Sponsor mee het nieuw scoutslokaal van de 27ste

De 27ste scouts in het centrum van Edegem is al heel lang aan het dromen van nieuwe lokalen. Het dossier rond Hof ter Linden en een nieuw masterplan voor de hele site bracht die droom van een nieuw lokaal in een stroomversnelling. Om het financiële plaatje helemaal rond te krijgen, is de 27ste nog op zoek naar zo’n 30.000 EUR. En daar kan jij bij helpen! “Sponsor mee het nieuw scoutslokaal van de 27ste” verder lezen

Oude bomen rusten graag

Jef en Mimi vieren dit jaar beiden hun 90ste verjaardag. Omdat ze alles al hadden, wilde de familie hen een zitbank cadeau doen op hun favoriet wandelpad aan Hof ter Linden. Een prachtig idee dat we als gemeente dan ook graag mogelijk maakte. Een dikke proficiat!

Melkerij Hof ter Linden in de steigers

Als u af en toe passeert in het domein Hof ter Linden zult u het zeker al gemerkt hebben. Het gaat vooruit! Na de restauratie van de trapvijver, de balustrade en het toegankelijk maken van het binnenplein zien we nu ook de koetshuizen evolueren. De buitenschil met schrijnwerk, nieuw dak en pleisterwerken is bijna klaar. Voor het westelijk koetshuis is het nu alle hens aan dek om de binnenruimte in te richten, de veranda te bouwen en het terras aan te leggen. En dat zal nodig zijn. Bevoegd schepen Goedele Van der Spiegel is immers zeer blij dat het einde van de werken in zicht komt. “Melkerij Hof ter Linden in de steigers” verder lezen

Edegem bouwt unieke bioklas uit lokale aarde

In 2017 bouwt Edegem een nieuwe bioklas in het voorste gedeelte van Hangar 23 in Fort 5. De bioklas wordt opgebouwd uit zes modules van 5 op 5 meter. We bouwen die met bakstenen uit lokale aarde, een uniek én milieuvriendelijk project! De gemeenteraad keurde in de zitting van 19 december 2016 de raming, het bestek en gunningswijze voor de bouw van de bioklas goed.

De huidige bioklas in Fort 5 geeft al dertigtal jaar lessen natuureducatie. Microscopen, leskisten, audiovisueel materiaal,  maken de lessen heel erg tastbaar. En uiteraard is de fauna en flora van Fort 5 de ideale omgeving voor lessen in de buitenklas. Het gebouw is echter sterk verouderd. Daarom bouwt het gemeentebestuur een nieuwe bioklas met een klasruimte, polyvalente ruimte en onthaal met beperkte horecamogelijkheden in de achterliggende Hangar 23. De huidige bioklas wordt afgebroken.

“In de hangar mag je letterlijk nemen”, vertelt schepen voor milieu Goedele Van der Spiegel. “We bouwen volgens het principe van een box in een box. Er komen zes  6 modules van telkens 5 op 5 meter in de hangar. Het gebouw zal opgetrokken worden uit BTC stenen, of Brique de Terre Compressée. Die stenen worden gemaakt uit aarde ontgonnen in de streek, een uniek milieuvriendelijk proces dat men ook in onze zustergemeente San Jerónimo in Peru gebruikt. Tijdens de Dag van het Park in mei 2016 konden Edegemnaren in een workshop aardebouw de verschillende aardesamenstellingen testten en werd een boog gemetst als prototype. Van co-creatie gesproken! Na labotests werd de definitieve samenstelling gekozen. Zo droegen onze inwoners dus hun steentje bij aan de bouw van hun toekomstige bioklas.”

De klasruimtes zullen rechtstreeks uitkijken op de nieuwe educatieve tuin met een biopoel. Grote ramen zorgen ervoor dat kinderen de fauna en flora ook op regendagen goed ervaren vanuit de klas. De bioklas zal ook een  ontmoetingsplek worden in Fort 5, waar je ook terecht zal kunnen voor een vergadering, een pop-up zomerbar.

Het ontwerp van het gebouw is geïnspireerd op de massieve boogstructuren van het Fort. Aangezien Hangar 23 het gebouw beschermt tegen regen, wordt het niet gepercipieerd als een gebouw dat buiten staat en volstaat het om het goed te isoleren. Langs de buitenzijde wordt het gebouw ingepakt in een laag kalkhennepisolatie. Langs binnen zal hetmetselwerk zichtbaar blijven. We zetten maximaal in op duurzaamheid: het schrijnwerk wordt vervaardigd uit FSC gelabelde hout, we zetten in op innovatieve verlichting en streven naar een off-grid scenario voor energie met zonnepanelen en eventuele thuisbatterijen.

Het bestek concretiseert de bouw. We gaan ervan uit van start te gaan in het voorjaar. De afbraak van het huidige gebouw en de renovatie van Hangar 23 gebeurt in een volgende fase. Die is afhankelijk van de goedkeuring van het beheersplan Onroerend Erfgoed dat momenteel in opmaak is. Na goedkeuring van het beheersplan Onroerend Erfgoed volgt de opmaak en de goedkeuring van het restauratiepremiedossier van Hangar 23. Daarmee maken we aanspraak op 80 procent subsidie.

Stap voor stap zetten we dus die nieuwe bioklas op de kaart!

Hof Ter Linden wordt natuur- en belevingspark

Edegem gaat een natuur- en belevingspark bouwen aan het gebied tussen Fort 5 en kasteeldomein Hof ter Linden. Er worden onder meer twee fiets- en voetgangersverbindingen aangelegd en er komen tal van waterattracties. "Zo willen we toeristen aantrekken."

Sinds maart 2012 is Hof ter Linden eigendom van de gemeente Edegem, het Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur. Samen met Fort 5 vormt het een natuurgebied van 95 hectare of tien procent van de oppervlakte van Edegem. Een goed jaar geleden werd begonnen met het inspraaktraject om een toekomstplan voor het gebied op te maken. "We voorzien twee fiets- en voetgangersverbindingen van noord naar zuid door het gebied. Er komen voldoende toegangen, maar de hoofdpoorten komen aan het Kerkplein en aan Hof ter Linden. Het moet een park zijn voor de Edegemnaren, maar we mikken verder. De ganse zuidrand moet hier terecht kunnen waardoor we ook extra parkeermogelijkheden moeten creëren. Dat kan aan het Kerkplein, maar aan Hof ter Linden is het moeilijker. Momenteel zijn we in gesprek met de drie eigenaren van de grond achter de muur naast de lindendreef", zegt schepen Goedele Van der Spiegel (Groen).

Bufferbekken

Om de wateroverlast in woonwijken ten oosten van Hof ter Linden op te lossen, zal het domein het regenwater van de omgeving moeten opvangen. "Hiervoor gaan we alle beken herstellen en een bufferbekken aanleggen. Momenteel zit er 9.000 kubieke meter slib in de beken dus die capaciteit kan omhoog. Zo zal er steeds water staan in de kasteelgracht." In de natte zone van het gebied komt er onder meer een houten pad boven het water en een speelzone met touwen over het water. "Om toeristen van buiten de gemeente aan te trekken, moet je ook toeristisch en sportief iets aanbieden. Daarom wordt de bioklas een regiohuis waar de start van het bezoek kan gegeven worden. Er wordt een natuur- en landbouwleerpad aangelegd voor scholen, maar ook voor wie met de kinderen komt wandelen. We hebben verder een speelbos, een route voor joggers van vijf kilometer en een permanente barbecue voorzien. Wanneer de kinderen spelen, kunnen de ouders genieten van hun vlees op de barbecue en een glaasje. Op lange termijn is er zelfs plaats voor een kinderboerderij." De twee koetshuizen en het kasteel wachten ondertussen op een renovatiebeurt. "Hier hangt alles af van het subsidiedossier. Dat zit momenteel bij de Vlaamse overheid. Als we daar snel goedkeuring krijgen, kunnen de werken over een jaar beginnen. Het linkerkoetshuis is ideaal voor een brasserie", voegt Philippe De Backer van het Kempens Landschap er aan toe. Voor het kasteel hebben ondertussen vijf mogelijke exploitanten zich aangeboden.

Twintig jaar

De volledige uitvoering van het masterplan wordt gerekend op twintig jaar. Maar in zijn huidig budget heeft de gemeente Edegem al middelen vrijgemaakt voor het speelbos, het regiohuis, de natte speelzone, de aanleg van de parkings, de restauratie van het kasteel en koetshuizen, fiets- en voetpaden.

© 2014 De Persgroep Publishing