Op zoek naar caravan voor wijkwerking in Edegem

De gemeente Edegem is op zoek naar een oude retro-caravan. De sympathieke sleurhut zal omgetoverd worden tot mobiele bar, om een impuls te geven aan de wijkwerking.

Het gemeentebestuur van Edegem heeft een budget opzij gezet voor de aankoop en verbouwing van een oude caravan. Met barkrukken, een toog en ijskast erin kan de caravan een tof attribuut worden om aan te bieden voor wijk- en straatfeesten.

"We willen de baravan tegen een kleine onderhoudsvergoeding op een eenvoudige manier uitlenen aan onze inwoners om de wijkwerking te stimuleren", legt Jeroen Van Laer (Groen), schepen van Wijkwerking, uit. "Straatfeesten zitten al in stijgende lijn. Dat is prachtig, want buren die elkaar kennen, gaan ook meer voor elkaar doen. Zo'n baravan maakt een buurtfeest heel laagdrempelig."

Wie nog een retro-caravan heeft staan, mag de gemeente altijd een mailtje sturen via wijkwerking@edegem.be. Van Laer haalde de mosterd in buurgemeente Hove, waar zijn schoonfamilie woont. "Via via leerde ik zo de baravan van de Vredewijk kennen. Daar heeft het wijkcomité zelf de caravan aangekocht en omgebouwd. Ik denk dat wij met Edegem de eerste gemeente zijn die een vergelijkbaar initiatief neemt."

In 2012 tikte het comité Vredewijk in Hove voor 100 euro een oude caravan op de kop. Een stuk van de zijwand werd eruit gezaagd om een toog te maken. Rita Daems van de Vredewijk kan niet stoppen met praten als ze over het schattig geel-oranje geschilderd vehikel begint.

Wijkkrantje

"De Vredewijk is eigenlijk een oude wijk, maar de jongste jaren zijn er veel jonge gezinnen komen bij wonen. Onze baravan vormt een beetje de lijm tussen de generaties. In ons tweemaandelijkse wijkkrantje vinden de bewoners de data en plaatsen waar de baravan opgesteld zal staan."

Nu zaterdag, morgen, zal de baravan aan het bruggetje aan de Kasteelstraat in Hove staan om de langste dag van het jaar te vieren. "De gemeente bezorgde ons herbruikbare bekers, voor de drank zorgen we zelf.

We verkopen die tegen democratische prijzen. Het is niet de bedoeling om winst te maken. Met het geld financieren we het onderhoud van de baravan. Zo hebben we onlangs een nieuwe vooras laten steken", vertelt Rita Daems. "In de zomer staat hij elke veertien dagen op een andere plaats. Sinds dit jaar verkopen we ook kleine hapjes. Bij ons heeft de baravan het gemeenschapsgevoel versterkt en zijn er hechte vriendschappen gegroeid", weet Daems.

© 2014 Concentra

FacebookTwitter

Edegem Vandaag stelt voor: Wij(k)werking

Trots stellen we je een nieuwe rubriek voor waarin onze vier wijken centraal staan. Wordt je buurvrouw 100 jaar, organiseer je met de buren een barbecue of heb je gewoon iets heel fijn, ongewoon, interessant te vertellen over jouw buurt? Dat verdient een plekje in Edegem Vandaag!

Wat leeft er in jouw wijk?

Voor deze rubriek is de redactie op zoek naar Edegemnaars die graag iets vertellen over wat er allemaal gebeurt in hun wijk. Wil jij graag een kleine bijdrage leveren aan Edegem Vandaag? Bezorg ons dan jouw schrijfsels en foto’s. Een selectie wordt vanaf volgende maand al gepubliceerd in deze rubriek. Je tekst wordt herwerkt in functie van de plaats in het blad.

Meer weten of meewerken? Gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 2650 Edegem, tel. 03 289 26 50, gemeentebestuur@edegem.be

Lees het volledige artikel in Edegem Vandaag online op pagina 8 en 9.

FacebookTwitter

Stem voor Wijkwerking De Wieken als ATV's Buitengewone Buurt!

"Buitengewone Buurt" is een initiatief van alle regionale tv-omroepen samen met de Koning Boudewijnstichting en wil in elk zendgebied een project bekronen dat een lokale dynamiek op gang heeft gebracht en hiertoe mensen gemobiliseerd en verenigd heeft.

Onder de vier genomineerde projecten vind je ook Wijkwerking De Wieken uit Edegem! Van zaterdag 8 tot vrijdag 14 december kan u uw stem uitbrengen en mee bepalen wie de titel van Buitengewone Buurt van ATV 2012 verdient.

35 jaar geleden werd de wijk De Wieken gebouwd in Edegem. In 2006 werd de wijkwerking nieuw leven ingeblazen. Het hele jaar door organiseren de vrijwilligers activiteiten zoals fietstochten, natuurwandelingen, een nieuwjaarsdrink, pétanque en een zomerfeest. De Wieken is een erg diverse wijk en goed nabuurschap nastreven is een speerpunt van de wijkvereniging. In september was er nog een gezellige barbecue, want de wijk was jarig.

Om Wijkwerking De Wieken te steunen, sms BUURT 2 naar 6671 vanaf zaterdag 8 december 12 uur tot en met vrijdag 14 december 12 uur. (0,80 EUR/sms)

FacebookTwitter

Troef 3. Meer aandacht voor (pleintjes in) de wijken

Aangenaam wonen, prioriteit voor voetgangers en fietsers, ruimte voor ontmoeting en spelende kinderen, extra groen, zitbanken en rustpunten, afremmen van doorgaand verkeer, gerichte zorg aan huis,… Niet alleen het gemeenteplein maar ook de pleintjes in de wijken verdienen meer aandacht.

Voor elke wijk in Edegem gaan we na hoe we meer leven en kleur kunnen brengen. In overleg met alle betrokkenen werken we een wijkontwikkelingsplan uit met telkens dezelfde prioriteiten: aangenaam wonen, de voetgangers en fietsers als maatstaf, ruimte voor ontmoeting en spelende kinderen, extra groen. Bestaande parkjes en pleintjes worden opgewaardeerd tot gezellige en informele ontmoetingsplekken voor jong en oud. Extra zitbanken en rustpunten, maatregelen rond het afremmen van het (doorgaand) verkeer en fietsenstallingen verhogen het comfort. We voorzien een totale heraanleg van twee belangrijke pleinen in Edegem: het Sint-Goriksplein en het Kerkplein. Specifiek naar senioren toe is in het gebouw Immaculata van het OCMW recent het eerste dienstencentrum ‘Den Appel’ gestart. We plannen een tweede dienstencentrum in de nieuwe verkaveling Molenveld Noord. Op deze manier komt er een aangepast aanbod naar ontmoeting voor senioren aan beide zijden van de Prins Boudewijnlaan. Specifiek voor de Edegemse jeugd blijven we geloven in de noodzaak van Hangar 27 en Jeugdhuis Nootuitgang en willen we hier verder in investeren. De Edegemse bergen en het buitenglacis van Fort 5 bieden een perfect kader voor een ongestoorde chill-ruimte voor jongeren. Wandel- en speelweefsel doorheen de gemeente moeten de wijken met elkaar verbinden.

We starten met jaarlijkse wijkbudgetten waarbij het gemeentebestuur inwoners uit een bepaalde straat of wijk uitnodigt om concrete voorstellen in te dienen die bijdragen tot de leefkwaliteit van hun buurt. De beste projecten krijgen een belangrijke financiële steun ter realisatie van hun project.

In elke wijk gaan we op zoek naar extra infrastructuur voor ontmoeting. De gemeente creëert mooie en aangepaste infrastructuur of sluit samenwerkingsverbanden af met bestaande (parochiale) initiatieven. Een Raad van Bestuur gevormd door inwoners van de wijk staat in voor het beleid, de uitbating wordt in handen gegeven van een concessiehouder. Een gezellige taverne voor de buurt met een programmatie van buurtgerichte activiteiten brengt leven in de wijk. In elke wijk in Edegem moet dit mogelijk zijn:

  • Buizegem: Het wijkontmoetingscentrum ‘t Forum in Buizegem is reeds een mooi voorbeeld hoe het kan. We willen dit verder versterken.
  • Molenveld: De Schrans is eigendom van de parochie en is nu reeds een belangrijk ontmoetingscentrum voor de wijk. Deze locatie biedt onderdak aan verschillende verenigingen. Verder is er ook een speelplaats, ideaal voor buitenactiviteiten. Deze site biedt aanvullend heel wat extra mogelijkheden zoals een sociaal restaurant.
  • Elsdonk: Dit verhaal gaat ook op voor het Elzenhof. Deze site is eigendom van de parochie met o.a. een podiumzaal. De herprofilering van het plein (met betere integratie van het Fort 5) zal heel wat kansen bieden voor een mooi caféterras.
  • Centrum: Het kasteel en de bijgebouwen van het Hof Ter Linden, de infrastructuur van parochiezaal Het Centrum en Theater Cartouche bieden tal van opportuniteiten rond ontmoeting, cultuur en horeca. Jeugdhuis Het Varken is voor de Edegemse jongeren één van de weinige uitgaansplekken in het centrum. Dit moeten we verder ondersteunen en uitbouwen. In de nieuwe, moderne bibliotheek is er ruimte voor activiteiten rond literatuur, ontmoeting en debat. Door de tentoonstellingsactiviteiten van Huis Hellemans te verschuiven naar Hof Ter Linden komt er ruimte vrij voor gezellige en functionele vergaderruimtes. In de Oude Pastorij voorzien we een gezellig café/koffiehuisje, een prachtige locatie met een prachtige tuin.
FacebookTwitter

Thema-avond pleintjes en wijkwerking – donderdag 8 september

Op donderdag 8 september organiseert Groen!Edegem een volgende thema-avond als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2012.    
 
Thema van deze avond: de pleintjes en wijkwerking in Edegem. De heraanleg van het gemeenteplein wordt nu reeds het project van de eeuw genoemd voor Edegem. We juichen een mooi en gezellig gemeenteplein zeker toe, maar wat met de vele andere pleintjes en parkjes in de Edegemse wijken? Hoe kunnen we deze plekjes een extra kleur geven, dit als stimalans voor het wel en wee in Buizegem, Molenveld, Elsdonk,… Het Forum in Buizegem is het voorbeeld hoe een onderbouwde wijkwerking een extra impuls kan geven voor de betrokken inwoners. Maar hoe kunnen we dit doortrekken naar andere wijken?
 
Boeiende vragen over een gezellig en sfeervol Edegem. We hebben een aantal bevoorrechte getuigen uitgenodigd om deze thema-avond extra kleur te geven:      
 
+ Geert Lever, over de wijkwerking in de Wieken.
+ Ilse Lenaerts en Rudy Matterne van Eensgezind, Molenveld
+ Hans Bernaerts, Het Forum Buizegem 
 
Maar ook naar uw inbreng kijken we met veel interesse uit.
 
Welkom op donderdag 8 september om 20 uur in De Schrans, Molenveld.  
 

FacebookTwitter