Kruispunt Kattenbroek maakt Prins Boudewijnlaan veiliger

“Meer en veiligere oversteekplaatsen op de Prins Boudewijnlaan was één van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma en bestuursakkoord”, zegt raadslid Koen Lauriks. “Met de realisatie van het nieuwe kruispunt ter hoogte van Kattenbroek, zijn we weer een stapje dichter naar een veiligere Prins Bouwdewijnlaan. Maar het werk is zeker nog niet af.” 

Op de Prins Boudewijnlaan gebeuren de meeste en gevaarlijkste ongelukken. Niet voor niets vraagt Groen dus al heel lang om aanpassingen op deze drukke gewestweg die ons gemeente doorsnijdt. Vooral ter hoogte van de in- en uitrit richting ecopark was de toestand er erg onveilig: de hoge snelheid, de verkeersdrukte, de slechte zichtbaarheid en het tweerichtingsfietspad veroorzaakten al verscheidene ongevallen. Met de komst van een nieuw kruispunt en een volledige herinrichting van de zone Kattenbroek, werken we met dit bestuur een zwart verkeerspunt weg.

De realisatie van het kruispunt had heel wat voeten in de aarde. Een eerste voorstel met keerlussen werd – mede na protest uit de buurt – door Agentschap Wegen en Verkeer teruggetrokken. Het alternatief – een lichtengestuurd kruispunt – kon wel op voldoende draagvlak rekenen. “De afstelling van de lichten liep de eerste weken niet heel goed, met lange wachttijden als gevolg, maar daar kwam snel verbetering in,” weet Koen Lauriks. “Vandaag werkt het kruispunt zoals het moet en hebben de vele jonge fietsers die naar de achterliggende sportzone moeten eindelijk een heel veilige oversteek.”

Het volgende zwarte punt dat we aanpakken is de oversteek ter hoogte van Rubenspark en de Ter Tommenstraat. Op de gemeenteraad van juni werd daarvoor een belangrijke mijlpaal genomen: het verkavelingsplan voor de site Parkrand waarin deze oversteek als dwingende, flankerende maatregel is opgenomen.

FacebookTwitter