Extra financiële steun voor gemeentelijke onthaalouders

Onthaalouders hebben het niet gemakkelijk vandaag. Hun statuut is eerder onzeker en de verhouding tussen de financiële tegemoetkoming en de steeds strengere regelgeving (en daardoor noodzakelijke investeringen) is steeds vaker zoek. "Het dalend aantal kandidaten om nog onthaalouder te worden is daar een rechtstreeks gevolg van en dus ondernemen we als gemeente zelf actie", vertelt schepen voor gezin en kinderopvang, Jeroen Van Laer. "We hopen met deze bijkomende financiële ondersteuning niet alleen onze bestaande groep van enthousiaste onthaalouders een extra duwtje te geven, maar ook nieuwe kandidaat-onthaalouders aan te trekken. We maken hiervoor de komende drie jaar zo"n 15.000 EUR vrij."

De toelage bestaat uit een starterspremie, een werkingstoelage en een vormingstoelage. Nieuwe, beginnende onthaalouders kunnen rekenen op een starterspremie van 300 EUR. Voor alle onthaalouders voorzien we een werkingstoelage tot maximum 300 EUR per jaar. De werkingstoelage wordt berekend op het aantal gewerkte opvangdagen. Tot slot voorzien we een vormingstoelage. Per gevolgde vorming krijgt men een beperkte toelage van 15 EUR.

"Vele ouders maken heel bewust de keuze voor kinderopvang bij een gemeentelijke onthaalouder", gaat schepen Jeroen Van Laer verder, "De opvang bij onze onthaalouders is niet alleen zeer betaalbaar, ook de gezinsgerichte aanpak spreekt vele ouders aan. Onthaalouders vangen immers tot maximum 8 kindjes tegelijk op. Uit een recente rondvraag bij jonge Edegemse mama's en papa's blijkt dat de vraag naar opvang bij gemeentelijke onthaalouders vandaag groter is dan het aanbod. Met dit nieuwe toelagereglement hopen we op korte termijn bijkomende plaatsen te kunnen aanbieden. 

Edegem wordt vaak gezien als een vergrijsde gemeente, maar niets is minder waar. De laatste jaren is aantal allerjongste inwonertjes tussen de 0 en 3 jaar nog nooit zo hoog geweest. We willen ons als gemeente profileren als kindvriendelijke gemeente. Voldoende, betaalbare opvangplaatsen zijn daar een heel belangrijk onderdeel van."

Vanuit VVSG is een informatiecampagne gestart om nieuwe onthaalouders aan te trekken. Meer daarover op www.ikwordonthaalouder.be.