Respect is de nieuwe punk

Durven opstaan in turbulente tijden

Het zijn turbulente tijden met grote uitdagingen. Het klimaat raakt verhit, letterlijk en figuurlijk. Het gaat hard tegen hard en alles wordt op de spits gedreven. Meyrem Almaci, voorzitster van Groen, is dat polariseren grondig beu. Zij stelt vast dat het betonen van respect voor elkaar en het streven naar verzoening op de duur als een vorm van afwijkend gedrag wordt beschouwd. Als dochter van Turkse migranten maakte ze zelf mee hoe moeilijk het is om aanvaard en naar waarde geschat te worden. Nochtans kan het anders. Menselijker, gezonder en eerlijker. “Respect is de nieuwe punk” verder lezen

FacebookTwitter

Vlaamse regering breekt gelijke onderwijskansen af, Groen! wil ze opbouwen

door Elisabeth Meuleman (Vlaams parlementslid) op 21 mei 2011 in "Onderwijs"

“Het aandeel van leerlingen van niet-Nederlandstalige origine groeit in sneltreinvaart in onze scholen. De Vlaamse regering, minister Smet voorop, reageert hierop met een afbouw van het gelijke kansenbeleid. Een historische vergissing,” zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman. Groen! keurde vandaag op het tweede luik van haar Onderwijscongres een pakket voorstellen goed om ons onderwijs in staat te stellen elk kind gelijke kansen te bieden: kleinere klassen, een forse verhoging van de aanvullende lestijden voor gelijke onderwijskansen, de integratie in een brede school van culturele en sportieve activiteiten, een doortastend taalbeleid,…

Op haar politieke raad in Brusssel drukt Groen! vandaag haar sterke bezorgdheid uit over de sluipende afbraak van het diversiteitsbeleid en het Gelijke Onderwijskansenbeleid van minister van Onderwijs, Gelijke Kansen en kinderrechten (!) Pascal Smet (sp.a). Een hele reeks beslissingen van de minister illustreren dit: de sluiting van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen, het afbouwen van het project “Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur” , het uitsluiten van mensen zonder wettig verblijf uit het volwassenonderwijs. “Minister Smet lijkt de geschiedenis in te willen gaan als een ‘flinkse’ Sp.a minister van onderwijs,” aldus Meuleman.

De partij rondde vandaag een tweejarig traject rond onderwijs in Vlaanderen en Brussel af. “Alle kansen voor alle kinderen” stonden daarin centraal. “Ons onderwijs staat voor een gigantische uitdaging op vlak van capaciteitsuitbouw, diversiteit en gelijke kansen, maar het ontbreekt in Vlaanderen helemaal aan een sense of urgency hierrond,” aldus congresvoorzitster Meuleman. “Het antwoord is niet de bouw van wat containerklassen en de afbouw van het gelijke onderwijskansenbeleid. Het antwoord is een urgentieplan voor de grote steden, waarin capaciteitsuitbouw hand in hand gaat met het versterken van het gelijke kansenbeleid en het taalbeleid in de scholen. Inzetten op gelijke kansen voor alle kinderen is niet alleen fair, we hebben er ook zelf alle belang bij.”

Groen! wil ondermeer het taalbeleid in het onderwijs grondig herdenken. In het Vlaams parlement zal het een Decreet Veeltalig Leren neerleggen, dat scholen toelaat om een veel diverser taalbeleid aan te reiken: thuistaal in de klas, moedertaalonderwijs, immersie-onderwijs (niet-taalvakken die in een andere taal worden gegeven),… Onderzoek leert dat dit de kansen van alle leerlingen ten goede komt.

De partij blijft ook inzetten op brede scholen, waarin culturele en sportieve activiteiten die vandaag buitenschools zijn, op school worden aangeboden. Dit verlaagt de drempel voor alle leerlingen om hieraan deel te nemen en stimuleert hun bredere ontwikkeling. Een decreet Brede School moet hier een kader voor creëren.

Concreet blijft Groen! ook inzetten op kleine kleuterklassen, omdat veel onderzoek uitwijst dat dit de beste manier is om schoolse achterstand van bij de start aan te pakken.

Contact voor de pers:

Elisabeth Meuleman

0473 41 61 47

FacebookTwitter

Meccanoscenario Forum 2020 en stRaten-Generaal verdient eerlijke kans

Groen! heeft kennis genomen van het nieuwe voorstel van Forum 2020 en stRaten-Generaal om de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen aan te pakken. Dit voorstel heeft grote verdiensten: het wil van Antwerpen een groenere stad maken door de mobiliteitsproblemen op een duurzame manier aan te pakken. Het middenveld heeft op korte termijn meer bereikt dan de zeven werkgroepen van minister-president Peeters. “Meccanoscenario Forum 2020 en stRaten-Generaal verdient eerlijke kans” verder lezen

FacebookTwitter