Beste idee voor Edegem verkozen!

Een onafhankelijke jury heeft de 'Boekenvinder' tot beste idee voor Edegem verkozen. Op een welverdiende tweede en derde plaats nomineerde de jury een Edegemse versie van 't Werkhuys in Borgerhout en een ecologische zwemvijver aan kasteel Hof Ter Linden. Deze ideeën worden mee opgenomen in het Groen verkiezingsprogramma. De heer Janssens, bedenker van de Boekenvinder, krijgt bovendien een EZO-cheque ter waarde van 25 euro!

In een geanimeerde zitting werd uitvoerig gediscussieerd over het beste idee voor Edegem. Geen gemakkelijke opdracht, want meer dan 200 Edegemnaars hebben de afgelopen maand bijzonder originele ideeën ingeleverd of becommentarieerd. Uit een shortlist van 40 ideeën werd uiteindelijk de 'Boekenvinder' verkozen tot meest vernieuwende idee. 

De 'Boekenvinder' is een herkenbare plek die op verschillende locaties in Edegem is terug te vinden: in de bib (uiteraard), het gemeentehuis, maar ook in diverse middenstandzaken, de bakker, de krantenwinkel op de hoek, op café, op het ecopark, of op de tennisclub, in de parochiezalen, in een hippe koffiebar, enz. Edegemnaars (en niet-Edegemnaars) kunnen er boeken waar ze vanaf willen achterlaten en eventueel inruilen voor een nieuw boek. Op de ene locatie kan de 'Boekenvinder' slechts één enkel schap zijn, elders misschien een hele kast. De 'Boekenvinder' creëert bovendien verbindingen tussen verschillende plekken in Edegem. De jury prees de originaliteit, maar vooral ook de eenvoud van het idee. De 'Boekenvinder' heeft echt het potentieel een begrip te worden in Edegem om zo de gemeente cultureel op de kaart te zetten. De jury was het er over eens dat qua cultuur er in Edegem bovendien nog veel werk is. Dit idee is alvast een schitterende eerste stap.

De jury verwacht verder ook heel veel van een Edegems Werkhuys en een ecologische zwemvijver op Hof Ter Linden. Beide ideeën zouden een ongelooflijke meerwaarde zijn voor de gemeente. Met deze tweede en derde plaats wilde de jury deze meerwaarde extra in de verf zetten. Het Werkhuys kan in Edegem een draaischijf worden voor ontmoeting en cultuur. Een plek waar mensen op een laagdrempelige manier aan activiteiten, cursussen kunnen deelnemen, verschillende soorten voorstellingen kunnen bijwonen, iets kunnen drinken of eten. Een ecologische zwemvijver zou de ideale invulling zijn voor de huidige vijver aan het kasteel Hof Ter Linden.

Groen Edegem gaat alvast de uitdaging aan om na 14 oktober zowel het idee van de Boekenvinder, als het Edegemse Werkhuys en de ecologische zwemvijver gerealiseerd te krijgen. De volledige shortlist van ideeën kan u binnenkort raadplegen op de website. Hopelijk kan deze lijst ook andere partijen in Edegem inspireren.

Ter info nog eens de voltallige jury:

Marleen Maldoy (Bloemenwinkel In de Tuin van Eden)

Hilde Coeckelberghs (Voorzitter Chico Latino)

Leo Deleu (Voorzitter Fietsersbond Edegem)

Patrick Van de Vorst (Voorzitter Tennisclub Ter Linden)

Karel Heuten (Gepensioneerd pastoor)

Kobe van Herwegen (Goochelaar – Presentator)

Eric cLaVie (Auteur – Acteur – Regisseur)

Nathalie Meykens (Lerares Andreas Vesalius)

Serge Pauwels (Wielrenner)

Jeroen en Sien: lijsttrekkers Groen Edegem

Groen Edegem heeft naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 haar twee lijsttrekkers aangeduid. Met Jeroen Van Laer op de eerste plaats en Sien Pillot op de tweede plaats bieden we de Edegemnaar een jong, ervaren en dynamisch duo. Met Jeroen en Sien als lijsttrekkers voor Groen Edegem kiezen we voor een positief, fris en dynamisch project voor Edegem. Maar ook voor een project dat steunt op kennis en ervaring. Groen Edegem vierde dit jaar trouwens haar dertigste verjaardag.

Op de eerste plaats: Jeroen Van Laer is 29 jaar en reeds 6 jaar gemeenteraadslid voor Groen Edegem. Jeroen is doctor in de sociale wetenschappen en doceert aan de Universiteit Antwerpen. Hij is zeer gepassioneerd bezig met de Edegemse politiek en de werking van Groen nationaal. Als we even de mening mogen vragen van Sien Pillot dan prijst ze Jeroen omwille van zijn grondige dossierkennis en de kunst om de juiste vragen te stellen. “Jeroen is een harde werker en dat wordt sterk geapprecieerd binnen en buiten onze partij. Democratie en burgerparticipatie zijn voor Jeroen geen holle begrippen.” Jeroen wil vooral werk maken van actief woonbeleid in onze gemeente. “Een betaalbare woning vinden in Edegem is voor velen haast onmogelijk geworden. Nochtans hebben we als lokale overheid verschillende instrumenten in handen om een sturend beleid te voeren. Als we ze gebruiken, natuurlijk…”

Op de tweede plaats: Sien Pillot, ook reeds 6 jaar gemeenteraadslid voor Groen Edegem. Sien is 33 jaar, getrouwd en moeder van 3 jonge kinderen en werkzaam als orthopedagoge in de thuishaven Ritmica. Vanuit deze achtergrond stelt ze dan ook het belang centraal van een zorgzame gemeente met meer aandacht voor gezellige wijken. “Voor iedereen ongeacht leeftijd, afkomst, inkomen, gezinssamenstelling, gezondheid,..  moet er in Edegem een plaats zijn waar het goed is om wonen. Waar iedereen zich gedragen kan voelen door een warme wijk en naaste buren.” Als we even de mening vragen van Jeroen dan omschrijft hij Sien als het zonnetje van de groep: “Met haar aanstekelijke lach en enthousiasme zet ze steeds de juiste toon. Sien bijt zich snel vast in moeilijke dossiers, zoals het bouwdossier van Andreas Vesalius. De gemeenteschool ligt haar nauw aan het hart.”

Doe mee Edegem!

Dit weekend trapten ze samen met de andere raadsleden en vrijwilligers van Groen Edegem de pre-campagne op gang in de Edegemse wijken: Doe mee Edegem. Nog tot begin juni nodigen we alle Edegemnaren uit om mee ideeën te spuien voor Edegem. Het beste idee wint een EZO-cheque van 25 euro en krijgt een speciale plek in het verkiezingsprogramma van Groen. Surf verder naar www.doemeeedegem.be.

Werp ons jouw idee toe en win een EZO-cheque van 25 euro!

Groen Edegem trapt verkiezingscampagne in gang onder het motto: Doe mee Edegem!

Groen roep alle Edegemnaren op om zijn/haar
idee voor Edegem te lanceren. Een slim, maf, praktisch, vernieuwend of dromerig
idee. Alles kan, alles mag. Een professionele, onafhankelijke jury van bekende Edegemnaren zal uiteindelijk
het beste idee selecteren. Het beste idee wint een EZO-cheque van 25 euro, maar
vooral ook een plek in ons verkiezingsprogramma!

Iedereen kan zijn idee lanceren op www.doemeeedegem.be. Op deze website
worden alle ideeën bijgehouden en kan je ook je steun laten blijken voor een
idee dat je aanspreekt.

De
Groen Ronde van Edegem
 

Maar er is meer. In het weekend van 5 en 6
mei
trekt Groen door Edegem om elkeen persoonlijk uit te nodigen om zijn/haar
idee voor onze gemeente te lanceren. We vatten post op 8 verschillende
locaties: 

Zaterdag 5 mei 

09.30 u: Gemeenteplein

11.00 u: Brandweer-Zomerlei

13.30 u: Sint-Goriksplein

15.00 u: Adrien De Gerlachestraat

Zondag 6 mei

09.30 u: De Schrans – Molenveldlaan

11.00 u: Philips de Monteplein

13.30 u: Parantplaats

15.00 u: Noulaertsplein

  

De jury

Om het beste idee te kiezen is een
onafhankelijke jury samengesteld met bekende koppen en interessante
Edegemnaars. De jury zal begin juni een keuze maken uit de 10 populairste
ideeën op www.doemeeedegem.be.

De jury bestaat uit:

 • Marleen Maldoy (bloemenwinkel In de
  Tuin van Eden)

 • Hilde Coeckelberghs (voorzitter Chico
  Latino)

 • Leo Deleu (Voorzitter Fietsersbond
  Edegem) 

 • Patrick Van de Vorst (Tennisclub Ter
  Linden) 

 • Karel Heuten (Gepensioneerd pastoor)
 • Kobe van Herwegen (Goochelaar –
  Presentator)

 • Eric cLaVie (Auteur – Acteur –
  Regisseur)

 • Nathalie Meykens (Lerares Andreas
  Vesalius)

 • Serge Pauwels (wielrenner)


De prijs

Voor de winnaar liggen er twee prijzen
klaar: een plekje voor het idee in het programma van Groen voor de
gemeenteraadsverkiezingen en een EZO-cheque ter waarde van 25 euro om te
spenderen in één van de Edegemse middenstandszaken.

 

 
 

Voor meer info:

Jeroen Van Laer

Gemeenteraadslid Groen Edegem

Tel: 0499/31 14 56

Groen! vraagt klaarheid over de plannen voor de gemeenteschool Andreas Vesalius!

Omdat de nood aan schoolgebouwen in Vlaanderen zeer groot is besliste de Vlaamse overheid om alle scholen in Vlaanderen collectief aan te besteden en een partner te zoeken die zou belast worden met ongeveer 200 projecten. De vennootschap 'scholen voor morgen' zal instaan voor de realisatie van de 200 scholenbouwprojecten. 

Verschillende pijnpunten zoals containerklassen, te kleine speelplaats, een eetzaal voor de kleuters, volwaardige kleuterklassen,… spelen de gemeenteschool Andreas Vesalius al jaren parten. In januari keurde de gemeenteraad het voorcontract goed met ‘scholen voor morgen’. Met deze zette de gemeente een grote stap voorwaarts. De keuze voor deze procedure houdt in dat het ontwerp, de bouw , financiering en onderhoud allen de verantwoordelijk zal zijn van deze vennootschap.
Hiermee bespaart de gemeente op de kostprijs en ligt de subsidiëring gevoelig hoger.

Dit bouwverhaal, dat al een hele tijd aansleept moeten we positief kunnen voortzetten.
Eerdere investeringen zoals de aankoop van woningen in de Boerenlegerstraat en garages aan de Kontichstraat waren noodzakelijk. Er rest nu enkel nog een zeer belangrijke investering! 

Om het vastgelegde aantal leerlingen volwaardige klaslokalen te bieden en de school leefbaar te maken voor de toekomst, zal het bestuur de eerder gemaakte portefeuille en beloftes moeten waarmaken! Na een discussie in de schoolraad is het nu aan het bestuur om eindelijk klare wijn te schenken. 

Groen! vraagt aan het bestuur de gemeenteraad in te lichten over het project en de financiering. Ons inziens is hier de aanwezigheid van enkele mensen uit de bouwwerkgroep van de school noodzakelijk.
Een transparant en goed overleg met de school moet de basis zijn voor de bouw van een gemeenteschool voor de toekomst.

Edegems bestuur vervult oude nieuwjaarswens Groen!: oprichting autonoom gemeentebedrijf

Groen! Edegem is verheugd met de aankondiging om een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) op te richten. Zoals u weet, was onze partij daar al zeer lang voorstander van. In het recente verleden stond het gemeentebestuur altijd zeer weigerachtig tegenover het oprichten van zulk bedrijf. Op de valreep naar een nieuw beleidsjaar, vervult het Edegemse bestuur nu toch een oude wens van onze partij.

Mits een goede opvolging en duidelijke beheersovereenkomst, kan het AGB een krachtig instrument zijn om gronden en het patrimonium soepel te beheren.

Marc Vanhaute pleitte in een afscheidsnota in 2007 nogmaals om de piste voor een AGB goed te onderzoeken. We stonden toen immers voor een aantal belangrijke werken: het beheer van de gemeentelijke gebouwen, maar ook aan de geplande verbouwing en uitbreiding van de gemeenteschool Andreas Vesalius, de uitbouw van de Indika-site,… 

Het AGB kan daarnaast een centrale rol spelen bij de aankoop/verkoop van gronden en panden. Op die manier kan de gemeente optreden als een actieve partner in belangrijke verkavelingsdossiers zoals Molenveld.

Wij zijn blij dat het gemeentebestuur onze suggesties eindelijk ter harte neemt en verheugen ons erop om opnieuw in een open discussie verder na te denken over de mogelijkheden en de hoedanigheden van zulk Autonoom Gemeentebedrijf. Dit gaat ons in elk geval bijkomende instrumenten geven om een slagkrachtiger grond- en patrimoniumbeleid te voeren.

Lees alles over het Autonoom Gemeentebedrijf in eerdere bijdragen op deze site:

Lekker fris! Voor een gezond binnenmilieu op school!

Vorige week was er in de gemeenteraad heel wat te doen rond het nieuwe ventilatiesysteem in de gemeentelijke basisschool Andreas Vesalius. Toevallig start de Vlaamse Gemeenschap dit jaar voor de tweede keer met de campagne "Lekker Fris". Het project richt zich op de scholen, de leerlingen en leerkrachten. Aan de hand van een lespakket, posters, badges, spelletjes, knutselopdrachtjes, het "Lekker Fris"-lied en nog veel meer ontdekt men dat een klas niet muf hoeft te zijn. Op www.lekkerfris.be vind je alle informatie over deze campagne. Hieronder alvast het "Lekker Fris" campagnelied!

Download het liedje: klik hier

Tekst (om mee te zingen):

Wat ruikt het hier weer muf, wie heeft dat toch gedaan?

De ramen zijn weer dicht die moeten open staan.

Gezonde lucht op school dat is niet mis.

't Is lekker fris!

Je speelt veel buiten en dat is ook heel gezond.

Maar binnen hang je ook wel heel veel uurtjes rond.

Dus ramen open: weet je wat dat is?

't Is lekker fris!

Brug:

Het is me toch wel wat: je klas wordt binnen nat

wanneer je alle ramen steeds weer sluit.

Het ruikt, het stinkt, het geurt,

wil jij niet dat 't gebeurt?

Gooi open dan dat raam of kom eruit!

Wat ruikt het hier weer muf, wie heeft dat toch gedaan?

De ramen zijn weer dicht die moeten open staan.

Gezonde lucht op school dat is niet mis.

't Is lekker fris!

Ramen staan open omdat ventilatie in klasjes barslecht is

Uit GvA, 22 oktober 2010 – Nog maar dit voorjaar nam basisschool Andreas Vesalius aan de Kontichstraat een nieuw ventilatiesysteem voor zestien klassen in gebruik. Al snel rezen er klachten over te warme lokalen. "De winterinstelling was geactiveerd. Daarbij werd warme lucht binnengebracht. Dat is aangepast", weet schepen van Openbare Werken Wim Verrelst (CD&V/N-VA).

Volgens Groen!-raadslid Sien Pillot zijn de klachten nog niet van de baan. "Sinds april stuurt de ouderraad signalen dat het systeem niet voldoet aan de normen. Een architect, die een kind heeft op school, heeft dat vastgesteld. Leerkrachten en kinderen voelen zich futloos en komen met hoofdpijn uit de klas. Het gehalte aan koolstofdioxide overschrijft de norm." 

Schooldirecteur Marc Geerts bevestigt dat. "Maar omdat een gemeente gebonden is aan procedures, is wat tijd voorbijgegaan. Nu er metingen zijn geweest, maakt Edegem werk van het probleem. Vorige week maakte een bureau een verbeterd ontwerp. Om esthetische redenen zien we dat niet zitten, dus wachten we op een tweede voorstel. Vóór de echte kou aanbreekt, moet de ventilatie op punt staan. Tot dan blijft er in elke klas een raam open. Uiteraard is dat jammer nu we met ons nieuw systeem voor warmterecuperatie energievriendelijker wilden zijn."

Schepen Verrelst vindt niet dat er niet kort genoeg op de bal is gespeeld. "Begin juni is opdracht gegeven aan inspectiebureau AIB Vincotte om metingen uit te voeren. Hoewel we nog op einde juni hadden gehoopt, zijn die pas eind september kunnen gebeuren", reageert hij. "Alleszins niet in elke klas is de norm overschreden. Uit een studie van het VITO blijkt dat twee op de drie Vlaamse klassen dezelfde of hogere waarden haalt. Niettemin moet het systeem beter werken."

Het dossier zorgde voor een verhitte sfeer op de gemeenteraad (zie hier voor een verslag). Op het verwijt van Sien Pillot reageerde burgemeester Koen Snyders (CD&V/N-VA, foto) verbolgen. "U wil er een veiligheidsprobleem van maken, terwijl dit een luxeprobleem is. Met een installatie die niet optimaal werkt, is de lucht beter dan in de gemiddelde klas. De ventilatie moet goed werken, maar dat is onze zaak." "Zolang de installatie volgens de ontwerper conform is en er geen metingen waren, kan de gemeente die niet zomaar aanpassen", stelt schepen Verrelst.

(c) Jan Van de Poel

Interpellatie rond ventilatiedossier mondt uit in felle verwijten en non-discussie

Op de gemeenteraad van oktober interpelleerde Groen! Edegem het bestuur over de slechte resultaten van het nieuwe ventilatiesysteem in Andreas Vesalius (zie hier) en over de ons inziens slechte communicatie en relatie met de school en de ouderwerkgroep die de werken in de school opvolgt.

We stelden ons ernstige vragen over hoe het gemeentebestuur dit dossier heeft aangepakt. We vroegen een stand van zaken en de plannen van het bestuur om alles in orde te krijgen en de relatie met de school te verbeteren.

Het antwoord van het college was veelzeggend. In geen tijd regende het ongeziene verwijten: de toon van onze interpellatie draagt niet bij tot het debat; onze fractie laat zich voor de kar spannen van een paar ouders, die hun eigen goesting doen; we vertellen onwaarheden en doen aan desinformatie; we houden ons bezig met een luxeprobleem, plezant voor de gazetten; we verkopen flauwe kul; en – aldus de CD&V-fractieleider – wekken de indruk dat de kinderen binnen de kortste keren kanker gaan krijgen.

Onze fractie betwist ten stelligste dat het hier om een luxeprobleem gaat. Het argument dat, gemiddeld genomen, de lucht in de klassen elders in Vlaanderen en Edegem veel slechter is, doet absoluut niet ter zake. Klaslucht zou nooit slecht mogen zijn. De slechte, gemiddelde resultaten geven alleen maar aan dat er nog veel werk is in onze Vlaamse scholen.

Net zoals de burgemeester zich gisteren liet ontvallen, zijn ook wij met de manier waarop de non-discussie zich gisteren ontvouwde, "not amused".

Het is onze taak als verantwoordelijke politieke partij om zaken op te volgen. Het bestuur meent in het hele ventilatiedossier correct te hebben gehandeld. Wij zijn, op basis van de vele signalen en informatie vanuit de school én het bestuur zelf, duidelijk een andere mening toegedaan. De verwijten gisteren naar onze fractie waren geen inhoudelijk weerwerk. Integendeel, zij bevestigen onze bezorgdheden over de manier waarop het bestuur zaken aanpakt en zich opstelt ten aanzien van de school en de mensen die daar – met even goede intenties – ijveren voor een goede en gezonde schoolomgeving.

"Ernstige vragen over hoe gemeentebestuur AVE-dossier behandelde"

Groen! Edegem wil openheid en daadkracht in ventilatiedossier Andreas Vesalius

Enkele weken terug pronkte het gemeentebestuur nog in de pers met haar investeringen voor een betere isolatie en ventilatie in de gemeentelijke basisschool Andreas Vesalius. “Die investeringen laten echter zwaar te wensen over”, zegt Sien Pillot, gemeenteraadslid. 

In de week van 24 september tot 1 oktober werden controlemetingen uitgevoerd. Groen! Edegem is geschokt over de barslechte resultaten die het nieuwe ventilatiesysteem presteert. Het CO2-gehalte in de klaslokalen mag de norm van 1000ppm niet overschrijden. Uit de metingen blijkt dat in de 5 lokalen waar de metingen werden uitgevoerd, de waarden pieken naar de 1800ppm CO2. In sommige gevallen overschrijden zij zelfs de waarde van 2000ppm.

GROEN! Edegem stelt zich zeer ernstige vragen bij de manier waarop het gemeentebestuur in dit dossier te werk is gegaan. 

“Sinds de start van de werken in april krijgt het bestuur signalen vanuit de schoolraad dat het ventilatiesysteem niet kan voldoen aan de normen,” zegt Sien Pillot, “maar het bestuur ondernam geen actie: extra metingen begin juni waren volgens het bestuur niet nodig. Ook het nakijken van de berekeningen door specialisten werd afgewezen.” 

Meerdere reacties van het bestuur zorgden er bovendien voor dat ouders en leerkrachten miskend zijn. De constructieve manier waarop mensen van de schoolraad wensen samen te werken en adviezen formuleren werden niet in dank afgenomen. “De communicatie van het bestuur was ondermaats en wakkerde de onzekerheid en bezorgdheid bij ouders en leerkrachten enkel aan,“ aldus Sien Pillot. 

“Aan de verzuring die al jaren aan de gang tussen bestuur en school moet een einde komen, zegt Sien Pillot, “En het gemeentebestuur van de school moet daar ons inziens de eerste stappen in zetten. Het bestuur moet de schoolraad als een volwaardige gesprekspartner beschouwen. Alleen zo komen volgende dossiers tot een positief einde.” 

Groen! Edegem is er van overtuigd dat de belangen van de gemeente, ouders, leerkrachten en kinderen dezelfde zijn. Er moet dan ook snel en daadkrachtig naar een oplossing gezocht worden. Vanavond op de gemeenteraad zal Sien Pillot het bestuur hierover interpelleren.

Meer informatie: Sien Pillot – sien@groenedegem.net of bel 0497 55 55 12

Groen! dankt leraren voor tomeloze inzet

Inspirerende, goed opgeleide leerkrachten zijn de motor van goed onderwijs. Op de dag van de leraar wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs en de rol van de leraar daarin.

Groen!-parlementsleden Elisabeth Meuleman, Freya Piryns en Elke Van den Brandt hebben deze ochtend het lerarenteam van hun kinderen bedankt voor hun tomeloze inzet en dagen tegelijkertijd Vlaams minister van Onderwijs Smet uit om de modernisering van het lerarenberoep mee op te nemen in de geplande hervorming van het secundair onderwijs.

Leerkrachten maken het verschil in het leven van kinderen en jongeren. Leraren die met hart en ziel hun werk doen, geven kinderen kansen die ze thuis soms niet krijgen. Maar het valt niet mee om steeds weer vol passie voor de klas te staan. In een samenleving die steeds complexer en meer divers is, komen er voor leerkrachten steeds taken bij en wordt het lerarenberoep zwaarder. Er dreigt een tekort aan leraren. Groen! wil het lerarenberoep aantrekkelijker maken:

 • In het kleuter- en basisonderwijs is er nood aan een uitgebouwd lerarenteam waar ook plaats is voor kinderverzorgsters met een korte opleiding en voor onderwijzend personeel met een pedagogisch masterdiploma. Via verdere opleidingen en ervaring kunnen beginnende leerkrachten doorgroeien.
 • In het secundair onderwijs hebben startende leraars behoefte aan werkzekerheid en begeleiding. Voor ervaren leerkrachten wil Groen! het mandaat van de senior leraar invoeren. Wie 10 jaar leraar is en voldoet aan een aantal objectieve criteria, kan toegang krijgen tot een functie met bijkomende pedagogische verantwoordelijkheden en een mandaatvergoeding.

Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid en onderwijsspecialiste voor Groen!, heeft op de dag van de leraar ook een politieke boodschap voor de Minister van Onderwijs. “De hervorming van het secundair onderwijs kan niet slagen zonder het beroep van leraar te moderniseren. Naast nieuwe structuren en pedagogische principes, moeten ook de aanbevelingen over het lerarenberoep van de commissie Monard ter harte worden genomen.” Volgens Meuleman kan het een niet zonder het ander: “Minister Smet benadrukt terecht sterk de nood aan competentiegericht onderwijs. De gevolgen hiervan voor de (toekomstige) leerkrachten zijn enorm. Groen! daagt de minister dan ook uit om niet alleen te praten over het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep, maar de modernisering van het lerarenberoep ten volle mee op te nemen in de hervorming van het onderwijs, anders heeft die geen kans op slagen.”

Op 19 maart 2011 organiseert Groen! een onderwijscongres. De modernisering van het lerarenberoep is een thema dat er centraal zal staan. ALs u graag uw mening hierover kwijt wilt, dan kan u mailen naar onderwijs@groen.be

 

Contact: Elisabeth Meuleman – e-mail