Kids hebben eigen "tienerkot" op IBO De Speelclub

Edegemse kinderen die gebruikmaken van de buitenschoolse kinderopvang, kunnen voortaan terecht in een echt tienerkot. In De Zwaluw kunnen ze zowel ontspannen als hun huiswerk maken.

Edegemse kinderen van het derde tot het zesde leerjaar, die na schooltijd worden opgevangen in IBO Het Zwaluwnest, kunnen sinds kort terecht in een nieuwe hotspot. "Door het vertrek van fanfare Sint-Rosalia (die onvoldoende leden vond om door te zetten, red.) kwam er vlak voor de huidige opvang in de Drie Eikenstraat een nieuw huisje vrij", vertelt Schepen van Jeugd Jeroen Van Laer (Groen). "Dat toverde de oudste leeftijdsgroep zelf mee om tot een echt tienerkot: De Zwaluw."

Aquarium en voetbaltafel

Op de benedenverdieping bevindt zich een soort bar, met een grote toog en een aquarium. Ideetjes die de kinderen zelf aanbrachten. Boven in het gebouw zijn onder meer een ruimte om strips te lezen, een voetbaltafel en een ruimte met gezelschapsspellen en knutselgerei. Aan de muur hangen kleurrijke graffitiwerken die de kinderen zelf vervaardigden tijdens een workshop. "De Zwaluw is een uniek project in de Antwerpse Zuidrand", meent Van Laer. "Voordien vingen we heel wat kinderen op in basisschool De Link, maar echt praktisch was dat niet. Toen dit huisje vrijkwam, kregen we het idee om de groep op te splitsen volgens leeftijdscategorie. Dankzij de kinderopvang is onze capaciteit met 42 plaatsen gestegen. In het Zwaluwnest zelf kunnen een zeventigtal kinderen van 2,5 tot 8 jaar terecht. De oudere kinderen komen naar hier."

Aniticiperen op verjonging

Edegem is sterk aan het verjongen en door de komst van enkele nieuwe verkavelingen verwacht men dat het aantal jeugdige inwoners de komende jaren nog sterk toeneemt. "Als gemeente moeten we daar nu al op anticiperen", zegt de schepen. "Aangezien er een aantal nieuwe scholen bijkomen, verwachten we ook heel wat extra aanvragen voor naschoolse kinderopvang. Vooral op woensdag is onze IBO erg populair."

Naast diverse speelmogelijkheden voorziet de gemeente ook in een stille ruimte waar huiswerkbegeleiding wordt aangeboden. "Normaal gingen we er altijd vanuit dat een IBO er was om te spelen", zegt Van Laer. "Maar omdat we merkten dat kinderen er nood aan hadden, pasten we het concept wat aan. Op die manier kunnen kinderen hun huiswerk al maken en is er thuis tijd en ruimte voor andere activiteiten."

koen de beuckeleer â– 

Uit Gazet van Antwerpen. 

FacebookTwitter

Gloednieuw in Edegem: peuterspeelpunt 't Speelnestje!

Vanaf 3 mei zal het Zwaluwnest ook "t Speelnestje herbergen. Dat is een peuterspeelpunt waar kinderen van 0 tot 3 jaar kunnen spelen en ravotten terwijl de ouders, grootouders, tantes, onthaalouders, … gezellig keuvelen over koetjes en kindjes bij een tasje koffie.  

"Met "t Speelnestje creëren we in het Zwaluwnest een unieke ontmoetingsplaats, iets tussen een gezellig oudercafé en een speeltuin voor peuters", vertelt schepen voor gezin en kinderopvang Jeroen Van Laer. "Het opzetten van het peuterspeelpunt kwam in een stroomversnelling dankzij enkele enthousiaste Edegemse mama"s die er mee hun schouders onder wilden zetten. Eind 2015 kwamen we een eerste keer samen om de ideeën samen te brengen. Volgende week is het dan zover en gaat het Speelnestje voor de eerste keer open." 

 "Er zijn alvast drie goede redenen om eens langs te komen", verduidelijkt schepen Jeroen Van Laer, "Samen spelen is goed voor de sociale ontwikkeling van kinderen in voorbereiding op de kleuterschool, zeker voor kindjes die niet naar de kinderopvang gaan. Je leert zelf andere (groot)ouders kennen en steekt dingen van elkaar op. Met al je onopgeloste vragen over opvoeding kan je terecht bij de professionelen van het Huis van het Kind." 

Stilaan wordt het Zwaluwnest zo de place-to-be voor alles wat met kinderen en opvoeden te maken heeft. Je kan er vandaag immers ook al terecht voor de buitenschoolse kinderopvang De Speelclub, de Opvoedingswinkel en de consultaties van Kind en Gezin. De mama"s en papa"s die met hun kersverse spruiten op consultatie komen bij Kind en Gezin kunnen dus bijvoorbeeld heel gemakkelijk even stoppen in "t Speelnestje. 

"In andere gemeenten zijn peuterspeelpunten alvast een groot succes. We hopen dan ook dat in Edegem dit unieke speelcafé kan uitgroeien tot een vaste ontmoetingsplaats voor alle 0 tot 3 jarigen uit Edegem!", besluit burgemeester Koen Metsu.

Het peuterspeelpunt praktisch:

 • Elke dinsdag van 10 tot 15 uur en elke woensdag van 9.30 tot 11.30 uur. Niet tijdens schoolvakanties en op feestdagen
 • Gratis en zonder inschrijving
 • Kom niet met zieke kindjes.
 • Let op je eigen kindje, blijf aanwezig en verantwoordelijk.
 • Babyvoeding kan je opwarmen.

Meer weten? Huis van het Kind, Drie Eikenstraat 16 (Zwaluwnest), e-mail: huisvanhetkind@edegem.be, tel. 03 289 21 10.

Interesse om mee te werken als vrijwilliger? Surf naar www.edegem.be/vrijwilligers of mail naar
huisvanhetkind@edegem.be.

FacebookTwitter

Extra financiële steun voor gemeentelijke onthaalouders

Onthaalouders hebben het niet gemakkelijk vandaag. Hun statuut is eerder onzeker en de verhouding tussen de financiële tegemoetkoming en de steeds strengere regelgeving (en daardoor noodzakelijke investeringen) is steeds vaker zoek. "Het dalend aantal kandidaten om nog onthaalouder te worden is daar een rechtstreeks gevolg van en dus ondernemen we als gemeente zelf actie", vertelt schepen voor gezin en kinderopvang, Jeroen Van Laer. "We hopen met deze bijkomende financiële ondersteuning niet alleen onze bestaande groep van enthousiaste onthaalouders een extra duwtje te geven, maar ook nieuwe kandidaat-onthaalouders aan te trekken. We maken hiervoor de komende drie jaar zo"n 15.000 EUR vrij."

De toelage bestaat uit een starterspremie, een werkingstoelage en een vormingstoelage. Nieuwe, beginnende onthaalouders kunnen rekenen op een starterspremie van 300 EUR. Voor alle onthaalouders voorzien we een werkingstoelage tot maximum 300 EUR per jaar. De werkingstoelage wordt berekend op het aantal gewerkte opvangdagen. Tot slot voorzien we een vormingstoelage. Per gevolgde vorming krijgt men een beperkte toelage van 15 EUR.

"Vele ouders maken heel bewust de keuze voor kinderopvang bij een gemeentelijke onthaalouder", gaat schepen Jeroen Van Laer verder, "De opvang bij onze onthaalouders is niet alleen zeer betaalbaar, ook de gezinsgerichte aanpak spreekt vele ouders aan. Onthaalouders vangen immers tot maximum 8 kindjes tegelijk op. Uit een recente rondvraag bij jonge Edegemse mama's en papa's blijkt dat de vraag naar opvang bij gemeentelijke onthaalouders vandaag groter is dan het aanbod. Met dit nieuwe toelagereglement hopen we op korte termijn bijkomende plaatsen te kunnen aanbieden. 

Edegem wordt vaak gezien als een vergrijsde gemeente, maar niets is minder waar. De laatste jaren is aantal allerjongste inwonertjes tussen de 0 en 3 jaar nog nooit zo hoog geweest. We willen ons als gemeente profileren als kindvriendelijke gemeente. Voldoende, betaalbare opvangplaatsen zijn daar een heel belangrijk onderdeel van."

Vanuit VVSG is een informatiecampagne gestart om nieuwe onthaalouders aan te trekken. Meer daarover op www.ikwordonthaalouder.be.

FacebookTwitter

Primeur! Vernieuwd vakantieaanbod voor kinderen en jongeren tot 15 jaar

Deze zomervakantie kunnen kinderen van de lagere school en tieners tot 15 jaar voor het eerst twee maanden lang spelen en ravotten in Edegem. De jeugddienst, sportdienst en de bioklas van Edegem hebben samen een divers vakantieaanbod uitgewerkt.

Het is dan ook met enige trots dat schepen voor jeugd Jeroen Van Laer, schepen voor milieu Goedele Van der Spiegel en schepen voor sport Koen Michiels samen de vernieuwde zomerbrochure voorstellen die het hele zomeraanbod overzichtelijk samenbrengt.

Tot nu toe organiseerde de gemeente tijdens de zomer twee keer twee weken de speelpleinwerking. Daarnaast had je nog een sportweek, de Grabbelpas, en natuurlijk de opvang in het IBO. Elke gemeentelijke dienst organiseerde zo zijn eigen activiteiten, vaak op gelijklopende momenten. Deze zomer gooien we het over een andere boeg. We slaan de handen in elkaar en zorgen voor één doorlopend vakantieaanbod van het begin van de zomer tot het einde. 

"De speelpleinwerking SPED start op maandag 6 juli en loopt vanaf nu door tot vrijdag 14 augustus. Ook nieuw: Hangar 27 in de Parklaan wordt omgetoverd tot een heus speelparadijs en dient als vaste uitvalsbasis. Een voltijdse jobstudent met ervaring in het jeugdwerk en een fantastische ploeg animatoren zorgen samen met de jeugddienst voor een kwalitatief speelaanbod de hele dag door. We hopen op termijn zo"n 120 kinderen te mogen ontvangen. We laten ons daarbij voor het eerst ook inspireren door VDS, de koepel voor speelpleinen in Vlaanderen.", vertelt schepen voor jeugd Jeroen Van Laer.

Wanneer de SPED doorgaat, zullen de oudste kinderen (5e en 6e leerjaar) niet in IBO De Speelclub terecht kunnen. Op die manier creëren we ook meer opvangplaatsen in het IBO voor de jongsten. Van 1 tot 6 juli en na 14 augustus kunnen alle kinderen weer terecht in het IBO.

Voor het eerst organiseren we ook twee natuurkampen in de bioklas van Fort 5. Van maandag 6 juli tot vrijdag 10 juli en van maandag 13 juli tot vrijdag 17 juli. "Kinderen van het derde tot het zesde leerjaar die benieuwd zijn naar de beestjes op Fort 5 en die geen schrik hebben van moddervoeten zullen heel veel plezier beleven op deze natuurkampen", vertelt schepen voor milieu en natuur Goedele Van der Spiegel, "Van donderdag op vrijdag is er zelfs de mogelijkheid om te blijven slapen in het Fort 5. Heel spannend allemaal. Meester Manu van de bioklas zal het natuurkamp met heel veel enthousiasme in goede banen leiden."

We eindigen deze heerlijke vakantie met een leuke mix van sporten en spelen. Op maandag 17 augustus opent Sporthal Den Willecom haar deuren en kan je er dagelijks terecht voor een portie sportspelplezier. Schepen voor sport Koen Michiels kijkt die laatste weken alvast met veel goesting tegemoet: "Voor de laatste twee weken verhuizen we terug naar de sporthal waar onze professionele sportmonitoren klaar staan om alle kinderen van de lagere school onder te dompelen in allerlei mogelijke sporten. We houden het nog een beetje als een verrassing, maar verschillende sportclubs uit Edegem zullen die weken hun sport komen voorstellen. Eén tipje van de sluier: duikclub AVOS zal een heuse onderwaterinitiatie geven tijdens de tweede week!".

 

Op 18 mei starten de inschrijvingen. Voor- en nabewaking wordt georganiseerd door IBO De Speelclub. Voor de speelpleinwerking vragen we een bijdrage van 3 euro per dag. De plaatsen zijn eigenlijk onbeperkt. Voor het natuurkamp kunnen telkens 15 kinderen inschrijven. Met overnachting kost het natuurkamp 90 euro, anders 75 euro per week. Voor de sportmix is er plaats voor maximum 45 kinderen per week en bedraagt de prijs 90 euro per week.

Heel graag tot in de zomer op het speelplein, tijdens het natuurkamp of op de sportweek!

FacebookTwitter

Gemeente investeert in betaalbare kinderopvang

Edegem maakt dit jaar prioriteit van betaalbare kinderopvang. Het gemeentebestuur voorziet 15.000 euro extra voor onthaalouders die onder één dak opvang organiseren.

"We hebben voldoende opvangplaatsen, maar we moeten meer opvang creëren die betaalbaar zijn. Als gemeente denken we hierbij aan een uitbreiding van het aantal onthaalouders. Het gaat dan bijvoorbeeld om meerdere onthaalouders die onder één dak kinderen opvangen", vertelt Jeroen Van Laer (Groen), schepen van Kinderopvang.

Edegem stapt af van het project van investeringsmaatschappij PMV om een kinderdagverblijf op te richten. "We hadden hiervoor een aanvraag ingediend. Maar uiteindelijk zou het niet om goedkopere opvang gaan. Daarom werken we verder aan onze eigen projecten."

Volgens de schepen is er echt wel nood aan opvang voor de lagere inkomens. "Volgens de cijfers van Kind & Gezin is het aantal kinderen dat in kansarme gezinnen opgroeit verdrievoudigd."

"In absolute cijfers is dat nog geen grote groep maar we moeten hier rekening mee houden. Mensen die werk zoeken of interimwerk kunnen doen, hebben betaalbare kinderopvang nodig. Daarom denken wij aan onthaalouders. We zijn op zoek naar bestaande gebouwen die we kunnen inrichten tot kinderopvang. In de wijk Buizegem is er vorig jaar een initiatief van onthaalouders moeten stoppen dus er mogen er zeker bijkomen", besluit Van Laer. (FSL)

Overgenomen (met kleine aanpassingen) uit Het Laatste Nieuws, 28/01/2015

FacebookTwitter

Meer steun voor Edegemse onthaalouders

De nood aan betaalbare kinderopvang in Edegem is groot. Volgens recente cijfers van Kind en Gezin ontbreken er in Edegem 83 plaatsen om -zoals vooropgesteld in het decreet kinderopvang- minstens 50 procent van de Edegemse kinderen waarvoor een opvangbehoefte is een betaalbare opvangplaats te kunnen aanbieden.

Als gemeentebestuur willen we daarom de komende jaren ook zelf ruimten vrijmaken die voldoen aan de normen. Een eerste concreet voorbeeld is de woning in de Terelststraat 23. Dit huis is eigendom van het gemeentebestuur en wordt vanaf juli 2014 ingenomen door twee samenwerkende onthaalouders. Samen zullen zij voltijds acht kindjes kunnen opvangen.

"Onder meer door de steeds strengere voorwaarden vanuit Kind en Gezin, is het voor onze onthaalouders steeds moeilijker om opvang thuis te realiseren. De verminderde opvangcapaciteit én het dalende aantal onthaalouders zijn hiervan het levende bewijs. Om de groeiende vraag naar betaalbare kinderopvang in Edegem te kunnen beantwoorden, zijn we zelf op zoek gegaan naar leegstaande ruimten die kunnen voldoen aan de wettelijke normen", vertelt schepen voor kinderopvang Jeroen Van Laer.   

"Een initiatief van samenwerkende onthaalouders heeft als grote voordeel dat betaalbare voltijdse opvang gegarandeerd is. Dit beantwoordt aan een reële behoefte. De voorwaarde die wel stellen is dat onthaalouders samenwerken en effectief bereid zijn voltijds te werken. Twee van onze onthaalouders die aangesloten zijn bij onze dienst voor onthaalgezinnen hebben zich al geëngageerd voor dit initiatief.", aldus de schepen. 

De komende jaren gaan we verder op zoek naar ruimtes om initiatieven van samenwerkende onthaalouders op te zetten. Wie interesse heeft om onthaalouder te worden, kan contact opnemen met de dienst voor onthaalgezinnen via kinderopvang@edegem.be.

FacebookTwitter

Opnieuw 70 extra opvangplaatsen tijdens zomervakantie

Voor de tweede keer openen we als gemeente 70 extra kinderopvangplaatsen tijdens de zomermaanden voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. In totaal zijn er zo gedurende twee maanden 210 opvangplaatsen in IBO De Speelclub op drie verschillende locaties: in Fort 5, het centrum en Buizegem. 

"Met deze tijdelijke extra opvangplaatsen komen we tegemoet aan een grote opvangnood bij onze Edegemse ouders", legt schepen voor kinderopvang Jeroen Van Laer (Groen) uit, "Van de 70 plaatsen die we per dag extra hebben voorzien, is nu reeds een derde gereserveerd."

"De doelstelling van dit bestuur is van in het begin geweest om voldoende, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvangplaatsen te voorzien voor onze Edegemse kinderen. Met onze fantastische IBO-begeleiders en deze tijdelijke extra locatie op Buizegem maken we deze doelstelling waar.", aldus de schepen.

Naast de opvang in het IBO organiseert de Kinderopvang- en Jeugddienst ook nog de speelpleinwerking tijdens de eerste twee weken van juli en augustus. Reserveren is niet verplicht. Alle kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar zijn welkom!

Voor meer info over (het reserveren van) zomeropvang in Edegem kan je terecht bij de Kinderopvangdienst via het algemeen nummer 03 289 26 50 of mailen naar kinderopvang@edegem.be.

FacebookTwitter

Zes infomomenten over nieuw reglement IBO De Speelclub

Sinds 2009 kampt het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) met aanhoudende overbezetting. Zonder maatregelen zouden we de erkenning (en subsidiëring) door Kind en Gezin verliezen. Door de aanhoudende overbezetting stond ook de kwaliteit van opvang meer en meer onder druk. Een sluiting van het IBO wilden we als bestuur absoluut voorkomen en dus werd er een nieuw huishoudelijk reglement uitgewerkt samen met de diensten, schooldirecties en Raad voor Gezin en Kinderopvang. Vanaf 1 januari 2014 is het zover en zal dit nieuwe reglement ingaan. Om alle betrokken ouders goed te informeren organiseren we op 12, 13 en 14 november verschillende infomomenten door in het Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16. Er zijn per dag twee sessies: eentje van 18u tot 19u30 en een tweede van 20u30 tot 22u.

Enkele belangrijke wijzigingen springen in het oog:

 • Vanaf 1 januari 2014 reserveer je alle opvang online. Wie geen internet of computer heeft, kan bij de bib, het gemeentehuis of de kinderopvangdienst terecht.
 • Na aanmaak van je dossier kun je reserveren met een persoonlijke inlogcode, en dit vanaf de eerste dag voorafgaand aan de opvangmaand. Bevestiging krijg je vijf werkdagen na je aanvraag. Als je geen plaats reserveert, kan je kind niet worden opgevangen.
 • Kinderen van basisschool De Link worden in de school zelf opgevangen. Ook hier moet je vooraf reserveren. Je kinderen aan school ophalen kan voortaan tot 16.45 uur.
 • Voor het toewijzen van plaatsen geldt een voorrangsregeling: eerst kinderen die in Edegem wonen, ten tweede kinderen die in Edegem naar school gaan en ten derde kinderen waarvan minstens één ouder in Edegem werkt.
 • Elk gezin krijgt vier jokers per maand om op onverwachte momenten toch opvang te voorzien of te annuleren.
 • Wie stelselmatig opvang reserveert maar niet gebruikt, riskeert een boete van 15 euro berekend per opvangmaand en per gezin bovenop de aangerekende opvanguren.

De opstart en toepassing van het huishoudelijk reglement vanaf 1 januari 2014 zal gepaard gaan met een testperiode. Alle praktische info zal tijdens deze periode verzameld worden en evaluaties worden hierop gebaseerd. De infoavonden zijn voorzien om u in te lichten hoe we deze testperiode in praktijk gaan omzetten. Wij zijn ons bewust van het feit dat deze overschakeling tijd en een goede opvolging van alle betrokken partijen zal vragen.

Voor vragen of opmerkingen over het IBO kan je terecht bij de dienst Kinderopvang en schepen voor kinderopvang Jeroen Van Laer.

FacebookTwitter

Gemeentebestuur opent extra tijdelijke IBO-opvanglocatie voor de zomermaanden!

Het aantal inschrijvingen van
gezinnen die nood hebben aan IBO-opvang blijft elk jaar toenemen, zowel tijdens
het schooljaar als tijdens de zomermaanden juli en augustus. De capaciteit van
140 opvangplaatsen in het IBO tijdens vakanties en zomermaanden is de laatste
jaren ontoereikend. Ook dit jaar oversteeg de vraag vele malen het aanbod.
“Omdat heel wat ouders moeilijk of geen alternatief vinden, creëren we voor
juli en augustus 42 bijkomende opvangplaatsen”, aldus schepen voor kinderopvang
Jeroen Van Laer.

De extra opvanglocatie van IBO De Speelclub wordt georganiseerd
in het voormalige kantoorgebouw op de locatie Berkenhof, Kontichstraat 48. Dit
gebouw met ruime tuin kwam vrij in het voorjaar van 2012 toen de diensten
ruimtelijke ordening en milieu, cultuur en welzijn hun in intrek namen in het
nieuwe gemeentehuis. De opvang in de gebouwen van het Berkenhof  loopt van 1 juli tot en  met 30 augustus 2013 op weekdagen van 7 tot
19 uur en is gesloten op de feestdagen 11 en 21 juli en 15 augustus. De eerste
twee weken van augustus zal er ook actief samengewerkt worden met
speelpleinwerking SPED! op het Sterrenhof, ook in de Kontichstraat. Om dezelfde
kwaliteit te kunnen garanderen worden 6 extra halftijdse IBO-begeleiders
aangeworven.

“Sinds 2012 voorziet Kind en Gezin in een
verkorte aanvraagprocedure voor tijdelijke vakantieopvang,” verklaart schepen Van
Laer, “Het is via deze procedure dat we dit unieke aanbod kunnen doen.” Omdat
deze extra opvanglocatie een attest van toezicht van Kind en Gezin heeft,
kunnen ouders een fiscaal attest krijgen. Net zoals voor de opvang in het
Zwaluwnest en Fort 5 is reserveren voor de nieuwe locatie noodzakelijk.

Voor inlichtingen en reservaties, contacteer de kinderopvangdienst: tel: 03 289 26 50

e-mail: kinderopvang@edegem.be

FacebookTwitter

Overbezetting in buitenschoolse opvang aangepakt

 

De Edegemse scholen zijn populair. Niet enkel
binnen de gemeente, maar ook heel wat ouders woonachtig buiten Edegem laten hun
kinderen onderwijs volgen in de grotgemeente. De gevolgen daarvan op de buitenschoolse
opvang probeert het bestuur nu aan te pakken.

“Het is een goed teken voor de kwaliteit van ons onderwijs en de goede en betaalbare kinderopvang dat ouders bewust kiezen voor Edegemse scholen”, zegt schepen van Kinderopvang Jeroen Van Laer. “Dat heeft echter ook gevolgen voor de capaciteit. Om het huidige probleem van de structurele overbezetting van het Initiatief buitenschoolse Opvang (IBO) De Speelclub aan te pakken, zijn dus veranderingen in de werking noodzakelijk. Zo niet dreigt het gemeentebestuur de erkenning en de subsidiëring van Kind en Gezin voor de huidige 140 plaatsen te verliezen.”

“Daarom zullen ouders vanaf volgend jaar alle opvang online moeten reserveren”, licht Van Laer toe. “Momenteel geldt dit enkel voor schoolvrije dagen en vakantiedagen. Met een online reservatiesysteem kan de toegelaten capaciteit niet worden overschreden. Wie geen computer of internetaansluiting heeft, blijft evenwel niet in de kou staan. Die mensen kunnen terecht in de bibliotheek, op het gemeentehuis, het OCMW of op de kinderopvang- en jeugddienst zelf. Bij de toewijzing van de plaatsen zullen we met een voorrangsregeling werken: eerst kinderen die in Edegem wonen, dan degenen die in Edegem naar school gaan en daarna kinderen waarvan minstens één ouder in onze gemeente werkt. Daarnaast zullen de kinderen een kwartier later aan de scholen worden opgehaald. Hierdoor zullen de rijen beperkter zijn qua grootte en kunnen de verplaatsingen veiliger verlopen.”

“Algemeen beschouwd ben ik best tevreden over de nieuwe regeling”, concludeert schepen Van Laer. “Een belangrijk voordeel is dat we de behoefte voor de buitenschoolse opvang in Edegem eindelijk goed in kaart kunnen brengen. Op die manier kunnen we het samen met de scholen beter opvolgen en bijgevolg eveneens beter inschatten wat er in de toekomst nodig zal zijn.”

FacebookTwitter