Voluit voor een nieuwe bibliotheek in Edegem

UPDATE: Het voorontwerp van de nieuwe bib/ontmoetingscentrum werd aangepast. Lees er meer over op volgende link. Klik hier.

We gaan met Groen Edegem deze legislatuur voluit voor een nieuwe bibliotheek in Edegem. De discussie hierover sleept al bijna twintig jaar aan. De huidige bibliotheek is veel te klein, de bovenverdiepingen zijn niet toegankelijk voor andersvaliden, het gebouw is veel te duur in huur en absoluut energieverslindend. Maar altijd werd er door het vorige bestuur wel een nieuw argument gevonden om de bouw naar een volgende legislatuur te verschuiven.

We gaan deze legislatuur voluit voor een nieuwe bibliotheek in een nieuwe hedendaagse context: breder dan enkel maar boeken én met meer mogelijkheden tot verbinding met de vrijetijdsbesteding van alle Edegemnaren. Een bibliotheek centraal op de “gouden as” in hartje Edegem als schakel tussen Hof ter Linden, de Sint-Antoniuskerk, de pastorie, Huis Hellemans, het oud-gemeentehuis en het Gemeenteplein.

Op de gemeenteraad van maandag 20 juni zetten we een volgende belangrijke stap in de effectieve realisatie: de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat het kader biedt om de nieuwe bibliotheek te bouwen.

Het RUP, samen met voorontwerp van de bibliotheek, heeft heel wat reacties teweeg gebracht tijdens het afgelopen openbaar onderzoek. We dragen participatie, openheid en transparantie hoog in het vaandel. Dat dit leidt tot discussie is alleen maar een goede zaak. Het ontwerp van de nieuwe bibliotheek kan er alleen maar beter van worden. Het is ondertussen echter ook duidelijk dat we het op bepaalde punten nooit eens zullen worden met oppositie en het actiecomité tegen de bibliotheek.

Locatiekeuze

Eén van de discussiepunten is de locatiekeuze, namelijk de site tussen Huis Hellemans en sporthal Den Willecom. Voor Groen zijn er belangrijke voordelen aan de gekozen site: ze ligt centraal, er is een duidelijke link mogelijk met Huis Hellemans, de tuin van Huis Hellemans kan een duidelijkere en toegankelijkere functie krijgen, de nieuwe bibliotheek kan meer leven brengen op een plek in Edegem waar vandaag eigenlijk enkel parking is.

Zijn er ook nadelen aan deze site? Uiteraard. We bouwen immers een nieuw gebouw deels op een parking en een klein stukje tuinzone. Daarmee verliezen we een aantal parkeerplaatsen midden in het centrum en deze compenseren in de onmiddellijke buurt is niet evident. We willen echter volop inzetten op een meer duurzame mobiliteit en bezoekers en inwoners aanmoedigen om meer te kiezen om fiets of openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de auto. Het beperkte verlies van tuinzone moet gecompenseerd worden door een vergroening en meer kwalitatieve invulling van de omgeving. In een volgende fase kan ook de link met park Centrum uitgebreid en versterkt worden.

Zijn er op dit moment andere, betere locaties? Nee, en zeker niet als we effectief deze of volgende legislatuur een nieuwe bibliotheek wensen te realiseren. Het is uiteraard niet verkeerd te dromen over eigendommen van een ander, maar ook net daardoor zijn andere sites, zoals die van de post of site Beirens (tussen Strijdersstraat en Doelveldstraat) geen optie. De Post zit waar ze zit en is niet van plan om daar snel te verhuizen. De onderhandelingen rond de site Beirens waren veelbelovend maar liepen op niets uit. De financiële implicaties voor de gemeente zouden overigens niet verantwoord zijn. Het is naïef te denken dat dit vandaag anders zou zijn.

Dorpsgezicht en bouwhoogte

Gelinkt aan het vorige discussiepunt blijven vele tegenstanders verwijzen naar de aantasting van het beschermd dorpsgezicht. Vooral de bouwhoogte is daarbij problematisch. Ook de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) sprak zich al negatief uit over de bouwhoogte in het voorontwerp. Als gemeente volgen we de bezwaren en het advies van de GECORO en beperken we de hoogte in het nieuwe ontwerp tot 10,5 meter, of 1 verdieping lager dan in het voorontwerp voorzien. We doen hiermee echter niets af aan de kwaliteit van de nieuwe bibliotheek. Met 10,5m zal de bibliotheek lager zijn dan Huis Hellemans, dat 16m hoog meet. Sporthal Den Willecom meet 9,5m en de omliggende huizen tussen de 7m en 10,5m. Zal de nieuwe bibliotheek een ruimtelijke impact hebben? Uiteraard. En we hebben begrip voor de onmiddellijke buren die daar individueel de grootste impact zullen ondervinden. We nemen dan ook verschillende maatregelen om de privacy te garanderen van de buren en voorzien in nieuwe groenafwerkingen als bijkomende buffer.

Hoe moet het nu verder?

Tot nu toe is heel veel tijd en energie gestoken in de buitenkant van het gebouw. De komende weken en maanden moeten we het ontwerp van de bibliotheek verder verfijnen. Bedoeling is om na de zomer de stedenbouwkundige aanvraag concreet voor te bereiden. Hopelijk kunnen we samen dan ook opnieuw meer aandacht geven aan de vraag hoe de werking van de nieuwe bibliotheek er moet gaan uitzien. Want laten we niet vergeten waarom we deze nieuwe bibliotheek willen zetten. We willen eindelijk werk maken van een echte bibliotheek die ten volle haar “gemeenschapsvormende functie” kan uitbouwen. Een bibliotheek met verschillende, aantrekkelijke en dynamische ruimtes die plaats heeft voor doelgroepenwerking met kinderen, voor een hoek voor adolescentenliteratuur, voor activiteiten naar moeilijk bereikbare doelgroepen samen met het OCMW of specifieke Edegemse verenigingen. Een bibliotheek waar we opnieuw kunnen inzetten op een diverse en brede collectie. Een bibliotheek die wel plaats heeft voor lezingen, tentoonstellingen of eigentijdse, culturele activiteiten. Een bibliotheek waar je terecht kan om rustig bij krant en kop koffie te genieten van de tuin van Huis Hellemans. Een nieuwe bibliotheek als een knooppunt voor jeugd, sport, cultuur en vrije tijd. Een plek van ontmoeting voor alle Edegemnaren.

13 gedachten over “Voluit voor een nieuwe bibliotheek in Edegem”

 1. Blij te lezen dat het bestuur wil inzetten op duurzame mobiliteit en het gebruik van de fiets en het OV aanmoedigt i.p.v. de auto. Benieuwd hoe dat concreet zal worden gemaakt.

 2. Dat er een VTC nodig is staat buiten kijf ,maar de weg die de gemeente meerderheid nu bewandeld is niet vrij van discutie !!En die is deze dagen ook volop bezig!De grote fout zit o.a.in de gekozen architect!!Deze wist de meerderheid te overtuigen van een combinatie van bewoning en VTC in één gebouw!
  Wat niet beantwoorde aan de vraag van de wedstrijd ……waarom de 3 andere architecten geen bezwaar hebben ingediend weet ik niet !
  Wat is daar het gevolg van :dat er een woonblok in het centrum zou kunnen verrijzen op een plaats waar er geen mocht staan !!Oplossing we veranderen het RUP en huppekéa alles is opgelost !!
  Gevolg :Openbaar onderzoek levert een 400tal bezwaarschriften op ,nooit gezien in Edegem!!
  We wachten reeds lang op dat VTC ,maar dat is geen reden om snel snel is te beslissen ,dat negatief effect gaat hebben op bv.: parkeerbeleid ,verkeers(over)druk op omliggende straten,dorpszicht vervuiling!
  Ik vermoed dat dit project als een boemerang terug zal komen in GROEN zijn gezicht!

  Zeg niet dat ik u NIET verwittigd heb!
  ps :"duurzame mobiliteit" nastreven oké:maar met een druk bezochte sporthal en muziekschool en 6 extra appartemenet zonder garage vlakbij = dat een moeilijk gegeven!!

 3. Heel spijtig dat het VTC op deze locatie gepland wordt. Als we zien dat de parking aan de sporthal nu al vaak verzadigd is, wat zal het dan zijn als hier parkeerplaatsen afgenomen worden en er bewoning bij komt? En dan de parking Hof Ter Linde als alternatief nemen? Deze parking staat nog altijd ter discussie volgens mij en zal, zoals ze nu is voorgesteld,ook ten koste van groen gaan (speelwei De Link en scoutsterrein). Waarom er voor deze parking trouwens ook niet aan een andere locatie gedacht kan worden, is mij ook nog altijd een raadsel. Hopelijk is het hiervoor ook al niet te laat om mee effectief en contructief te participeren.

 4. Volledig eens met de reacties hierboven. Bovendien kiezersbedrog want ging GROEN niet voor het "Berkenhof" in zijn programma? Nooit gedacht om ooit VOOR een parking te moeten strijden maar in dit geval is het waanzin om dit project te realiseren aan zo'n drukbezochte sporthal. Na zovele jaren eindelijk in het bestuur en dan zo'n teleurstelling… Stop met ons Edegem te beschadigen en vol te bouwen en met jullie kiezers te ontgoochelen of verander jullie naam misschien in "IMMO GROEN"!!

 5. Het klopt dat we vanuit Groen "Berkenhof" vooropgesteld hebben als locatie voor de bibliotheek. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze locatie niet geschikt is (o.a. buiten het centrum gebied).

  Site Beirens heeft lang op de studietafel gelegen, maar bleek uiteindelijk niet realiseerbaar omwille van onhaalbare financiële verwachtingen van de betrokken eigenaar.

  We hebben de keuze voor de huidige site naast de sporthal grondig overwogen en willen vanuit het gemeentebestuur zo optimaal mogelijk inspelen op de vragen vanuit de omwonenden.

 6. Is dit een grap "buiten het centrum gebied"? De site "Berkenhof" is even dicht/ver van het huidige gemeentehuis/centrum als "de sporthalparking" Bovendien, als dat het enige argument pro is, lijkt me dat erg zwak. Er zijn immers zoveel meer argumenten tegen… Maar ja, heb vernomen dat er andere (bouw) plannen zijn voor "Berkenhof" …

 7. Mieke zullen we een afspraak maken voor verder gesprek? Wanneer pat het je?

 8. "Het is ondertussen echter ook duidelijk dat we het op bepaalde punten nooit eens zullen worden met oppositie en het actiecomité tegen de bibliotheek."
  Beste vrienden van Groen,
  Ik was wegens drukke werktoestanden niet aanwezig op de laatste vergadering rond het vtc. Maar zowel gesprekken met bekenden die ik tegenkom als bovenstaand citaat verontrusten me. Gaat Groen de bezorgdheid van zoveel burgers naast zich neerleggen? De voorgestelde aanpassingen schijnen geenszins de ongerustheid over alle mogelijke gevolgen weg te hebben genomen. Het actiecomité wordt alleen maar vastberadener en teleurgestelder in Groen. Ook al zijn de mandatarissen en actieve leden van Groen van een andere mening, en geloven ze dat het uiteindelijke resultaat het ongelijk zal bewijzen van de sceptici, zulk uitgebreid protest mag volgens mij niet genegeerd worden. Out of the boxdenken en samen zoeken naar gezonde alternatieven zijn toch altijd onze krachten geweest?
  Ik heb zelf jaren geijverd voor een nieuwe bib en ben daar een heel groot voorstander van. Maar op deze manier hangt er een wrang smaakje aan vast, vind ik.
  Mattie

 9. Het klopt dat er heel wat bezwaren zijn ingediend. Er waren ook heel wat terechte opmerkingen. Samen met het advies van de Gecoro heeft dat geleid tot een even nooit geziene aanpassing van een ruimtelijk uitvoeringsplan. We zijn als Groen en als bestuur absoluut niet te fier om aanpassingen te doen. We komen daarmee via een omweg eigenlijk terug tot de essentie van het wedstrijdontwerp. Een ontwerp dat mee werd gedragen door de klankbordgroep, adviesraden, Gecoro,… De discussie die echter fundamenteel blijft hangen is die van locatie en combi met wonen. Het bovenstaand artikel is een poging om context te geven en nuance te brengen op die twee punten. Maar tekst is altijd statisch, wat dat betreft hou ik liever van een persoonlijk gesprek. Mieke, ik heb al een paar keer geprobeerd om iets af te spreken. Ik blijf dus nog steeds beschikbaar om persoonlijk, face-to-face, over de nieuwe bib in discussie te gaan. Reageer gerust op mijn laatste mail. Hartelijk groet, Jeroen

 10. Greet, als buurtbewoner van de Patronaatstraat zou je normaal gezien al twee keer persoonlijk uitgenodigd moeten geweest zijn voor de workshops mbt het verhaal rond parking HTL. De derde workshop staat vanavond gepland, waar je ook voor zou moeten zijn uitgenodigd. Moest dat niet het geval zijn, laat snel iets weten. Groet, Jeroen

 11. Hoi, ik nog ne x!
  Voorlopig stilte rond het VTC,denkelijk een schijn-stilte!
  De architecten zullen aan hun ontwerp aan het werken zijn !!Voorlopig zie ik geen intenties om het VTC gebouw anders te oriënteren,te verlagen of te verplaatsen !Daarvoor is de tijdsdruk te dwingend!Het is juist "die druk" die alles vast zet!
  Laten we nu eens gaan voor een degelijk toekomst gericht dorpskernplan !
  Samen zoeken naar de zwakke en lelijke plekken in het centrum en naar mekaar luisteren en te inspireren !
  Onze kern is uniek in de verre omgeving:oud en nieuw ontmoeten mekaar daar en vragen om een mooi en lang huwelijk,waar de Edegemmenaar trots op kan zijn!
  Waar auto, fietser,rolstoelgebruiker en voetganger mekaar verdragen en dragen!
  Waar de oude Pastorie en Huis Hellemans,site oude Brouwerij,Café Volkslust,Th.Cartouche,HTL een volwaardige plaats krijgen toebedeeld!
  Zolang we daar niet aan beginnen,zal het een strijd blijven van ieder zijn gelijk!
  In afwachting van deze stap ,zet ik mijn lidmaatschap bij Groen Edegem on "HOLD"!
  Zodat ik ongebonden mee kan werken aan deze verzuchting of is het een droom!
  Denk aan dit: laat de wereld mooier achter dan je hem gekregen hebt!

 12. Jullie schrijven in dit artikel dat de hoogte maximaal 10,5 meter zal zijn… Dat klopt volgens mij niet.
  In het door jullie mee goedgekeurde RUP staat dat het bouwblok tot 11,5 meter hoog mag zijn. Waarom communiceren jullie in dit artikel dan 10,5 meter?
  Trouwens, volgens het RUP mag er nog tot 3 meter aan technische installaties bovenop dat dak. Dus visueel is daar een gebouw met toebehoren tot 14,5 meter hoog.

 13. Hoever staan ze nu met een eventuele aanpassing van het nieuwe VTC!(25/110/16) verloopt de 6àdagen om een bezwaar intdienen
  Hopelijk beslissen ze om van locatie te veranderen,zodat ons dorpszicht behouden blijft!
  Zeg nu zelf de oude kerk met een woonblok achter,
  als je van het HTL naar het dorp kijkt!
  Een globaal plan(visie) van de dorpskern zo ook wel eens mogen komen !

Reacties zijn gesloten.