FC Belgica en Ostan krijgen nieuwe thuis op Vic Coveliersstadion

In 2014 investeerden we als gemeente, samen met de Vlaamse Overheid, met een groot bedrag in de aanleg van een nieuw kunstgrasveld en atletiekpiste op het gemeentelijk Vic Coveliersstadion. De toenmalige voetbalclub Belgica Edegem Sport deed ook een financiële inspanning, maar kort daarna liep het helemaal mis. Als gemeente zijn we dan ook heel blij met het engagement van voetbalclubs
FC Belgica en Ostan, die zich tot op heden aan de Molenlei bevinden, om vanaf volgend voetbalseizoen de plaats van het failliete
Belgica Edegem Sport over te nemen.

Onze collegaschepen van sport, Koen Michiels, leidde het dossier in goede banen: "In het najaar van
2016 dienden twee kandidaten een geldig dossier in: VC Mortsel OG en FC
Belgica. Uiteindelijk
kozen we voor die laatste omdat zij ons de meeste financiële zekerheid konden bieden en ze een duidelijke langetermijnvisie hadden.
Bovendien heeft de club een sterke band met de gemeente Edegem en schonk
ze in haar dossier veel aandacht aan clubwerking en terreinbeheer."FC
Belgica zal in het Coveliersstadion samenwerken met voetbalclub Ostan,
een club die intussen al een tiental jaar gebruikmaakt van FC Belgica's
huidige accommodatie aan de Molenlei. "Onze gronden aan de Molenlei
huren we al veertig jaar van het Antwerpse OCMW", zegt penningmeester
Davy Ras van FC Belgica. "Omdat de toekomst erg onzeker was en het
terrein na veertig jaar voetbal compleet was verzadigd, kwam deze
opportuniteit bijzonder gelegen."

Als alles goed gaat, verhuizen
FC Belgica en Ostan aan het begin van volgend voetbalseizoen met meer
dan 500 spelers naar het Vic Coveliersstadion. Binnenkort wordt, in
samenspraak met atletiekclub ABES, een nieuw huishoudelijk reglement
opgesteld. In afwachting van de definitieve
goedkeuring en ondertekening van de nieuwe erfpachtovereenkomst, maakte
de gemeente met de clubs een schriftelijke overeenkomst om de
accommodatie als een goede huisvader te beheren. Daarom kunnen we de
sleutels nu al overhandigen.

FC Belgica (rood-groen) heeft al lang niets meer te maken met het failliete Belgica

Edegem Sport (zwart-wit). Beide clubs fuseerden in 1966 tot KVV Edegem
Sport, maar die fusie was geen lang leven beschoren. Tien jaar na de
samensmelting besloot FC Belgica opnieuw zijn eigen weg te gaan. Belgica
Edegem Sport bleef in de nationale reeksen spelen, terwijl FC Belgica
aan de slag ging in de KVV-reeksen.

FacebookTwitter

Gemeenteraad zet licht op groen voor vernieuwing atletiekpiste ABES

Maandag 23 februari 2015 besliste de gemeenteraad van Edegem principieel om de versleten atletiekpiste van atletiekclub ABES te vernieuwen. Het gemeentelijk sportstadion Vic Coveliers krijgt dus een flinke opknapbeurt. Eerder werd al beslist om een kunstgrasveld aan te leggen waar voetbalclub Belgica Edegem Sport als hoofdgebruiker binnenkort kan van genieten.

Atletiekclub ABES is al lang vragende partij voor een nieuwe piste. Het terrein is zodanig versleten dat zelfs dat de atletiekbond op het punt staat deze definitief af te keuren. Omdat een uitbreiding van de piste op deze locatie geen optie bleek voor het gemeentebestuur en omdat een andere locatie door externe factoren onmogelijk werd gemaakt, gingen atletiekclub ABES en het gemeentebestuur samen op zoek te gaan naar een creatieve binnen de krappe budgettaire realiteit.

"Het bestek dat aan de gemeenteraad van 23 februari 2015 wordt voorgelegd, kan vervolgens Europees worden aanbesteed", vertelt schepen voor sport Koen Michiels. "Ik kan niet genoeg beklemtonen hoezeer wij de inspanningen van iedereen in dit dossier waarderen.  Na jarenlange onzekerheid is de kogel door de kerk. De vernieuwing van de piste wordt een feit. Nu hopen we dat ook de aannemers snel zullen intekenen op dit uniek project."

De totale investering bedraagt ongeveer 400 000 euro. Net zoals bij de eerder goedgekeurde investeringen in kunstgras, zal ook de sportclub een deel van de investering voor een bedrag van 100 000 euro op zich nemen. Benny Bicker, PR-verantwoordelijke van ABES : "Als club zijn we zeer verheugd dat we na vele jaren in de laatste rechte lijn naar de vernieuwing van onze terreinen zijn aangekomen. De voorbije maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan het lastenboek van de vernieuwde piste, zowel vanuit ABES als vanuit het Edegemse gemeentebestuur en technische diensten. Sportief gezien had een verhuis naar een nieuw terrein op domein Mariënborgh een stap hogerop betekend, maar langs de andere kant zijn vele van onze leden uit Edegem en de rand ervan ook zeer blij dat ze hun favoriete sport kunnen blijven beoefenen in het vertrouwde Vic Coveliersstadion."

"Een 350 meter-piste is misschien geen volwaardige 400 meter-piste, maar juist door die eigenheid hopen we een extra doelpubliek aan te spreken. Een mooi uitgebouwde infrastructuur voor de springnummers en een eigen veld voor de werpnummers geven aan onze piste een heuse meerwaarde. ABES zet in op het competitieve, het recreatieve en het familiale aspect van een sportbeoefening. We proberen er te zijn voor elke atleet.", aldus sportief coördinator Tim Bal.

FacebookTwitter

Jong Groen! Neerdorpen wil meer openbare sport- en speelruimte

GvA, 7 juli – "Er zouden veel meer mogelijkheden moeten zijn voor jongeren om te sporten of te spelen, zonder daarom lid te moeten zijn van een vereniging", zegt Jeroen Van Laer, voorzitter van Jong Groen! Neerdorpen. "Tegenwoordig moet je al aangesloten zijn bij een sportclub om te kunnen voetballen of basketballen. Zo'n lidmaatschap bij een vereniging is niet goedkoop en daardoor niet voor iedereen weggelegd."

"Wij zijn ervan overtuigd dat Edegem en buurgemeenten Mortsel, Hove, Boechout en Kontich meer kunnen doen om iedereen toe te laten op sport- en speelruimtes. Vooral grote terreinen moeten vaker opengesteld worden. Nu zien we nog te vaak dat deze enkel bestemd zijn voor clubleden terwijl op momenten dat er geen activiteiten van de club zijn, die terreinen perfect voor iedereen toegankelijk kunnen zijn."

"Nu worden er in veel gemeenten voor enkele weken speelstraten georganiseerd, maar waarom een aantal straten, waar bijna geen verkeer komt, niet voor een periode van bijvoorbeeld vijf jaar speelstraat maken?"

Dat er zeker vraag naar is, werd op de sport- en spelnamiddag nog maar eens duidelijk. "Een uur of twee na aanvang, kwam hier plots een grote groep jongeren aan die niet wisten dat wij hier een onze sport- en spelnamiddag hadden", vertelt Jeroen. "Bleek dat zij van Borsbeek waren afgezakt naar Boechout op zoek naar een plek waar zij rustig een balletje konden trappen. We hebben hen dan uitgenodigd om met ons mee te doen en dat lieten ze zich geen twee keer vragen."

"Die jongeren waren oud genoeg om met de wagen te komen, maar voor twaalfjarigen is het veel minder evident om even over en weer te pendelen van Borsbeek naar Boechout."

(c) Eveline Dillen

FacebookTwitter

Groen! gaat voor duurzaam voetbal

De kandidatuur van België en Nederland voor het WK voetbal in 2018 biedt kansen. Het kan een enorme boost geven aan onze nationale volkssport nummer één en leiden tot meer samenwerking onder clubs en duurzame investeringen in broodnodige nieuwe stadions. Helaas wordt het te weinig aangewend voor duurzame ontwikkeling van stadsdelen. En het risico is groot dat de geboden kans wordt verknald als men de weg opgaat van veel nodeloos ruimtebeslag.
 
Dit  bleek  op een rondetafel die de Groen!-fractie in het Vlaams Parlement organiseerde onder de noemer ‘voetbal, meer dan een spel’. Alain Courtois kwam er zijn project voor 2018 uit te doeken doen, waarna deskundigen uit de meest verscheiden takken van de maatschappij er hun visie konden op geven.
“Voor Groen! is dit een bijzonder moment: voor het eerst worden experten uit de architectuur, de economie, de sportwereld, de sociale werkingen bij elkaar gebracht rond voetbal, het WK 2018 en de problematiek van de stadions”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron.
 
Het Belgische voetbal lag de jongste maanden en jaren regelmatig zwaar onder vuur. Van de zaak Yé, de vaak bedroevende prestaties van onze nationale elf, het faillissement van eersteklassers tot discutabele scheidsrechterlijke beslissingen, een bijklussende bondscoach en geïmproviseer met bondsreglementen.
 
De Nederlands-Belgische kandidatuur voor de organisatie van de Wereldbeker kan die negatieve sfeer doorbreken. Op sportief vlak kan deze kandidatuur de aanzet zijn voor een doorgedreven investering in alle lagen van de voetballerij, voor beter begeleid jeugdvoetbal, voor meer en beter opgeleide trainers die talent snel opsporen en laten ontwikkelen. Maar bovenal kan de kandidatuur bijzondere impulsen geven aan steden voor hun ontwikkeling.
 
De bouw van nieuwe stadions is een thema waar Groen! vaak huiverachtig tegenover stond. De reden hiervoor was nooit dat we de clubs en supporters misgunden om in optimale omstandigheden van hun sport te genieten. Integendeel. Maar al te vaak bleken de grootse plannen een ware aanslag op de schaarse open ruimte, dreigde een immens mobiliteitsinfarct of werden er shoppingcentra aan gekoppeld die de lokale middenstand de das omdeden.
 
De rondetafel van deze namiddag leerde ons echter dat het ook ander kan. Een hedendaags stadion is verantwoord als het zich sportief richt op toegankelijk, comfortabel en veilig voetbalplezier voor het  hele gezin, als het een motor is van vele andere ontwikkelingen die reeds in de ontwerpfase mee worden bepaald – zoals het Stade de France in Parijs het noordelijk gebied van Parijs revitaliseerde – als het architectonisch hoogstaand en vooral goed ingebed is in het landschap – zoals het stadion van Braga in Portugal – en als het een hefboom is voor een betere mobiliteit vooral via het openbaar vervoer,  en als het CO2-neutraal is.  De beste formule lijkt die van multifunctionaliteit. Maar dan wel  een verweving met andere functies, van een brandweerkazerne – zoals in Neufchâtel – , over andere sporten tot evenementen en cultuur, soms ook wonen, maar zelden nieuwe winkelcentra. Ook al betekent dit een grotere financiële inbreng van de overheden. Maar ook in het andere geval is er een hoge maatschappelijke kost, denk aan slechte mobiliteit, aan winkelleegstand, enz.
 
Een oordeelkundige planning vermijdt weerstand en verspilling, stimuleert samenwerking van clubs en voorkomt een pak overlast en wrevel achteraf. Zo wordt vermeden dat te grote stadions gebouwd worden, dat er veel geld verkwist wordt aan prestigeprojecten en overcapaciteit.
 
Tevens moeten clubs en stadions nauw samenwerken met hun directe omgeving, met de buurt en met de supporters. Onze kandidatuur voor het WK kan het verschil maken als België inzet op de sociale dimensie – community development en verdraagzaamheid  – en op duurzaamheid. De Belgische overheid moet van de stadionbouwers eisen dat ze de leefomgeving actief betrekken bij hun project.
 
“Wanneer we alle verschillende actoren van ons voetbal hier deze middag hun mening hoorden geven, merken we heel duidelijke dat er een gemeenschappelijke wil is om er voor te gaan. We moeten ambitieus zijn, maar dan wel op elk terrein en elk niveau. Een WK voetbal bij ons, duurzame stedelijke ontwikkeling, goed doordachte mobiliteit, daar wordt niet enkel de voetbalwereld, maar elke burger beter van. Ik kan enkel hopen dat alle stemmen die hier aan bod kwamen, ook gehoord worden in de definitieve planningsfase.”

FacebookTwitter