Bioklas eindelijk uit de startblokken

De huidige bioklas in Hangar 23 in het midden van Fort 5 bestaat al een dertigtal jaar. Twee leerkrachten geven er lessen natuureducatie aan kinderen van kleuter tot middenschool-leerling. Microscopen, leskisten en audiovisueel materiaal maken de lessen heel erg tastbaar. Fort 5 met zijn fauna en flora is bovendien de ideale omgeving voor lessen in de buitenklas. “Bioklas eindelijk uit de startblokken” verder lezen

Edegem bouwt unieke bioklas uit lokale aarde

In 2017 bouwt Edegem een nieuwe bioklas in het voorste gedeelte van Hangar 23 in Fort 5. De bioklas wordt opgebouwd uit zes modules van 5 op 5 meter. We bouwen die met bakstenen uit lokale aarde, een uniek én milieuvriendelijk project! De gemeenteraad keurde in de zitting van 19 december 2016 de raming, het bestek en gunningswijze voor de bouw van de bioklas goed.

De huidige bioklas in Fort 5 geeft al dertigtal jaar lessen natuureducatie. Microscopen, leskisten, audiovisueel materiaal,  maken de lessen heel erg tastbaar. En uiteraard is de fauna en flora van Fort 5 de ideale omgeving voor lessen in de buitenklas. Het gebouw is echter sterk verouderd. Daarom bouwt het gemeentebestuur een nieuwe bioklas met een klasruimte, polyvalente ruimte en onthaal met beperkte horecamogelijkheden in de achterliggende Hangar 23. De huidige bioklas wordt afgebroken.

“In de hangar mag je letterlijk nemen”, vertelt schepen voor milieu Goedele Van der Spiegel. “We bouwen volgens het principe van een box in een box. Er komen zes  6 modules van telkens 5 op 5 meter in de hangar. Het gebouw zal opgetrokken worden uit BTC stenen, of Brique de Terre Compressée. Die stenen worden gemaakt uit aarde ontgonnen in de streek, een uniek milieuvriendelijk proces dat men ook in onze zustergemeente San Jerónimo in Peru gebruikt. Tijdens de Dag van het Park in mei 2016 konden Edegemnaren in een workshop aardebouw de verschillende aardesamenstellingen testten en werd een boog gemetst als prototype. Van co-creatie gesproken! Na labotests werd de definitieve samenstelling gekozen. Zo droegen onze inwoners dus hun steentje bij aan de bouw van hun toekomstige bioklas.”

De klasruimtes zullen rechtstreeks uitkijken op de nieuwe educatieve tuin met een biopoel. Grote ramen zorgen ervoor dat kinderen de fauna en flora ook op regendagen goed ervaren vanuit de klas. De bioklas zal ook een  ontmoetingsplek worden in Fort 5, waar je ook terecht zal kunnen voor een vergadering, een pop-up zomerbar.

Het ontwerp van het gebouw is geïnspireerd op de massieve boogstructuren van het Fort. Aangezien Hangar 23 het gebouw beschermt tegen regen, wordt het niet gepercipieerd als een gebouw dat buiten staat en volstaat het om het goed te isoleren. Langs de buitenzijde wordt het gebouw ingepakt in een laag kalkhennepisolatie. Langs binnen zal hetmetselwerk zichtbaar blijven. We zetten maximaal in op duurzaamheid: het schrijnwerk wordt vervaardigd uit FSC gelabelde hout, we zetten in op innovatieve verlichting en streven naar een off-grid scenario voor energie met zonnepanelen en eventuele thuisbatterijen.

Het bestek concretiseert de bouw. We gaan ervan uit van start te gaan in het voorjaar. De afbraak van het huidige gebouw en de renovatie van Hangar 23 gebeurt in een volgende fase. Die is afhankelijk van de goedkeuring van het beheersplan Onroerend Erfgoed dat momenteel in opmaak is. Na goedkeuring van het beheersplan Onroerend Erfgoed volgt de opmaak en de goedkeuring van het restauratiepremiedossier van Hangar 23. Daarmee maken we aanspraak op 80 procent subsidie.

Stap voor stap zetten we dus die nieuwe bioklas op de kaart!