Gemeente investeert mee in speeltuin Meihof

Het Meihof in de Hovestraat is al jaren een zalige, groene speelplek in het hartje van Edegem. Sinds 2016 hebben Rekreatief en Pegode de uitbating overgenomen van de gemeente. Een aantal speeltoestellen zijn echter verouderd en de unieke waterspeeltuin, bijvoorbeeld, was zo goed als stuk. “Daarom dat we als gemeente nu een toelage voorzien en mee investeren in het moderniseren en toegankelijker maken van de speeltuin”, vertelt schepen voor jeugd Jeroen Van Laer (op de foto naast Marc Truyens van Rekreatief en Els Verdickt van Pegode). “Gemeente investeert mee in speeltuin Meihof” verder lezen

Hazelaarschermen maken speelplein veilig

Rond het speelveldje in de Timmerdonckstraat, in de Edegemse Molenveldwijk, werden deze week enkele gevlochten hazelaarschermen geplaatst.

Het speelpleintje werd afgelopen zomer helemaal heraangelegd. Om de veiligheid te bevorderen, plaatste de groendienst van de gemeente deze week voor het eerst enkele gevlochten hazelaarschermen rond het grasveld. De schermen werden gemaakt van gevlochten hazelaartakken en moeten voor een duurzame afbakening zorgen.

"Nu is het pleintje nog aantrekkelijker en veiliger", zegt schepen van Jeugd Jeroen Van Laer (Groen). "Als we onze speelpleintjes herinrichten, proberen we niet alleen op de toestellen te focussen, maar ook op de afwerking. Aangezien er in de Timmerdonckstraat een trappleintje werd aangelegd, wilden we vermijden dat ballen op straat zouden rollen en kinderen zich op de rijweg begeven. Ook de buurtbewoners waren meteen gewonnen voor de hazelaarschermen. Ze zijn natuurlijker en mooier dan een stalen hekconstructie."

Op andere nieuwe speelpleintjes, zoals het Nauwelaertsplein en het Philips de Monteplein, probeert de gemeente vooral hagen en hoog gras aan te planten. "Maar in combinatie met de minigoaltjes moesten we hier wel voor een iets steviger alternatief kiezen", zegt Van Laer. "De hazelaarschermen kunnen tegen een stootje en hoeven bovendien niet verder te groeien."

Uit Gazet van Antwerpen. 

Pieter Van Maldereplein wordt autoluw schoolplein

Het Pieter Van Maldereplein ondergaat een volledige metamorfose. In samenspraak met de bewoners en de school kiezen we voor een woonerf, een schoolplein waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Op die manier wordt het speelpleintje aangenamer en veiliger voor de vele schoolgaande kinderen die met de fiets of te voet komen.

Op het pleintje komt er meer groen, extra fietsenstallingen en speeltoestellen. Het wordt voor de school een extra speelplaats of een aangename wachtzone als ouders hun kinderen komen ophalen. Voor de kindjes uit de buurt wordt het een fijne en veilige speelplek. Het woonerf wordt afgesloten met een verdwijnpaal die enkel te openen is door de hulpdiensten en de bewoners op het plein zelf.

Ook het voetpad in de Paul Gilsonlaan wordt heraangelegd. We reorganiseren ook het autoparkeren. Om te vermijden dat hulpdiensten of de schoolbus niet door kunnen, voeren we een systeem van geschrankt parkeren in. We pakken zo de hele schoolomgeving aan (zie plannetje hieronder).

Afgelopen maandag keurde ook de gemeenteraad de plannen goed. We starten de werken in de zomer van 2017, zodat de start van het nieuwe schooljaar optimaal en veilig kan verlopen. 

Speelplein Pieter Van den Bemdenlaan krijgt make-over

De
gemeente Edegem trekt 20.000 euro uit voor de heraanleg van een
pleintje in de Pieter Van Den Bemdenlaan. Dat moet een gezellige
verblijfplaats worden voor jonge gezinnen met kinderen.

Het
speelterrein in de Pieter Van Den Bemdenlaan in de Molenveldwijk ligt
nu wat verscholen achter een hoge huizenrij. Wie niet goed oplet,
wandelt zomaar voorbij de onopvallende inkompoort. "Heel wat mensen
weten niet af van het bestaan van het pleintje", zegt de Edegemse
schepen van Jeugd Jeroen Van Laer (Groen). "Daarom willen we de
speelzone een nieuw elan geven, door ze om te vormen tot een leuke
verblijfplaats voor (groot-) ouders en jonge kinderen."

Dat wil de
gemeente doen door fruitbomen, speelheuvels en speeltuigen op het
terrein te plaatsen. "Het pleintje moet een plaats worden waar de
buurtbewoners rustig kunnen genieten", zegt Van Laer. "Voor de wat
oudere kinderen worden er uitkijkplatformen geplaatst en blijft de
betonvlakte behouden als een sportterrein voor
basket- en voetbalactiviteiten. We gaven kandidaat-leveranciers de
opdracht om iets te doen rond twee opgelegde thema's: fruitboomgaarden
en de persoon van Pieter Van Den Bemden. Die laatste was in de 16de eeuw
een bekende leerling-schilder van grootmeester Pieter-Paul Rubens."

De
buurtbewoners waren al langer vragende partij om het pleintje een
grondige make-over te geven. "Een jaar geleden organiseerden we een
bevraging om de wensen van de buurt in kaart te brengen", zegt Van Laer.
"Aangezien er veel jonge gezinnen en grootouders met kleinkinderen
wonen, besloten we ons op de jongste doelgroep te richten."

Tegen het voorjaar van 2017 moet de speelzone klaar zijn. De gemeente Edegem maakt zo'n 20.000 euro vrij voor het project.koen de beuckeleer â– 

De zomer was van SPED!

De Edegemse speelpleinwerking SPED! ontving deze zomer iedere dag tussen de 60 en de 100 kinderen in Hangar 27. Dat betekent bijna een vervijfvoudiging op twee jaar tijd. Onmogelijk zonder de tomeloze inzet van een fantastische ploeg animatoren!

"In 2015 vernieuwden we de speelpleinwerking door volop te gaan voor een vaste locatie in Hangar 27 en deze uitvalsbasis om te bouwen tot een heus speelparadijs. We investeerden ook in begeleiding voor de animatoren, met een vaste jobstudent als coördinator en aanspreekpunt voor de ouders. We herdachten samen met de animatoren het speelpleinconcept, lieten ons inspireren via VDS, de koepel van speelpleinwerkingen in Vlaanderen, en kochten heel wat nieuw spelmateriaal aan. De vernieuwing werpt nu duidelijk haar vruchten af!", vertelt schepen voor jeugd Jeroen Van Laer. "Meer kinderen en jongeren uit Edegem vinden hun weg naar het speelplein. Met het aanpalende speelbos dat afgelopen lente werd gerealiseerd, heeft het speelplein nu trouwens een extra leuke troef in de onmiddellijke buurt."

Win-win met IBO De Speelclub

"De stijging is voor een stuk te verklaren doordat we kinderen uit het derde tot en met het zesde leerjaar niet langer in het IBO (Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) opvangen, maar sowieso op het speelplein. Daardoor creëren we in IBO De Speelclub extra opvangplaatsen voor de allerkleinsten. De samenwerking tussen SPED! en IBO De Speelclub tijdens de zomermaanden is een win-win. We zien de laatste jaren immers een groeiende vraag van Edegemse ouders naar vakantieopvang. We gaan nu bekijken of we deze aanpak nog verder kunnen uitbreiden".

Pac-Man verovert Sorbrechtshofstraat

Bij de recente voetpadvernieuwing in de Sorbrechtshofstraat werd in het wegdek een spelelement voor kinderen verwerkt. Ook voor toekomstige projecten wil de gemeente dat doen.

De straatstenen van de Sorbrechtshofstraat in de Edegemse Molenveldwijk werden recent wat aantrekkelijker en interactiever gemaakt. Na de heraanleg van het voetpad in de straat werd op een riooldeksel een groot Pac-Manfiguur aangebracht. De witte bolletjes die het gele mannetje in het gekende videospelletje opeet, liggen verspreid over de ganse breedte van de straat. Aan het einde van de reeks bolletjes staat er een tweede Pac-Man op een riooldeksel.

"Heel wat bewoners wandelen door deze straat om hun boodschappen te gaan doen in het nabijgelegen warenhuis", zegt jeugdschepen Jeroen Van Laer (Groen). "Daarom besloten we de straat een beetje aantrekkelijker te maken voor de lokale kinderen. Zij kunnen de bolletjes volgen en komen onderweg enkele spookjes tegen, de vijanden van Pac-Man."

Ook in de toekomst wil de gemeente Edegem bij iedere heraanleg nagaan of ze in het straatbeeld een dergelijk "speelweefselelement" kan aanbrengen.

"In de Jan De Bodtlaan zullen alle bewoners twee tegels op eenzelfde manier mogen beschilderen", zegt projectmedewerker voor gemeentelijk groen Tim Van Immerseel. "Op die manier willen we een soort memoryspel in de straatstenen verwerken. In juni komen de bewoners samen om het concept vorm te geven. Het onderwerp van de tegels kunnen de bewoners vrij kiezen, al zijn er natuurlijk aan alles beperkingen."

Eerder werkten de gemeentediensten ook al een leuk speelweefselproject uit in de Gebroeders Van Raemdoncklaan. "Omdat we in die straat te kampen hadden met bladluizen, hingen we ter bestrijding enkele potten met stro in de bomen", vertelt Van Immerseel. "Die potten lieten we versieren door de leerlingen van het lokale schooltje. Op die manier voelden de bewoners zich nauwer betrokken bij het project." (dbw)

Gloednieuw in Edegem: peuterspeelpunt 't Speelnestje!

Vanaf 3 mei zal het Zwaluwnest ook "t Speelnestje herbergen. Dat is een peuterspeelpunt waar kinderen van 0 tot 3 jaar kunnen spelen en ravotten terwijl de ouders, grootouders, tantes, onthaalouders, … gezellig keuvelen over koetjes en kindjes bij een tasje koffie.  

"Met "t Speelnestje creëren we in het Zwaluwnest een unieke ontmoetingsplaats, iets tussen een gezellig oudercafé en een speeltuin voor peuters", vertelt schepen voor gezin en kinderopvang Jeroen Van Laer. "Het opzetten van het peuterspeelpunt kwam in een stroomversnelling dankzij enkele enthousiaste Edegemse mama"s die er mee hun schouders onder wilden zetten. Eind 2015 kwamen we een eerste keer samen om de ideeën samen te brengen. Volgende week is het dan zover en gaat het Speelnestje voor de eerste keer open." 

 "Er zijn alvast drie goede redenen om eens langs te komen", verduidelijkt schepen Jeroen Van Laer, "Samen spelen is goed voor de sociale ontwikkeling van kinderen in voorbereiding op de kleuterschool, zeker voor kindjes die niet naar de kinderopvang gaan. Je leert zelf andere (groot)ouders kennen en steekt dingen van elkaar op. Met al je onopgeloste vragen over opvoeding kan je terecht bij de professionelen van het Huis van het Kind." 

Stilaan wordt het Zwaluwnest zo de place-to-be voor alles wat met kinderen en opvoeden te maken heeft. Je kan er vandaag immers ook al terecht voor de buitenschoolse kinderopvang De Speelclub, de Opvoedingswinkel en de consultaties van Kind en Gezin. De mama"s en papa"s die met hun kersverse spruiten op consultatie komen bij Kind en Gezin kunnen dus bijvoorbeeld heel gemakkelijk even stoppen in "t Speelnestje. 

"In andere gemeenten zijn peuterspeelpunten alvast een groot succes. We hopen dan ook dat in Edegem dit unieke speelcafé kan uitgroeien tot een vaste ontmoetingsplaats voor alle 0 tot 3 jarigen uit Edegem!", besluit burgemeester Koen Metsu.

Het peuterspeelpunt praktisch:

  • Elke dinsdag van 10 tot 15 uur en elke woensdag van 9.30 tot 11.30 uur. Niet tijdens schoolvakanties en op feestdagen
  • Gratis en zonder inschrijving
  • Kom niet met zieke kindjes.
  • Let op je eigen kindje, blijf aanwezig en verantwoordelijk.
  • Babyvoeding kan je opwarmen.

Meer weten? Huis van het Kind, Drie Eikenstraat 16 (Zwaluwnest), e-mail: huisvanhetkind@edegem.be, tel. 03 289 21 10.

Interesse om mee te werken als vrijwilliger? Surf naar www.edegem.be/vrijwilligers of mail naar
huisvanhetkind@edegem.be.

Twee sociale vzw’s uit Edegem geven Meihof nieuwe toekomst

Het gemeentelijk recreatiedomein Meihof in de Hovestraat met cafetaria, speeltuin, boszone én skatepark is al jaren een fijne speelplek voor kinderen uit Edegem en omstreken. De concessie voor de uitbating van de cafetaria liep af op 1 april 2016. De gemeente Edegem ging in 2015 via een marktbevraging op zoek naar een nieuwe uitbater. vzw Rekreatief en vzw Pegode zullen het Meihof opfrissen én uitbaten. Een volwaardig buurtrestaurant zal er hand in hand gaan met een speeltuin en speelbos dat toegankelijk is voor alle kinderen. Iedereen is welkom op de opening op 20 mei 2016. Als gemeente tekenen we mee een nieuwe toekomst uit voor "t Meihof en investeren we in de speeltuin en verfrissing van het skatepark.

Schepen voor jeugd Jeroen Van Laer is verheugd met de nieuwe weg voor "t Meihof: "De speeltuin van het Meihof was dringend aan vernieuwing toe en ook het skatepark kon een opfrissing gebruiken. Het aflopen van de concessie gaf ons als gemeente de opportuniteit om meer te doen met het Meihof. We zijn dan ook heel blij dat twee sociale vzw"s uit onze gemeente, Pegode en Rekeatief, de handen in elkaar hebben geslagen."

"Mede dankzij een gemeentelijke investering van zo'n 40 000 euro maakt Pegode de speeltuin en het speelbos toegankelijk voor iedereen, ook voor kinderen met een beperking", gaat schepen Jeroen Van Laer verder. "Verder krijgt het skatepark een opfrisbeurt. De gemeentelijke investering van zo'n 10 000 euro dient voor een nieuwe grafittimuur en zitplaatsen. De rampen zelf zijn nog in goede staat. De speeltuin wordt overgedragen aan Pegode en Rekreatief, het skatepark houden we als gemeente nog wel in eigen beheer."

"Het Meihof zelf wordt een sociaal buurtrestaurant waar iedereen terecht kan voor een betaalbare gezonde maaltijd. OCMW-cliënten zullen er een maaltijd kunnen eten via een tussenkomst van het OCMW Edegem", verduidelijkt OCMW-voorzitter Brigitte Vermeulen-Goris. "Rekreatief werkt hiervoor samen met het OCMW ook een tewerkstellingsinitiatief uit." 

"We nemen voor het restaurantgedeelte vier nieuwe werkkrachten aan die langdurig werkloos zijn", zegt Marc Truyens van Het Rekreatief. "Zij worden door ons vast personeel opgeleid, met de bedoeling om hen op termijn te laten doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit. Ook met onze vestiging in de Doornstraat, die enorm in trek is, zijn er uitwisselingen mogelijk. We willen het Meihof herstellen in naam en faam, zodat het weer dé ontmoetingsplaats voor de Edegemnaars wordt. Om klanten aan te trekken zullen we activiteiten organiseren voor allerlei doelgroepen: van kinderen tot 65-plussers. We starten met een groot buurtfeest op 20 mei van 16 tot 22 uur. Het wordt een echt volksfeest met volksspelen en Vlaamse lekkernijen aan democratische prijzen. Iedereen is welkom en inschrijven hoeft niet."

De opbouw van het Meihof verloopt in drie fasen. Tegen midden mei wordt de site opnieuw operationeel gemaakt en wordt het terras vervangen. In 2017 wordt een masterplan opgemaakt voor de bredere omgeving (bos en inclusieve speeltuin) en tegen 2018 zou de cafetaria uitbreiden met een kleine feestzaal.

Pegode en Rekreatief geven Meihof nieuwe toekomst

Gazet van Antwerpen, 4/3/2016 – Pegode, een sociaal project voor mensen met een beperking, gaat samenwerken met het sociaal tewerkstellingsproject Het Rekreatief. Samen willen ze de speeltuin en de cafetaria van het Meihof een nieuwe toekomst geven.

De sociale organisaties Pegode en Het Rekreatief slaan de handen in elkaar voor een uniek project. "We waren al actief in Edegem met een woonhuis aan de Grote Dries en kenden de gemeente dus vrij goed", zegt Luc Debar van vzw Pegode. "Omdat we permanent op zoek zijn naar activiteiten binnen de sociale economie waarin onze mensen verantwoordelijkheid kunnen opnemen, was dit een unieke gelegenheid. Bij dit project slaan we twee vliegen in één klap. We creëren een zinvolle tijdsbesteding voor onze mensen en zorgen er tegelijk voor dat de speeltuin volledig toegankelijk wordt voor mensen met een beperking."

Nieuwe speeltuin

In de meeste speeltuinen uit de omtrek is dat momenteel niet het geval. "Ook wij vinden vaak moeilijk een plek voor onze buitenactiviteiten", zegt Debar. "Toch moet het een inclusieverhaal worden. Het Meihof wordt een plek waar iedereen welkom is."

De nieuwe speeltuigen worden ingekocht, maar voor de aanleg van een belevingsparcours wil Pegode een actieve rol opnemen. "We beschikken zelf over een schrijnwerkersatelier waar we een aantal dingen kunnen maken", zegt Debar. "We onderhouden zowel het bos als de toestellen en organiseren activiteiten voor kinderen met een beperking."

Buurtfeesten

De vzw Pegode werkte in het verleden al samen met Het Rekreatief. "We kopen geregeld maaltijden van hen in en werkten al samen projecten uit", zegt Debar. Ook deze keer werken de twee intensief samen. Het Rekreatief neemt de leiding in het horecaverhaal en Pegode in het buitengedeelte, al zijn er af en toe zeker overlappingen. "We nemen voor het restaurantgedeelte vier nieuwe werkkrachten aan die langdurig werkloos zijn", zegt Marc Truyens van Het Rekreatief. "Zij worden door ons vast personeel opgeleid, met de bedoeling om hen op termijn te laten doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit. Ook met onze vestiging in de Doornstraat, die enorm in trek is, zijn er uitwisselingen mogelijk."

De organisaties willen ook evenementen voor de buurt organiseren. "Lokale verenigingen en buurtbewoners moeten zo veel mogelijk bij het project worden betrokken."

De opbouw van het Meihof verloopt in drie fasen. Tegen midden mei wordt de site opnieuw operationeel gemaakt en wordt het terras vervangen. In 2017 wordt een masterplan opgemaakt voor de bredere omgeving (bos en inclusieve speeltuin) en tegen 2018 zou de cafetaria uitbreiden met een kleine feestzaal.

koen de beuckeleer â– 

Meihof krijgt serieuze opfrissing!

Vanaf mei is het zover: samen met vzw Rekreatief en vzw Pegode krijgt het Meihof een broodnodige opfrissing. Stap voor stap zal het Meihof zo een volwaardig buurtrestaurant worden met een speeltuin die toegankelijk moet zijn voor alle kinderen. "Het Meihof is een fantastische locatie, maar waar zoveel meer mee kan gebeuren. Onder meer de beperkte openingstijden waren voor ons als bestuur een reden om het over een andere boeg te gooien", vertelt schepen voor jeugd Jeroen Van Laer. 

De aanpak van Rekreatief en Pegode kon het gemeentebestuur het meest overtuigen. De twee sociale vzw's uit de gemeente slaan de handen in elkaar. Rekreatief, dat ook al een feestzaal uitbaat in de Doornstraat, zal haar werking uitbreiden naar het buurtrestaurant in het Meihof. De mensen van Pegode, die een thuis biedt aan mensen met een beperking, zullen instaan voor het onderhoud van de speeltuin. 

"Mede dankzij een gemeentelijk investeringsbedrag van zo'n 40.000 EUR maken we de speeltuin en het speelbos bovendien toegankelijk voor iedereen", benadrukt schepen Jeroen Van Laer. "Of om het met de woorden te zeggen van de Edegemse 47ste AKABE: toegankelijk voor kinderen en jongeren met of zonder handicap, maar ook voor piraten, struisvogels of astronauten, voor iedereen!"

Rekreatief werkt samen met OCMW een tewerkstellingsinitiatief verder uit in het buurtrestaurant. Cliënten van het OCMW krijgen er een horecaopleiding, die hen in staat stelt om door te groeien naar de reguliere arbeidsmarkt. De nieuwe werking zou begin mei van start gaan.

Skatepark

Tot slot zal ook het skatepark een opfrissing krijgen. "We voorzien een investering van zo'n 10.000 EUR. Bedoeling is vooral om een nieuwe grafitti-muur te maken en zitplaatsen. De rampen zelf zijn nog in goede staat", besluit schepen voor jeugd Jeroen Van Laer.