.
 4. De speelplaats van de kleuterschool De Link kunnen we groter maken.
 5. De onbenutte grasvlakte tussen scouts en tennis wordt publiek domein en een aangename verblijfsruimte. De scouts kan dit gebruiken als extra terrein, maar ook de school, leden van de tennisclub of de buurt kunnen er terecht.
 6. We voorzien een nieuwe wandel- en fietsdoorsteek vanuit Patronaatstraat richting dreef. Op die manier heeft ook de buurt rechtstreeks toegang tot de nieuwe, groene verblijfszone.
 7. We leggen in een eerste fase slechts een gedeelte van de parking aan: we sparen op die manier de tennisterreinen en kunnen samen met de toekomstige concessiehouders inzetten op alternatieve vervoersmodi om te vermijden dat nog bijkomende parking nodig zal zijn in de toekomst.

De volledige toelichting rond de nieuwe parking kan je hier downloaden.

FacebookTwitter

Kerstwensen fractie Groen Edegem

We wensen Edegem en de rest van de wereld in 2017 veel solidariteit, vriendschap en liefde! Geniet van elkaar en de eindejaarsfeesten. Wij vliegen er nadien ook weer keihard tegen aan om Edegem nog mooier te maken. #hetkananders #groenwerkt 

Namens de hele fractie, 

Ivo Bogaerts 

Sien Pillot 

Koen Lauriks 

Maarten Vergauwen 

Jeroen Van Laer 

Goedele Van der Spiegel

FacebookTwitter

Stedenband Edegem/San Jerónimo: succesverhaal van kennisuitwisseling en internationale solidariteit

Op haar Facebook-pagina postte VVSG vandaag dit bericht:

"Recent trok een delegatie van de gemeente Edegem naar Peru voor haar jaarlijks werkbezoek aan San Jeronimo, waarmee ze reeds sinds 2004 een stedenband heeft. Dit jaar stond het werkbezoek in het kader van de evaluatie van het federaal programma dat hoofdzakelijk focust op afvalbeheer en biologische landbouw. De delegatie was onder de indruk van de evolutie van verschillende projecten, zoals de compostinstallatie en de tuinbouwserres.

Ook het nieuw opgerichte ecopark werd bezocht. Hier kunnen de mensen van ARESAJE – de informele vuilnisophalers – plastic flessen binnenbrengen die vervolgens door de pers gaan en in balen aan opkopers verkocht worden. Het ecopark stelt ARESAJE in staat om meer georganiseerd samen te werken en om een betere prijs te verkrijgen voor hun plastic. Daarenboven is San Jeronimo efficiënt omgesprongen met haar budget; door de onderdelen van de pers afzonderlijk aan te kopen en de pers zelf in elkaar te steken zijn ze erin geslaagd maar liefst 12.000 euro te besparen. De gemeente heeft ook toekomstplannen voor het ecopark. Het is namelijk de bedoeling om op termijn meerdere soorten materiaal in te zamelen en ook de bredere bevolking hierbij te betrekken, zowat ons containerpark dus.

Ben je benieuwd naar de stedenbandactiviteiten van andere Vlaamse steden en gemeenten? Neem dan zeker een kijkje op http://www.vvsg.be/Internationaal/Noord-Zuid/Pages/goedepraktijken.aspx."

"We zijn als gemeente heel fier op onze stedenband", vertelt schepen voor internationale solidariteit Jeroen Van Laer, "Meestal siert bescheidenheid, maar in deze mogen we toch onomwonden stellen dat de samenwerking tussen Edegem en San Jerónimo een succesverhaal is, een mooi praktijkvoorbeeld van kennisuitwisseling, capaciteitsopbouw en internationale solidariteit. De stedenband tussen Edegem en San Jerónimo toont aan dat deze unieke vorm van ontwikkelingssamenwerking tussen twee lokale besturen een belangrijk instrument is om op lokaal niveau mondiale uitdagingen gezamenlijk aan te pakken."

FacebookTwitter

Gemeente Edegem schenkt 20.107 EUR via Music for Life aan goede doelen

En nog eens 23.635 EUR rechtstreeks aan vier projecten in
Zuid-Amerika, Afrika en Oost-Europa. Samen goed voor 42.760 EUR die de gemeente
vrijmaakt dit jaar aan internationale solidariteit. Schepen Jeroen Van Laer
legt uit: 

"Elk jaar maakt de gemeente Edegem geld vrij in de begroting
om projecten die zich duurzaam inzetten voor internationale solidariteit te
ondersteunen. Dit jaar viel de keuze op 9 hele mooie projecten. Vijf projecten
staan ook geregistreerd bij Music for Life, de actie van Studio Brussel die
onder de noemer de Warmste Week massaal mobiliseert voor goede doelen hier in
ons land en elders in de wereld. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld Chico Latino
en Niños de la Luna. Twee organisaties actief in Peru die zich keihard inzetten
voor kinderen. Chico Latino zorgt via educatieve projecten voor extra kansen
voor kinderen in de bergdorpen van San Jeronimo vlakbij Cusco. Niños de la Luna
focust op gezinnen in extreme armoede in Cusco. Een andere organisatie die we
ondersteunen is Artsen Zonder Vakantie. De inzet van al die artsen en verplegend
personeel, die hun kennis en ervaring ter beschikking stellen op het Afrikaanse
continent, getuigt zonder meer van een bijzonder engagement."

"De Warmste Week is de ideale gelegenheid om solidariteit
dichtbij huis, maar zeker ook in andere landen extra in de verf te zetten. Het
is hartverwarmend wat de actie van Studio Brussel teweeg brengt. Als gemeente
hebben we dan ook een belangrijke voorbeeldfunctie om mee te zorgen voor wat
extra warmte. Zeker vandaag, in een samenleving waar solidariteit tussen
mensen, gemeenschappen en culturen wereldwijd onder enorme druk staat. De
uitdagingen en problemen die we hier in onze gemeente moeten aanpakken zijn
reëel, maar dat ontslaat ons niet van een morele plicht om ook projecten elders
in de wereld te ondersteunen."

"In totaal kunnen we dus zo aan Music for Life 20.107 EUR storten, naast de 23.635 EUR die we rechtstreeks vrijmaken. We konden als gemeente ook een plaatje aanvragen en kozen voor het warme Rio van Edegemnaar NETSKY!"

Voor de volledigheid hier nog een overzicht van de organisaties
die dit jaar mogen rekenen op een projecttoelage ontwikkelingssamenwerking:

 • Chico Latino:
  educatief project in San Jeronimo (Peru)
 • Artsen Zonder
  Vakantie: capaciteitsopbouw van zorginstellingen in Bukavu en Katanu (Congo,
  Burkina Faso)
 • Ecassef: duurzaam
  landbouwproject in Quito (Ecuador)
 • Perusica:
  muziekproject in Cusco (Peru)
 • Ondernemers
  voor Ondernemers: project rond landbouwcoöperatieve in Kpendjal (Togo)
 • Niños de la
  Luna: project ter ondersteuning van kansarme kinderen in Cusco (Peru)
 • FairPlay
  Zuid-Amerika vzw: educatief project rond naschoolse opvang in Cusco (Peru)
 • Trias:
  landbouwproject en ondersteuning vrouwenrechtenorganisatie Fenmucarinap in Peru
 • Oekraïne
  Project Edgeem: project rond uitbouw zorginstellingen in regio"s Rivne en Lutsk
  (Oekraïne)
FacebookTwitter

Speelplein Pieter Van den Bemdenlaan krijgt make-over

De
gemeente Edegem trekt 20.000 euro uit voor de heraanleg van een
pleintje in de Pieter Van Den Bemdenlaan. Dat moet een gezellige
verblijfplaats worden voor jonge gezinnen met kinderen.

Het
speelterrein in de Pieter Van Den Bemdenlaan in de Molenveldwijk ligt
nu wat verscholen achter een hoge huizenrij. Wie niet goed oplet,
wandelt zomaar voorbij de onopvallende inkompoort. "Heel wat mensen
weten niet af van het bestaan van het pleintje", zegt de Edegemse
schepen van Jeugd Jeroen Van Laer (Groen). "Daarom willen we de
speelzone een nieuw elan geven, door ze om te vormen tot een leuke
verblijfplaats voor (groot-) ouders en jonge kinderen."

Dat wil de
gemeente doen door fruitbomen, speelheuvels en speeltuigen op het
terrein te plaatsen. "Het pleintje moet een plaats worden waar de
buurtbewoners rustig kunnen genieten", zegt Van Laer. "Voor de wat
oudere kinderen worden er uitkijkplatformen geplaatst en blijft de
betonvlakte behouden als een sportterrein voor
basket- en voetbalactiviteiten. We gaven kandidaat-leveranciers de
opdracht om iets te doen rond twee opgelegde thema's: fruitboomgaarden
en de persoon van Pieter Van Den Bemden. Die laatste was in de 16de eeuw
een bekende leerling-schilder van grootmeester Pieter-Paul Rubens."

De
buurtbewoners waren al langer vragende partij om het pleintje een
grondige make-over te geven. "Een jaar geleden organiseerden we een
bevraging om de wensen van de buurt in kaart te brengen", zegt Van Laer.
"Aangezien er veel jonge gezinnen en grootouders met kleinkinderen
wonen, besloten we ons op de jongste doelgroep te richten."

Tegen het voorjaar van 2017 moet de speelzone klaar zijn. De gemeente Edegem maakt zo'n 20.000 euro vrij voor het project.koen de beuckeleer â– 

FacebookTwitter