Ook de Gerard de Cremerstraat ging aan het knutselen

Na de Volhardingsstraat was het de beurt aan de Gerard De Cremerstraat om de heraanleg van het pleintje zelf in te tekenen. “De participatiemethodiek die we uitwerkten voor de Volhardingsstraat was een groot succes”, vertelt schepen voor participatie Jeroen Van Laer. “Daarom dat we deze nu ook toepassen in andere straten die moeten heraangelegd worden”. “Ook de Gerard de Cremerstraat ging aan het knutselen” verder lezen

FacebookTwitter

Voluit voor een nieuwe bibliotheek in Edegem

UPDATE: Het voorontwerp van de nieuwe bib/ontmoetingscentrum werd aangepast. Lees er meer over op volgende link. Klik hier.

We gaan met Groen Edegem deze legislatuur voluit voor een nieuwe bibliotheek in Edegem. De discussie hierover sleept al bijna twintig jaar aan. De huidige bibliotheek is veel te klein, de bovenverdiepingen zijn niet toegankelijk voor andersvaliden, het gebouw is veel te duur in huur en absoluut energieverslindend. Maar altijd werd er door het vorige bestuur wel een nieuw argument gevonden om de bouw naar een volgende legislatuur te verschuiven. “Voluit voor een nieuwe bibliotheek in Edegem” verder lezen

FacebookTwitter

Bewoners Volhardingsstraat 'knutselen' hun droomstraat

Gazet van Antwerpen, 4/02/2016 – De bewoners van de Volhardingsstraat konden dinsdagavond discussiëren over de toekomst van hun straat. Met behulp van straatelementen gaven ze een aanzet voor het studiebureau.

Voor de heraanleg van de Edegemse Volhardingsstraat werkte het lokale gemeentebestuur een nieuwe vorm van buurtparticipatie uit. De buurtbewoners mochten dinsdagavond zelf hun toekomstige straat samenstellen.

"Alle straatelementen werden voor de gelegenheid op schaal nagemaakt", zegt schepen Jeroen Van Laer (Groen). "Zo konden de bewoners hun eigen droomstraat creëren. Naast een straat en een voetpad konden ze onder meer een bank, een fietshok, speelweefsel, een veiligheidsdrempel en een grasstrook plaatsen."

De bewoners werden verdeeld over vier tafels van een tiental mensen. Zij konden, elk voor hun deel van de straat, een gezamenlijk compromis bedenken. "In het begin was het wat aftasten, maar het was leuk om zien hoe men evolueerde naar een oplossing", zegt Van Laer. "Door naar de creaties van hun buren te kijken, deden de groepen ideeën op."

Toch legde de gemeente zelf ook een aantal randvoorwaarden op. "Omdat de buurt is het verleden kampte met wateroverlast, was het bijvoorbeeld belangrijk om een goed evenwicht tussen groen en parkeren te bewaren", zegt mobiliteitsschepen Birre Timmermans (N-VA). "Door die voorwaarden duidelijk te communiceren, gingen de bewoners beseffen dat het opstellen van een nieuw plan niet zo evident is als het lijkt."

Niet meer abstract

De resultaten van de brainstormsessie vormen een aanzet voor een studiebureau. Dat zal de wensen van de bewoners testen op hun haalbaarheid en koppelt later terug.

Schepen Van Laer is tevreden over de nieuwe methodiek en wil die in de toekomst ook op andere plaatsen toepassen. "Tijdens een vorig participatietraject, rond de Jan de Bodtlaan, merkten we dat op een te abstract niveau gediscussieerd werd. Omdat zoiets minder concrete informatie opleverde, gingen we op zoek naar een andere werkwijze." (dbw)

FacebookTwitter

Gemeente investeert 80.000 euro in vernieuwing speelpleintjes

De gemeente Edegem investeert dit jaar 79.500 euro in de aanleg en de vernieuwing van speelpleintjes. De buurtbewoners mogen hier mee over beslissen. Het nieuwe pleintje aan de Timmerdonckstraat moet tegen het begin van de zomervakantie klaar zijn.

Het speeltuintje aan het Timmerdonckstraat in de Edegemse Molenveldwijk wordt tegen begin juli opgeknapt, goed voor een prijskaartje van zowat 40.000 euro. 'Het vroegere speelplein was helemaal afgeleefd', zegt Edegems jeugdschepen Jeroen Van Laer (Groen). 'In de nieuwe speeltuin komen onder meer enkele molenwieken, een duidelijke knipoog naar de naam van de wijk. Daarnaast komt er een voetbalveldje en brengen we meer reliëf aan op het plein. Zo moet het pleintje op termijn een echt uithangbord worden voor de buurt.'

De gemeente trekt dit jaar ook 39.500 euro uit om drie andere speeltuintjes op te knappen. 'We hebben ons voorgenomen om jaarlijks minstens één nieuwe speeltuin aan te leggen en enkele andere te vernieuwen', zegt Van Laer. 'Dit jaar is de Pieter van den Bemdenlaan aan de beurt, en wordt de speeltuin in gemeentepark Centrum, aan het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO, nvdr.), opgewaardeerd. Er komen wilgenhutten en het bosgedeelte wordt in de toekomst ingericht als speelbos.' De heraanleg is niet alleen een goede zaak voor het IBO zelf, want buiten de openingstijden wordt de tuin ook geopend voor de buurt.

Aansluiten bij inwoners

Voor de heraanleg van het speelveld aan de Pieter Van de Bemdenlaan organiseerde de gemeente twee weken terug een participatiemoment met de buurtbewoners. 'Het is de bedoeling om dat plein te vergroenen, extra reliëf aan te brengen en het parkgevoel te vergroten. Vandaag is het een verscholen en weinig aantrekkelijke vlakte met wat schommels, maar in de toekomst zou het een echt groen rustpunt moeten worden.'

In de buurt van de van de Bemdenlaan wonen vooral oudere mensen met kleinkinderen. 'Het spreekt voor zich dat we de speeltuin bij die bevolkingsgroep laten aansluiten', zegt Van Laer. 'Later kunnen we eventueel beslissen om de speeltuin mee te laten groeien met de kinderen die er rond wonen.'

Buurt inzetten

Aan het IBO wordt wellicht nog deze zomer actie ondernomen. In de van Bemdenlaan beginnen de werkzaamheden pas in het najaar. Een vierde locatie die nog dit jaar wordt aangepakt, is het Nauwelaertsplein. 'Daar heeft de buurt in het kader van onze wijkbudgetten zelf een voorstel uitgewerkt', zegt Van Laer. 'Aangezien de bewoners er enorm gemotiveerd zijn om mee te werken, willen we nagaan of de buurt ook bij de heraanleg zelf kan worden ingezet.'

(c) Nieuwsblad, Koen De Beuckeleer

FacebookTwitter

Fier op keuze ontwerper maar vooral ook op participatietraject

Groen Edegem is, samen met onze coalitiepartners N-VA en Open VLD, verheugd met de volgende belangrijke stap in de realisatie van een nieuwe, moderne bibliotheek: de keuze van ontwerper. Daarmee is vandaag een volgende mijlpaal genomen in één van onze speerpunten bij de lokale verkiezingen en belangrijk project voor deze bestuursploeg.

Uniek traject

Naast de keuze van ontwerper is er ook het unieke participatietraject, waar Groen zijn stempel op wist te drukken.

"Het uitgebreide participatietraject binnen de Open Oproep kwam er zeker niet zonder meer," vertelt Jeroen Van Laer, schepen voor participatie, "De procedure van de Open Oproep is immers juridisch vastgelegd en wordt streng bewaakt om juist problemen rond lekken van ontwerpen en betwistingen over auteursrechten te vermijden. Ik ben dat ook zeer dankbaar dat het team van de Vlaamse Bouwmeester uiteindelijk ingegaan is op onze argumenten om voor Edegem een uitzondering te maken. In alle opzichten is het gelopen traject een verrijking gebleken voor alle betrokkenen. Met andere woorden: als allereerste gemeente zijn we erin geslaagd om op een juridisch correcte en sluitende manier participatie te organiseren en de effectieve keuze van ontwerp door een bredere groep van mensen te laten doen dan enkel een interne jury."

Ook Mario Deputter, projectleider bij de Vlaamse Bouwmeester is positief. "Een participatief traject combineren met een de Open Oproepprocedure is een uitstekende manier van werken maar vraagt de nodige aandacht op juridisch vlak omdat de Open Oproep binnen de wetgeving overheidsopdrachten valt en er allerlei valkuilen zijn op vlak van de geheimhoudingsplicht, auteursrechten, …. De ontwerpen openbaar maken vóórdat de gunning plaatsvindt, moet dus met enige omzichtigheid gebeuren zodat geen van de betrokken partijen in een rechtsonzekere situatie terechtkomt wat kan leiden tot betwistingen. Edegem koos er resoluut voor om inwoners, gemeenteraadsleden, buren van de toekomstige bibliotheek, adviesraden, pers, schepenen, burgemeester, administratie,… op één en hetzelfde moment een voorstelling te geven en samen in dialoog te gaan over de pro"s en contra"s van elk ontwerp. We zijn oprecht gecharmeerd door de openheid die Edegem aan de dag legde in de procedure. Voor ons is dit een geslaagd experiment. In de toekomst willen we deze participatieve formule ook aan andere publieke opdrachtgevers aanbieden."

"Dat men er over nadenkt om binnen de procedure van de Open Oproep de ervaring van Edegem verder over te nemen, is natuurlijk een belangrijke erkenning", aldus schepen Jeroen Van Laer.

Krachtig signaal

De komende maanden zal er nu hard gewerkt worden om met alle betrokkenen tot een definitief ontwerp te komen. Tegen 2017 willen we de eerste boeken kunnen ontlenen in onze nieuwe, moderne bibliotheek! In het licht van de recente berichtgeving rond het afschaffen van de bibliotheekplicht bovendien een krachtig signaal dat wij als Edegems bestuur voluit gaan voor boeken en voor cultuur!

Ontwerper Marc Koehler is bovendien bereid om in team samen met de gemeente verder aan de slag te gaan om tot een definitief en gedragen ontwerp te komen voor de nieuwe bibliotheek. Het participatietraject, dat zelfs felicitaties mocht ontvangen van het team van de Vlaams Bouwmeester, is met andere woorden zeker nog niet afgelopen.

FacebookTwitter

Edegem kiest Marc Koehler als ontwerper nieuwe bibliotheek

Na een inspirerend en eigenlijk uniek participatietraject zijn we als Groen Edegem, samen met onze coalitiepartners N-VA en Open VLD, verheugd met de volgende belangrijke stap in de realisatie van een nieuwe, moderne bibliotheek: de keuze van ontwerper.

Vandaag werd op het schepencollege, op voorzet van de klankbordgroep en de jury en gunningscommissie, ontwerper Marc Koehler aangeduid om samen met de gemeente tot een definitief ontwerp te komen voor de nieuwe bibliotheek. In het team van Marc Koehler zit ook het Gentse bureau Delobelle Architecten en DELVA Landscape Architecture (Amsterdam/ Antwerp), die mee werken aan passend plan voor Edegem zowel qua landschap, ecologie, recreatie en duurzaamheid.

Out of the box

De stedenbouwkundige visie, de inplanting van de nieuwe bibliotheek ten opzichte van de sporthal en Huis Hellemans, de combinatie van het hogere gebouw en het glazen paviljoen, het vrij maken van Huis Hellemans en de realisatie van een voorplein, werden zowel door de klankbordgroep, de jury en het schepencollege als zeer sterke punten ervaren. Daarnaast werd ook de architectuur geapprecieerd en het idee van de vides, waardoor het geheel open oogt. Het gebruik van glas en hout creëert een lichte sfeer. Ondanks het beperkte budget heeft de ontwerper bovendien naar out of the box oplossingen gezocht, waardoor de realisatie van een echt duurzaam gebouw mogelijk wordt. De combinatie met wooneenheden zal deze hoek van Edegem nieuwe leven geven.

Marc Koehler is bovendien bereid om in team samen met de gemeente verder aan de slag te gaan om tot een definitief en gedragen ontwerp te komen voor de nieuwe bibliotheek. Het participatietraject, dat zelfs felicitaties mocht ontvangen van het team van de Vlaams Bouwmeester, is met andere woorden zeker nog niet afgelopen.

Nieuwe bib als spil voor boeken, cultuur en ontmoeting

Met Groen Edegem zijn we zeer blij dat daarmee een belangrijke volgende stap gezet is. Een nieuwe, moderne bibliotheek was één van onze speerpunten bij de lokale verkiezingen en een belangrijk project voor deze bestuursploeg. De huidige bibliotheek in de Lentelei botst op haar limieten: het huidige gebouw is te krap, niet toegankelijk en laat niet toe om meer te doen dan enkel boeken ontlenen. Bovendien is het gebouw niet van ons en betalen we dus ook nog eens heel wat huur voor een slechte locatie. Met de nieuwe bestuursploeg wilden we meer cultuur brengen in Edegem. Een nieuwe bibliotheek moest daar een belangrijke spil in zijn: boeken als motor voor cultuur en ontmoeting, pal in het centrum!

Krachtig signaal

De komende maanden zal er nu hard gewerkt worden om met alle betrokkenen tot een definitief ontwerp te komen. Tegen 2017 willen we de eerste boeken kunnen ontlenen in onze nieuwe, moderne bibliotheek! In het licht van de recente berichtgeving rond het afschaffen van de bibliotheekplicht bovendien een krachtig signaal dat wij als Edegems bestuur voluit gaan voor boeken en voor cultuur!

FacebookTwitter

Edegem maakt keuze ontwerper vrijetijdscentrum samen met inwoners

Zorg dat je er bij bent!

Eind 2016 bouwt het gemeentebestuur Edegem een nieuw vrijetijdscentrum (VTC) op de hoek van de Strijdersstraat met de Terelststraat, naast Huis Hellemans. De gemeente koos ervoor de studieopdracht toe te wijzen via de procedure van de Open Oproep. Eind februari tonen de vier kandidaat-ontwerpers hun ontwerpplannen. Op donderdag 26 februari 2015 nodigt Edegem je van harte uit in Hangar 27. De ontwerpers lichten hun voorstellen toe. Daarna gaan we aan tafel en discussiëren we in kleine groepen over de voorliggende ontwerpen.Wat zijn de sterke punten van de voorliggende ontwerpen? Welke vragen roepen de ontwerpen bij je op? Een moderator begeleidt de tafel. De resultaten van de avond worden als advies voorgelegd aan de jury, een afvaardiging van de Vlaams Bouwmeester en de gemeente, die begin maart een van de vier ontwerpers definitief selecteert.

De aanbestedingsprocedure is daarmee afgerond en vervolgens gaat de aangestelde ontwerper aan de slag om het vrijetijdscentrum definitief vorm te geven.

Lees over het participatietraject ook hier de bijdrage van schepen voor participatie, Jeroen Van Laer: klik hier.

Wanneer? Donderdag 26 februari om 19.30 uur

Waar? Hangar 27, Parklaan 161

Inschrijven? www.edegem.be/vtc

FacebookTwitter

"Soms verschiet ik zelf hoever we gaan in ons participatieproces"

Komende donderdagavond 26 februari is in vele opzichten een unieke avond. Wie dan nog niet echt iets gepland heeft, kan maar beter verder lezen. Wie wel iets gepland heeft dat niet met een nieuwe bibliotheek te maken heeft eigenlijk evengoed! Donderdagavond vanaf 19u30 komen in Hangar 27 namelijk vier architectenbureaus hun concept voorstellen voor een nieuwe bibliotheek in het centrum van onze gemeente en alle aanwezigen mogen vervolgens samen mee beslissen over het winnende concept.

Omdat we ons in een behoorlijk strikt juridisch en wetgevend kader bevinden van de zogenaamde Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester, is dit zowel juridisch, participatief en politiek een unieke avond waar iedereen met een hart voor Edegem en cultuur in Edegem zeker niet mag ontbreken!

Juridisch uniek

Juridisch is dit een mijlpaal omdat we er als gemeente in geslaagd zijn om op een juridisch correcte en sluitende manier participatie te organiseren en de effectieve keuze van ontwerp door een bredere groep van mensen te laten doen dan enkel een interne jury. Het interessante aan de Open Oproep is dat het een wedstrijdformule is dat opgevolgd wordt door het team van de Vlaams Bouwmeester. Zij maken op basis van hun kennis en ervaring een eerste belangrijke selectie van architectenbureaus die dan ook effectief aan het ontwerpen gaan. Voor Edegem betekende dat er uit meer dan 100 kandidaat-ontwerpers 4 bureaus werden gekozen. Normaal gezien zouden de vier ontwerpen enkel door een interne jury worden beoordeeld. Dat open trekken is juridisch gezien niet zo simpel omdat de Open Oproep binnen de wetgeving overheidsopdrachten valt en er allerlei valkuilen zijn op vlak van betwistingen, auteursrechten, enz. De ontwerpen openbaar maken vóórdat de gunning plaatsvindt, kan immers leiden tot het "stelen" van ideeën, plots aangepaste ontwerpen tijdens besprekingen en de onderhandelingsfase, en dus rechtsonzekerheid voor de betrokken indieners. Bij de keuze van het ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis en gemeenteplein, dat ook via de Open Oproep liep, was participatie niet juridisch geregeld en leidde dat ei-zo-na ook tot eerder geschetste valkuilen. We hebben de Vlaams Bouwmeester en zijn team echter kunnen overtuigen van het belang van participatie in de keuze van het winnende concept. De procedure werd daarom aangepast.

Participatief uniek

Daarom is donderdagavond ook qua participatie een uniek moment. Normaal gezien gebeurt binnen de Open Oproep de bespreking van de vier ontwerpen en de gunning van het winnende ontwerp op één en dezelfde dag door een intern samengestelde jury. Bespreking door de interne jury en gunning werden op onze vraag uit elkaar getrokken zodat er tussentijds een klankbordgroep kan samenkomen. Dit zal de enige keer zijn dat alle kandidaat-ontwerpers hun concept ook komen voorstellen. Zelfs wij als bestuur zullen geen andere voorstelling krijgen. Inwoners, gemeenteraadsleden, buren van de toekomstige bibliotheek, adviesraden, schepenen, burgemeester, administratie,… werkelijk iedereen is wat dat betreft gelijk: op één en dezelfde moment krijgen we een voorstelling en gaan we samen in dialoog over de pro"s en con"s van elk ontwerp. Dat moet dan uitmonden in een advies naar de effectieve gunningscommissie. De uitkomst van de klankbordgroep zal cruciaal zijn en doorslaggevend in de uiteindelijk keuze van het ontwerp. Donderdag is daarom een unieke kans om mee richting te geven aan één van de belangrijkste projecten deze legislatuur.

Verschieten

Dat donderdagavond een uniek moment is, illustreert ook volgende quote van onze voorzitter van Groen Edegem, Erwin Lauriks, in een persoonlijk schrijven aan ondergetekende: "Soms verschiet ik zelf hoever we gaan in ons participatieproces…". Af en toe eens verschieten, kan geen kwaad!

Donderdagavond dus, 19u30, in Hangar 27, Parklaan 161. Iedereen welkom om mee het winnende concept te kiezen.

Uitsmijter

En vergeet ook niet woensdagavond 25 februari: want dan is het openingsavond Club27 met een uniek concert van How Town en The Bony King. Meer info daarover op www.club27edegem.be.

Origineel artikel: www.jeroenvanlaer.be.

FacebookTwitter

Toer door de wijken start met Winter van Buizegem

Op 14 december gaat het gemeentebestuur van start met de toer door de wijken. Onder de titel "De Winter van Buizegem" komt het college van burgemeester en schepenen die dag naar het Sint-Goriksplein. In 2015 volgen de Lente van ‘t Molenveld, de Zomer van ‘t Centrum en Herfst van den Elsdonk. Zo komt iedere wijk één keer per jaar aan bod en is het bestuur op het einde van de legislatuur vier keer langsgekomen in iedere wijk. 

Ontmoeting met wijkbewoners over thema’s die relevant zijn voor de wijk is de klemtoon van ons bezoek. Daarom zal je tijdens de toer door de wijken een babbeltje kunnen slaan met de burgemeester of een van de schepen. Suggesties voor de wijk die hun weg nog niet vonden naar het gemeentehuis, scherpe meningen over een project in de buurt of ideëen om samen met de buurt iets te realiseren, … We willen het graag allemaal horen.

We hebben er natuurlijk ook wat extra’s aan gekoppeld. In de gemeentetent geven wijkbewoners een draai aan het reuzenrad en maken ze kans op een mooie wijkgebonden prijs. En onze communicatiedienst heeft een mooie communicatiecampagne voor onze toer door de wijken uitgewerkt. We nodigen de wijkbewoners uit met originele deurhangers, waarop je een wens voor de wijk kwijt kan. Die wensen, dromen en opmerkingen verzamelen we op 14 december in de kerstboom naast de gemeentetent. Achteraf verwerken we ze als melding.

Met dit project zet we de belofte om de Edegemnaren dichter bij het beleid te betrekken opnieuw om in de praktijk. Eerder experimenteerde we al met burgerparticipatie tijdens het project E!Ik heb een idee, waar we op zoek gingen naar input voor de opmaak van het strategisch meerjarenplan. Ook bij de opmaak van de plannen voor het nieuwe Vrijetijdscentrum, het Masterplan Hof Ter Linden/Fort 5, het nieuwe mobiliteitsplan en tal van kleinere projecten gaan we als gemeente voluit voor participatie en dialoog met haar inwoners. 

Zoals veel andere gemeenten moet Edegem voorzichtig zijn met de financiële middelen. Toch betekent dat niet dat we niet zullen investeren, want dat zou betekenen dat je niet bestuurt. Een goed idee hoeft niet altijd duur te zijn. We geloven in de creativiteit van de Edegemnaar, die we op deze manier willen prikkelen. Als bestuur moeten we niet de pretentie hebben alles beter te weten.

FacebookTwitter