Woonproject Parkrand zorgt voor extra trage wegen én meerwaarde van 3,5 miljoen EUR

Langs de rand van het kasteeldomein Hof Ter Linden ter hoogte van Prins Boudewijnlaan liggen twee percelen: de voormalige Fortissite (noordelijk perceel) en het terrein waarop het hoofdkantoor van het bedrijf Extraction De Smet tot tien jaar geleden gevestigd was (zuidelijk perceel). De verloederde KMO-zone op de site is al langer een doorn in het oog, ook al ligt deze zone wat verscholen. “Eén van de reden waarom we als gemeente bereid zijn de site om te vormen tot woonzone in een parkachtige omgeving, maar wel mits enkele duidelijke voorwaarden”, legt schepen Goedele Van der Spiegel uit. “We keurden een belasting op meerwaarde goed en dwongen een tracé van tage wegen af.” 

De voorbije 10 jaar werd met verschillende partijen gesproken over een mogelijke invulling. In 2015 werd een definitief masterplan voorgesteld en goedgekeurd. Belangrijk uitgangspunt bij dit plan was dat de financiële meerwaarde (KMO-zone omzetten naar woonzone zorgt voor aanzienlijke meerwaarde) voor een groot stuk zou terugvloeien naar de gemeentekas. Door middel van een uniek belastingreglement halen we zo 3 528 000 EUR op die we opnieuw kunnen investeren in de gemeenschap.

In de gemeenteraad van juni 2017 werd nu ook het wegentracé goedgekeurd. “Voor Groen was het cruciaal dat het gebied toegankelijk zou zijn voor iedereen en verbinding maakt met het kasteeldomein Hof Ter Linden.”, gaat schepen Goedele Van der Spiegel verder. “Het pad maakt de verbinding richting het fietspad van Donk, langs Fort 5, en sluit aan op het wandel- en fietspad richting Hof ter Linden. Daarenboven komt er een veilige oversteek op de Prins Boudewijnlaan. Die is vooral voor de inwoners van het Rubenspark en de wijk Molenveld heel belangrijk.”

Het plan concreet

Concreet wil de verkavelaar er zorgappartementen en gewone appartementen realiseren. Het plan bestaat uit vier woonprojectzones waar gewerkt wordt met compacte bouwclusters. Zo realiseert men een maximum aan parkgebied en gaat het Hof Ter Linden visueel deel uitmaken van het projectgebied en de ruimere omgeving. De maximale bouwhoogte houdt rekening met de bestaande bebouwing langs de Prins Boudewijnlaan. Groene bufferzones en het aanliggende parkgebied zorgen voor een natuurlijk groen kader.

FacebookTwitter

2 gedachten over “Woonproject Parkrand zorgt voor extra trage wegen én meerwaarde van 3,5 miljoen EUR”

  1. 1) De momentele oversteekplaats voor voetgangers en fietsers ter hoogte van Rubenspark is heel gevaarlijk, want je ziet letterlijk niks, door het kotje van de bushalte. Is het die oversteekplaats die aangepakt gaat worden?
    2) Er komen 385 woonentiteiten in het woonproject, dus dit betekent veel meer auto's in een keer die gaan rijden op de Prins Boudewijnlaan. Het is nu al druk genoeg. Wordt er rekening gehouden met dit aspect?

    1. Beste Ilias,
      Het klopt inderdaad dat deze bijkomende wooneenheden helaas ook bijkomend autoverkeer met zich zullen meebrengen. Daarom dat we er voor gekozen hebben om in overleg met AWV dit stuk Prins Boudewijnlaan volledig te herzien zodat de veiligheid van de zwakkere weggebruikers beter en veiliger wordt. We hebben dit opgenomen als voorwaarde en projectlast in het woonproject. De projectontwikkelaar mag dus enkel het woonproject realiseren als er aan de mobiliteitssituatie op de Prins Boudewijnlaan ook gewerkt wordt. Concreet zal de doorsteek ter hoogte van de Ter Tommenstraat wijzigen en zal er een nieuwe voetgangers- en fietsoversteek komen met lichten recht tegenover de Carrefour en het nieuwe woonproject. Die oversteek zal dan aansluiten op de fietsverbinding die door het project en langs de westelijke zijde van domein Hof ter Linden komt.

Reacties zijn gesloten.