Edegemse scholen komen samen met Energieke op straat voor het klimaat!

De klimaatchallenge in de Edegemse scholen barst volop los. Van kleuters tot twaalfjarigen, iedereen heeft tussen 16 en 26 oktober extra aandacht voor het klimaat. De generatie van morgen nu al laten nadenken over hun omgang met het klimaat, daar draait het om!

De gemeente Edegem daagde in het begin van dit jaar met een filmpje alle lagere en kleuterscholen uit om extra aandacht te besteden aan het klimaat. Op die manier ontstond tussen alle scholen de klimaatchallenge, een strijd om zo origineel mogelijk aandacht te vragen voor de opwarming van de aarde. Ze krijgen daarbij hulp van de Edegemse superheld Energieke, een figuurtje dat speciaal gecreëerd werd voor onze acties rond duurzaamheid.

De klimaatchallenge bereikt van 16 tot 26 oktober haar hoogtepunt. Van het brengen van een eigen geschreven klimaatlied tot een dag zonder elektriciteit, alle Edegemse scholen zetten op hun eigen manier het klimaat extra in de verf.

Op 26 oktober kleurt het klimaat de hele dag het programma van alle lagere scholen. In de voormiddag staat er in samenwerking met het WWF een internationale en Edegemse klimaattop op het programma in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de internationale klimaattop vertegenwoordigen de leerlingen een land in de klimaatonderhandelingen en proberen ze samen een akkoord te bereiken over een wetsvoorstel. Nadien denken de leerlingen op de Edegemse top na over welke inspanningen Edegem nog kan leveren in de strijd tegen het klimaat. “Die ideeën kunnen ze dan vervolgens samen met de burgemeester en de schepenen bespreken en daaruit vloeit een leerlingenconvenant met concrete suggesties dat we met het bestuur zullen ondertekenen.”, vult schepen voor duurzaamheid Goedele Van der Spiegel aan.

Als afsluiter van de dag trekken de lagere scholen in betogersmodus naar Hangar 27 waar de leerlingen getrakteerd worden op een concert van Radio Oorwoud. Van der Spiegel benadrukt het belang van de combinatie van acties op school, de klimaattop en de mars. “Onze kinderen zijn de generatie van morgen. We tekenden met de klimaatchallenge, klimaatmars en –top een actie uit die kennis, interactie en debat verenigt. Op deze manier werken we niet alleen sensibiliserend, maar laten we hen op een speelse manier nu al actief nadenken over onze impact op het klimaat en daar draait het om. De klimaatchallenge met de scholen kadert net als al onze andere duurzaamheidsacties in het burgemeestersconvenant. Het is een engagementsverklaring om tegen 2020 een CO²-reductie van minstens 20% te realiseren op heel ons grondgebied”, besluit de schepen.