Groen Edegem trekt naar de wijken met fotoboek over realisaties

We zijn halfweg de legislatuur. Met Groen Edegem zijn we fier op de realisaties die dit gemeentebestuur reeds kan voorleggen en kijken we uit naar de projecten die nog in de steigers staan. Met onze campagne #groetenuitedegem gaan we de boer op en gaan we met onze collega-inwoners in dialoog: wat gaat goed, wat kan beter. Gisteren stelden we in primeur ons fotoboek voor op het zonnig terrasje van Hap Hap, met dank aan Hin voor het lekkere broodje!

"Met onze fotoboek, zowel op papier als digitaal, tonen we een greep uit al de realisaties om van Edegem een gemeente te maken waar iedereen zich thuis voelt, waar mensen zich in hun straat, in de wijk, op het plein, in het groen kunnen uitleven en elkaar ontmoeten.", legt Sien Pillot, fractieleidster voor Groen Edegem, uit. "Na drie jaar zijn er al heel wat zaken voor te leggen, van kleine projecten en aanpassingen tot meer grote en structurele veranderingen. Met een heus filmpje (zie hieronder) tonen we alvast enkele opvallende veranderingen: speelpleinwerking SPED, Hof Ter Linden natuurlijk, de speeltuin aan "t Forum, het verbindingspad tussen Hof Ter Linden en Fort 5, de concertwerking Club27, het speelbos in Fort 5 en uiteraard de nieuwe bibliotheek. Het fotoboek is nog niet af. De komende maanden en jaren vullen we verder aan.", besluit Sien Pillot.

Schepen voor o.a. jeugd en wijkwerking, Jeroen Van Laer, verduidelijkt de klemtoon op SPED, "t Forum en Club27: "Met de vernieuwde speelpleinwerking SPED werken we voor het eerst naar een doorlopend en kwalitatief vakantieaanbod voor kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar, de hele zomer lang. Een vaste locatie, Hangar 27, is de nieuwe uitvalsbasis en wordt volledig omgetoverd tot een heus speelparadijs. "t Forum blijft een zeer belangrijke ontmoetingsplek in de wijk Buizegem. Eén van de eerste speeltuintjes die we aanpakten was daarom deze aan "t Forum. Heel toepasselijk staat op de Romeinse Put sinds de lente van 2014 een groot Romeins fort en schip te pronken. De gloednieuwe concertwerking Club27 is ook volop gestart en toont meteen dat er echt wel vraag naar kwalitatieve pop- en rockconcerten is in onze regio. We startten met The Van Jets en binnenkort mag Edegem zelfs Raymond Van Het Groenewoud ontvangen.

Alle projecten in en rond Hof Ter Linden en Fort 5 mogen uiteraard niet ontbreken. Schepen Goedele Van der Spiegel, bevoegd voor deze parken, legt uit: "Na een intensief plan- en participatietraject hebben we een prachtig masterplan voor die 90 hectaren natuur- en recreatiegebied midden in onze gemeente. Stap voor stap gaan we dit masterplan nu ook uitvoeren. Hof Ter Linden wordt een echt natuur- en belevingspark. De restauratiedossiers voor o.m. de koetshuizen en het binnenplein met kasseien zijn klaar en de werken starten in november. Het eerste verbindingspad tussen Hof Ter Linden en Fort 5 werd in mei 2015 voor het eerst ingelopen en zal deftig aangelegd worden tegen mei 2016. Ook aan de westelijke zijde komt er tegen dan een wandel- en fietsverbinding. De buitenglacis van Fort 5 is officieel speelbos en krijgt binnenkort een make-over."

Eén van de andere grotere projecten deze legislatuur is natuurlijk de nieuwe bibliotheek, als spil voor ontmoeting en cultuur in Edegem. "Met ons filmpje eindigen we symbolisch op de plek waar de nieuwe bibliotheek gaat komen.", legt Koen Lauriks, gemeenteraadslid, uit. "Het is een project dat nog volop aan het groeien is, maar er zijn al belangrijke stappen in gezet. Nu de architect gekozen is, kunnen we samen volop het ontwerp verder verfijnen en uitwerken. De nieuwe bibliotheek kon natuurlijk niet ontbreken in deze eerste greep van realisaties."

Tot slot. Met de hashtag #groetenuitedegem willen we via sociale media die fierheid over onze gemeente ook echt uitdragen. "Wie goesting heeft, mag uiteraard zelf ook leuke plekjes en gebeurtenissen in onze mooie gemeente trekken en online zwieren. De leukste krijgen een plek op onze website www.groenedegem.net/fotoboek.", besluit Sien Pillot.

FacebookTwitter