Fier op keuze ontwerper maar vooral ook op participatietraject

Groen Edegem is, samen met onze coalitiepartners N-VA en Open VLD, verheugd met de volgende belangrijke stap in de realisatie van een nieuwe, moderne bibliotheek: de keuze van ontwerper. Daarmee is vandaag een volgende mijlpaal genomen in één van onze speerpunten bij de lokale verkiezingen en belangrijk project voor deze bestuursploeg.

Uniek traject

Naast de keuze van ontwerper is er ook het unieke participatietraject, waar Groen zijn stempel op wist te drukken.

"Het uitgebreide participatietraject binnen de Open Oproep kwam er zeker niet zonder meer," vertelt Jeroen Van Laer, schepen voor participatie, "De procedure van de Open Oproep is immers juridisch vastgelegd en wordt streng bewaakt om juist problemen rond lekken van ontwerpen en betwistingen over auteursrechten te vermijden. Ik ben dat ook zeer dankbaar dat het team van de Vlaamse Bouwmeester uiteindelijk ingegaan is op onze argumenten om voor Edegem een uitzondering te maken. In alle opzichten is het gelopen traject een verrijking gebleken voor alle betrokkenen. Met andere woorden: als allereerste gemeente zijn we erin geslaagd om op een juridisch correcte en sluitende manier participatie te organiseren en de effectieve keuze van ontwerp door een bredere groep van mensen te laten doen dan enkel een interne jury."

Ook Mario Deputter, projectleider bij de Vlaamse Bouwmeester is positief. "Een participatief traject combineren met een de Open Oproepprocedure is een uitstekende manier van werken maar vraagt de nodige aandacht op juridisch vlak omdat de Open Oproep binnen de wetgeving overheidsopdrachten valt en er allerlei valkuilen zijn op vlak van de geheimhoudingsplicht, auteursrechten, …. De ontwerpen openbaar maken vóórdat de gunning plaatsvindt, moet dus met enige omzichtigheid gebeuren zodat geen van de betrokken partijen in een rechtsonzekere situatie terechtkomt wat kan leiden tot betwistingen. Edegem koos er resoluut voor om inwoners, gemeenteraadsleden, buren van de toekomstige bibliotheek, adviesraden, pers, schepenen, burgemeester, administratie,… op één en hetzelfde moment een voorstelling te geven en samen in dialoog te gaan over de pro"s en contra"s van elk ontwerp. We zijn oprecht gecharmeerd door de openheid die Edegem aan de dag legde in de procedure. Voor ons is dit een geslaagd experiment. In de toekomst willen we deze participatieve formule ook aan andere publieke opdrachtgevers aanbieden."

"Dat men er over nadenkt om binnen de procedure van de Open Oproep de ervaring van Edegem verder over te nemen, is natuurlijk een belangrijke erkenning", aldus schepen Jeroen Van Laer.

Krachtig signaal

De komende maanden zal er nu hard gewerkt worden om met alle betrokkenen tot een definitief ontwerp te komen. Tegen 2017 willen we de eerste boeken kunnen ontlenen in onze nieuwe, moderne bibliotheek! In het licht van de recente berichtgeving rond het afschaffen van de bibliotheekplicht bovendien een krachtig signaal dat wij als Edegems bestuur voluit gaan voor boeken en voor cultuur!

Ontwerper Marc Koehler is bovendien bereid om in team samen met de gemeente verder aan de slag te gaan om tot een definitief en gedragen ontwerp te komen voor de nieuwe bibliotheek. Het participatietraject, dat zelfs felicitaties mocht ontvangen van het team van de Vlaams Bouwmeester, is met andere woorden zeker nog niet afgelopen.