Meer steun voor Edegemse onthaalouders

De nood aan betaalbare kinderopvang in Edegem is groot. Volgens recente cijfers van Kind en Gezin ontbreken er in Edegem 83 plaatsen om -zoals vooropgesteld in het decreet kinderopvang- minstens 50 procent van de Edegemse kinderen waarvoor een opvangbehoefte is een betaalbare opvangplaats te kunnen aanbieden.

Als gemeentebestuur willen we daarom de komende jaren ook zelf ruimten vrijmaken die voldoen aan de normen. Een eerste concreet voorbeeld is de woning in de Terelststraat 23. Dit huis is eigendom van het gemeentebestuur en wordt vanaf juli 2014 ingenomen door twee samenwerkende onthaalouders. Samen zullen zij voltijds acht kindjes kunnen opvangen.

"Onder meer door de steeds strengere voorwaarden vanuit Kind en Gezin, is het voor onze onthaalouders steeds moeilijker om opvang thuis te realiseren. De verminderde opvangcapaciteit én het dalende aantal onthaalouders zijn hiervan het levende bewijs. Om de groeiende vraag naar betaalbare kinderopvang in Edegem te kunnen beantwoorden, zijn we zelf op zoek gegaan naar leegstaande ruimten die kunnen voldoen aan de wettelijke normen", vertelt schepen voor kinderopvang Jeroen Van Laer.   

"Een initiatief van samenwerkende onthaalouders heeft als grote voordeel dat betaalbare voltijdse opvang gegarandeerd is. Dit beantwoordt aan een reële behoefte. De voorwaarde die wel stellen is dat onthaalouders samenwerken en effectief bereid zijn voltijds te werken. Twee van onze onthaalouders die aangesloten zijn bij onze dienst voor onthaalgezinnen hebben zich al geëngageerd voor dit initiatief.", aldus de schepen. 

De komende jaren gaan we verder op zoek naar ruimtes om initiatieven van samenwerkende onthaalouders op te zetten. Wie interesse heeft om onthaalouder te worden, kan contact opnemen met de dienst voor onthaalgezinnen via kinderopvang@edegem.be.