125.000 euro subsidie voor bouw van nieuwe scoutslokalen 27ste

O.b.v. interview Gazet van Antwerpen –  De 27ste scouts kan op een stevige subsidie rekenen voor de bouw van een nieuw lokaal op haar terrein aan de Patronaatstraat. "Bovenop de infrastructuurtoelage (24.800 EUR) waar de jeugdvereniging beroep op kan doen, voorzien we 125.000 EUR extra om de bouw mee mogelijk te maken", vertelt schepen voor jeugd en voormalig scoutsleider Jeroen Van Laer. "De huidige scoutslokalen zijn helemaal afgeleefd en waren dringend aan renovatie toe. Door de komst van een noodzakelijke extra parkeerzone aan het kasteeldomein Hof ter Linden kwam het dossier in een stroomversnelling, maar een renovatie zat er op korte termijn sowieso aan te komen." 

De schepen maakt zich sterk dat de scoutsgroep er niet op achteruit zal gaan. "Ter compensatie voor de komst van een nieuwe parking kunnen de jongeren in de toekomst een publiek toegankelijke zone benutten. Die was voordien in het bezit van de adellijke familie De Roest-D'Alkemade en afgesloten voor het publiek. Op die manier neemt de totale oppervlakte van het scoutsterrein zelfs toe."

Mooie compensatie

De scoutsleiding en de vzw Vrienden van de Scouts kunnen zich vinden in de nieuwe regeling. "We vinden het nog steeds jammer dat een deel van onze site wordt ingenomen door een parking, maar de subsidie is een mooie compensatie voor dat ongemak en de nieuwe regeling biedt zeker opportuniteiten", zegt oud-leider Ben Bruininkx. "Binnenkort zullen we een concreet project voorstellen waarover we intussen al enkele jaren brainstormen. We willen het ineens goed doen en een lokaal bouwen waarmee we de komende jaren verder kunnen."

De bouw van het nieuwe lokaal zal vermoedelijk nog dit najaar van start gaan en wordt gekoppeld aan de aanleg van de nieuwe parking voor Hof ter Linden. "Op die manier kunnen bepaalde kosten (voor graafwerken e.d.) worden uitgespaard", zegt Van Laer. "Dat geld kan de scouts benutten om haar infrastructuur op punt te zetten."

Knoop bijna ontward

De schepen hoopt dat de gemeente ook het grotere dossier, rond de aanleg van een nieuwe parkeerzone voor Hof ter Linden, spoedig kan afronden. 

Het dossier rond de extra parkeerzone is wellicht één van de meest complexe dossiers deze legislatuur (zie ook hier). Het afgelopen jaar hebben we een intensief participatietraject gelopen met alle betrokkenen: scouts, school, tennis en de buurt. De uitkomst van dat traject is een evenwichtig plan geworden waar iedereen achter kan staan. We zijn er van overtuigd dat het een plan is dat ook effectief een meerwaarde zal betekenen. We leggen uit waarom (zie onderaan voor de schets):

 1. We leggen geen klassieke parking aan, maar gebruiken materialen en technieken die passen op de site: waterdoorlatende tegels waar ook gras kan tussen groeien, voldoende bomen en banken om er ook aangename verblijfsplek van te maken.
 2. Nieuwe toegang voor scouts, school en tennis. De nieuwe parking maakt de huidige toegangen voor scouts, school en tennis in de Patronaatstraat overbodig. Daardoor kunnen we van de Patronaatstraat een veiligere en autovrije/luwe straat maken. Belangrijk voor de school, een meerwaarde voor de buurt.
 3. Tijdens schooldagen wordt een deel van de parking park-en-ride. De verkeersproblemen vandaag in de Patronaatstraat zullen verleden tijd zijn nu ouders die hun kindjes met de auto willen afzetten de park-en-ride zullen moeten gebruiken. Een veiligere en goed georganiseerde afhaalzone op de nieuwe parking maakt dit mogelijk.
 4. De speelplaats van de kleuterschool De Link kunnen we groter maken.
 5. De onbenutte grasvlakte tussen scouts en tennis wordt publiek domein en een aangename verblijfsruimte. De scouts kan dit gebruiken als extra terrein, maar ook de school, leden van de tennisclub of de buurt kunnen er terecht.
 6. We voorzien een nieuwe wandel- en fietsdoorsteek vanuit Patronaatstraat richting dreef. Op die manier heeft ook de buurt rechtstreeks toegang tot de nieuwe, groene verblijfszone.
 7. We leggen in een eerste fase slechts een gedeelte van de parking aan: we sparen op die manier de tennisterreinen en kunnen samen met de toekomstige concessiehouders inzetten op alternatieve vervoersmodi om te vermijden dat nog bijkomende parking nodig zal zijn in de toekomst.

De volledige toelichting rond de nieuwe parking kan je hier downloaden.

FacebookTwitter

Wordt pastorij straks B&B of kunstcentrum?

Uit Het Laatste Nieuws – De voormalige pastorij in de Edegemse Strijdersstraat krijgt op termijn een nieuwe functie. De verhuis van de heemkundige kring naar het oude gemeentehuis is bijna rond waardoor er een oplossing moet worden gezocht.

"Daarom zoeken we een erfpachtnemer die het gebouw zal renoveren en exploiteren", vertelt Ine Bosschaerts (N-VA), schepen voor Patrimonium. "Het pand ligt heel strategisch in ons handelscentrum. Aan de ene zijde van de pastorij bevinden zich Hof ter Linden, Huis Hellemans en het nieuwe vrijetijdscentrum terwijl aan de andere kant het Gemeenteplein ligt."

De nieuwe functie kan breed gaan. "Een horecazaak, een bed & breakfast, een klein hotel, een galerij of een kunstcentrum zijn allemaal mogelijk of eventueel een combinatie." Nachthoreca of winkel- of kantoorruimtes kunnen niet.

Het gebouw is onderdeel van het beschermd dorpsgezicht 'Sint-Antoniuskerk en omgeving'. "Daarom mag het uitzicht niet veranderen. Binnenin kan men er wel voor kiezen om muren uit te slaan." Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden het lastenboek, de plannen en het verslag van erfgoed opvragen bij de gemeente Edegem. Tegen 15 maart moeten alle voorstellen binnen zijn. Daarna wordt er verder onderhandeld met drie voorkeursbieders om tegen de gemeenteraad van juni de laureaat te kiezen. (FSL)

FacebookTwitter

Sien Pillot: "Als fractie voor 100% achter begrotingsoefening die voorligt"

Op de laatste gemeenteraad van
dit jaar staat klassiek de begroting voor het volgende jaar op de agenda. Onze fractieleidster Sien Pillot had haar
tussenkomst klaar en we brengen "m hier dan ook graag integraal voor
jullie:

"Geachte collega's,

De budgetwijziging 2016 en het nieuwe budget voor 2017
worden deze gemeenteraad goedgekeurd.

Graag bundelen wij deze keer onze tussenkomst over de OCMW
en gemeentelijke financiën. Voor de eerste keer werkten beide managementteams
nauw samen om deze begrotingsoefening tijdig klaar te krijgen. Na de integratie
van de personeelsdienst weerom een stap verder in de integratie van OCMW en
gemeente. Wij willen hier dan ook graag schepen Peter Verstraeten, schepen Brigitte Vermeulen-Goris en beide teams bedanken
met in het bijzonder de financieel beheerders Joost Talloen en Katrien Van
Hove.

In vele opzichten werd 2016, en wordt 2017 cruciale jaren.

Vele belangrijke dossiers worden tevens deze gemeenteraad
ter goedkeuring voorgelegd. Een aantal grotere projecten zoals het nieuwe
vrijetijdscentrum en de bioklas komen op
kruissnelheid of in fase van aanbesteding.

 • De restauratie van Hof ter Linden is gestart. De
  eerste resultaten worden stilaan zichtbaar. Velen onder ons wandelden mee de
  Oostelijke wandel- en fietsdoorsteek in. Zonder meer een groot succes. Maar ook
  de Westelijke voetweg voor Hof Ter Linden en de Vinken staan nog op het programma. Twee belangrijke
  trage wegen waar dit bestuur aan werkt.
 • Voor de heraanleg van de Drie Eikenstraat  werden er al voorbereidende werken gedaan. Ook
  dit is zeker een zeer belangrijk dossier voor de trage weggebruiker. Over een
  afstand van bijna een km komen er nieuwe en veilige fietspaden en
  oversteekplaatsen.
 • Ook aan het dossier voor een nieuwe bibliotheek,
  VTC werd en wordt hard gewerkt.

  Een gedragen voorontwerp ligt op tafel en
  kan aanbesteed worden: hiervoor moeten we volop gaan! We kijken graag mee uit
  naar het definitief ontwerp en de infomarkt in het voorjaar.

 • Maar ook de eerste plannen voor een nieuwe
  bioklas zijn klaar. Een voorbeeldproject qua milieu en duurzaamheid. Tijdens de
  Dag van het Park konden we zelf mee de bouwstenen maken. Dat kan tellen qua
  co-creatie.
 • Aan het kruispunt Kattenbroek wordt volop gewerkt.
  Eindelijk een eerste nieuwe veilige oversteekplaats op de Prins Boudewijnlaan en
  ontsluiting van de sportzone en het ecopark.

 • Het mobiliteitsplan is succesvol afgerond en
  wordt de leidraad voor verkeersingrepen en -discussies de komende jaren.
 • 9 speelplekken werden de voorbije jaren aangepakt
  en er zitten er opnieuw een viertal in de pijplijn.
 • De voorbije jaren werd er hard gewerkt aan
  de  burgemeestersconvenant. De eerste
  acties worden stilaan zichtbaar. Hopelijk doen ook jullie mee voor minder CO2
  en verschijnen er veel gepimpte vuilbakken in het straatbeeld.

Jullie hebben het alvast ook gemerkt. Edegem komt vaak
positief in de kijker:

 • We wonnen deze maand de Klimaatprijs!
 • We kregen een uitstekend evaluatiecijfer door
  Het Nieuwsblad.
 • Maar ook de artiesten die Club27 weet aan te
  trekken, kunnen op de nodige media-aandacht rekenen

Maar we willen zeker niet onder stoelen en banken steken dat
alles rozegeur en maneschijn is. Elk jaar opnieuw is de begrotingsopmaak een
evenwichtsoefening tussen doordachte investeringen, rechtvaardige inkomsten, en
verantwoorde personeels- en werkingsuitgaven.

Ondanks de ingrepen bij de opmaak van het strategisch meerjarenplan blijft het exploitatiebudget van onze gemeente onder grote druk staan. Dit door
externe factoren zoals:

 • Toenemende
  pensioenlasten en responsabiliseringsbijdrage
 • Regularisatie
  gesco-statuten en de vermindering van de Vlaamse tegemoetkoming
 • De daling
  van de sectorale subsidies vanuit Vlaanderen zoals voor jeugd, cultuur, bibliotheek,…

Een vergelijking
met gelijkaardige gemeenten leert ons tegelijkertijd dat zowel onze personeels-
als werkingsbudgetten beduidend hoger liggen, terwijl de inkomsten nagenoeg
hetzelfde zijn.

En dan zijn er
natuurlijk de erfenissen uit het verleden die zeker een rol spelen, naast die hoge
personeelskosten, zoals het
dossier rond de gemeenteschool, dat maar steeds meer geld kost of de
kosten van de leasing van de brandweerkazerne die we niet terug gerecupereerd
krijgen.

Dat betekent dus keuzes
maken. Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van mensen, maar de
noodzakelijke besparingen bij OCMW en gemeente qua personeel zijn weloverwogen.
Enkele voorbeelden:

 • Het niet vervangen van het diensthoofd bij
  P&I past in een veranderende visie op een innovatieve arbeidsorganisatie
  die meer gericht is op verantwoordelijkheid, projectmatig werken en
  zelfsturende teams.
 • Voor de poetsdienst geloven we in het model dat
  Mechelen hanteert. We behouden onze regierol en zullen samenwerken met een
  private partner die onze visie op toegankelijke en betaalbare thuiszorgdiensten
  deelt. En dit ook voor de warme maaltijden.
 • Met het afschaffen van de Cel Evenementen leggen
  we opnieuw de volle verantwoordelijkheid voor het organiseren van gemeentelijke
  evenementen bij de betrokken diensten zelf. In vele gevallen was dit vandaag
  eigenlijk al het geval. Een voorbeeld hiervan is Rock@Edegem of de vele
  concerten die vanuit de Cultuurdienst worden georganiseerd.

De bezorgdheid van het personeel over stijgende werkdruk is
een belangrijk signaal. Dit bestuur kiest ervoor om een aantal investeringen en
projecten uit te stellen waardoor de werklast de komende jaren kan afnemen,
maar met behoud van de dienstverlening. Cruciaal is dat de schulden deze
legislatuur afgebouwd worden met 31%. Deze wegen immers zwaar door op de
autofinancieringsmarge van onze gemeente.

Besturen is verantwoordelijkheid nemen en
voortdurend een evenwicht zoeken. Wij staan als fractie 100 procent achter de
oefening die voorligt."

FacebookTwitter

RUP Fort 5 – Hof Ter Linden legt functionele zones uit het Masterplan vast

Het Masterplan Fort 5-Hof Ter Linden legt de grote lijnen vast voor een toekomstvisie en bakent de functionele zones af. De gemeenteraad keurde het plan goed op 23 april 2014. Het maakt duidelijk welke zones voorbehouden worden voor natuur, water, landbouw, sport & recreatie, voet- en fietswegen, parking,… Goedele Van der Spiegel, schepen bevoegd voor Hof ter Linden, is dan ook blij aan te kondigen dat het Masterplan nu ook werd vertaald in het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Fort 5 – Hof Ter Linden’ dat deze bestemmingen mogelijk maakt. “RUP Fort 5 – Hof Ter Linden legt functionele zones uit het Masterplan vast” verder lezen

FacebookTwitter

Edegem bouwt historische schuld verder af zonder te raken aan het ambitieuze beleidsplan

Het college van burgemeester en schepenen legt in
de gemeenteraad van december de budgetwijziging van 2016 en het nieuwe budget
2017 van het gemeentebestuur en OCMW ter goedkeuring voor. Hieronder het gemeentelijke persbericht. Lees hier de tussenkomst van Groen-fractieleidster Sien Pillot.

Tijdens de opmaak van beide budgetten werd het
bestuur geconfronteerd met enkele bijkomende financiële noden. De dalende
subsidies van hogere overheden staan in contrast met de steeds stijgende
verwachtingen ten aanzien van de lokale besturen. Bovendien zet de stijging van de OCMW-toelage en de hogere kost
van de brandweerwerking het budget verder onder druk. Het gemeentebestuur moet
daardoor op zoek naar maatregelen om de financiële huishouding in
evenwicht te houden.

"Het gemeentebestuur heeft er bewust voor geopteerd
om het evenwicht van de gemeentefinanciën te bewaren zonder extra fiscale
inspanningen te vragen van de inwoners. De financiële inspanningen hebben we zowel
in de interne werking als in de investeringsuitgaven gezocht," licht burgemeester
Koen Metsu toe. "Onze bekommerdheid om de burger blijft dus ongewijzigd."

Op het vlak van de werkingskosten wordt aan alle
diensten een verder kostenbewustzijn gevraagd. Langs gemeentelijke kant werd beslist
om het personeelsbestand met 7,3 eenheden te verminderen;  6,3 VTE hiervan zullen via natuurlijke
afvloeiingen gerealiseerd worden. Het bestuur zal enkele tijdelijke tewerkstellingen
die werden opgestart om kortstondige projecten te realiseren, niet verlengen.
Ook werd beslist om sommige openstaande vacatures niet langer in te vullen. Tot
slot zal ook de aparte evenementencel die tijdens de vorige legislatuur werd
opgericht nu worden stopgezet.  De
gemeentelijke evenementen worden opnieuw georganiseerd onder de vleugels van de
verschillende gemeentelijke diensten. 

"Niemand bespaart graag en zeker
niet op personeel maar het niet doen brengt de hele organisatie in gevaar",
gaat schepen voor financiën Peter Verstraeten verder. "Samen met deze beslissingen wordt de dienstverlening van de betrokken diensten
ook geoptimaliseerd. Daardoor zal de impact van deze personeelsbeslissingen
voor de inwoners nauwelijks voelbaar zijn."

Naast de interne besparingen in het werkings- en
personeelsbudget werd langs gemeentelijke zijde eveneens het investeringsbudget
met 1 800 000 euro gereduceerd.

In 2017 trekt de gemeente Edegem wel
investeringsbudget uit voor volgende projecten:

 • Renovatie koetshuizen en buitenaanleg Hof Ter
  Linden

 • Oprichting vrijetijdscentrum
 • Heraanleg Drie Eikenstraat/Joe Englishlaan/Ter Borchtlaan
 • Structureel onderhoudsprogramma van wegen, voet- en
  fietspaden
 • Heraanleg Volhardingstraat/Beekstraat
 • Ontsluiting Kattenbroek
 • Oprichting bioklas
 • Heraanleg Baron de Celleslaan
 • Herinrichting Pieter van Maldereplein
 • Herinrichting Sint-Goriksplein
 • Ingebruikname camera"s met nummerplaatherkenning
  (ANPR)                                             
 • Nieuwe parking Hof ter Linden
 • Nieuw lokaal scouts 27e OLVE

Het bestuur blijft ook sterk inzetten op de afbouw
van de uitstaande schuld. Volgens de huidige planning zal de uitstaande schuld
in deze legislatuur met 7 460 000 euro of meer dan 31% worden afgebouwd. De
daling van de leninglast die hieruit resulteert zorgt voor bijkomende
financiële middelen die beschikbaar zijn voor de gemeentelijke dienstverlening.

Langs de zijde van het OCMW wordt vooral in de thuiszorg de
dienstverlening grondig aangepast. De poetsdienst met dienstencheques wordt
overgedragen aan een private partner. Het OCMW 
behoudt wel een regierol, zodat elke behoeftige Edegemnaar gegarandeerd
wordt bediend. Ook voor de warme maaltijden aan huis zoekt het OCMW een private
partner.

"Voor de poetsdienst met dienstencheques blijven we het
aanspreekpunt van de cliënt. Wij doen de intake, het huisbezoek, de facturatie,…. Het personeel dragen we over en de poetshulp zelf wordt gepland en
georganiseerd door een externe partner", vertelt OCMW-voorzitster Brigitte
Vermeulen-Goris verder. "Voor de maaltijdbezorging aan huis zoeken we in 2017
naar partners in de sociale economie die zorgen voor continuïteit. Op die
manier blijft de kwaliteitsvolle dienstverlening verzekerd en blijft de
belangrijke signaalfunctie die hiermee verbonden is, ingevuld. Tegelijkertijd
sporen we klanten aan om voor hun maaltijd naar het gezellige dienstencentrum
den Appel te komen."

Het OCMW maakt de duidelijke keuze nog meer in te zetten op
activatie van kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Jaarlijks probeert het OCMW
20 voltijds equivalenten te activeren via sociale tewerkstelling. De dienst schuldbemiddeling wordt optimaal ingezet omdat het de beste preventiemaatregel
is tegen armoede. Het OCMW heeft een traditie wat de opvang van asielzoekers
betreft en zet die verder. Als
residentiële woonzorg nodig is, kan de Edegemnaar blijven rekenen op het
vertrouwde woonzorgcentrum Immaculata. De ligdagprijs evolueert met 3 euro naar
een correcte marktconforme prijszetting. Het blijft de ambitie van het
woonzorgcentrum om met haar dienstverleningsconcept aan de absolute top in Vlaanderen te blijven. Een voorbeeld daarvan is
het foodinnovatietraject waar elk "foodgebeuren" een sociaal moment wordt voor iedere bewoner,
ongeacht het zorgprofiel.

Om al de doelstellingen te halen zal het OCMW
nog beter samenwerken met de OCMW"s van de regio, partners uit de privésector,
de gemeentediensten en natuurlijk ook de vrijwilligersorganisaties, scholen en
verenigingen.

FacebookTwitter

Geen appartementen meer op nieuwe bibliotheek

Zoals we eerder schreven gaan we deze legislatuur voluit voor een nieuwe bibliotheek in Edegem. De discussie hierover sleept al bijna twintig jaar aan. De huidige bibliotheek is veel te klein, de bovenverdiepingen zijn niet toegankelijk voor andersvaliden, het gebouw is veel te duur in huur en absoluut energieverslindend. Maar altijd werd er door het vorige bestuur wel een nieuw argument gevonden om de bouw naar een volgende legislatuur te verschuiven. “Geen appartementen meer op nieuwe bibliotheek” verder lezen

FacebookTwitter

Naar een masterplan Centrum

We willen van Edegem centrum een levendige kern maken. De verhuis van de bibliotheek van de Lentelei naar de zeer centrale locatie naast Huis Hellemans past in die visie. Maar daarmee is het verhaal nog niet ten einde. Elders in het centrum zijn nog heel wat potentiële plekken waar kernversterkende functies een plek kunnen krijgen. Bovendien gaat het vaak over gebouwen die als beschermd dorpsgezicht geklasseerd zijn. De meeste gebouwen zijn eigendom van de gemeente: Huis Hellemans, de Pastorij, de Sint-Antoniuskerk, het Oud-Gemeentehuis, het Zwaluwnest…

Na recent overleg met Onroerend Erfgoed werd duidelijk dat er subsidies kunnen verkregen worden voor het renoveren van gebouwen die niet als monument geklasseerd zijn, maar wel binnen een zone van beschermd dorpsgezicht vallen. Dit is belangrijk, want de geplande renovatie van Huis Hellemans binnen het project VTC zou zo voor 80% gesubsidieerd kunnen worden. Ook voor bijvoorbeeld de Pastorij of de Sint-Antoniuskerk zijn er subsidies.

Om aanspraak te maken op de subsidies moet er eerst een beheersplan opgemaakt worden voor het gehele beschermd dorpsgezicht. Na goedkeuring kan een renovatiedossier bij Onroerend Erfgoed specifiek voor bijvoorbeeld Huis Hellemans ingediend worden. Voor ons als gemeente een belangrijke aanzet naar een masterplan centrum, want dat is per definitie wat een beheersplan inhoudt: een visie over de verschillende (gemeentelijke) gebouwen in het centrum en de functie die deze moeten krijgen en die van het centrum nog meer een levendige kern moeten maken. Het is een werk dat ook de volgende legislatuur verder ingevuld moet worden en waar we als Groen graag aan willen meewerken: Wat doen we bijvoorbeeld met de Sint-Antoniuskerk? Hoe zorgen we voor een betere toegang van Park Centrum. Hoe creëren we een laagdrempelig Huis van het Kind? Hoe versterken we de relatie tussen Edegem Centrum en Hof Ter Linden? Hoe creëren we met dit alles meer kansen voor de lokale middenstand.

Voor alle duidelijkheid: een aantal dringende renovatiewerken aan Huis Hellemans kunnen niet wachten op het subsidiedossier en zullen al starten samen met de bouw van de nieuwe bibliotheek.

FacebookTwitter

Zone 30 vanaf nu de norm in woonstraten Edegem

Werkt dit bestuur met Groen aan een verkeersveiliger Edegem? Het kaartje spreekt voor zich… Edegem kleurt volledig Zone 30 (blauw). Het vorige bestuur vond het normaal dat auto"s aan 50km/u Molenveld konden doorvlammen of tegen 50 per uur een ijsje konden oppikken in Glacé Jozef (oranje). Een ijsje gaan oppikken bij Bella & Rosita in de Aartselaarstraat kon zelfs tegen 70km/u. Wij vonden dat niet normaal en maken met dit nieuwe mobiliteitsplan van 30km/u in de Edegemse woonstraten de norm. 

Op de doorgangswegen wordt 50km/u de norm. De enige uitzondering is voorlopig de Prins Boudewijnlaan. Maar ook daar zal – zodra de nieuwe verkaveling aan Fortis- Extraction De Smet en de veilige oversteek ter hoogte van de Carrefour er aankomt – 50km/u binnen enkele jaren de norm zijn.

Op de Prins Boudewijnlaan werken we nu in de eerste plaats aan een betere oversteekbaarheid – een zeer belangrijk punt voor Groen – met:

 1. Een conflictvrij kruispunt Prins Boudewijnlaan/Drie Eikenstraat (reeds gerealiseerd) 
 2. Een nieuw conflictvrij kruispunt met lichten ter hoogte van Kattenbroek en HEKLA (in uitvoering)
 3. Een nieuwe oversteek met lichten voor fietsers en voetgangers ter hoogte van Carrefour (gepland)

Zone 30 de norm en meer trage wegen

Voetganger en fietser koning in méér Edegemse straten. Het kaartje spreekt weer voor zich. In de blauwe straatjes is de voetganger en fietser baas. Dit bestuur maakt werk van trage wegen en veiligere verbindingen voor voetgangers en fietsers. 

We hertekenen onze woonstraten niet alleen, we creëren ook nieuwe veilige voet- en fietsverbindingen. 815 meter trage weg tussen Hof ter Linden en Fort 5 werd gerealiseerd. 150 meter zachte verbinding tussen Onafhankelijkheidsstraat en Oude Godstraat werd gerealiseerd. Samen goed voor 1000m nieuwe trage wegen in Edegem. Dat is al 1000 keer meer dan in de vorige legislatuur! En dan moet de Westelijke voet- en fietsverbinding door Hof ter Linden en de trage weg doorheen de vallei van de Edegemse beek nog komen! Het volledige mobiliteitsplan kan je hier downloaden. Het is een richtinggevend document voor de komende 10 – 20 jaar. Er is hard aan gewerkt door vele mensen en het resultaat mag er zijn: meer aandacht voor de zwakke weggebruiker en prioriteit aan veilige schoolomgevingen.

FacebookTwitter

20/11: Pompoenwandeling in Hof Ter Linden

ZONDAG 20 NOVEMBER VAN 14U TOT 16U!

Op zondag 20 november wandelen we samen met jou en heel de familie over het nieuwe wandel- en fietspad tussen Hof ter Linden en Fort 5.  Schepen Goedele Van der Spiegel toont ons ook een glimp van de verbouwingswerken in de koetshuizen.

Afspraak om 14u in de dreef voor de ingang van kasteel Hof ter Linden. We lopen een mooie toer richting speelbos en keren nadien terug naar het vertrekpunt, waar we je nog op een verrassend pompoensoepje trakteren. 

Geen laarzen meer nodig, wel gemakkelijke wandelschoenen! Kom mee genieten en proeven. Graag even een berichtje als je er bij kan zijn: erwin@groenedegem.net.

FacebookTwitter

VIDEO: Wandel- en fietsdoorsteek Hof ter Linden geopend!

"Hartelijk welkom dames en heren. Dit is het moment waarop België al jaren wacht. Een dag voor de geschiedenisboeken. De spelers zijn er klaar voor, de supporters staan scherp, de leden staan al te dansen en de heren van groenwerkt staan klaar om eraan te beginnen… En we zijn vertrokken!"

De nieuwe wandel- en fietsdoorsteek is officiëel geopend. In dit filmpje slepen we je mee vanaf de Sint-Antoniuskerk tot aan de de ingang van Speelbos Dikke Bertha. Onderweg komen we niet alleen verschillende mooie plekken tegen, maar ook heel wat andere enthousiaste wandelaars en fietsers!

Deze nieuwe trage weg is een fantastische groene doorsteek die Hof ter Linden verbindt met Fort 5. Op die manier ontstaat een nieuwe veilige doorsteek van het centrum van Edegem naar de wijk Oude Elsdonk.

Een absolute mega aanrader!

FacebookTwitter