De zomer was van SPED!

De Edegemse speelpleinwerking SPED! ontving deze zomer iedere dag tussen de 60 en de 100 kinderen in Hangar 27. Dat betekent bijna een vervijfvoudiging op twee jaar tijd. Onmogelijk zonder de tomeloze inzet van een fantastische ploeg animatoren!

"In 2015 vernieuwden we de speelpleinwerking door volop te gaan voor een vaste locatie in Hangar 27 en deze uitvalsbasis om te bouwen tot een heus speelparadijs. We investeerden ook in begeleiding voor de animatoren, met een vaste jobstudent als coördinator en aanspreekpunt voor de ouders. We herdachten samen met de animatoren het speelpleinconcept, lieten ons inspireren via VDS, de koepel van speelpleinwerkingen in Vlaanderen, en kochten heel wat nieuw spelmateriaal aan. De vernieuwing werpt nu duidelijk haar vruchten af!", vertelt schepen voor jeugd Jeroen Van Laer. "Meer kinderen en jongeren uit Edegem vinden hun weg naar het speelplein. Met het aanpalende speelbos dat afgelopen lente werd gerealiseerd, heeft het speelplein nu trouwens een extra leuke troef in de onmiddellijke buurt."

Win-win met IBO De Speelclub

"De stijging is voor een stuk te verklaren doordat we kinderen uit het derde tot en met het zesde leerjaar niet langer in het IBO (Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) opvangen, maar sowieso op het speelplein. Daardoor creëren we in IBO De Speelclub extra opvangplaatsen voor de allerkleinsten. De samenwerking tussen SPED! en IBO De Speelclub tijdens de zomermaanden is een win-win. We zien de laatste jaren immers een groeiende vraag van Edegemse ouders naar vakantieopvang. We gaan nu bekijken of we deze aanpak nog verder kunnen uitbreiden".