Gemeente maakt co-housing op site Berkenhof mogelijk

Een belangrijke doelstelling in ons bestuursakkoord en strategisch meerjarenplan was betaalbaar en alternatief wonen realiseren.

Nu de tijdelijke klasjes van AVE (bijna) zijn verhuisd naar hun nieuwe locatie, is op de site Berkenhof een uniek project mogelijk. We wensen de site te herbestemmen tot een aangename woonzone voor een co-housing project. Met Groen zijn we heel tevreden dat we met dit bestuur dit project kunnen realiseren en een eerste stap kunnen zetten naar betaalbare, alternatieve woonvormen in Edegem.

“Co-housing” is een groepswoonproject met private eenheden gecombineerd met gemeenschappelijke functies. Het project vormt ruimtelijk en architecturaal één geheel en biedt een verhoogde kans op sociale interactie. Daarnaast is cohousing een antwoord op een aantal stedenbouwkundige knelpunten in Vlaanderen: slimmer ruimtegebruik, rustige wijken, veilige speelruimte voor kinderen, compacter bouwen, meer groenbehoud en aandacht voor waterhuishouding. We bieden als gemeente geen kant- en klaar project aan, maar wil het terrein overdragen aan een geschikte kandidaat bouw- en woongroep die het co-housingproject samen met de gemeente op een duurzame manier kan uitdenken en nadien zelf kan realiseren, bewonen en beheren.

Sommigen voelen zich wat ongemakkelijk met deze manier van werken, maar wij zijn absoluut overtuigd dat we voor een geslaagd project in co-creatie met de toekomstige bewoners moeten werken aan een nieuwe invulling.

Villa Berkenhof

De kandidaten worden uitgedaagd om het historisch landhuis “Berkenhof” op de site als woning of gemeenschappelijke ruimte te integreren binnen het project. Een alternatieve invulling geven aan het gebouw in de vorm van bijvoorbeeld handel, horeca of een kantoorruimte is eveneens mogelijk. De naastliggende oude rode beuk is een beeldbepalende boom en moet behouden blijven.

Kandidatuur indienen

Kandidaten kunnen hun aanvraag tot deelname indienen tot 13 september 2017. Maximum vier gekozen kandidaten hebben vervolgens tot 6 december 2017 om een projectvoorstel in te dienen. Daaruit kiest het gemeentebestuur in januari 2018 een laureaat.

Lees hoe je een dossier indient op www.edegem.be/cohousingberkenhof.

FacebookTwitter