Pieter Van Maldereplein wordt autoluw schoolplein

Het Pieter Van Maldereplein ondergaat een volledige metamorfose. In samenspraak met de bewoners en de school kiezen we voor een woonerf, een schoolplein waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Op die manier wordt het speelpleintje aangenamer en veiliger voor de vele schoolgaande kinderen die met de fiets of te voet komen.

Op het pleintje komt er meer groen, extra fietsenstallingen en speeltoestellen. Het wordt voor de school een extra speelplaats of een aangename wachtzone als ouders hun kinderen komen ophalen. Voor de kindjes uit de buurt wordt het een fijne en veilige speelplek. Het woonerf wordt afgesloten met een verdwijnpaal die enkel te openen is door de hulpdiensten en de bewoners op het plein zelf.

Ook het voetpad in de Paul Gilsonlaan wordt heraangelegd. We reorganiseren ook het autoparkeren. Om te vermijden dat hulpdiensten of de schoolbus niet door kunnen, voeren we een systeem van geschrankt parkeren in. We pakken zo de hele schoolomgeving aan (zie plannetje hieronder).

Afgelopen maandag keurde ook de gemeenteraad de plannen goed. We starten de werken in de zomer van 2017, zodat de start van het nieuwe schooljaar optimaal en veilig kan verlopen.