Gemeenteschool Andreas Vesalius tekent voor geweldloze communicatie en een geweldige organisatie

Op vrijdag 27 februari tekenden basisschool Andreas Vesalius uit Edegem, Middenschool en Atheneum uit Geel en de lerarenopleiding van de Karel de Grote hogeschool in Antwerpen een engagementsverklaring rond geweldloze communicatie en organisatieontwikkeling. Deze scholen werden geselecteerd om deel te nemen aan het project "Met geweldloze communicatie naar een geweldige organisatie". In 2014 gaf de provincie Antwerpen het startschot voor dit project. Daarmee wil de provincie scholen helpen om een welzijnsbeleid te realiseren en problemen bij jongeren en ziekteverzuim, stress en burn-out bij leerkrachten te voorkomen. Het komende anderhalf jaar gaan deze scholen rond dit thema aan de slag.

Eén op vier Vlamingen krijgt vroeg of laat psychische problemen. Het onderwijs deelt op verschillende manieren in de klappen. Leerkrachten scoren slecht op psychische vermoeidheid. Ze hebben het moeilijk met het evenwicht tussen werk en privé. Het jongere personeel haakt vroeg af. Daarnaast zijn ook de cijfers op het vlak van klasachterstand en vroegtijdige uitstroom van leerlingen onrustwekkend.

"Geweldloze communicatie" is een manier van communiceren waarbij partijen de eigen behoeften leren (h)erkennen en uiten op een verbindende manier. Grondlegger is de klinisch psycholoog Marshall Rosenberg die een universeel toegankelijke methodiek op de kaart wou zetten om respectvol en constructief met conflicten om te gaan.

Meer info op: www.provincieantwerpen.be