Drie Eikenstraat wordt eindelijk fiets- en verkeersveiliger

De gemeenteraad van 26 oktober 2015 keurde de samenwerkingsovereenkomst goed tussen AWV, Rio-Link en de gemeente Edegem voor de vernieuwing van de Drie Eikenstraat. Een mijlpaal in de langlopende onderhandelingen om van deze belangrijke invalsweg een veilige en leefbare straat te maken. Medio 2016 start de heraanleg.

De herinrichting van de Drie Eikenstraat staat als sinds 2007 op de planning. In 2011 keurde het Vlaams Gewest de ontwerpplannen voor de straat goed. Daarna volgde een lange onderhandeling over de financiering door de verschillende partners. De verkavelaars van de verkavelingen Molenveld Zuid en Noord betalen de heraanleg ter hoogte van de verkavelingen. De gemeente Edegem betaalt de nieuwe voetpaden. Rio-Link zal het gemengd rioolsysteem ombouwen naar een gescheiden stelsel. In september 2015 werd ook een betaalbare oplossing gevonden voor de noodzakelijke aanpassing en vernieuwing van de rijweg.

De Drie Eikenstraat krijgt een gescheiden fietspad over de volledige lengte. Het kruispunt met de Ter Borchtlaan en Joe Englishlaan wordt zo heringericht dat de bewoners gemakkelijk en veilig de beide wijken van het Molenveld kunnen in- en uitrijden. Ter hoogte van de Losweg en 77ste Sint-Paulusscouts en ter hoogte van RevArte komen veilige oversteekplaatsen met middenstrook. Tot slot wordt ook het T-kruispunt met de Doornstraat veiliger gemaakt voor zwakke weggebruikers.

Al deze ingrepen zullen het veiliger maken voor de vele fietsers, voetgangers en mindervaliden die dagelijks de Drie Eikenstraat gebruiken als weg naar school, naar het  werk of naar het UZA. Midden 2016 start de heraanleg. De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen. Je zal steeds van het centrum naar het UZA kunnen blijven rijden. Voor de andere richting geldt een omleiding. Uiteraard zorgen we ervoor dat de handelaars zo goed mogelijk bereikbaar blijven.

Na de heraanleg wordt de volledige Drie Eikenstraat, samen met delen van Doornstraat en Wilrijkstraat, overigens opnieuw een gemeenteweg. Ruim een halve eeuw geleden, met de bouw van het UZA, werd de zorg voor deze straten toevertrouwd aan het Vlaams Gewest. Het toenmalige gemeentebestuur had immers de middelen niet om de bestaande kasseiwegen om te bouwen naar modern uitgeruste toegangswegen naar het UZA. Vandaag beschouwt het gewest deze lokale wegen echter niet langer van strategisch belang en worden ze na de volledige vernieuwing kosteloos terug overgedragen aan de gemeente.

3 gedachten over “Drie Eikenstraat wordt eindelijk fiets- en verkeersveiliger”

  1. Als de Drie Eikenstraat terug aan de gemeente zal overgedragen zijn dan moet in de eerste plaats de zone '50 KM' zeker doorgetrokken worden tot aan de Doornstraat. ik heb dit een drietaljaar geleden ook al eens aangekaart bij de gemeente maar die kon er niets aan doen want het is een gewestweg.

  2. Beste Herman. In het kader van het nieuw mobiliteitsplan hebben we beslist dat op de Drie Eikenstraat de maximale snelheid alvast wordt vastgelegd op 50 km/uur van het centrum tot aan Revarte.

  3. Ik zie dat de Ter Borchtlaan een ander plan heeft gekregen. Parkeren, bomen , grasperken, …
    Ik ga er vanuit dat het goedgekeurde plan vandaag vooral gaat over de heraanleg van de Drie Eikenstraat.
    En dat de definitieve inrichting van de Joe Englishlaan en Ter Borchtlaan zal bepaald worden na overleg met de bewoners?

Reacties zijn gesloten.