Nieuw Pluysegembos langs Edegemse Beek!

Kontich krijgt er 8 hectare nieuwe natuur bij. Dat verrassende nieuws werd bekend gemaakt door Natuurpunt Oude Spoorweg, de afdeling die actief is in Duffel en Kontich. Ook Edegem profiteert hier mee van. Want één van de aangekochte gebieden ligt op de grens in de vallei van de Edegemse Beek. Onderstaand kaartje geeft al een beetje een idee over hoe Natuurpunt de inrichting zal aanpakken.

De aankopen liggen verspreid over twee gebieden. Eén van 3 ha tegen de grens van Kontich met Edegem, en een tweede, groter gebied van 5 ha tussen de Pauwhoeve en het industriegebied Blauwe Steen. Beide gebieden liggen langsheen provinciale waterlopen, Edegemse Beek en Babbelkroonbeek, én in effectieve overstromingsgebieden. Hier ligt een enorme opportuniteit om via natuurinrichting meer ruimte te geven aan water en zo nabije woonwijken te vrijwaren van wateroverlast. Daarnaast zal er in elk gebied een belangrijke bosuitbreiding gerealiseerd worden, ruim 5 ha van de totale 8 ha. De eerste aanplant is al voorzien voor dit najaar.

"Onze afdeling beheert 60 ha natuurgebied op het grondgebied van de gemeenten Duffel en Kontich. Daar komen dus 8 ha bij", zegt Wim Annaert van Natuurpunt Oude Spoorweg. "We hebben naar passende namen gezocht in samenspraak met de Koninklijke Kring voor Heemkunde Kontich. Voor het gebied tegen Edegem wordt dit 'Pluysegembos', terwijl dit tussen Waarloos en Kontich-Kazerne 'Schapenhagen' zal heten, naar het vroegere Hof Schapenhagen.

De aankoop, inrichting en bebossing van de nieuwe gebieden kost handenvol geld. "We kunnen een klein deel met eigen middelen financieren," zegt Annaert, "Maar om de financiering rond te krijgen zal de hoofdbrok van enkele honderdduizenden euro"s toch in belangrijke mate van bijvoorbeeld crowdfunding moeten komen."

Investeer mee in Pluysegembos!

Daarom start Natuurpunt Oude Spoorweg de actie BOS JE MEE? Die moet geld in de lade brengen om het project te financieren. "We rekenen op ondersteuning van verschillende overheden maar ook van lokale en milieubewuste bedrijven en burgers om die noodzakelijke natuur- en bosuitbreiding in onze regio te realiseren." besluit Annaert.

Draag je steentje bij aan het bebossen van deze nieuwe gebieden! Elke bijdrage is welkom (vanaf €40 fiscaal aftrekbaar). Storten op: BE56 2930 2120 7588 met vermelding "project 3703 – Pluysegembos". Info over de actie is te vinden op de website van de afdeling: www.natuurpuntoudespoorweg.be

Beide gebieden worden ook nieuwe schakels in trage wegen met de aanleg van nieuwe wandelpaden en plaatsing van infoborden. Het Pluysegembos biedt tevens de mogelijkheid om werk te maken van een wandel- en fietsverbinding langsheen de Edegemse Beek.

Historische eikendreef in ere Hersteld

Onderstaand plannetje geeft je een beeld van wat Natuurpunt wenst te realiseren:

Een belangrijk deel wordt bebost: van de 3,3 ha zal 80 à 85% integraal bebost worden. Uiteraard gebeurt dit met inheems en bij voorkeur autochtoon plantgoed. Langs de rand van het bos wordt een wandelpad voorzien. Men zal dan eveneens langskomen bij een aan te leggen zomereikendreef. Op de Ferrariskaart kan men exact op deze locatie al een dreef terugvinden die vanuit Edegem richting Kontich liep (zie ander kaartje). De aankoop biedt de unieke mogelijkheid een deel van deze historische dreef te herstellen en te integreren in het nieuwe bosgebied.

Wateroverlast in stroomafwaarts gelegen bewoning kan men best voorkomen door stroomopwaarts water te bufferen. Dat is bij de Edegemsebeek niet anders. Samen met de provincie Antwerpen kan men hier eenvoudig voor extra waterretentie zorgen: de bestaande centrale wintergracht kan als uitgangsbasis dienen voor bijkomende waterberging en deels overgaan in een overstroombaar vloedbos. Andere wintergrachten zullen waar nodig hersteld worden en integraal deel gaan uitmaken van het nieuw aan te planten bos. Dit alles is zeer gunstig voor de waterkwaliteit, de biodiversiteit en geeft extra structuur in het landschap. Tenslotte ligt dit perceel centraal tussen Boniverlei en Prins Boudewijnlaan. Dit biedt een opportuniteit om samen met de gemeenten Kontich en Edegem een veilige fietsverbinding aan te leggen. De logische plek voor deze fietsroute is parallel met of over de aanwezige pijpleidingenstrook.

2 gedachten over “Nieuw Pluysegembos langs Edegemse Beek!”

  1. Wat met de verbindingsweg Antwerpse stw. Expresweg waar al zo lang sprake van is ?

  2. Pieter, dit stuk natuur ligt tussen de Expressweg (N171) en de Prins Boudewijnlaan (N173). Niet tussen de Antwerpsesteenweg (N1) en de Expressweg.
    Vriendelijke groeten,
    Joost

Reacties zijn gesloten.