RUP VTC moet nieuwe bib mogelijk maken

Eén van onze speerpunten tijdens de verkiezingscampagne en in het bestuursakkoord was het realiseren van een nieuwe bibliotheek. Een bib die meer is dan boeken, een bib van de toekomst als een knooppunt van ontmoeting waar ook jeugd, cultuur en vrije tijd een prominente plek moeten krijgen.

Via de procedure van de Open Oproep werd in maart 2015 het team van Marc Koehler Architects gekozen als winnaar met een ontwerp dat niet alleen een prima vertaling maakte van het participatietraject dat er aan voorafging, maar ook een duidelijke financiële analyse maakte. Om de wensen van bestuur, Huis Hellemans, klankbordgroep en bewoners waar te maken stelde hij een ontwerp voor in combinatie met appartementen. Een techniek die bij onze Noorderburen wel vaker gebeurd, maar hier in Vlaanderen vaak juridisch niet mogelijk is.

De verkoop van de appartementen genereert een meerwaarde, maar het zorgt er ook voor dat er meer “leven” is in en omrond het nieuwe gebouw. Bovendien is het ontwerp op die manier modulair: in de toekomst zou de bib afhankelijk van de noden nog kunnen uitbreiden of kunnen nieuwe functies toegevoegd worden.

De locatie tussen tuin Huis Hellemans en sporthal Den Willecom werd heel bewust gekozen. We zochten een plek die centraal gelegen is en voor jong en oud gemakkelijk te bereiken is. Huis Hellemans doet dienst als tentoonstellingsruimte en sluit prima aan bij de functies van het toekomstige vrijetijdscentrum. Het nieuwe volume en het glazen paviljoen zullen de 19e eeuwse tuin van kunstcentrum Huis Hellemans veel meer tot zijn recht doen komen. Alle gronden zijn bovendien reeds eigendom van de gemeente.

Aanpassing RUP

Om het wedstrijdontwerp te kunnen realiseren is een wijziging van een bestaand RUP Terelst Noord noodzakelijk. Het huidige ruimtelijk uitvoeringsplan laat immers enkel de bestemming openbaar nut toe. Het is deze aanpassing die op de gemeenteraad voorligt. Vervolgens is er een wettelijk openbaar onderzoek van 60 dagen, waarbij inwoners opmerkingen kunnen formuleren. Ondertussen wordt in dialoog met de buurtbewoners het indienen van de stedenbouwkundige vergunning reeds voorbereid. Zo is er veel aandacht voor inkijk en groenvoorzieningen als buffer. De ramen en balkons van de appartementen worden bijvoorbeeld zo gepositioneerd dat er geen inkijk is in de tuinen van de buurtbewoners. Het definitieve ontwerp van de bib zelf wordt nog voorgelegd. Als alles goed gaat kunnen we dan in het najaar van 2016 de bouw starten.

100 nieuw fietsenstallingen

Een andere grote bekommernis is parkeren. Studiegroep Antea besloot in 2014 dat de huidige parkeercapaciteit volstaat om het nieuwe bib op deze locatie in te planten. Het merendeel van de bibbezoekers komt te voet of met de fiets. Daarom wordt er aan de bib een overdekte fietsenstalling voorzien van 50 plaatsen. Aan Den Willecom wordt ook een nieuwe, overdekte fietsenstalling van 50 plaatsen voorzien. De parkeercapaciteit voor wagens wordt maximaal behouden door een nieuwe intekening van het aantal beschikbare plaatsen. Een nieuw ontwerp voor dit openbaar domein moet concreet uitwijzen hoeveel parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn. Er is 250 000 à 300 000 euro budget beschikbaar voor investeringen hierin. Delva Landscape Architects zal het ontwerp concreet uittekenen.

Van schetsontwerp tot voorontwerp

Samen met de architect werkten we het winnende ontwerp verder uit tot een meer concreet schetsontwerp. Dit ontwerp bevat vijf bouwlagen: twee daarvan zijn bestemd voor de bibliotheek, personeelsruimten en vergaderruimten voor verenigingen, de drie andere zijn woonverdiepingen. Ten opzichte van het originele ontwerp is dat een bouwlaag meer, maar omdat we ook de kelderverdieping verder uitbreiden en verlagen met een meter wordt het gebouw ten opzichte van het wedstrijdontwerp eigenlijk slechts een halve verdieping hoger. In het originele ontwerp van de architect werd de bibliotheek verspreid over drie verdiepingen. Om het praktische gebruik van de bib te vereenvoudigen en om redenen van brandwetgeving is de bibliotheek in het schetsontwerp van 2016 geëvolueerd naar twee verdiepingen. Door rationeler om te gaan met vides en hoogteverschillen is de totale oppervlakte van de bibliotheek echter niet gewijzigd.

De schetsontwerpen en beelden van de nieuwe bib zijn beschikbaar op www.edegem.be/vtc.