"Soms verschiet ik zelf hoever we gaan in ons participatieproces"

Komende donderdagavond 26 februari is in vele opzichten een unieke avond. Wie dan nog niet echt iets gepland heeft, kan maar beter verder lezen. Wie wel iets gepland heeft dat niet met een nieuwe bibliotheek te maken heeft eigenlijk evengoed! Donderdagavond vanaf 19u30 komen in Hangar 27 namelijk vier architectenbureaus hun concept voorstellen voor een nieuwe bibliotheek in het centrum van onze gemeente en alle aanwezigen mogen vervolgens samen mee beslissen over het winnende concept.

Omdat we ons in een behoorlijk strikt juridisch en wetgevend kader bevinden van de zogenaamde Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester, is dit zowel juridisch, participatief en politiek een unieke avond waar iedereen met een hart voor Edegem en cultuur in Edegem zeker niet mag ontbreken!

Juridisch uniek

Juridisch is dit een mijlpaal omdat we er als gemeente in geslaagd zijn om op een juridisch correcte en sluitende manier participatie te organiseren en de effectieve keuze van ontwerp door een bredere groep van mensen te laten doen dan enkel een interne jury. Het interessante aan de Open Oproep is dat het een wedstrijdformule is dat opgevolgd wordt door het team van de Vlaams Bouwmeester. Zij maken op basis van hun kennis en ervaring een eerste belangrijke selectie van architectenbureaus die dan ook effectief aan het ontwerpen gaan. Voor Edegem betekende dat er uit meer dan 100 kandidaat-ontwerpers 4 bureaus werden gekozen. Normaal gezien zouden de vier ontwerpen enkel door een interne jury worden beoordeeld. Dat open trekken is juridisch gezien niet zo simpel omdat de Open Oproep binnen de wetgeving overheidsopdrachten valt en er allerlei valkuilen zijn op vlak van betwistingen, auteursrechten, enz. De ontwerpen openbaar maken vóórdat de gunning plaatsvindt, kan immers leiden tot het "stelen" van ideeën, plots aangepaste ontwerpen tijdens besprekingen en de onderhandelingsfase, en dus rechtsonzekerheid voor de betrokken indieners. Bij de keuze van het ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis en gemeenteplein, dat ook via de Open Oproep liep, was participatie niet juridisch geregeld en leidde dat ei-zo-na ook tot eerder geschetste valkuilen. We hebben de Vlaams Bouwmeester en zijn team echter kunnen overtuigen van het belang van participatie in de keuze van het winnende concept. De procedure werd daarom aangepast.

Participatief uniek

Daarom is donderdagavond ook qua participatie een uniek moment. Normaal gezien gebeurt binnen de Open Oproep de bespreking van de vier ontwerpen en de gunning van het winnende ontwerp op één en dezelfde dag door een intern samengestelde jury. Bespreking door de interne jury en gunning werden op onze vraag uit elkaar getrokken zodat er tussentijds een klankbordgroep kan samenkomen. Dit zal de enige keer zijn dat alle kandidaat-ontwerpers hun concept ook komen voorstellen. Zelfs wij als bestuur zullen geen andere voorstelling krijgen. Inwoners, gemeenteraadsleden, buren van de toekomstige bibliotheek, adviesraden, schepenen, burgemeester, administratie,… werkelijk iedereen is wat dat betreft gelijk: op één en dezelfde moment krijgen we een voorstelling en gaan we samen in dialoog over de pro"s en con"s van elk ontwerp. Dat moet dan uitmonden in een advies naar de effectieve gunningscommissie. De uitkomst van de klankbordgroep zal cruciaal zijn en doorslaggevend in de uiteindelijk keuze van het ontwerp. Donderdag is daarom een unieke kans om mee richting te geven aan één van de belangrijkste projecten deze legislatuur.

Verschieten

Dat donderdagavond een uniek moment is, illustreert ook volgende quote van onze voorzitter van Groen Edegem, Erwin Lauriks, in een persoonlijk schrijven aan ondergetekende: "Soms verschiet ik zelf hoever we gaan in ons participatieproces…". Af en toe eens verschieten, kan geen kwaad!

Donderdagavond dus, 19u30, in Hangar 27, Parklaan 161. Iedereen welkom om mee het winnende concept te kiezen.

Uitsmijter

En vergeet ook niet woensdagavond 25 februari: want dan is het openingsavond Club27 met een uniek concert van How Town en The Bony King. Meer info daarover op www.club27edegem.be.

Origineel artikel: www.jeroenvanlaer.be.