Onderzoek naar openbaar vervoer in de zuidrand

De Lijn werkt aan een evaluatie van het openbaar vervoer in de zuidrand van Antwerpen en organiseert daarom een bevraging bij alle inwoners van Edegem en omstreken. We kunnen dit onderzoek alleen maar toejuichen.

Je kan de bevraging online invullen op volgende link: www.delijn.be/AntwerpseZuidrand

De zuidrand kreunt onder het sluipverkeer en de toenemend automobiliteit. Een deel van het antwoord ligt zeker in meer en beter openbaar vervoer. De discussie over het hoe en waar sleept al heel lang aan. De aloude discussie over de 'tram over de Boniverlei' is voor heel wat Edegemnaren niet onbekend. Wie geïnteresseerd is in de achtergrond, kan op deze site heel wat info terug vinden (gewoon even "tram" intikken rechtsbovenaan in het zoekveld en je bent zoet voor enkele uren leesplezier).

Op de gemeenteraad van 26 september werd het nieuwe mobiliteitsplan met bijhorende acties (voorlopig) goedgekeurd. Een definitieve goedkeuring volgt normaal tegen het einde van dit jaar. In dit plan staat dat we de studie van De Lijn afwachten alvorens verder uitspraken te doen in het tramdebat. Het beleidsscenario voor het openbaar vervoer gaat wel uit van een nieuwe tramverbinding Mortsel-Kontich. Afhankelijk van het gekozen traject wordt het luik openbaar vervoer in het vernieuwde mobiliteitsplan herbekeken. Download het volledige plan hier: Mobiliteitsplan Edegem.

Drie Eikenstraat wordt eindelijk fiets- en verkeersveiliger

De gemeenteraad van 26 oktober 2015 keurde de samenwerkingsovereenkomst goed tussen AWV, Rio-Link en de gemeente Edegem voor de vernieuwing van de Drie Eikenstraat. Een mijlpaal in de langlopende onderhandelingen om van deze belangrijke invalsweg een veilige en leefbare straat te maken. Medio 2016 start de heraanleg.

De herinrichting van de Drie Eikenstraat staat als sinds 2007 op de planning. In 2011 keurde het Vlaams Gewest de ontwerpplannen voor de straat goed. Daarna volgde een lange onderhandeling over de financiering door de verschillende partners. De verkavelaars van de verkavelingen Molenveld Zuid en Noord betalen de heraanleg ter hoogte van de verkavelingen. De gemeente Edegem betaalt de nieuwe voetpaden. Rio-Link zal het gemengd rioolsysteem ombouwen naar een gescheiden stelsel. In september 2015 werd ook een betaalbare oplossing gevonden voor de noodzakelijke aanpassing en vernieuwing van de rijweg.

De Drie Eikenstraat krijgt een gescheiden fietspad over de volledige lengte. Het kruispunt met de Ter Borchtlaan en Joe Englishlaan wordt zo heringericht dat de bewoners gemakkelijk en veilig de beide wijken van het Molenveld kunnen in- en uitrijden. Ter hoogte van de Losweg en 77ste Sint-Paulusscouts en ter hoogte van RevArte komen veilige oversteekplaatsen met middenstrook. Tot slot wordt ook het T-kruispunt met de Doornstraat veiliger gemaakt voor zwakke weggebruikers.

Al deze ingrepen zullen het veiliger maken voor de vele fietsers, voetgangers en mindervaliden die dagelijks de Drie Eikenstraat gebruiken als weg naar school, naar het  werk of naar het UZA. Midden 2016 start de heraanleg. De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Je zal steeds van het centrum naar het UZA kunnen blijven rijden. Voor de andere richting geldt een omleiding. Uiteraard zorgen we ervoor dat de handelaars zo goed mogelijk bereikbaar blijven.

Na de heraanleg wordt de volledige Drie Eikenstraat, samen met delen van Doornstraat en Wilrijkstraat, overigens opnieuw een gemeenteweg. Ruim een halve eeuw geleden, met de bouw van het UZA, werd de zorg voor deze straten toevertrouwd aan het Vlaams Gewest. Het toenmalige gemeentebestuur had immers de middelen niet om de bestaande kasseiwegen om te bouwen naar modern uitgeruste toegangswegen naar het UZA. Vandaag beschouwt het gewest deze lokale wegen echter niet langer van strategisch belang en worden ze na de volledige vernieuwing kosteloos terug overgedragen aan de gemeente.

Autodelen in Edegem: spring op de kar!

Heb je af en toe een (tweede) wagen nodig, maar bezit je er geen? Dan is autodelen de geknipte oplossing voor jou. Autodelen betekent dat verschillende personen of gezinnen om beurten gebruikmaken van een gemeenschappelijke auto. Het is goed voor het milieu én voor je portemonnee! Ook Edegem heeft een eigen autodeelproject.

We stellen een elektrische wagen uit ons wagenpark ter beschikking voor inwoners. Overdag gebruikt het personeel de wagen, maar op werkdagen tussen

19 uur en 2 uur en in het weekend (van vrijdagavond 19 uur tot zondagnacht 2 uur) kunnen Edegemnaars hem uitlenen. Zo proberen we de auto optimaal te gebruiken en promoten we duurzame mobiliteit.

Praktisch

 • Om deel te nemen aan het autodeelsysteem moet je lid worden van Autopia. Registreer je op hun site www.autodelen.net en schrijf 10 euro over op het rekeningnummer van Autopia vzw: BE734-0108261-18.
 • Je kan de auto reserveren als je de uitleenovereenkomst hebt ondertekend en een geldig rijbewijs kan voorleggen. Alle chauffeurs van je gezin moeten dit doen. Bovendien betalen alle gebruikers een waarborg van 75 euro.
 • Je kan een rit reserveren via het online reserveringssysteem.
 • Een rit kost 0,35 euro per kilometer en 1 euro per begonnen uur.
 • Tweemaandelijks ontvang je een factuur.
 • Meer weten of inschrijven? Milieudienst, tel. 03 289 26 50 of e-mail: duurzaamheid@edegem.be

Hoe kan het nog? 

Twee particuliere autodeelgroepen in Edegem hebben plaats voor nieuwe gezinnen. Alle praktische gegevens over deze manier van autodelen vind je op de website www.autodelen.net.In 2013 startte Autopia met een autodeelproject dat toegankelijk is voor andersvaliden. Dat deden ze in samenwerking met Pegode vzw, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking. Pegode vzw is de eerste voorziening in Vlaanderen die rolstoelvriendelijke wagens deelt. De auto- deelgroep kreeg de naam AdelE. Meer weten? info@pegode.be.

Gemeente Edegem verhuurt eigen elektrische wagen

De Standaard, 18 sept 2013 – Binnenkort kunnen particulieren de gemeentelijke elektrische wagen van Edegem lenen buiten de werkuren van de gemeentelijke diensten. De gemeenteraad keurde daarover maandagavond een reglement goed.

De gemeente Edegem zet sterk in op het concept 'autodelen'. Gisterochtend werden, tijdens de wekelijkse markt, drie lokale initiatieven in de kijker geplaatst. De meest opvallende van de drie deelwagens was ongetwijfeld de elektrische wagen van de gemeente. De lichte bestelwagen werd onlangs aangekocht, en zal voortaan buiten de werkuren ter beschikking worden gesteld van particuliere autodelers.

'Met het proefproject willen we nagaan of deze mobiliteitsvorm veel mensen aanspreekt', zegt schepen voor Duurzame Ontwikkeling Goedele van der Spiegel (Groen). 'Voorlopig laten we zes gebruikers proeven van het initiatief. Als het een succes wordt, willen we het project uitbreiden naar andere gemeentelijke wagens.'

De schepen ziet zowel economische als ecologische voordelen voor de gemeente. 'Enerzijds maken we de mensen vertrouwd met autodelen en elektrische wagens, anderzijds voorkomen we dat onze elektrische wagen niet wordt gebruikt na de kantooruren.'

Aangezien de gemeentelijke wagen alleen 's avonds en in het weekend wordt uitgeleend, worden ook twee andere Edegemse autodeelinitiatieven gepromoot.

Rolstoelgebruikers

Zo stelt de vzw Pegode, een organisatie die personen met een handicap ondersteunt, twee wagens ter beschikking van de sporadische autogebruiker. 'Onze wagens zijn niet alleen uiterst geschikt voor rolstoelgebruikers, maar kunnen ook van nut zijn bij een verhuizing', zegt Koen Renders van Pegode. 'Via de website autodelen.net kan je ze gemakkelijk reserveren.' Het derde en laatste autodeelproject is er een van Groen-schepen Jeroen Van Laer, die samen met vier anderen een gezamenlijke auto aankocht. 'Momenteel zijn we nog op zoek naar mensen die af en toe nood hebben aan een wagen', zegt hij. 'Op 23 oktober houden we 's avonds een infosessie bij traiteur Faim! op het Kerkplein in Edegem. Geïnteresseerden zijn welkom', zegt Van Laer.

Van onze medewerker

Koen De Beuckeleer

Troef 4. Meer verkeersveiligheid door het afremmen van het doorgaand verkeer

Ondanks vele jaren van beloften is er nog steeds geen definitieve oplossing rond het sluipverkeer in de Collegewijk. Voor verschillende gewestwegen (Prins Boudewijnlaan, Drie Eikenstraat, Boniverlei, Mechelsesteenweg) zijn er maatregelen nodig om de oversteekbaarheid te verbeteren. Vooral de Prins Boudewijnlaan snijdt Edegem meer en meer in twee.

Groen zal het verkeersbeleid in Edegem uitwerken volgens het STOP-principe met een duidelijke rangorde qua prioriteiten:

 • Stappen: maatregelen rond veilige en comfortabele voetpaden, rustpunten voor wandelaars, attractieve wandelroutes voor kinderen, oversteekplaatsen voor voetgangers en het vrijwaren van stille wegen, we zullen hierbij ook aandacht besteden voor de specifieke noden van mindervaliden.
 • Trappen: veilige en comfortabele fietspaden doorheen Edegem die mooi aansluiten op fietsroutes van omliggende gemeenten. Prioritair zijn de verbetering van de fietspaden in de Hovestraat en de Drie Eikenstraat en het verhogen van de veiligheid voor fietsers in de Strijdersstraat. De aanleg van een groene doorsteek door Hof Ter Linden als veilige fiets- en wandelroute dwars door Edegem. Extra (overdekte) fietsstallingen in het centrum, naast bushokjes en in de wijken. We ontwikkelen in Edegem een systeem van deelfietsen voor een vlotte fietsverbinding naar de NMBS stations en de fietsstations van Velo in Antwerpen. In samenwerking met de Fietsersbond maken we elk jaar een analyse van het fietsbeleid in Edegem. Na het voetpadenplan willen we nu een fietspadenplan.
 • Openbaar vervoer: blijven stimuleren van verbindingen met de stad Antwerpen en de omringende gemeenten; elke wijk in Edegem heeft recht op vlot en toegankelijk openbaar vervoer. We promoten actief autodelen.
 • Privévervoer: met zone 30 statuut in alle wijken, rond de Edegemse scholen en het centrum willen we het doorgaand verkeer afremmen. Dit zal de doorstroming én de verkeersveiligheid ten goede komen. We voorzien bijzondere ingrepen voor de Prins Boudewijnlaan en de Collegewijk.

De Collegewijk kreunt al tientallen jaren onder het sluipverkeer. De verkeersveiligheid en leefbaarheid staan er onder flinke druk. Effectieve maatregelen blijven nog steeds uit. De recente plannen van het gemeentebestuur met de kentekencamera’s zijn volgens Groen niet realistisch, niet sluitend en discriminerend. Aan de snelheidsduivels wordt er niets gedaan. Voor Groen is het duidelijk: de Collegewijk is een woonwijk, waar doorgaand verkeer niet thuis hoort. We zien dan ook maar één realistische oplossing: in samenwerking met de omliggende besturen tekenen we een volledig nieuwe verkeerscirculatie uit. De sluiproute ter hoogte van het kruispunt Jacob de Roorestraat en de Ernest Staesstraat doorknippen kan een van de maatregelen zijn. Als tussenoplossing kan er gewerkt worden met verdwijnpalen. Tijdens de spits gaan ze naar beneden, is er doorgaand verkeer mogelijk en is het OLVE College bereikbaar. Buiten de spits gaan ze omhoog, is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Echte oplossingen zijn pas mogelijk als dit in overleg verloopt met de omliggende lokale besturen.

De Prins Boudewijnlaan knipt Edegem in twee: de hoge snelheid en het gebrek aan veilige oversteekplaatsen creëert een gevaarlijke barrière. We zullen de oversteekbaarheid van de Prins Boudewijnlaan verbeteren door over de hele lengte de snelheid te beperken. In beide richtingen blijven de twee rijstroken behouden, maar één exclusief voor het doorgaand verkeer en één exclusief voor afslaand verkeer. Op die manier kunnen we meer en veilige oversteekplaatsen creëren.

Q&A: Hoe zit dat met die kentekencamera's en het sluipverkeer in de Collegewijk?

Op basis van een bevraging die we organiseerden in de Collegewijk (zie hier), maakten we een duidelijke Q&A, vraag-en-antwoord, over dat hele gedoe rond die kentekencamera's in de Collegewijk. Om een nog onduidelijke reden werd dit deze week plots weer nieuws, en dus was het herkauwen van een eigen oud bericht wel gepast. In plaats van een PDF presenteren we u de vragen hier gewoon meteen voor u, klaar en duidelijk. Opmerkingen kan u onderaan deze pagina kwijt! Voor een overzicht van onze alternatieven en onze kritiek op de kentekencamera's klik hier.

1. Snelcursus Edegemse politiek: wie is wie?

Uit verschillende reacties bleek er wat verwarring te bestaan over wie of wat het Gemeentebestuur is, het College, de gemeenteraad en wat Groen is. Hier volgt een kort overzicht.

Het Gemeentebestuur is hetzelfde als het College (ook wel het College van burgemeester en schepenen). In Edegem bestaat het gemeentebestuur uit de volgende drie partijen: CD&V, N-VA en Open VLD. Groen zit in Edegem in de oppositie. Wij zitten dus niet in het Gemeentebestuur of het College. Wij zitten wel in de gemeenteraad. Officieel is er nog slechts één andere oppositiepartij: Vlaams Belang. De overigen zetelen als onafhankelijke, sp.a of hebben zich bekeerd tot N-VA.

2. Kritiek Groen op systeem met kentekencamera’s

In een notendop:
 

 • Het systeem met kentekencamera's is duur: Het systeem wordt begroot op 120.000 euro. We moeten dus zeker zijn dat goedkopere, alternatieve oplossingen niet werken.
 • Het systeem is niet sluitend: Er wordt enkel tijdens de ochtendspits beboet. Met dit systeem krijgt de wijk dus niet de rust wanneer ze die nodig heeft: in het weekend, op woensdagnamiddag, enz.
 • Het systeem is onrechtvaardig: De inwoners van Wilrijk en Mortsel die net rond de "Edegemse" collegewijk wonen hebben in onze ogen evenveel recht op de voorkeursbehandeling die hun buren krijgen.
 • Er is juridische onduidelijkheid: Verschillende bronnen in de juridische wereld, bij politiediensten en bevoegde ambtenaren spreken elkaar tegen wat betreft de afdwingbaarheid van "plaatselijke bediening". We dreigen in een juridisch, politioneel experiment te verzanden, terwijl dit een experiment had moeten zijn om het sluipverkeer tegen te gaan.

 • Het systeem vertrekt van een fout uitgangspunt: Het bestuur vindt dat de wijk niet het slachtoffer mag zijn en met de auto rond het Fort 5 moet kunnen blijven rijden. Dit heeft niets te maken met het probleem van sluipverkeer en leefbaarheid. We deden alvast een test met twee auto’s: wie in plaats van de Jacob de Roorestraat via de Drie Eikenstraat naar het Kerkplein moet rijden, verliest ongeveer 5 minuten.

Klik hier voor de volledige versie.

3. De twee alternatieve experimenten van Groen

Om tegemoet te komen aan deze bezwaren, formuleerden we twee alternatieve experimenten.

Alternatief 1: Het kruispunt ter hoogte van de Jacob de Roorestraat en de Ernest Staesstraat wordt afgesloten. Dit is een bijzonder goedkoop experiment. Eén enkel betonblok en enkele begeleidende verkeersborden volstaan.

Alternatief 2: Op dezelfde plek als alternatief 1 plaatsen we verdwijnpalen die tijdens de ochtend- en avondspits naar beneden gaan. Op alle andere momenten staan deze omhoog. Inwoners kunnen niet met badges of e-ids de palen besturen. Dit is uitsluitend de taak van, bijvoorbeeld, een wijkagent. Slijtage is dus zeer beperkt. De school is tijdens de spits bereikbaar langs beide kanten. De wijk heeft de rust wanneer ze die nodig heeft. Het sluipverkeer blijft tijdens de spits mogelijk en ontlast de omliggende (gewest)wegen. Dit alternatief is een compromis dat wij overnamen vanuit gesprekken met inwoners van de Collegewijk. In proefopstelling is dit iets duurder dan Alternatief 1 (tijdelijk verschuifbare constructie en begeleidende borden), maar lang niet zo duur als kentekencamera’s.

En dan nu de reacties

4. Belangrijker dan het sluipverkeer is de aanpak van het kruispunt N1/R11

Enkele bewoners wijzen terecht op de problemen die zich voordoen ter hoogte van het kruispunt N1 (Antwerpsestraat) en R11 (Krijgsbaan). Groen gaat volledig akkoord dat de slechte doorstroming op dit kruispunt een groot deel van de problemen verklaart. De doorstroming verbeteren op dit kruispunt zou een prioriteit moeten zijn van de Vlaamse Overheid. Het is hallucinant te moeten vaststellen hoe het autoverkeer zichzelf vastrijdt op dit kruispunt. Strengere controles zouden al heel wat leed kunnen verhelpen.

We weten allemaal dat het sluipverkeer het gevolg is van een veel ruimere mobiliteitsproblematiek, waar oplossingen nog niet voor de eerste tien jaar zijn. Voor Groen Edegem is het sluipverkeer in de Collegewijk echter van die aard dat er nu maatregelen genomen moeten worden. Sluipverkeer hoort niet thuis in een woonwijk. Punt.

5. Alle oplossingen betekenen een verplaatsing van het probleem

Zoals een bewoner terecht opmerkt: het afsluiten van het kruispunt, al dan niet met verdwijnpalen, of het plaatsen van kentekencamera’s zullen er voor zorgen dat het sluipverkeer zich zal verplaatsen naar de hoofdassen van ons wegennet.

Dat is inderdaad zo. Alle alternatieven, die van ons of die van het gemeentebestuur, hebben dat neveneffect gemeen. Een onderzoek naar de impact hiervan op de Drie Eikenstraat of op de Edegemsestraat is volgens Groen een essentieel onderdeel van elk experiment om het sluipverkeer terug te dringen in de Collegewijk.

6. Doe iets aan de overdreven snelheid in de wijk

Meer nog dan het probleem van het sluipverkeer wijzen verschillende bewoners op het probleem van overdreven snelheid in de wijk. Niet het sluipverkeer, maar de snelheidsduivels zorgen voor levensgevaarlijke toestanden, in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker. Zij stellen dan ook voor om:

– effectief te controleren op overdreven snelheid en te beboeten

– meer verkeersremmende maatregelen te nemen: extra bloembakken, groen middenbermen, het versmallen van de rijbaan.

Groen gaat niet akkoord met de stelling van het gemeentebestuur dat de aanpak van het sluipverkeer een oplossing zou zijn voor het probleem van overdreven snelheid. Alsof de Edegmnaren op dat vlak heiliger zijn dan de rest van Vlaanderen. Groen is eerder van mening – net als verschillende bewoners – dat een kordate aanpak van de snelheidsduivels eerder het sluipverkeer zal ontmoedigen. Wij draaien de redenering dus om.

7. Creëer fietsstraten om sluipverkeer te ontmoedigen

Nauw verwant met de vorige opmerking stellen enkele bewoners voor om – naar Gents voorbeeld – in de Collegewijk “fietsvoorrangstraten” te creëren om op die manier het sluipverkeer te ontmoedigen. Een aantrekkelijk voorstel dat Groen zeker verder wenst te onderzoeken. Meer info over het succesvol inrichten van een fietsstraat in Gent vindt u hier: http://gentfietst.be/eerste-fietsstraat-in-gent. In een fietsstraat is de auto “te gast”, maar mag deze er nog wel rijden. Anders dan de verschillende alternatieven die nu op de tekentafel liggen, mag iedereen dus rond het Fort 5 blijven rijden.

8. Tweerichtingsverkeer is hinderlijk en gevaarlijk

Een terugkerende opmerking is dat het sluipverkeer op zich niet hinderlijk is, maar dat er zich wel gevaarlijke situaties voordoen in de verschillende straten van de Collegewijk die allemaal tweerichtingsverkeer toelaten. Het voorstel is dan ook om minstens een aantal straten enkelrichtingsstraten te maken (los van de oplossing voor het sluipverkeer en los van het feit of er ooit een oplossing komt).

Zo stelt een bewoner voor om de Ernest Staesstraat enkelrichting te maken richting Tony Berghmanstraat. Een andere bewoner stelt voor om op zijn minst de Volhardingstraat enkelrichting te maken richting Beekstraat, en de Adrien de Gerlachestraat richting Omheiningslei.

9. Vooral de school, het OLVE-college, zorgt voor problemen…

Enkele bewoners wijzen op het drukke autoverkeer aan het OLVE-college tijdens de spits als gevolg van ouders die hun kinderen met de wagen willen afzetten.

Het OLVE-college heeft al heel wat inspanningen gedaan om ouders aan te moedigen hun kinderen op een duurzame manier naar school te brengen. Dit blijft echter een aandachtspunt waar de gemeente ondersteuning kan bieden. In de recente besparingsronde heeft de Vlaamse Overheid de subsidies voor het project ‘Duurzaam naar school’ geschrapt. Groen betreurt die beslissing ten zeerste, maar vindt niet dat we lokaal daarom niets meer kunnen organiseren. Blijvende bewustmakingscampagnes naar ouders toe kan het autoverkeer fel doen verminderen.

Een suggestie van een bewoner die Groen graag wil onderzoeken, is of er geen verplichte afstapplaats kan georganiseerd worden op de parking aan Fort 5 recht tegenover het College. Op die manier blijft de doorstroming van de Rombout Keldermansstraat en de Rogier van der Weydenstraat verzekerd en kunnen de kinderen op een veilige manier uitstappen en zich via de oversteekplaatsen naar de school begeven.

10. Verplaats de versperring naar het OLVE-college

Een bewoner doet de suggestie om de blokkade in Alternatief 1 (ter hoogte van de Ernest Staesstraat) te verplaatsen meer richting het OLVE-college (zie kaartje hieronder). Op die manier zou de school nog wel bereikbaar zijn met de auto, maar wordt het minder interessant om met de auto te komen.

Volgens Groen zal dit echter geen oplossing bieden voor het sluipverkeer dat zich nog steeds een weg kan banen via de Omheiningslei, de Adrien de Gerlachestraat, de Volhardingstraat, enz.

11. Wat als alle gemeentebesturen kentekencamera’s gaan plaatsen?

Een terechte vraag en u voelt zelf natuurlijk dat dit niet alleen pure kafka zou zijn, maar ook ronduit onbetaalbaar wordt. In deze tijden van economische crisis heeft Groen wel andere prioriteiten in gedachten.

Daarenboven is er technologie voor handen om het plaatsen van dure camera’s overbodig te maken. Op dit moment experimenteert men in Vlaanderen reeds met een zogenaamde “slimme box” in de auto. Via die slimme box kan men bepalen met wat voor voertuig, wanneer, hoe snel en waar iemand heeft gereden. Al die parameters (en eventueel nog andere bijkomende, meer sociale parameters) bepalen dan hoeveel een rit heeft gekost. Zo zal het veel duurder zijn om met een 4×4 in volle spits door een woonwijk te sluipen, dan met een ecologische wagen buiten de spits op een gewestweg. Meer info over dit experiment kan u hier vinden: http://www.tmleuven.com/project/intelligente-mobiliteit/20120322_Sven_voorstelling-proeftuin-leuven-vlaams-parlement.pdf

12. Kentekencamera’s zijn een probleem omwille van de privacy

Wettelijk en juridisch is er met het plaatsen van kentekencamera’s geen probleem. Dat er zich problemen van privacy zouden voordoen wordt tegengesproken door verschillende autoriteiten. Er worden immers geen persoonlijke gegevens geregistreerd, maar enkel de nummerplaat.

13. Kentekencamera’s: Moeten mensen die in de Fort V-straat, Mortsel, wonen, betalen?

Ja. Althans, volgens het voorstel dat het gemeentebestuur de wereld in stuurde. Hier en daar hebben we al vernomen dat inwoners in Mortsel en Wilrijk die tussen de Prins Boudewijnlaan, Frans Van Dunlaan/Vredebaan en Oude-Godstraat wonen een uitzondering zouden krijgen. Zij zouden dus ook op de zogenaamde “witte lijst” komen net als alle Edegemnaren.

Met andere woorden: het hek is van de dam. Want stopt de Collegewijk werkelijk aan die grenzen? Wat mensen die net over de Prins Boudewijnlaan wonen? Of die juist in de Jozef Hermanslei wonen? Of die op de Edegemsestraat, aan de kant van frituur de Picknick, wonen? Onze eerdere bezwaren van “onrechtvaardigheid” en “onduidelijkheid” blijven overeind.

14. Kentekencamera’s: moeten spontane bezoekers van buiten Edegem betalen?

Ja. Tenzij ze een Edegemnaar komen bezoeken in de Collegewijk. En alleen als de nummerplaat werd ingegeven in het online systeem. Of dit achteraf kan, is op dit moment niet duidelijk. Hoeveel nummerplaten iemand mag ingeven, is ook niet duidelijk. Of een nummerplaat slechts één keer moet ingegeven worden, is ook niet duidelijk.

15. Kentekencamera’s: Hoe kom ik op de “witte lijst”?

Enkele niet-Edegemnaren vragen ons hoe ze op de witte lijst kunnen komen. En of ze bijvoorbeeld hun nummerplaat kunnen laten registreren door een “kennis” uit de Collegewijk. Sommigen hebben er de prijs van een boete voor over.

Hoewel Groen dit zeker niet aanmoedigt, is het in principe perfect mogelijk.

In principe komen op de “witte lijst”: alle inwoners van Edegem, alle ouders met kinderen op het OLVE-college, alle leden van verenigingen op het Fort 5, alle houders van nummerplaten, ingegeven door bewoners van de Collegewijk.

16. Ook buiten de spits moet het rustig zijn

Meerdere bewoners geven aan dat het systeem van kentekencamera’s een veel te beperkte beboet zou worden. Dit is inderdaad ook wat Groen eerder aangaf, namelijk dat het systeem met kentekencamera’s niet sluitend is. De wijk krijgt niet de rust wanneer ze die nodig heeft: in het weekend, op woensdagnamiddag, enz. Nu, dit is eerder een praktische kwestie die eenvoudig kan aangepast worden eens het systeem in voegen is. Dit argument pleit inderdaad niet per se tégen het systeem.

17. Wat met de hulpdiensten als Jacob de Roorestraat wordt afgesloten (Alternatief 1)?

Enkele bewoners merken op dat het afsluiten van het kruispunt Ernest Staesstraat/Jacob de Roorestraat betekent dat ook de hulpdiensten (ziekenwagen, brandweer) moeten rondrijden. Dit is inderdaad zo. In ons voorstel – alternatief 1 – zullen de hulpdiensten inderdaad niet meer via de Jacob de Roorestraat rond het Fort 5 kunnen rijden. Wat de impact is op de reistijden van de hulpdiensten moet onderzocht worden. Om het een en het ander toch in perspectief te plaatsen: in afstand heeft de brandweer van de Boniverlei tot aan de Beekstraat (net achter de blokkade), via de Mechelsesteenweg 3,2 km voor de boeg. Een huis op het einde van Ingenieur Haessaertlaan (wijk Molenveld) ligt sinds jaar en dag op 4 km van de brandweerkazerne. Als de reistijd een argument zou zijn om aanpassingen te doen aan de verkeerscirculatie in een wijk, zouden we dus in de vreemde redenering verzeilen dat mensen die op dit moment reeds verder van de brandweerkazerne wonen, onveiliger zouden wonen. Groen mag toch hopen dat dit niet het geval is.

Een bewoner doet het anderzijds voorstel om een bypass te creëren via het Fort 5. De hulpdiensten zouden zo de blokkade ter hoogte van de Jacob de Roorestraat kunnen omzeilen (zie kaartje hieronder). Hoewel een interessante piste, is Groen zeer terughoudend om de betonweg in Fort 5, een wandelweg gericht op zachte recreatie, deze bijkomende functie te geven. Groen vreest dat we met dit voorstel eerder problemen creëren, dan oplossen.

18. Alternatief 1 maakt nog steeds sluipverkeer mogelijk via Minervawijk

Een Mortselenaar maakt de opmerking dat het afsluiten van het kruispunt Ernest Staesstraat / Jacob de Roorestraat nog steeds sluipverkeer mogelijk maakt via de Jacob de Roorestraat door de Minervastraat naar de Antwerpsestraat.

Dit is een terechte vaststelling en het valt te onderzoeken of het verplaatsen van de fysieke knip net voorbij de Minervastraat een oplossing zou bieden. Ook het specifiek invoeren van enkelrichting kan bekeken worden.

19. Als Rogier Van der Weydenstraat wordt afgesloten, zal het verkeer zich dan geen weg zoeken via Philips Verheyenstraat en Justus Lipsiusstraat?

Ongetwijfeld zal er een korte leerperiode zijn, waarbij autobestuurders van buiten Edegem niet doorhebben dat hen een boete wacht als ze door de Collegewijk rijden (alternatief gemeentebestuur) of dat ze überhaupt niet door kunnen (alternatief 1 van Groen). Of deze onoplettende bestuurders via de Philips Verheyenstraat op hun passen zullen terugkeren, is mogelijk. Sowieso zal dit niet om heel veel auto’s gaan. En na de korte leerperiode zal het om geen enkele auto meer gaan.

20. Het sluipverkeer tijdens de spits moet aangepakt worden

Meerdere bewoners konden zich vinden in Alternatief 2 (het voorstel met de verdwijnpalen). Eén bewoner vond dit voorstel zelfs “geniaal”. “Het zou véél bijbrengen aan de leefbaarheid van onze wijk, zonder veel hinder voor andere wijken”, aldus diezelfde bewoner. Sommigen stellen echter dat het sluipverkeer buiten de spits best dragelijk is en dat de verdwijnpalen dus beter tijdens de spits omhoog gaan en op andere momenten omlaag. Zo stelt een bewoner voor om verdwijnpalen omhoog te laten tijdens de ochtendspits en van 16u tot 19u30 ’s avonds.

Hoewel dit voorstel op het eerste zicht aantrekkelijk lijkt, heeft Groen dit nooit weerhouden. 

 • De kentekenstudie naar het sluipverkeer, uitgevoerd in 2010, geeft wel degelijk aan dat er een probleem is qua hoeveelheid sluipverkeer op verschillende momenten van de dag, en – belangrijk – ook in het weekend.
 • Het uitgangspunt van Alternatief 2 is in de eerste plaats: geef de wijk zeker de rust wanneer ze die nodig heeft: buiten de spits. Groen wil met andere woorden ook niet blind zijn voor het vele autoverkeer/sluipverkeer dat zich in onze regio een weg zoekt naar huis, naar school, naar het werk. Dat woon-werkverkeer hoort echter niet thuis in een woonwijk buiten de spits.

21. Alternatief: Werk met verdwijnpalen te bedienen met e-ID of badges

Een bewoner stelt voor om met een systeem van badges te werken: de verdwijnpalen staan altijd omhoog, maar bewoners in een bepaalde straal kunnen de palen doen zakken. Net zoals het gemeentebestuur is ook Groen hier geen voorstander van. Praktijkvoorbeelden (o.a. in Mortsel) tonen ook aan dat dit systeem bijzonder slijtagegevoelig is, waardoor de palen uiteindelijk meer naar beneden staan dan naar boven. Bovendien stelt zich opnieuw het probleem wie met zijn/haar e-ID door mag of wie een badge krijgt.

22. Het kruispunt Ernest Staesstraat/Jacob de Roorestraat is levensgevaarlijk

Eén bewoner noemde dit kruispunt “een draak van een kruispunt”. Een andere bewoner maakt melding van verkeersagressie op dit kruispunt. Verschillende bewoners wijzen op de gevaarlijke toestand voor fietsers en voetgangers.

Toegegeven, tijdens drukke momenten zorgt dit knooppunt voor vreemde taferelen. Maar dat het een onveilig kruispunt zou zijn voor de zwakke weggebruiker, wil Groen toch in twijfel trekken. Wel moeten we opletten dat de begroeiing in de aanpalende bermen het zicht niet belemmert voor de aankomende autobestuurders. Maar op zich is dit één van de veiligste kruispunten om over te steken. En dat hebben we zelf reeds regelmatig proefondervindelijk kunnen vaststellen.

23. Plaats verkeerslichten op het kruispunt Adrien de Gerlachestraat – Rogier van der Weydenstraat

Groen is geen voorstander om op dat punt verkeerslichten te plaatsen, zonder dat dit past in een globaal verkeersplan. Het zou op dit moment de doorstroming van de wijk niet ten goede komen.

24. Er is nood aan nieuw verkeerscirculatieplan, in samenspraak met de omliggende gemeenten

Groen is het volmondig eens met deze opmerking. In tegenstelling tot wat het gemeentebestuur mag beweren is er nog nooit een deftig overleg gebeurd op bovenlokaal niveau om de mobiliteit aan te pakken. De oprichting van platform MOZO (Mobiliteit in de Zuid-Oostrand) bleek een doodgeboren kind. Idealiter zitten we minstens met Mortsel en het district Wilrijk samen om de verkeerscirculatie van de volledige wijk tussen Prins Boudewijnlaan, R11 en Oude-Godstraat te hertekenen. Een aanzet om te werken met een nieuwe verkeerscirculatie vindt u hieronder.

25. Investeer in openbaar vervoer

Een bewoner onderkent het probleem van het sluipverkeer, maar acht alle oplossingen slechts een pleister op de wonde. Hij pleit er dan ook voor om tijd en middelen te investeren in meer en beter openbaar vervoer en de Collegewijk te laten voor wat ze is.

Hoewel voor Groen het sluipverkeer een acuut probleem is, dat nu maatregelen vergt, ondersteunen we deze oproep dubbel en dik! We verwijzen dan ook graag naar onze website voor meer voorstellen omtrent dit thema: http://www.groenedegem.net

26. De twee alternatieven van Groen straffen de bewoners van de Collegewijk in plaats van de sluipers

Groen is het daar uiteraard niet mee eens. Zoals we eerder ook aangaven vertrekt het systeem met kentekenherkenning van een fout uitgangspunt: Het bestuur vindt namelijk dat de wijk niet het ‘slachtoffer’ mag zijn en met de auto rond het Fort 5 moet kunnen blijven rijden. Dit heeft niets te maken met het probleem van sluipverkeer en leefbaarheid. We deden de test met twee auto’s: wie in plaats van de Jacob de Roorestraat via de Drie Eikenstraat naar het Kerkplein moet rijden, verliest niet meer dan 5 minuten.

27. Het sluipverkeer in de Collegewijk is de schuld van Mortsel en van de groenen

Enkele bewoners wijzen op de heraanleg van de Antwerpsestraat en Mechelsesteenweg (N1) als grote boosdoener voor al het sluipverkeer in de Collegewijk. Daarbij zijn vooral de groenen, die in Mortsel mee in het bestuur zitten, kop van jut.

Groen (Edegem) wil hierbij toch graag even de puntjes op de “i” zetten. Bewoners die reeds van voor de heraanleg van de N1 in de Collegewijk woonden, zullen erkennen dat er toen reeds sprake was van sluipverkeer. De eerste protesten tegen het sluipverkeer in de Collegewijk dateren van eind jaren 80. Toen was er van werkzaamheden in Mortsel nog lang geen sprake.

De heraanleg heeft eigenlijk een bestaand probleem dus enkel acuter gemaakt. Anders gezegd: het niet heraanleggen van de N1 had enkel uitstel van executie geweest. De laatste 10 jaar is het personenverkeer per auto in Vlaanderen met maar liefst 30 procent toegenomen (cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum). Met of zonder heraanleg zou de Collegewijk vroeg of laat eenzelfde hoeveelheid auto’s als vandaag hebben moeten slikken. De idee fixe dat het voor de heraanleg beter was in Mortsel moet trouwens fel gerelativeerd worden. Hoewel er twee keer twee rijstroken waren, werd de rechter rijstrook vaak de hele tijd ingenomen door lossende/ladende camions voor de vele winkels. De facto reed men dus vroeger eigenlijk al op een weg met 2×1 rijstroken. Dat het aantal verkeersslachtoffers sinds de heraanleg spectaculair gedaald is, is evenwel het belangrijkste pro-argument.

Stellen dat de heraanleg de schuld van de groenen zou zijn, gaat tenslotte voorbij aan het feit dat de plannen werden geïnitieerd nog vóór dat de groenen in Mortsel mee aan het roer stonden én dat het de Vlaamse Overheid is die beheerder en uitvoerder is van de werken aan de N1 (en niet de stad Mortsel). Op dit moment bestaat het schepencollege uit een coalitie van CD&V, N-VA, Sp.a en Groen. Deze vier partijen ondersteunen allemaal nog steeds de keuze die de Vlaamse Overheid in het kader van de Brabo I plannen destijds maakte: meer plaats voor voetganger en fietser, voorrang voor het openbaar vervoer.

28. Niet iedereen kan korte verplaatsingen doen met de fiets

Een bewoner wijst op het feit dat maatregelen om het autoverkeer te ontmoedigen geen rekening houdt met het feit dat niet iedereen zich gemakkelijk kan verplaatsen met de fiets. Groen is het daar niet mee eens. Niemand wordt verplicht zijn auto aan de kant te laten staan. Dat de auto niet langer het snelste of aantrekkelijkste vervoersmiddel is, klopt natuurlijk wel. Iemand die echter slecht te been is en de auto uit noodzaak neemt, zal dat echter nog steeds kunnen doen, en dat in een voor de rest rustige en aangename woonwijk.

29. Straten zijn openbaar en iedereen moet overal kunnen rijden

Groen is het daar niet mee eens. Zo hoort doorgaand verkeer niet thuis in woonwijken. Zo hoort zwaar vrachtverkeer ook niet thuis in woonwijken. Ook autoverkeer heeft sturing nodig. Straffer nog, op dit moment is ons autoverkeer, in tegenstelling tot bijvoorbeeld luchtverkeer, treinverkeer of waterverkeer, het slechts georganiseerd en gestuurd van allemaal. Volgens Groen is er fundamenteel méér sturing nodig om het grote mobiliteitsvraagstuk op te lossen.

CONCLUSIE

Kort samengevat komt uit onze bevraging het volgende naar voren: Geen enkele oplossing is ideaal, maar het drukke sluipverkeer in de Collegewijk dwingt tot maatregelen. De slechtste oplossing die op tafel ligt, aldus de meerderheid van bewoners die ons een antwoord stuurden, is het systeem met de kentekencamera’s (het voorstel van het gemeentebestuur). Liefst wordt er in samenspraak met de omliggende gemeenten, Mortsel en Wilrijk, een volledig nieuw verkeerscirculatieplan uitgetekend. Maatregelen om de overdreven snelheid aan te pakken zijn voor vele inwoners nog belangrijker dan de aanpak van het sluipverkeer zelf. Doe eerst daar iets aan, en bekijk dan in welke mate bijkomende maatregelen om het sluipverkeer aan te pakken nodig zijn. Op korte termijn kunnen we reeds enkele straten éénrichting maken om de veiligheid te verhogen.

Wie meer wil weten over het standpunt van Groen, kan hier terecht.

Een crisisplan voor de Antwerpse mobiliteit

door Dirk Peeters – Het verkeer in en rond Antwerpen loopt helemaal vast en dit terwijl de echte grote infrastructuurwerken van het Masterplan 2020 nog moeten beginnen. Niemand weet vandaag hoe, met welk geld en vooral tegen wanneer dit allemaal gerealiseerd zal zijn. Ondertussen neemt de congestie toe, piekt het fijn stof en blijft de lawaaioverlast.

Bovendien blijkt steeds meer dat de structurele oplossingen waar de Vlaamse Regering aan werkt, helemaal geen soelaas zullen bieden. Ten bewijze hiervan de nieuwe verkeersprognoses van het Verkeerscentrum voor het Masterplan 2020 : daaruit blijkt dat zelfs met een integrale uitvoering van dit Masterplan, de verkeersdruk zeer groot blijft. De Ring tussen Berchem en Borgerhout zou bijv. erg druk blijven, met nog altijd een verzadigingsgraad van 90%. Alternatieven aangereikt door deskundigen en burgerbewegingen als stRaten-generaal legt de Vlaamse overheid naast zich neer. Het Meccano-alternatief werd niet echt bestudeerd.

Het Vlaams gewest schuift ook schaamteloos problemen en kosten door. Zo moet de stad Antwerpen betalen voor zijn afwijzing van de Lange Wapper. De regering Peeters laat zo alle Antwerpenaars mee boeten. Het gaat om een kostenplaatje van 352 miljoen ¤ of 730 ¤ per Antwerpenaar. Om 1 vaststelling kan niemand nog heen: zowel de Antwerpse meerderheid als de Vlaamse regering rijden in dit dossier een zeer hobbelig parcours. Het enige doel lijkt wel: zoveel mogelijk het gezicht redden. Dat is echter niet de bekommernis van de Antwerpenaar. Die wil een moderne en ecologische oplossing voor de Antwerpse mobiliteitsknoop.

Groen! streeft naar een dubbele win-win

Groen! wil op de lange termijn eerlijke, evenwichtige en financieel haalbare oplossingen : een leefbare mix van openbaar vervoer, fietsen en auto’s, van vervoer over spoor, over water en over de weg. We willen het recht op mobiliteit van iedereen verzekeren, maar ook het recht op een gezonde leefomgeving van alle bewoners van Antwerpen en omgeving.


Dat vergt nieuwe en gedurfde oplossingen, niet alleen op de lange termijn maar ook op de korte termijn. Er zijn namelijk heel wat duurzame oplossingen die we vandaag al kunnen in gang zetten. Duurzame oplossingen die én de mobiliteit én de gezondheid van de Antwerpenaar zullen verbeteren. Zo besparen we tijd én geld.

Het Crisisplan voor de Antwerpse mobiliteit

Ons doel: op heel korte termijn een reeks noodmaatregelen nemen om de mobiliteit en leefbaarheid in Antwerpen en rand te verzekeren. Volgens de huidige planning wordt de Oosterweelverbinding aangelegd tussen 2015 en 2020. Als er ten minste geen vertraging wordt opgelopen door procedurefouten. Hoog tijd dus om uit te testen welk effect een aantal noodmaatregelen kunnen hebben, los van de grote infrastructuurinvesteringen. Hiermee kan het beleid ook tegemoet komen aan de kritiek van heel wat vervoerseconomen zoals bijv. Stef Proost die ervoor waarschuwen dat de economische kosten-baten-analyse voor een aantal geplande grote infrastructuurprojecten rond Antwerpen, negatief zou kunnen zijn. Het basisidee van het crisisplan is: als we zonder grote en dure wegenwerken al positieve effecten kunnen bereiken, dan moet de uiteindelijke beslissing over de nodige infrastructuurinvesteringen aan deze nieuwe inzichten worden aangepast.

Groen! pleit daarom voor een crisisplan voor de Antwerpse mobiliteit, o.a. geïnspireerd op het MINDER HINDER PLAN, dat in 2004-2005 werd toegepast bij de heraanleg van de ring. We lijsten een reeks van mogelijke maatregelen op. Het is aan de verkeersexperts om op basis van hun modellen uit te maken wat op korte termijn het meeste soelaas kan bieden.

De essentie van het crisisplan voor de Antwerpse mobiliteit is:

 • benut beter dan vandaag de bestaande infrastructuur,
 • test nu vraagsturende maatregelen uit, zoals rekeningrijden,
 • investeer versneld in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.

Download hier het volledige Crisisplan voor Antwerpse Mobiliteit (doc, 75Kb)

Gemeentebestuur kiest met omleidingsplan voor gemakkelijkheidsoplossing

Je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken. Ook de aanleg van het nieuwe gemeenteplein en gemeentehuis brengt noodzakelijkerwijs overlast met zich mee. Dat is de prijs die we betalen voor een nieuw mooi plein. Vanaf 2 mei zal het centrum volledig afgesloten worden voor het verkeer. Het openbaar vervoer en doorgaand autoverkeer zal dan omgeleid moeten worden.

Desondanks stelt Groen! Edegem zich ernstige vragen bij de gang van zaken. Groen! Edegem gaat niet akkoord met de manier waarop het bestuur blijkbaar zonder enig overleg met de inwoners deze week een omleidingsplan (hier te downloaden) voor het verkeer communiceerde. De betrokken inwoners uit o.m. De Pelgrim en Oude Terelststraat staan voor voldongen feiten.

Bovendien is het gecommuniceerde plan duidelijk een gemakkelijkheidsoplossing. De lasten van het omleidingsplan worden onvoldoende gespreid. Vooral de inwoners in de straat De Pelgrim moeten het ontgelden.

Groen! Edegem stelt voor om minstens de volgende zaken te herbekijken:

 • Bus 32 moet hoe dan ook het centrum van Edegem blijven bedienen, maar waarom ook nog eens de lijnen 130, 131, 135, 140 en 141 door dezelfde woonstraten moeten geduwd worden, is niet duidelijk. Tijdens de jaarmarkt is dit ook niet het geval.
 • Gezien bus 32 het centrum blijft bedienen, kan er op het kruispunt Prins Boudewijnlaan/Drie Eikenstraat een "overstapplatform" gecreëerd worden dat toelaat om eenvoudig via de andere lijnen op bus 32 richting Edegem centrum over te stappen.
 • Doorgaand autoverkeer wordt resoluut en in elke fase uit de woonstraten gehouden, maar rijdt via Prins Boudewijnlaan, De Villermontstraat en Boniverlei om.
 • Een evenwichtig spreidingsplan betrekt ook de Acht Eeuwenlaan, Van Laethemlaan, en de Verbindingsstraat.

Het is geen schande om op een genomen beslissing terug te komen. Groen! zal het bestuur hierover op de volgende gemeenteraad interpelleren. Wij wensen dat de lasten van de werken zo goed mogelijk gespreid zijn. Dat betekent dat omwonenden even op hun tanden moeten bijten, maar evengoed de mensen die via de bus en de auto in of door Edegem willen rijden.

Doe mee met de mobiliteitsenquête!

Hilde Crevits, minister voor mobiliteit, wil graag weten hoe de Vlaming over mobiliteit denkt. Heb je daar een mening over?  En heb je een half uurtje tijd?  Laat dan je stem horen en vul de on-line enquête in op deze website: www.mobiliteitsplanvlaanderen.be

De resultaten van deze bevraging worden gebruikt bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan voor Vlaanderen. Welke keuzes moet de overheid maken? Waar liggen de belangrijkste knelpunten? Hoe lossen we het fileprobleem op? Door te investeren in meer capaciteit voor autoverkeer? Of door resoluut te kiezen voor meer en beter openbaar vervoer, veiligere en comfortabele fiets- en voetwegen, en slimme sturende maatregelen voor het autoverkeer?

Voor Groen! is er niet alleen nu een oplossing nodig, maar ook op lange termijn. Willen we binnen 20 jaar niet opnieuw stilstaan met onze auto, dan moeten we onze mobiliteit beter organiseren. De oplossingen liggen op tafel. Het is de politiek die de juiste keuze moet maken.

Al is het maar een enquête, zonder enige wetenschappelijke waarde (online enquête met zelfselectie???), het helpt misschien een beetje om eens goed uw gedacht te zeggen en de juiste richting aan te geven naar een betere mobiliteit in Vlaanderen.

"Geen wachtbuizen onder, maar laadpunten óp het plein!"

In de gemeenteraad van februari brak raadslid Jeroen Van Laer (Groen!) een lans voor een groener en duurzamer vervoersplan binnen de gemeente. Hij erkende dat het bestuur al heel wat initiatieven op dat vlak nam, maar wenste nog meer ambitie en actie in plaats van de losse ideeën die nu her en der in strategische plannen zijn terug te vinden.

De bevoegde schepen reageerde ongemeen scherp en herleidde de tussenkomst koudweg tot een vraag om nog maar eens nieuwe plannen te maken.

"Het tegendeel is natuurlijk waar", aldus raadslid Van Laer, "wij wensen concrete actie! Geen woorden, maar daden. Geen wachtbuizen onder het nieuwe gemeenteplein, maar een elektrische laadpunt op het plein. Geen plannen rond autodelen, maar concrete afspraken met Cambio."

Verder liet Van Laer liet duidelijk verstaan de toon van het antwoord van de schepen te betreuren en benadrukte het positieve en constructieve karakter van zijn interpellatie. Wel onthouden we dat het bestuur na de verhuis van de diensten van een duurzaam bedrijfsvervoersplan voor het woon-werkverkeer alvast een prioriteit zal maken!

De volledige constructieve tussenkomst rond een duurzamer bedrijfsvervoersplan, kan u hier terugvinden.