Edegem start met wijkbudgetten

"Uniek en totaal nieuw voor Edegem", aldus een trotse Jeroen Van Laer (Groen), schepen voor wijkwerking, over het nieuwe reglement wijkbudgetten, "Toffe buurten waar mensen elkaar kennen en samen initiatief nemen, zijn de basis van een gezellige en dynamische gemeente. Met het wijkbudget willen we spontane initiatieven aanmoedigen en betrekken we de inwoners bij het beheer van hun straat, plein of wijk."

Vanaf september 2014 kunnen Edegemnaars hun ideeën voor hun wijk of buurt ook écht gaan realiseren. Met een wijkbudget dat kan oplopen tot 10 000 euro willen we als gemeentebestuur de zelfstandigheid en de creativiteit in de wijken vergroten. 

Alle voorstellen die een duidelijk positief effect hebben op de buurt komen in aanmerking. Een film over de geschiedenis van de wijk, een drinkfonteintje, een kookboek met recepten uit de wijk, een buurtzithoek, een petanquebaan, … Het zijn slechts enkele voorbeelden van initiatieven die voor een wijkbudget in aanmerking zouden kunnen komen. Het maximale bedrag waarvoor Edegemnaars een project kunt indienen bedraagt 10 000 euro, maar dat mag ook veel minder zijn. Er is elk jaar een maximum budget: voor 2015 is dat 12 000 euro, maar tegen 2018 gaat het al over 20 000 euro.

"Bij de selectie van de initiatieven is het uitgangspunt steeds de uitgesproken meerwaarde voor de buurt. Wie een project indient moet bovendien ook een draagvlak vinden binnen de buurt door voor zijn of haar voorstel campagne te voeren.”, vertelt schepen Jeroen Van Laer, "Vaak hebben bewoners zelf een goede kijk op wat er nodig en zinvol is voor hun buurt. Daarnaast zijn bewoners vaak ook bereid om samen met andere buren verantwoordelijkheid op te nemen." 

De eerste oproep naar ideeën verschijnt in het zomernummer en septembernummer van Edegem Vandaag. Voorstellen zijn welkom tot 15 november 2014 via het papieren of online formulier. Voor ieder voorstel moeten de indieners minstens vier handtekeningen van buurtbewoners verzamelen. Vervolgens bekijkt een stuurgroep de haalbaarheid van alle voorstellen. De projectindieners van de geselecteerde projecten krijgen van 15 januari tot 15 februari 2015 de tijd om hun campagne te voeren en zo draagvlak te creëren voor hun idee. Ze moeten minstens 20 buurtbewoners overtuigen van hun idee en een buurtactiviteit organiseren om het voorstel toe te lichten. Op basis van de resultaten van die campagne worden de winnende projecten geselecteerd. Samen met de indieners van het winnende voorstellen maken we als gemeentebestuur tot slot een uitvoeringsplan op.

Maak van de zomermaanden alvast gebruik om je creativiteit te laten gaan! Meer info vind je op www.edegem.be/wijkbudget