Edegem met drie knappe praktijkvoorbeelden in inspiratiebrochure jeugd

Minister van Jeugd Sven Gatz heeft op 15 december de prijs "Jeugdgemeente van Vlaanderen 2015-2016" uitgereikt aan de gemeente Dilbeek. Met de prijs wil de minister het lokale jeugdbeleid extra in de kijker plaatsen en gemeentebesturen uitdagen om te blijven vernieuwen en verbreden in hun beleid. 38 lokale jeugdraden, waaronder Edegem, droegen hun gemeentebestuur voor, een vijfkoppige jury selecteerde vier genomineerden: Dilbeek, Landen, Leuven en Wuustwezel. Laureaat Dilbeek mag zich vanaf vandaag een jaar lang 'Jeugdgemeente van Vlaanderen' noemen en ontvangt een geldprijs van 20.000 euro.

De dossiers van de 38 kandidaat-gemeenten bevatten een schat aan informatie met waardevolle praktijkvoorbeelden. De afdeling Jeugd bundelde de 60 leukste en meest inspirerende ideeën in de brochure Kijk eens… zo doen wij dat! (pdf 4 Mb). Drie daarvan komen uit het Edegemse dossier. Schepen voor jeugd Jeroen Van Laer : "Dilbeek mag zich met recht en rede jeugdgemeente van Vlaanderen noemen het komende jaar, maar ik ben zeker ook fier met de eervolle vermelding van de jeugdraad van Edegem en enkele van de jeugdinitiatieven die we samen met hen in onze gemeente hebben genomen!"

Dit zijn de drie mooie Edegemse praktijkvoorbeelden die de inspiratiebrochure haalden:

Wilgenhutten

De provincie Antwerpen lanceerde een oproep om een buitengewoon plekje op te fleuren. In Edegem kreeg het kale grasveldje op de hoek Vrijwilligersstraat/ Onafhankelijkheidsstraat de eer om aangepakt te worden. Er werd een voorstel van ontwerp voorgelegd aan de dienst Ruimtelijke Ordening, dat ook werd besproken op de vergadering van de jeugdraad. Het ontwerp werd aangepast. De speelplek werd ingericht met een groot wilgenkasteel, een zitbank met haagjes waar enkele doorkruipgaten inzitten, enkele stroken bloemenweide en voldoende ruimte om nog een balletje te trappen. Het wilgenkasteel werd op een zaterdag gebouwd met meester Manu van de gemeentelijke bioklas, samen met kinderen uit de buurt en enkele Edegemse jeugdbewegingen. Zowel het ontwerp als de uitvoering werden mee gedragen door de doelgroep. De kinderen en jongeren vormen de fiere ambassadeurs van deze fijne speelplek. Een troosteloos grasperk ligt er nu prachtig bij en vormt een voorbeeldproject om andere plekken in Edegem aan te pakken.

Club27

Edegem kent een uitgebreid, klassiek cultureel aanbod, niet echt gericht op jongeren. Daarom richtte de jeugddienst met een enthousiaste groep vrijwilligers uit de jeugdhuizen Club27 op, een gemeentelijke concertwerking in de jeugd- en cultuurzaal Hangar 27. De ambitie is om maandelijks voor twintigers en dertigers een kwalitatief concert aan te bieden, met in het voorprogramma lokaal talent. Voor Club27 wordt Hangar 27 omgevormd tot een gezellige club voor 200 concertgangers. De eerste concerten zijn reeds achter de rug en hadden een groot succes. In de zuidrand van Antwerpen is er geen concertwerking meer. Club27 is dus voor de hele regio een belangrijke meerwaarde. Zowel het idee, als de uitvoering van Club27 zijn in belangrijke mate door de doelgroep zelf aangebracht binnen de werking van de gemeente rond Hangar 27 en Rock@Edegem. De professionele samenwerking met muziekgroepen, boekingskantoren en sponsororganisaties is een interessante leerschool voor jongeren die actief betrokken zijn bij Club27. Rekruteren loopt vooral via de jeugdhuizen. Via de gemeentelijke kanalen probeert men nieuwe jongeren aan te trekken om Club27 mee vorm te geven. De evaluatie gebeurt vooral door de stuurgroep. Het bijwonen van de stuurgroep door de Schepen van Jeugd, zorgt voor een nauw contact met de gemeente. 

Verjaardagskaart 6-jarigen

Edegemse kinderen die 6 jaar worden krijgen een verjaardagskaart toegestuurd. Met deze kaart kunnen ze op de jeugddienst gratis een grabbelpas afhalen en krijgen ze een verjaardagscadeautje. De kaart bevat ook meer uitleg over het jeugdwerkaanbod van Edegem. Vanaf de leeftijd van 6 jaar kunnen ze immers lid worden van een jeugdvereniging. Op die manier wordt er getracht de kinderen toe te leiden. De verjaardagskaart werd samen met de jeugdraad ontworpen.