De zomer was van SPED!

De Edegemse speelpleinwerking SPED! ontving deze zomer iedere dag tussen de 60 en de 100 kinderen in Hangar 27. Dat betekent bijna een vervijfvoudiging op twee jaar tijd. Onmogelijk zonder de tomeloze inzet van een fantastische ploeg animatoren!

"In 2015 vernieuwden we de speelpleinwerking door volop te gaan voor een vaste locatie in Hangar 27 en deze uitvalsbasis om te bouwen tot een heus speelparadijs. We investeerden ook in begeleiding voor de animatoren, met een vaste jobstudent als coördinator en aanspreekpunt voor de ouders. We herdachten samen met de animatoren het speelpleinconcept, lieten ons inspireren via VDS, de koepel van speelpleinwerkingen in Vlaanderen, en kochten heel wat nieuw spelmateriaal aan. De vernieuwing werpt nu duidelijk haar vruchten af!", vertelt schepen voor jeugd Jeroen Van Laer. "Meer kinderen en jongeren uit Edegem vinden hun weg naar het speelplein. Met het aanpalende speelbos dat afgelopen lente werd gerealiseerd, heeft het speelplein nu trouwens een extra leuke troef in de onmiddellijke buurt."

Win-win met IBO De Speelclub

"De stijging is voor een stuk te verklaren doordat we kinderen uit het derde tot en met het zesde leerjaar niet langer in het IBO (Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) opvangen, maar sowieso op het speelplein. Daardoor creëren we in IBO De Speelclub extra opvangplaatsen voor de allerkleinsten. De samenwerking tussen SPED! en IBO De Speelclub tijdens de zomermaanden is een win-win. We zien de laatste jaren immers een groeiende vraag van Edegemse ouders naar vakantieopvang. We gaan nu bekijken of we deze aanpak nog verder kunnen uitbreiden".

Gloednieuw in Edegem: peuterspeelpunt 't Speelnestje!

Vanaf 3 mei zal het Zwaluwnest ook "t Speelnestje herbergen. Dat is een peuterspeelpunt waar kinderen van 0 tot 3 jaar kunnen spelen en ravotten terwijl de ouders, grootouders, tantes, onthaalouders, … gezellig keuvelen over koetjes en kindjes bij een tasje koffie.  

"Met "t Speelnestje creëren we in het Zwaluwnest een unieke ontmoetingsplaats, iets tussen een gezellig oudercafé en een speeltuin voor peuters", vertelt schepen voor gezin en kinderopvang Jeroen Van Laer. "Het opzetten van het peuterspeelpunt kwam in een stroomversnelling dankzij enkele enthousiaste Edegemse mama"s die er mee hun schouders onder wilden zetten. Eind 2015 kwamen we een eerste keer samen om de ideeën samen te brengen. Volgende week is het dan zover en gaat het Speelnestje voor de eerste keer open." 

 "Er zijn alvast drie goede redenen om eens langs te komen", verduidelijkt schepen Jeroen Van Laer, "Samen spelen is goed voor de sociale ontwikkeling van kinderen in voorbereiding op de kleuterschool, zeker voor kindjes die niet naar de kinderopvang gaan. Je leert zelf andere (groot)ouders kennen en steekt dingen van elkaar op. Met al je onopgeloste vragen over opvoeding kan je terecht bij de professionelen van het Huis van het Kind." 

Stilaan wordt het Zwaluwnest zo de place-to-be voor alles wat met kinderen en opvoeden te maken heeft. Je kan er vandaag immers ook al terecht voor de buitenschoolse kinderopvang De Speelclub, de Opvoedingswinkel en de consultaties van Kind en Gezin. De mama"s en papa"s die met hun kersverse spruiten op consultatie komen bij Kind en Gezin kunnen dus bijvoorbeeld heel gemakkelijk even stoppen in "t Speelnestje. 

"In andere gemeenten zijn peuterspeelpunten alvast een groot succes. We hopen dan ook dat in Edegem dit unieke speelcafé kan uitgroeien tot een vaste ontmoetingsplaats voor alle 0 tot 3 jarigen uit Edegem!", besluit burgemeester Koen Metsu.

Het peuterspeelpunt praktisch:

 • Elke dinsdag van 10 tot 15 uur en elke woensdag van 9.30 tot 11.30 uur. Niet tijdens schoolvakanties en op feestdagen
 • Gratis en zonder inschrijving
 • Kom niet met zieke kindjes.
 • Let op je eigen kindje, blijf aanwezig en verantwoordelijk.
 • Babyvoeding kan je opwarmen.

Meer weten? Huis van het Kind, Drie Eikenstraat 16 (Zwaluwnest), e-mail: huisvanhetkind@edegem.be, tel. 03 289 21 10.

Interesse om mee te werken als vrijwilliger? Surf naar www.edegem.be/vrijwilligers of mail naar
huisvanhetkind@edegem.be.

Primeur! Vernieuwd vakantieaanbod voor kinderen en jongeren tot 15 jaar

Deze zomervakantie kunnen kinderen van de lagere school en tieners tot 15 jaar voor het eerst twee maanden lang spelen en ravotten in Edegem. De jeugddienst, sportdienst en de bioklas van Edegem hebben samen een divers vakantieaanbod uitgewerkt.

Het is dan ook met enige trots dat schepen voor jeugd Jeroen Van Laer, schepen voor milieu Goedele Van der Spiegel en schepen voor sport Koen Michiels samen de vernieuwde zomerbrochure voorstellen die het hele zomeraanbod overzichtelijk samenbrengt.

Tot nu toe organiseerde de gemeente tijdens de zomer twee keer twee weken de speelpleinwerking. Daarnaast had je nog een sportweek, de Grabbelpas, en natuurlijk de opvang in het IBO. Elke gemeentelijke dienst organiseerde zo zijn eigen activiteiten, vaak op gelijklopende momenten. Deze zomer gooien we het over een andere boeg. We slaan de handen in elkaar en zorgen voor één doorlopend vakantieaanbod van het begin van de zomer tot het einde. 

"De speelpleinwerking SPED start op maandag 6 juli en loopt vanaf nu door tot vrijdag 14 augustus. Ook nieuw: Hangar 27 in de Parklaan wordt omgetoverd tot een heus speelparadijs en dient als vaste uitvalsbasis. Een voltijdse jobstudent met ervaring in het jeugdwerk en een fantastische ploeg animatoren zorgen samen met de jeugddienst voor een kwalitatief speelaanbod de hele dag door. We hopen op termijn zo"n 120 kinderen te mogen ontvangen. We laten ons daarbij voor het eerst ook inspireren door VDS, de koepel voor speelpleinen in Vlaanderen.", vertelt schepen voor jeugd Jeroen Van Laer.

Wanneer de SPED doorgaat, zullen de oudste kinderen (5e en 6e leerjaar) niet in IBO De Speelclub terecht kunnen. Op die manier creëren we ook meer opvangplaatsen in het IBO voor de jongsten. Van 1 tot 6 juli en na 14 augustus kunnen alle kinderen weer terecht in het IBO.

Voor het eerst organiseren we ook twee natuurkampen in de bioklas van Fort 5. Van maandag 6 juli tot vrijdag 10 juli en van maandag 13 juli tot vrijdag 17 juli. "Kinderen van het derde tot het zesde leerjaar die benieuwd zijn naar de beestjes op Fort 5 en die geen schrik hebben van moddervoeten zullen heel veel plezier beleven op deze natuurkampen", vertelt schepen voor milieu en natuur Goedele Van der Spiegel, "Van donderdag op vrijdag is er zelfs de mogelijkheid om te blijven slapen in het Fort 5. Heel spannend allemaal. Meester Manu van de bioklas zal het natuurkamp met heel veel enthousiasme in goede banen leiden."

We eindigen deze heerlijke vakantie met een leuke mix van sporten en spelen. Op maandag 17 augustus opent Sporthal Den Willecom haar deuren en kan je er dagelijks terecht voor een portie sportspelplezier. Schepen voor sport Koen Michiels kijkt die laatste weken alvast met veel goesting tegemoet: "Voor de laatste twee weken verhuizen we terug naar de sporthal waar onze professionele sportmonitoren klaar staan om alle kinderen van de lagere school onder te dompelen in allerlei mogelijke sporten. We houden het nog een beetje als een verrassing, maar verschillende sportclubs uit Edegem zullen die weken hun sport komen voorstellen. Eén tipje van de sluier: duikclub AVOS zal een heuse onderwaterinitiatie geven tijdens de tweede week!".

 

Op 18 mei starten de inschrijvingen. Voor- en nabewaking wordt georganiseerd door IBO De Speelclub. Voor de speelpleinwerking vragen we een bijdrage van 3 euro per dag. De plaatsen zijn eigenlijk onbeperkt. Voor het natuurkamp kunnen telkens 15 kinderen inschrijven. Met overnachting kost het natuurkamp 90 euro, anders 75 euro per week. Voor de sportmix is er plaats voor maximum 45 kinderen per week en bedraagt de prijs 90 euro per week.

Heel graag tot in de zomer op het speelplein, tijdens het natuurkamp of op de sportweek!

Opnieuw 70 extra opvangplaatsen tijdens zomervakantie

Voor de tweede keer openen we als gemeente 70 extra kinderopvangplaatsen tijdens de zomermaanden voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. In totaal zijn er zo gedurende twee maanden 210 opvangplaatsen in IBO De Speelclub op drie verschillende locaties: in Fort 5, het centrum en Buizegem. 

"Met deze tijdelijke extra opvangplaatsen komen we tegemoet aan een grote opvangnood bij onze Edegemse ouders", legt schepen voor kinderopvang Jeroen Van Laer (Groen) uit, "Van de 70 plaatsen die we per dag extra hebben voorzien, is nu reeds een derde gereserveerd."

"De doelstelling van dit bestuur is van in het begin geweest om voldoende, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvangplaatsen te voorzien voor onze Edegemse kinderen. Met onze fantastische IBO-begeleiders en deze tijdelijke extra locatie op Buizegem maken we deze doelstelling waar.", aldus de schepen.

Naast de opvang in het IBO organiseert de Kinderopvang- en Jeugddienst ook nog de speelpleinwerking tijdens de eerste twee weken van juli en augustus. Reserveren is niet verplicht. Alle kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar zijn welkom!

Voor meer info over (het reserveren van) zomeropvang in Edegem kan je terecht bij de Kinderopvangdienst via het algemeen nummer 03 289 26 50 of mailen naar kinderopvang@edegem.be.

15 speerpunten met de Edegemnaar in de hoofdrol

Het bestuur (N-VA, Groen en Open VLD) heeft haar
meerjarenplan voor Edegem klaar. De komende zes jaar wil het inzetten op 15
speerpunten die de Edegemnaar rechtstreeks ten goede komen. In het actieplan
voor de toekomst zitten ook maatregelen om de financiële huishouding terug in
evenwicht te krijgen, zodat het investeringsbudget niet verder opgesoupeerd
wordt door een jaarlijks verlies op de werking van de gemeente. De komende weken wordt dit plan voorgesteld aan de gemeenteraadsleden. Op 16 december om 20u in de raadzaal wordt er dan over gestemd!

1. Transparantie &
participatie

Edegem luistert naar de inwoners en spreekt hun taal.

We betrekken onze inwoners nauw bij het bestuur. Die aanpak werd alvast
hard gemaakt met, onder andere, de website ‘E! Ik heb een idee’ waarop
Edegemnaren hun ideeën konden plaatsen en een ronde van het bestuur door alle
wijken. Heel wat concrete acties in het meerjarenplan zijn gestoeld op deze
ideeën. De open en transparante manier van werken zetten we verder met
regelmatige adviesraden, dialoogmomenten en buurtoverleg. Ook wie niet actief
deelneemt, blijft op de hoogte via het gemeenteblad, de Facebookpagina en de
Twitteraccount van Edegem.

2. Financieel beleid

Edegem geeft niet meer uit dan er binnenkomt. 

De gemeente heeft de investeringsmiddelen om de plannen voor de
Edegemnaren te realiseren. Maar dan moet de jaarlijkse balans van de
gemeentelijke werking wel in evenwicht gebracht worden. Sinds eind 2011 liggen
de uitgaven hoger dan de inkomsten. 2013 sluit af met een tekort van zo’n 3
miljoen euro. Als dat zo doorgaat, is de gemeentelijke spaarpot in 2016 leeg,
zelfs als er geen euro meer wordt geïnvesteerd. Daarom neemt het nieuwe bestuur
maatregelen.

Enerzijds bespaart Edegem stevig in de eigen werking: 

door overbodige kosten te schrappen, efficiënter te werken binnen alle
diensten, nauwer samen te werken met het OCMW en personeelskosten te drukken.
235 medewerkers staan in voor de dienstverlening aan 21.000 inwoners. Dat komt
neer op 188 voltijdse jobs of  8,8 VTE
(voltijdse equivalenten) per 1.000 inwoners. Daarmee zit Edegem ruim boven het
Vlaamse gemiddelde van 7,4 en dat van gelijkaardige gemeenten in de regio. Na
een grondige doorlichting verdwijnen er 23,75 VTE tegen eind 2019: 16,95 via
geleidelijke afvloeiing en 6,8 via directe ontslagen. Die gebeuren bij het
onthaal- en contactcenter (1,3 VTE), bij de dienst duurzaamheid (van 1 VTE naar
0,5 VTE) en bij de parkwacht (5 VTE). De dienstverlening blijft echter
gegarandeerd. Het onderhoud van Fort 5 gaat naar de dienst hoveniers, die deze
taak er dankzij een efficiëntere werking en een extra collega kan bijnemen. De
twee gemeenschapswachten van Edegem zorgen voor het toezicht. Een halftijdse
duurzaamheidsambtenaar blijft behouden.

Anderzijds stelt Edegem de belastingen bij.

De
opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen van 775 naar 995, wat nog
steeds beduidend lager is dan het Vlaamse gemiddelde van 1.404. Concreet: een
gemiddeld Edegems gezin betaalde vorig jaar 448 euro onroerende voorheffing en
zal vanaf nu 513 euro betalen. Anderzijds daalt de aanvullende
personenbelasting van 7,2% naar 7,0%. Daarmee zit Edegem onder het Vlaamse
gemiddelde van 7,32%. Concreet: volgend jaar zal een gemiddeld Edegems gezin
809 euro betalen, in plaats van 833 euro. Enerzijds levert dit de gemeente
jaarlijks bijna 1 miljoen euro op, anderzijds is het een rechtvaardige verschuiving
onder belastingplichtigen.

3. Bedrijfsvoering 

Edegem
streeft naar meer efficiëntie en samenwerking. 

Om efficiënter en beter samen te werken
houden we elk onderdeel van de organisatie tegen het licht, van werkprocessen
tot kopieerapparaten. Edegem blijft investeren in moderne ICT om zo tegelijk
tijd en kosten te besparen. We gaan sterker samenwerken binnen de gemeentegroep
HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar) en gaan taken bundelen met
het OCMW. Dat betekent bijvoorbeeld een gemeenschappelijke personeels- ICT-,
groen- en communicatiedienst.

4. Dienstverlening

Edegem
levert diensten op maat van de Edegemnaar.

De stap naar één centraal loket waar
de burgers met al hun vragen terecht kunnen heeft Edegem recent al gezet. De
komende jaren zullen we de werking ervan verder optimaliseren en digitaliseren
met een volwaardig e-loket, geoloket en het gebruik van de digitale
handtekening. Of dat het gewenste effect oplevert, wordt afgetoetst bij de
Edegemnaren en indien nodig bijgestuurd.

5. Lokale economie

Edegem
geeft zuurstof aan de lokale economie.

We gaan bedrijven, winkels en
zelfstandigen ondersteunen, ruimte creëren voor nieuwe initiatieven van
ondernemers en kansen geven aan sociale tewerkstelling. Maar ook het bestaande
winkelaanbod willen we beter in de kijker zetten met acties zoals de ‘Edegem
shopping days’. Bij de heraanleg van straten en pleinen versterken en
heractiveren we bestaande winkelknooppunten.

6. Veiligheid

Edegem zorgt ervoor dat de inwoners
zich veilig voelen.

We blijven werken aan de reële of
gevoelsmatige onveiligheid. Gemeenschapswachten en wijkagenten spelen daarin
een belangrijke rol. Via buurtinformatienetwerken betrekken we ook de inwoners,
want veiligheid vraagt om een integrale aanpak en een collectieve
verantwoordelijkheid.

7. Wonen

Edegem biedt een thuis aan jong en
oud.

Zonder haar groene en residentiële
karakter op te geven, wil Edegem extra wooncapaciteit creëren. In de eerste
plaats door verkrotting en leegstand aan te pakken, maar ook door werk te maken
van alternatieve woonvormen, zoals co-housing, zorgwonen, assistentiewonen en
sociale woningen. Zowel senioren als gezinnen met jonge kinderen moeten goed
kunnen (blijven) wonen in Edegem.

8. Mobiliteit

Edegem
geeft voorrang aan een vlot en veilig verkeer.

We
betrekken de inwoners van Edegem bij het uitwerken van een nieuw
mobiliteitsplan met een actuele visie op en concrete oplossingen voor alle
weggebruikers. Het verkeer binnen elke buurt maken we leefbaarder met trage
wegen, oversteekplaatsen op drukke gewestwegen, openbare fietsstalplaatsen en
betere fietspaden. Zo worden Edegemnaars gestimuleerd om voor het juiste
vervoermiddel op de juiste plaats te kiezen.

9. Ruimte & leefomgeving

Edegem
haalt het maximum uit de beschikbare ruimte.

Om de gemeente leefbaar te houden
zullen we zuinig en verstandig omspringen met de ruimte die er is. Verdichten
en vergroenen is de boodschap. Deze visie vertalen we in een nieuw ruimtelijk
uitvoeringsplan, waarin het domein Hof Ter Linden en Fort 5 één groot
natuurontdekkings- en belevingsgebied van 90 hectare vormen. En uiteraard
werken we volop verder aan de heraanleg van straten en pleinen.

10. Welzijn & gezondheid

Edegem werkt aan het welzijn van
elke Edegemnaar

OCMW en gemeentediensten gaan nog nauwer samenwerken om de Edegemnaren
die hulp kunnen gebruiken financieel en psychologisch te steunen. In onze
gemeente moet iedereen een menswaardig bestaan kunnen leiden en ten volle aan
de samenleving kunnen deelnemen. De gemeentelijke toelage stijgt daarom ook van
1,45 naar 2 miljoen euro. Deze wordt bovendien jaarlijks geïndexeerd met 3%.

Het OCMW …

  

… moet besparen ondanks de verhoging van de gemeentelijke
toelage.
Dat komt vooral door de forse vergrijzing en
de sterk stijgende pensioenbijdragen. Het besparingsplan vraagt een inspanning
van alle diensten, maar vooral in de thuiszorg wordt de dienstverlening grondig
aangepast. De poetsdienst met dienstencheques krimpt sterk, de eigen
klusjesdienst wordt stopgezet maar zorgbehoevende mensen worden niet aan hun
lot overgelaten: voor hun klussen kunnen zij terecht bij de PWA. Het OCMW en de
gemeente bovendien buurthulp organiseren en zo de solidariteit onder bewoners zelf
aanspreken. Het werk van de seniorenconsulent wordt geconcentreerd bij een
maatschappelijk werker van de gemeente die tot nu toe wijkwerker was. De
combinatie van die twee verantwoordelijkheden maken hem uiterst geschikt om de
voornoemde buurthulp succesvol te organiseren. In totaal gaat het over 11,18
VTE aan ontslagen in 2014, verdeeld over 16 personeelsleden. In de periode van
2014 tot 2019 zullen daarenboven 5,30 VTE verdeeld over 7 koppen natuurlijk
afvloeien.

… gaat voor het behoud van de publieke zorg
(thuiszorgdiensten en residentiële woonzorg).

Het ocmw is
er immers van overtuigd dat de eigen doelgroep moet kunnen blijven rekenen op
de kwaliteitsvolle zorg op maat. Daarvoor is het OCMW ook bekend en worden we
geapprecieerd. Met vooral een gezinszorg van 35.000 uren per jaar maken we het
voor mensen mogelijk om zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te blijven.
Dienstencentrum den Appel zal een begrip worden in Edegem en een trekpleister
voor alle senioren.

Als residentiële
woonzorg nodig is kan de Edegemnaar blijven rekenen op het vertrouwde
woonzorgcentrum Immaculata. Het is de ambitie om via een vernieuwing van het
dienstverleningsconcept aan
de absolute top in Vlaanderen te blijven.

,

… blijft alle zeilen bijzetten om kwetsbare mensen op de
arbeidsmarkt zo veel mogelijk te activeren.

De dienst schuldbemiddeling wordt optimaal
ingezet omdat het de beste preventiemaatregel is tegen armoede. Het OCMW heeft
een traditie wat de opvang van asielzoekers betreft en zet die in afgeslankte proporties verder.

 

Om al de
doelstellingen te halen zal het OCMW nog beter samenwerken met de OCMW’s van de
regio, partners uit de privésector, de gemeentediensten en natuurlijk ook de
vrijwilligersorganisaties, scholen en verenigingen.

11. Cultuur

Edegem geeft ruimte aan cultuur voor elke interesse.

Cultuur brengt mensen bij elkaar.
Daarom zetten we in op een dynamisch cultuurbeleid dat voor elke Edegemnaar wat
te bieden heeft. We bouwen een modern en toegankelijk vrijetijdscentrum, waarin naast een nieuwe bibliotheek, ook ruimte is voor andere media,
sociaal-culturele activiteiten en een polyvalente ontmoetingsruimte. Het wordt dé plek om nieuwe dingen
te ontdekken en actief deel te nemen aan culturele activiteiten.

12. Sport, jeugd & vrije tijd

Edegem zet iedereen in beweging met
haar jeugd-, sport- en vrijetijdsaanbod

Edegem wil niet besparen op het
rijke verenigingsleven in de gemeente. We investeren in een optimale
huisvesting voor zowel sport-, jeugd- als cultuurverenigingen. Ook inwoners die
geen lid zijn van een vereniging moeten uiteraard aan hun trekken komen. Dat
gaan we onder andere doen met loopevenementen, kleuterspeeldagen, ondersteunen
van de jeugdhuizen, goed georganiseerde fuiven en een bruisende zomer, met de
jaarmarktfeesten als kers op de taart.

13. Milieu & duurzaamheid

Edegem is solidair en maakt
‘duurzaam’ concreet.

De gemeentediensten zullen het goede voorbeeld geven in
milieuverantwoord productgebruik, fairtrade aankopen, afvalarme evenementen en
afvalpreventie. Op termijn willen we klimaatneutraal zijn. Door
energie-efficiënt te werken kunnen we naast ecologische ook financiële winst
boeken. Via de milieubarometer zullen de inwoners kunnen volgen waar we staan
en in de bioklas in het nieuwe regiohuis zullen ze zelf heel wat kunnen
opsteken over het leefmilieu. We blijven ook investeren in internationale
solidariteit, samen met onze zustergemeente San Jerónimo.

14. Wijkwerking


Edegem doet de wijken leven.

Toffe buurten waar mensen elkaar
kennen en samen initiatief nemen, zijn de basis van een gezellige en dynamische
gemeente. Daarom gaan we zorgen voor een ontmoetingsplek in elke buurt, waar
buurtbewoners samen kunnen genieten, spelen en plezier maken. Met wijkbudgetten en peterschapsprojecten moedigen we spontane initiatieven
aan en betrekken we de inwoners bij het beheer van hun straat, plein of wijk.

15. Gezin, kinderopvang en onderwijs

Edegem laat kinderen jong zijn.

Geen betere
investering in de toekomst dan onze kinderen! Met een sterk schoolaanbod,
voldoende en kwaliteitsvolle (voor- en naschoolse) kinderopvang en
toffe speeltuinen worden we opnieuw  aantrekkelijker voor jonge gezinnen met
kinderen. Alles wat jonge Edegemnaren en hun ouders aangaat bundelen we in Het
Zwaluwnest. Daarmee streven we naar het officiële label ‘Huis van het Kind’ van
Kind en Gezin. Ten slotte maken we ook werk van een online inschrijfsysteem
voor buitenschoolse opvang IBO De Speelclub en investeren we in het lokaal flankerend
onderwijsbeleid.

Zes infomomenten over nieuw reglement IBO De Speelclub

Sinds 2009 kampt het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) met aanhoudende overbezetting. Zonder maatregelen zouden we de erkenning (en subsidiëring) door Kind en Gezin verliezen. Door de aanhoudende overbezetting stond ook de kwaliteit van opvang meer en meer onder druk. Een sluiting van het IBO wilden we als bestuur absoluut voorkomen en dus werd er een nieuw huishoudelijk reglement uitgewerkt samen met de diensten, schooldirecties en Raad voor Gezin en Kinderopvang. Vanaf 1 januari 2014 is het zover en zal dit nieuwe reglement ingaan. Om alle betrokken ouders goed te informeren organiseren we op 12, 13 en 14 november verschillende infomomenten door in het Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16. Er zijn per dag twee sessies: eentje van 18u tot 19u30 en een tweede van 20u30 tot 22u.

Enkele belangrijke wijzigingen springen in het oog:

 • Vanaf 1 januari 2014 reserveer je alle opvang online. Wie geen internet of computer heeft, kan bij de bib, het gemeentehuis of de kinderopvangdienst terecht.
 • Na aanmaak van je dossier kun je reserveren met een persoonlijke inlogcode, en dit vanaf de eerste dag voorafgaand aan de opvangmaand. Bevestiging krijg je vijf werkdagen na je aanvraag. Als je geen plaats reserveert, kan je kind niet worden opgevangen.
 • Kinderen van basisschool De Link worden in de school zelf opgevangen. Ook hier moet je vooraf reserveren. Je kinderen aan school ophalen kan voortaan tot 16.45 uur.
 • Voor het toewijzen van plaatsen geldt een voorrangsregeling: eerst kinderen die in Edegem wonen, ten tweede kinderen die in Edegem naar school gaan en ten derde kinderen waarvan minstens één ouder in Edegem werkt.
 • Elk gezin krijgt vier jokers per maand om op onverwachte momenten toch opvang te voorzien of te annuleren.
 • Wie stelselmatig opvang reserveert maar niet gebruikt, riskeert een boete van 15 euro berekend per opvangmaand en per gezin bovenop de aangerekende opvanguren.

De opstart en toepassing van het huishoudelijk reglement vanaf 1 januari 2014 zal gepaard gaan met een testperiode. Alle praktische info zal tijdens deze periode verzameld worden en evaluaties worden hierop gebaseerd. De infoavonden zijn voorzien om u in te lichten hoe we deze testperiode in praktijk gaan omzetten. Wij zijn ons bewust van het feit dat deze overschakeling tijd en een goede opvolging van alle betrokken partijen zal vragen.

Voor vragen of opmerkingen over het IBO kan je terecht bij de dienst Kinderopvang en schepen voor kinderopvang Jeroen Van Laer.

Gemeentebestuur opent extra tijdelijke IBO-opvanglocatie voor de zomermaanden!

Het aantal inschrijvingen van
gezinnen die nood hebben aan IBO-opvang blijft elk jaar toenemen, zowel tijdens
het schooljaar als tijdens de zomermaanden juli en augustus. De capaciteit van
140 opvangplaatsen in het IBO tijdens vakanties en zomermaanden is de laatste
jaren ontoereikend. Ook dit jaar oversteeg de vraag vele malen het aanbod.
“Omdat heel wat ouders moeilijk of geen alternatief vinden, creëren we voor
juli en augustus 42 bijkomende opvangplaatsen”, aldus schepen voor kinderopvang
Jeroen Van Laer.

De extra opvanglocatie van IBO De Speelclub wordt georganiseerd
in het voormalige kantoorgebouw op de locatie Berkenhof, Kontichstraat 48. Dit
gebouw met ruime tuin kwam vrij in het voorjaar van 2012 toen de diensten
ruimtelijke ordening en milieu, cultuur en welzijn hun in intrek namen in het
nieuwe gemeentehuis. De opvang in de gebouwen van het Berkenhof  loopt van 1 juli tot en  met 30 augustus 2013 op weekdagen van 7 tot
19 uur en is gesloten op de feestdagen 11 en 21 juli en 15 augustus. De eerste
twee weken van augustus zal er ook actief samengewerkt worden met
speelpleinwerking SPED! op het Sterrenhof, ook in de Kontichstraat. Om dezelfde
kwaliteit te kunnen garanderen worden 6 extra halftijdse IBO-begeleiders
aangeworven.

“Sinds 2012 voorziet Kind en Gezin in een
verkorte aanvraagprocedure voor tijdelijke vakantieopvang,” verklaart schepen Van
Laer, “Het is via deze procedure dat we dit unieke aanbod kunnen doen.” Omdat
deze extra opvanglocatie een attest van toezicht van Kind en Gezin heeft,
kunnen ouders een fiscaal attest krijgen. Net zoals voor de opvang in het
Zwaluwnest en Fort 5 is reserveren voor de nieuwe locatie noodzakelijk.

Voor inlichtingen en reservaties, contacteer de kinderopvangdienst: tel: 03 289 26 50

e-mail: kinderopvang@edegem.be

Overbezetting in buitenschoolse opvang aangepakt

 

De Edegemse scholen zijn populair. Niet enkel
binnen de gemeente, maar ook heel wat ouders woonachtig buiten Edegem laten hun
kinderen onderwijs volgen in de grotgemeente. De gevolgen daarvan op de buitenschoolse
opvang probeert het bestuur nu aan te pakken.

“Het is een goed teken voor de kwaliteit van ons onderwijs en de goede en betaalbare kinderopvang dat ouders bewust kiezen voor Edegemse scholen”, zegt schepen van Kinderopvang Jeroen Van Laer. “Dat heeft echter ook gevolgen voor de capaciteit. Om het huidige probleem van de structurele overbezetting van het Initiatief buitenschoolse Opvang (IBO) De Speelclub aan te pakken, zijn dus veranderingen in de werking noodzakelijk. Zo niet dreigt het gemeentebestuur de erkenning en de subsidiëring van Kind en Gezin voor de huidige 140 plaatsen te verliezen.”

“Daarom zullen ouders vanaf volgend jaar alle opvang online moeten reserveren”, licht Van Laer toe. “Momenteel geldt dit enkel voor schoolvrije dagen en vakantiedagen. Met een online reservatiesysteem kan de toegelaten capaciteit niet worden overschreden. Wie geen computer of internetaansluiting heeft, blijft evenwel niet in de kou staan. Die mensen kunnen terecht in de bibliotheek, op het gemeentehuis, het OCMW of op de kinderopvang- en jeugddienst zelf. Bij de toewijzing van de plaatsen zullen we met een voorrangsregeling werken: eerst kinderen die in Edegem wonen, dan degenen die in Edegem naar school gaan en daarna kinderen waarvan minstens één ouder in onze gemeente werkt. Daarnaast zullen de kinderen een kwartier later aan de scholen worden opgehaald. Hierdoor zullen de rijen beperkter zijn qua grootte en kunnen de verplaatsingen veiliger verlopen.”

“Algemeen beschouwd ben ik best tevreden over de nieuwe regeling”, concludeert schepen Van Laer. “Een belangrijk voordeel is dat we de behoefte voor de buitenschoolse opvang in Edegem eindelijk goed in kaart kunnen brengen. Op die manier kunnen we het samen met de scholen beter opvolgen en bijgevolg eveneens beter inschatten wat er in de toekomst nodig zal zijn.”