Nieuwbouw Pegode uitgelezen kans voor buurtwerking Buizegem

De vzw Pegode, die mensen met een motorische beperking ondersteunt, wil de bewoners van de Buizegemwijk meer betrekken bij haar dagelijkse werking. Een voornemen dat kan rekenen op financiële steun van de provincie Antwerpen.

Edegem De vzw Pegode, die in de Edegemse Buizegemwijk momenteel vijftien mensen met een motorische beperking huisvest en ondersteunt, wil op haar Edegemse locatie een nieuwbouwcomplex bouwen. Het huidige complex is bijna dertig jaar oud en begint stabiliteitsproblemen te vertonen. Daarom wil sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning er op termijn twintig aangepaste huizen en tien andere sociale woningen neerpoten.

Pegode wil aan het nieuwbouwproject ook een belangrijke sociale dimensie toevoegen. 'Het is onze bedoeling om ook de buurtbewoners bij onze werking te betrekken', zegt projectverantwoordelijke Hanne Belmans. 'Zo willen we een polyvalente ontmoetingsruimte creëren, waar onze bewoners contact kunnen leggen met andere buurtbewoners en we willen onze dienstverlening uitbreiden naar mensen uit de buurt toe. Zo creëren we ook voor de andere bewoners van de Buizegemwijk een duidelijke meerwaarde.'

35.500 euro

De provincie Antwerpen voorziet het komende jaar een impulssubsidie van 35.500 euro om de acties rond buurtbetrokkenheid verder vorm te geven. Zo wordt onder meer een antropologe ingeschakeld. Zij zal de sociale dimensie in de wijk onderzoeken en bekijken welke ondersteuning de levenskwaliteit van de bewoners kan bevorderen. Provinciaal gedeputeerde Peter Bellens gelooft dat cohousing en buurtparticipatie een bijdrage zullen leveren aan het Edegemse gemeenschapsleven. 'Het feit dat dit project zowel oog heeft voor zichtbare als onzichtbare zorg in de wijk is heel bijzonder. We zien dit als een proefproject, waarvan de ervaringen kunnen dienen voor soortgelijke initiatieven.'

Ook de bewoners kijken ernaar uit om meer bij de buurt te worden betrokken. 'De contacten verlopen soms moeizaam', zegt Tilly Corstjens, die al 24 jaar bij Pegode verblijft. 'Ik sta altijd open voor een gesprek, maar voel dat mensen in het begin vaak een drempel moeten overwinnen.'

Edegemse steun

Schepen voor wijkwerking Jeroen Van Laer (Groen) is opgetogen over het project: "In Buizegem missen we, ondanks de aanwezigheid van wijkcentrum 't Forum, toch aansluiting bij heel wat wijkbewoners. De nieuwbouw van Pegode en de impulsubsidie van de provincie Antwerpen bieden een uitgelezen kans om op een andere manier de wijk te gaan betrekken. Een open gebouw dat zich naar de wijk richt zal spontane, kleine ontmoetingen aanmoedigen en die zijn vaak de sleutel tot meer samenhang, openheid en respect in een wijk. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar het verdere verloop van het project." Edegem steunt het project door de bouwgrond aan een symbolisch bedrag in erfpacht te geven aan de Ideale Woning.

Eén gedachte over “Nieuwbouw Pegode uitgelezen kans voor buurtwerking Buizegem”

  1. Prachtig natuurlijk: ik hoop wel dat de bouwers niet vergeten zijn dat daar (denk ik) vroeger het Edegemse stort lag.
    Met vriendelijke groeten,
    Jan Bonjean

Reacties zijn gesloten.