Speelplein Pieter Van den Bemdenlaan krijgt make-over

De
gemeente Edegem trekt 20.000 euro uit voor de heraanleg van een
pleintje in de Pieter Van Den Bemdenlaan. Dat moet een gezellige
verblijfplaats worden voor jonge gezinnen met kinderen.

Het
speelterrein in de Pieter Van Den Bemdenlaan in de Molenveldwijk ligt
nu wat verscholen achter een hoge huizenrij. Wie niet goed oplet,
wandelt zomaar voorbij de onopvallende inkompoort. "Heel wat mensen
weten niet af van het bestaan van het pleintje", zegt de Edegemse
schepen van Jeugd Jeroen Van Laer (Groen). "Daarom willen we de
speelzone een nieuw elan geven, door ze om te vormen tot een leuke
verblijfplaats voor (groot-) ouders en jonge kinderen."

Dat wil de
gemeente doen door fruitbomen, speelheuvels en speeltuigen op het
terrein te plaatsen. "Het pleintje moet een plaats worden waar de
buurtbewoners rustig kunnen genieten", zegt Van Laer. "Voor de wat
oudere kinderen worden er uitkijkplatformen geplaatst en blijft de
betonvlakte behouden als een sportterrein voor
basket- en voetbalactiviteiten. We gaven kandidaat-leveranciers de
opdracht om iets te doen rond twee opgelegde thema's: fruitboomgaarden
en de persoon van Pieter Van Den Bemden. Die laatste was in de 16de eeuw
een bekende leerling-schilder van grootmeester Pieter-Paul Rubens."

De
buurtbewoners waren al langer vragende partij om het pleintje een
grondige make-over te geven. "Een jaar geleden organiseerden we een
bevraging om de wensen van de buurt in kaart te brengen", zegt Van Laer.
"Aangezien er veel jonge gezinnen en grootouders met kleinkinderen
wonen, besloten we ons op de jongste doelgroep te richten."

Tegen het voorjaar van 2017 moet de speelzone klaar zijn. De gemeente Edegem maakt zo'n 20.000 euro vrij voor het project.koen de beuckeleer â–