Sorbrechtshofstraat krijgt primeur speelweefsel

In de Sorbrechtshofstraat starten we in het voorjaar van 2016 met een noodzakelijke voetpadvernieuwing. Het verschil met grote straatprojecten is dat we enkel de stoeptegels vervangen. "Niettemin willen we als gemeente ook deze kleinere projecten aangrijpen om speelweefsel te integreren in het straatbeeld.", vertelt schepen voor jeugd Jeroen Van Laer (Groen). "De Sorbrechtshofstraat krijgt in die zin zelfs de Edegemse primeur: op verschillende stoeptegels zal een patroon gespoten worden dat kinderen kunnen volgen en dat begint en eindigt op een riooldeksel."

Onze projectmedewerker openbaar domein en groen, Tim van Immerseel, werkte het voorstel uit. De oplettende Edegemnaar zal een vage verwijzing herkennen naar een populair Arcade-spel uit de jaren tachtig…

Speelweefsel is eigenlijk een grote noemer voor alles wat in het openbare domein op één of andere manier speelprikkels biedt. Het omvat de formele plekjes, zoals de speeltuintjes en speelbossen in onze gemeente of de plekken waar kinderen vaak vertoeven zoals de scholen, maar daarnaast omvat het ook alles wat tussen die plekken ligt. Inzetten op speelweefsel betekent dus ook om veilige en leuke routes te creëren doorheen onze gemeente zodat elke (potentiële) speelweefselplek met elkaar verbonden is.

De komende jaren investeren we nog verder in speelweefsel. Creatieve suggesties zijn altijd welkom! De jeugdraad gaf alvast enkele fantastische voorzetten. Zo stelde ze voor om "opdrachtjes" te integreren in het straatbeeld: op stoeptegels her en der verschijnen uitdagende doe-opdrachten, zoals bijvoorbeeld "ga op je handen staan", "geef een knuffel aan de eerstvolgende voorbijganger", enz. Eenvoudig en leuk, meer moet dat soms niet zijn!

Gemeente investeert 80.000 euro in vernieuwing speelpleintjes

De gemeente Edegem investeert dit jaar 79.500 euro in de aanleg en de vernieuwing van speelpleintjes. De buurtbewoners mogen hier mee over beslissen. Het nieuwe pleintje aan de Timmerdonckstraat moet tegen het begin van de zomervakantie klaar zijn.

Het speeltuintje aan het Timmerdonckstraat in de Edegemse Molenveldwijk wordt tegen begin juli opgeknapt, goed voor een prijskaartje van zowat 40.000 euro. 'Het vroegere speelplein was helemaal afgeleefd', zegt Edegems jeugdschepen Jeroen Van Laer (Groen). 'In de nieuwe speeltuin komen onder meer enkele molenwieken, een duidelijke knipoog naar de naam van de wijk. Daarnaast komt er een voetbalveldje en brengen we meer reliëf aan op het plein. Zo moet het pleintje op termijn een echt uithangbord worden voor de buurt.'

De gemeente trekt dit jaar ook 39.500 euro uit om drie andere speeltuintjes op te knappen. 'We hebben ons voorgenomen om jaarlijks minstens één nieuwe speeltuin aan te leggen en enkele andere te vernieuwen', zegt Van Laer. 'Dit jaar is de Pieter van den Bemdenlaan aan de beurt, en wordt de speeltuin in gemeentepark Centrum, aan het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO, nvdr.), opgewaardeerd. Er komen wilgenhutten en het bosgedeelte wordt in de toekomst ingericht als speelbos.' De heraanleg is niet alleen een goede zaak voor het IBO zelf, want buiten de openingstijden wordt de tuin ook geopend voor de buurt.

Aansluiten bij inwoners

Voor de heraanleg van het speelveld aan de Pieter Van de Bemdenlaan organiseerde de gemeente twee weken terug een participatiemoment met de buurtbewoners. 'Het is de bedoeling om dat plein te vergroenen, extra reliëf aan te brengen en het parkgevoel te vergroten. Vandaag is het een verscholen en weinig aantrekkelijke vlakte met wat schommels, maar in de toekomst zou het een echt groen rustpunt moeten worden.'

In de buurt van de van de Bemdenlaan wonen vooral oudere mensen met kleinkinderen. 'Het spreekt voor zich dat we de speeltuin bij die bevolkingsgroep laten aansluiten', zegt Van Laer. 'Later kunnen we eventueel beslissen om de speeltuin mee te laten groeien met de kinderen die er rond wonen.'

Buurt inzetten

Aan het IBO wordt wellicht nog deze zomer actie ondernomen. In de van Bemdenlaan beginnen de werkzaamheden pas in het najaar. Een vierde locatie die nog dit jaar wordt aangepakt, is het Nauwelaertsplein. 'Daar heeft de buurt in het kader van onze wijkbudgetten zelf een voorstel uitgewerkt', zegt Van Laer. 'Aangezien de bewoners er enorm gemotiveerd zijn om mee te werken, willen we nagaan of de buurt ook bij de heraanleg zelf kan worden ingezet.'

(c) Nieuwsblad, Koen De Beuckeleer

Primeur! Vernieuwd vakantieaanbod voor kinderen en jongeren tot 15 jaar

Deze zomervakantie kunnen kinderen van de lagere school en tieners tot 15 jaar voor het eerst twee maanden lang spelen en ravotten in Edegem. De jeugddienst, sportdienst en de bioklas van Edegem hebben samen een divers vakantieaanbod uitgewerkt.

Het is dan ook met enige trots dat schepen voor jeugd Jeroen Van Laer, schepen voor milieu Goedele Van der Spiegel en schepen voor sport Koen Michiels samen de vernieuwde zomerbrochure voorstellen die het hele zomeraanbod overzichtelijk samenbrengt.

Tot nu toe organiseerde de gemeente tijdens de zomer twee keer twee weken de speelpleinwerking. Daarnaast had je nog een sportweek, de Grabbelpas, en natuurlijk de opvang in het IBO. Elke gemeentelijke dienst organiseerde zo zijn eigen activiteiten, vaak op gelijklopende momenten. Deze zomer gooien we het over een andere boeg. We slaan de handen in elkaar en zorgen voor één doorlopend vakantieaanbod van het begin van de zomer tot het einde. 

"De speelpleinwerking SPED start op maandag 6 juli en loopt vanaf nu door tot vrijdag 14 augustus. Ook nieuw: Hangar 27 in de Parklaan wordt omgetoverd tot een heus speelparadijs en dient als vaste uitvalsbasis. Een voltijdse jobstudent met ervaring in het jeugdwerk en een fantastische ploeg animatoren zorgen samen met de jeugddienst voor een kwalitatief speelaanbod de hele dag door. We hopen op termijn zo"n 120 kinderen te mogen ontvangen. We laten ons daarbij voor het eerst ook inspireren door VDS, de koepel voor speelpleinen in Vlaanderen.", vertelt schepen voor jeugd Jeroen Van Laer.

Wanneer de SPED doorgaat, zullen de oudste kinderen (5e en 6e leerjaar) niet in IBO De Speelclub terecht kunnen. Op die manier creëren we ook meer opvangplaatsen in het IBO voor de jongsten. Van 1 tot 6 juli en na 14 augustus kunnen alle kinderen weer terecht in het IBO.

Voor het eerst organiseren we ook twee natuurkampen in de bioklas van Fort 5. Van maandag 6 juli tot vrijdag 10 juli en van maandag 13 juli tot vrijdag 17 juli. "Kinderen van het derde tot het zesde leerjaar die benieuwd zijn naar de beestjes op Fort 5 en die geen schrik hebben van moddervoeten zullen heel veel plezier beleven op deze natuurkampen", vertelt schepen voor milieu en natuur Goedele Van der Spiegel, "Van donderdag op vrijdag is er zelfs de mogelijkheid om te blijven slapen in het Fort 5. Heel spannend allemaal. Meester Manu van de bioklas zal het natuurkamp met heel veel enthousiasme in goede banen leiden."

We eindigen deze heerlijke vakantie met een leuke mix van sporten en spelen. Op maandag 17 augustus opent Sporthal Den Willecom haar deuren en kan je er dagelijks terecht voor een portie sportspelplezier. Schepen voor sport Koen Michiels kijkt die laatste weken alvast met veel goesting tegemoet: "Voor de laatste twee weken verhuizen we terug naar de sporthal waar onze professionele sportmonitoren klaar staan om alle kinderen van de lagere school onder te dompelen in allerlei mogelijke sporten. We houden het nog een beetje als een verrassing, maar verschillende sportclubs uit Edegem zullen die weken hun sport komen voorstellen. Eén tipje van de sluier: duikclub AVOS zal een heuse onderwaterinitiatie geven tijdens de tweede week!".

 

Op 18 mei starten de inschrijvingen. Voor- en nabewaking wordt georganiseerd door IBO De Speelclub. Voor de speelpleinwerking vragen we een bijdrage van 3 euro per dag. De plaatsen zijn eigenlijk onbeperkt. Voor het natuurkamp kunnen telkens 15 kinderen inschrijven. Met overnachting kost het natuurkamp 90 euro, anders 75 euro per week. Voor de sportmix is er plaats voor maximum 45 kinderen per week en bedraagt de prijs 90 euro per week.

Heel graag tot in de zomer op het speelplein, tijdens het natuurkamp of op de sportweek!

Speeltuinen uitgerust met toffe infoborden

Edegem In alle Edegemse speeltuinen wordt een opvallend nieuw informatiebord geplaatst. "Het is verplicht om aan de in­ gang van iedere speeltuin een re­ glement op te gangen", zegt jeugdschepen Jeroen Van Laer (Groen). "Met deze leuke borden willen we het nuttige aan het aangename koppelen. We heten de kinderen in de eerste plaats welkom, maar lijsten tegelijk een aantal verbodsbepalingen op. De twee figuurtjes op het bord moe­ ten voortaan de mascottes van onze gemeentelijke speeltuinen worden." De gemeente investeert dit jaar ook in het opknappen en aanleggen van drie Edegemse speeltuintjes. Met name in de Timmerdonckstraat, de Pieter van den Bemdenlaan en park Cen­trum. (dbw)

Edegems speelgroen valt in de prijzen!

Gisteren mocht schepen Goedele Van der Spiegel namens het gemeentebestuur Edegem een wel heel leuke prijs in ontvangst nemen. De heraanleg van het Philips de Monteplein, waar onder meer een groot stuk asfalt werd vervangen door speelgroen kon de harten van de jury van de Vereniging voor Openbaar Groen duidelijk bekoren.

Edegem is daarmee één van de laureaten voor beste groenrealisaties in de categorie speelgroen. Bovendien kreeg de natuurlijke picknickweide op Fort 5 (naast de korfbal) een eervolle vermelding. Aan de prijs hangt er trouwens een leuke geldsom vast van enkele duizenden euro's die we opnieuw kunnen investeren in speelgroen in onze gemeente.

Applaus voor onszelf!

ps: In dezelfde categorie werd er overigens afgelopen weekend druk gebouwd aan fabuleuze wilgenhutten op het speelpleintje aan de Vrijwilligersstraat (zie foto hieronder) en in 2015 realiseren we allereerste speelbos in onze gemeente!

Kinderen beslissen mee over speelbos

Het Laatste Nieuws, 15/11 – Kinderen mee laten nadenken over de invulling van het speelbos aan Fort 5 in Edegem. Dat is het doel van Picto-play, waarbij kinderen al spelenderwijs hun ideeën uiten over speeltoestellen en parcours die zij in 'hun' bos willen zien.

Eén van de eerste realisaties van het Fort 5 wordt een speelbos. Aangezien dat bos ingericht moet worden op maat van kinderen, wil de gemeente hun oordeel kennen. Door middel van het spel 'Picto-play' mogen kinderen hun mening geven.

"Bij kinderen moet je uiteraard niet werken met infoavonden of hoorzittingen. Toch willen we hen de nodige inspraak gunnen maar dat is niet eenvoudig. Daarom doen we voor het eerst een beroep op 'Picto-play' van Kind & Samenleving. In kleine groepjes moeten ze nadenken over wat ze graag in het speelbos hebben. Ze kunnen zogenaamd goudstukken uitgeven om speeltoestellen te geven maar alles kost centen dus ze zullen ook keuzes moeten maken", vertelt Jeroen Van Laer, schepen voor Jeugd en Participatie(Groen).

Gisteren was het de beurt aan de leerlingen van het vijfde leerjaar van OLVE die meteen een reeks interessante ideeën hadden. "Met hun beperkte goudstukken hebben ze echt goed nagedacht. Zaken als een touwenparcours en een deathride blijken heel populair te zijn. Maar ze stelden ook speeltoestellen voor de kleinere kinderen en rustpunten voor de ouders voor. Dit spel is heel positief. We kunnen het zeker nog gebruiken bij andere in te richten speelpleinen."

Vandaag doen de kinderen van de jeugdbeweging VKSJ Molenveld het spel nog eens over in de bioklas.

Natuurleerpad

Na maanden van werkgroepen, studies en opmaken van plannen hoopt het Edegemse schepencollege dat er vanaf volgend jaar echt iets te zien zal zijn op het terrein. "De uitbouw van het speelbos wordt de eerste fase. Het concept wordt nu opgemaakt en het is de bedoeling om in het voorjaar van 2015 echt van start te gaan. Het speelbos is een onderdeel van het natuurleefpad dat we gaan aanleggen. Kinderen kunnen op dit pad door het Fort op een speelse manier de realiteit van de natuur en geschiedenis leren kennen. Geen infoborden dus maar bijvoorbeeld een groot spinnenweb om door te kruipen om uitleg over spinnen te geven of de mogelijkheid om echo's na te bootsen zoals ook vleermuizen die gebruiken", legt schepen Goedele Van der Spiegel (Groen) uit .

Op langere termijn zal het natuurbelevingsparcours een extra lus maken door het kasteeldomein Hof ter Linden. "Daar zullen we het parcours meer toespitsen op landbouw. Niet veel mensen weten nog hoe belangrijk landbouw voor ons is en dat willen we dan op dezelfde manier toelichten", besluit de schepen.

Naar de nieuwe bioklas, die ondergebracht zal worden in het toekomstige regiohuis, wordt momenteel nog een locatieonderzoek gedaan.

FILIP SPOELDERS ■

Stem op het Edegems buitengewoon plekje!

De grote weide naast ons zwembad in Edegem, rustig gelegen en nu al een terrein waar veel jeugd en kinderen voetbal spelen, kreeg er een zit- en speelhoek bij! De gemeente Edegem maakte in samenwerking met Regionaal Landschap de Voorkempen en Landschapspark Zuidrand het inrichtingsvoorstel.

Op de website van "buitengewone plekjes" kan je nu stemmen op dit plekje! Allemaal verder klikken op volgende link: klik hier.

Schepen Goedele Van der Spiegel (Groen) legt uit: "Er werd een zithoek gemaakt die afgeschermd is met een beukenhaag van de voetballende jeugd. Voor de kinderen werden er houten stammen als stapsteen voorzien. Doorheen de haag zijn er doorsteken voorzien en wordt er verder bekeken of een wilgentunnel een mooie speelaanvulling kan zijn ter hoogte van de doorsteken."

In totaal zijn er in 50 gemeentes plekjes verfraaid. Tot 31 juli kan er op elk plekje gestemd worden. Het winnende plekje krijgt een feestje! "Ik gaf het Edegems plekje alvast een 5 op 5!", aldus Goedele Van der Spiegel.

Romein spelen in Buizegem

Bron: Gazet Van Antwerpen – "Is er iemand jarig?", vroeg burgemeester Koen Metsu (N-VA) bij de opening van de speeltuin achter wijkcentrum ‘t Forum in de Romeinse Put. Van de zeker honderd kinderen stak Tibo Guidoux als enige zijn vinger in de lucht. En zo kon hij op zijn zesde verjaardag het speelparadijs voor geopend verklaren.

Edegem is aan een inhaalbeweging bezig om de speelinfrastructuur te moderniseren. In de wijken Molenveld (65.000 euro), De Wieken (20.000 euro) en nu Buizegem (80.000 euro) kwamen er nieuwe speeltuinen.

Die van Buizegem is de kers op de taart. De bewoners kregen inspraak en wilden speeltoestellen in Romeinse stijl zoals het een Romeinse Put betaamt. De iets grotere kinderen kunnen zich uitleven in een houten Romeins fort en een houten galeischip, voor de allerkleinsten is er een aparte speelhoek met aangepaste tuigen dicht tegen het terras van ‘t Forum.

"We moesten hier vorig jaar speeltoestellen weghalen omdat ze afgekeurd waren op veiligheid", zegt schepen voor jeugd Jeroen Van Laer (Groen). "In ons meerjarenplan hebben we ingeschreven jaarlijks een nieuwespeeltuin aan te leggen of oude toestellen te vervangen. We willen van Edegem een gezins- en kindvriendelijke gemeente maken. Ook in het masterplan rond Hof Ter Linden wordt een grote waterspeeltuin ingepland, zodat we van de wateroverlast daar waterpret kunnen maken. Volgend jaar komt er een nieuwe speeltuin in het park in het centrum ter hoogte van het IBO, de buitenschoolse kinderopvang."

Esthetiek en veiligheid

Voor de speeltuin in Buizegem werd zwaar ingezet op esthetiek en veiligheid. "Een echte meerwaarde", vindt een tevreden uitbater Marc De Swerdt van ‘t Forum, die alle kinderen op een gratis pannenkoek trakteerde, maar na een half uur al door zijn beslag voor 400 pannenkoeken heen zat.

Alle kinderen kregen een kinderschaar om het lint samen met de echte burgemeester door te knippen. Tibo Guidoux was als jarige wel de enige die door de microfoon mocht spreken. "Hij komt hier elke woensdag", zegt mama Cindy Goossens. Ze fluistert dat hij eigenlijk niet tuk is op aandacht. "Wij wonen in Zemst, maar zijn oma Anita Daelemans woont hier."

Ook Cato (10) en Stijn (6) De Ruyter uit Deurne komen elke woensdag met bonnie en bompi achter ‘t Forum ravotten. "Wij zijn hier heel blij mee. Wij vonden het niet leuk toen vorig jaar speeltuigen waren weggehaald."

Oliver Bernaerts (5) uit Lint is weg van het schip, dat volgens hem piraten herbergt. Kyara Dils (10) woont vlakbij. "Thuis hebben wij geen tuin, alleen een piepklein terras vol stoelen. Ik kom hier soms in mijn eentje, omdat het hier niet ver is en veilig. Deze houten speeltuin is veel leuker dan de ijzeren en plastic toestellen van vroeger. Als je je aan hout stoot, doet het niet zo veel pijn. Mij ga je hier héél vaak vinden." 

(c) KRISTIN MATTHYSSEN – Foto's door PATRICK DE ROO

Voor het Paasverlof drie nieuwe speeltuinen speelklaar!

Besturen doe je samen. Drie nieuwe speeltuinen die in 2014 tegelijk geplaatst worden zijn samen met de betrokken inwoners gekozen: 't Forum, De Wieken en het Theo Mertensplein. 

In ’t Forum zal een heus Romeins fort en schip verschijnen, De Wieken krijgen een aantal leuke toestellen voor de allerkleinsten en een grote mandschommel voor de iets ouderen. Op het Theo Mertensplein kozen de bewoners voor een mix van stalen speeltoestellen, waar de brede taludglijbaan vooral in het oog springt. 

Deze maand werden de speeltoestellen geïnstalleerd. Op de Romeinse Put aan 't Forum worden de nieuwe speeltuigen officieel ingespeeld op 30 april! Op die manier wordt wijkcentrum 't Forum nog meer de parel van Buizegem en een absolute aanrader wanneer de zon (weer) volop van de partij is! Schrijf ook zeker 2 april in de agenda, want dan is het Buitenspeeldag, ook op 't Forum en kan je al een eerste keer officieus de nieuwe speeltuin komen bewonderen!

Op de foto hiernaast zie je het Romeins Fort al in volle opbouw!