Het Bos van den Baron wordt groot, betalend recreatiedomein

Uit De Standaard – Het kasteel Hof ter Linden in Edegem heeft een nieuwe bestemming gevonden. De komende twee jaar wordt het kasteel en het 52 hectare groot domein errond omgebouwd tot een bloemen-, planten- en kunstenpark.

Het kasteel Hof ter Linden, dat werd gebouwd vanaf 1770, zal worden ingericht als een plaats voor een permanente beeldententoonstelling. Het park- en bosgebied achter het kasteel blijft behouden, en in de oppervlakte naast het bos zullen heel wat toon- en inspiratietuinen worden ingericht, zoals een rozentuin, een overdekte vlindertuin en een watertuin. De bijgebouwen zullen worden ingericht als kunstpaviljoen en de boerderij net naast het kasteel zal worden omgebouwd tot een kinderboerderij. Ook zullen er regelmatig workshops plaatsvinden en zullen er activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd.

Het idee voor het recreatiedomen 'Hof ter Linden' komt van manager Jeroen Jespers, die al verschillende projecten lanceerde in de regionale televisie en bij Studio 100. 'Ik liep al enkele jaren met het idee om een dergelijk natuurdomein op te starten, en in mijn zoektocht naar een ideale locatie was ik meteen verkocht toen ik het "Hof ter Linden" zag', zegt Jespers. 'Het is een groot en prachtig domein, in het hart van Edegem. Ik denk dat er nog weinig zulke mooie plekken bestaan, zo dicht bij een dorpskern. Jespers heeft in zijn team heel wat experten zitten die zullen helpen bij de uitbouw van het domein. 'We willen het patrimonium en de unieke natuur in stand houden en zelfs verbeteren', zegt Jespers.

Jeroen Jespers investeert samen met verschillende partners twintig miljoen euro in het project. 'Daarin zit de prijs van het kasteel en het domein en alle investeringen die we zullen doen om het domein om te bouwen tot een park', zegt Jespers. 'We hebben ook het terrein gekocht waar de vroegere kantoren van Fortis stonden aan de Prins Boudewijnlaan. Dat sluit aan op het domein en we zullen daar ook een ingang maken met parkeergelegenheid voor de wagens, om het centrum niet te overbelasten.'

Naast het domein zullen ook fietspaden worden aangelegd, die het centrum moeten verbinden met Fort 5, dat aan het domein grenst in het noorden. De toegang tot het domein, dat over twee jaar moet opengaan, zal niet gratis zijn. 'Anders kunnen we nooit twintig miljoen euro investeren', zegt Jespers. 'Maar we zullen speciale kortingen geven aan bewoners van Edegem en aan verenigingen.'

Het kasteel werd tot twee jaar geleden bewoond door de familie de Roest d'Alkemade. Chantal, de dochter van de familie, is blij met de nieuwe bestemming van het kasteel. 'De natuur blijft op die manier behouden, en het kasteel zal mooi worden gerenoveerd', zegt ze.

Op 2, 3 en 4 september zal er meer informatie over het project worden gegeven op de binnenplaats van het kasteel

(c) De Standaard – Nicolas Naets

FacebookTwitter

Ambities milieu mogen geen dode letter blijven!

GROEN!/SLP Edegem is tevreden met het ambitieus milieu-en energiebeleid dat het gemeentebestuur voorstelt in haar Milieubeleidsnota 2010-2017. De fractie stelt zich echter grote vragen bij de haalbaarheid van het plan. Vooral qua timing en financiering vertoont het plan nog heel wat vraagtekens. De fractie stelt daarom een aantal oplossingen voor zodat dit plan geen dode letter blijft. 

Met behulp van een jaarlijks actieplan wordt duidelijk wat de lopende en geplande intiatieven zijn en waar het plan eventueel bijsturing nodig heeft.

GROEN!/SLP wil verder dat het gemeentebestuur structureel financiering inbouwt voor het gemeentelijk milieubeleid. Op dit moment is het milieubeleid in grote mate afhankelijk van subsidies. Die zijn uiteraard mooi meegenomen, maar wat als ze wegvallen? 

Voor 2009 werden de subsidies door de Vlaamse overheid voorlopig opgeschort. En door de bezuinigingen van de huidige Vlaamse regering is de projectenveloppe binnen de samenwerkingsovereenkomst in 2010 gehalveerd. Dat wil zeggen dat voor extra initiatieven bovenop de verplichte acties, zeg maar de ambitieuze maatregelen, geen ruimte is. Het is bovendien duidelijk dat de draagkracht van de milieudienst nu al ruim aan haar limiet zit. Zonder voldoende personeel blijven de ambities mooie praatjes.

Uit de reactie van de schepen tijdens de gemeenteraad begrijpen we dat dit plan inderdaad vooral moet gezien worden als een visietekst. De schepen verklaarde dan ook dat de kans er in zit dat een aantal acties uiteindelijk niet zullen worden uitgevoerd. Dat is jammer. GROEN!/SLP blijft hopen dat het in dit plan niet enkel om de perceptie gaat en zal het gemeentebestuur in de toekomst blijven herinneren aan haar ambities!

Lees de volledige tussenkomst hier.

FacebookTwitter

Groen! is bezorgd over de toekomst van het bos van den baron

Edegem is nog steeds een behoorlijk groene gemeente. Geen evidente zaak met het
urbanisatiemonster dat vanuit de metropool Antwerpen op de loer ligt. Wie op dit moment door Edegem wandelt, zal op zijn weg kunnen genieten van de natuur van Park-Centrum, het Meihof en de recreatiegebieden Romeinse Put en Fort 5, of van de groene plekjes die getuigen van het rijk historisch verleden van Edegem waaronder Mussenburg, het Arendsnest en natuurlijk het dorpskasteel Ter Linden.

Edegem mag zich gelukkig achten om deze groenzone, midden in het dorpscentrum, en dient het kasteel met park, in het teken van milieubescherming, voor de toekomst veilig te stellen.

Het kasteel Hof ter Linden staat dezer dagen te koop. Wij zijn bezorgd over de toekomst van dit
prachtige domein. De voorbije maanden werd in de milieuraad uitvoerig beraadslaagd over het zeer waardevolle “groene hart” van Edegem, Hof Ter Linden – Fort 5. Aandachtspunten vanuit de milieuraad hadden onder meer betrekking op:

 • De zorg voor een duurzaam bosbeheer.
 • Het informeren van de erfgenamen of toekomstige eigenaars over de mogelijkheden voor
  subsidiëring in geval van natuurlijke bosontwikkeling en de mogelijkheid voor een fiscale vrijstelling van successierechten in geval van correct bosbeheer.

 • De bestemming van het gebied, zoals voorzien was in het ontwerp BPA nr. 9, en die best zo
  snel mogelijk dient opgenomen te worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan (juridische
  verankering). Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat het domein
  nauw aansluit bij de parkzone Fort 5 waarvoor een ontwerp van harmonisch parkbeheersplan werd opgemaakt. Bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan moet de samenhang van beide gebieden absoluut behouden worden.

De realisatie van de geplande wandel/fietsverbinding, zoals voorzien in het mobiliteitsplan en het ontwerp BPA 9, als trage verbinding tussen het centrum en Fort 5 en dit met minimale schadelijke gevolgen voor het domein en haar omgeving.

Wij delen de bezorgdheid van de milieuraad en vinden dat we als bestuur deze adviezen moeten
behartigen. We voegen er nog enkele aan toe en zien tevens nog enkele opportuniteiten:

 • De functie van het kasteel zelf. Er moet nagedacht worden over het opleggen van beperkingen wat betreft eventuele uitbating van het kasteel, en de bijhorende verkeersproblematiek zoals parkeerruimte.
 • De openbaarheid van de bestaande wandel, en fietswegen verzekeren en mogelijk
  uitbereiden.

Op de gemeenteraad van januari vroeg Groen! meer duidelijkheid aan het gemeentebestuur rond de toekomst van het bos van den baron. We stelden volgende vragen:

 • Zal er rekening worden gehouden met de aandachtspunten van de adviesraad?
 • Is er intresse en wat is de houding van de gemeente in deze verkoop?
 • Wat is de visie van het bestuur op de bestemming van dit domein, de toekomst van haar wandelwegen en het kasteel?
 • Is er al contact geweest met de Vlaamse gemeenschap en de provincie? En hebben zij
  mogelijke plannen?

Het bestuur bleef heel voorzichtig in haar reactie:

 • Gebied is samen met domein Fort 5 definitief beschermd – in Ruimtelijk structuurplan van de Gemeente en Provincie.
 • Het bestuur wil in alle discretie de verkoop opvolgen en stappen zetten.
 • Er zijn al wel contacten geweest. Dat de gemeente geen geld heeft is duidelijk en begrijpelijk voor een bedrag van 6,3 miljoen euro.
 • Er zijn de fiets en wandelverbindingen die dwingend en dringend moeten verwezenlijkt worden.
 • Er moet een oplossing gezocht worden voor de verbinding Donk-Kerkplein.
 • Als het gebied gekocht wordt door de Provincie – wat is dan de toegankelijkheid van het domein? Wat doet men met de aanleg van een fietspad
  door het domein?

 • Er moet ook een oplossing komen voor de wateroverlast – de schutters en de tennis.
FacebookTwitter