Infomoment nieuwe woonwijk site Agfa IV op 4 oktober!

Op 4 oktober organiseert projectontwikkelaar Re-vive een belangrijk infomoment over de nieuwe woonwijk die zij gaan realiseren op de voormalige industriesite Agfa IV. De verwaarloosde site van Agfa-Gevaert staat al een tiental jaar leeg. Het deel op grondgebied Edegem wensen we als bestuur om te vormen tot een woongebied. Agfa-Gevaert heeft dit gedeelte daarom verkocht aan een projectontwikkelaar, Re-vive.

De gemeenteraad keurde op 21 maart 2016 de principeovereenkomst goed. Die legt naast ruimtelijke principes ook de onderlinge afspraken voor de samenwerking tussen Re-Vive en Edegem vast. We wensen er een duurzaam, gemengd woonproject met een groen karakter. Re-vive is vervolgens aan de slag gegaan om die principes te vertalen naar een masterplan. Het is dit plan dat 4 oktober wordt toegelicht. Het infomoment vindt plaats in Kaffée Allée doorlopend van 18u tot 20u30, Fort V-straat 26-69.

Hieronder nog eens bondig de principes die we vastlegden:

Buurtondersteunend
In onze overeenkomst ligt de klemtoon op participatie, duurzaamheid en een verscheidenheid aan woningen. Het zwaartepunt van de wijk is residentieel, maar daarnaast moet het project ook buurtondersteunende functies hebben zoals een buurtwinkel, crèche of kantoren voor creatieve economie en startende ondernemingen.

Open en groen project
Het wordt vooral een open en groen project. Er kunnen zo’n 330 woningen komen, die samen maximaal 30 procent van de totale terreinoppervlakte innemen. Ongeveer de helft van het terrein wordt openbaar domein. De projectontwikkelaar kiest voor een mix van grondgebonden woningen en appartementen van twee tot vier bouwlagen. Waar ruimtelijk inpasbaar én als accent, kunnen de gebouwen iets hoger zijn, met een maximum van zes bouwlagen. 15 procent van de woningen moeten sociale koop- of huurwoningen zijn. Klassieke woningen en meergezinswoningen moeten samengaan met nieuwe woonvormen zoals stapelwoningen, kangoeroewoningen of principes zoals levenslang wonen.

Waterbuffering
De projectontwikkelaar maakt ruimte voor waterbuffering. Die maatregel past binnen het initiatief van Mortsel, Edegem en Rio-Link om de waterproblematiek in de Minervawijk aan te pakken.

Autoluw karakter
Een autoluwe inrichting van de woonwijk staat voorop, waarbij veel aandacht zal gaan naar etsers en voetgangers. Het gemotoriseerd verkeer moet worden gespreid. Er komen geen nieuwe verbindingen tussen de Minervastraat en de Fort V-straat. Op de hoek van de Jacob de Roorestraat en de Minervastraat creëert Re-Vive zo’n 40 à 50 parkeerplaatsen voor de bewoners van de bestaande wijk, de verenigingen en ter ondersteuning van het schoolverkeer.

 

FacebookTwitter