Toer door de wijken start met Winter van Buizegem

Op 14 december gaat het gemeentebestuur van start met de toer door de wijken. Onder de titel "De Winter van Buizegem" komt het college van burgemeester en schepenen die dag naar het Sint-Goriksplein. In 2015 volgen de Lente van ‘t Molenveld, de Zomer van ‘t Centrum en Herfst van den Elsdonk. Zo komt iedere wijk één keer per jaar aan bod en is het bestuur op het einde van de legislatuur vier keer langsgekomen in iedere wijk. 

Ontmoeting met wijkbewoners over thema’s die relevant zijn voor de wijk is de klemtoon van ons bezoek. Daarom zal je tijdens de toer door de wijken een babbeltje kunnen slaan met de burgemeester of een van de schepen. Suggesties voor de wijk die hun weg nog niet vonden naar het gemeentehuis, scherpe meningen over een project in de buurt of ideëen om samen met de buurt iets te realiseren, … We willen het graag allemaal horen.

We hebben er natuurlijk ook wat extra’s aan gekoppeld. In de gemeentetent geven wijkbewoners een draai aan het reuzenrad en maken ze kans op een mooie wijkgebonden prijs. En onze communicatiedienst heeft een mooie communicatiecampagne voor onze toer door de wijken uitgewerkt. We nodigen de wijkbewoners uit met originele deurhangers, waarop je een wens voor de wijk kwijt kan. Die wensen, dromen en opmerkingen verzamelen we op 14 december in de kerstboom naast de gemeentetent. Achteraf verwerken we ze als melding.

Met dit project zet we de belofte om de Edegemnaren dichter bij het beleid te betrekken opnieuw om in de praktijk. Eerder experimenteerde we al met burgerparticipatie tijdens het project E!Ik heb een idee, waar we op zoek gingen naar input voor de opmaak van het strategisch meerjarenplan. Ook bij de opmaak van de plannen voor het nieuwe Vrijetijdscentrum, het Masterplan Hof Ter Linden/Fort 5, het nieuwe mobiliteitsplan en tal van kleinere projecten gaan we als gemeente voluit voor participatie en dialoog met haar inwoners. 

Zoals veel andere gemeenten moet Edegem voorzichtig zijn met de financiële middelen. Toch betekent dat niet dat we niet zullen investeren, want dat zou betekenen dat je niet bestuurt. Een goed idee hoeft niet altijd duur te zijn. We geloven in de creativiteit van de Edegemnaar, die we op deze manier willen prikkelen. Als bestuur moeten we niet de pretentie hebben alles beter te weten.