Hof Ter Linden wordt natuur- en belevingspark

Edegem gaat een natuur- en belevingspark bouwen aan het gebied tussen Fort 5 en kasteeldomein Hof ter Linden. Er worden onder meer twee fiets- en voetgangersverbindingen aangelegd en er komen tal van waterattracties. "Zo willen we toeristen aantrekken."

Sinds maart 2012 is Hof ter Linden eigendom van de gemeente Edegem, het Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur. Samen met Fort 5 vormt het een natuurgebied van 95 hectare of tien procent van de oppervlakte van Edegem. Een goed jaar geleden werd begonnen met het inspraaktraject om een toekomstplan voor het gebied op te maken. "We voorzien twee fiets- en voetgangersverbindingen van noord naar zuid door het gebied. Er komen voldoende toegangen, maar de hoofdpoorten komen aan het Kerkplein en aan Hof ter Linden. Het moet een park zijn voor de Edegemnaren, maar we mikken verder. De ganse zuidrand moet hier terecht kunnen waardoor we ook extra parkeermogelijkheden moeten creëren. Dat kan aan het Kerkplein, maar aan Hof ter Linden is het moeilijker. Momenteel zijn we in gesprek met de drie eigenaren van de grond achter de muur naast de lindendreef", zegt schepen Goedele Van der Spiegel (Groen).

Bufferbekken

Om de wateroverlast in woonwijken ten oosten van Hof ter Linden op te lossen, zal het domein het regenwater van de omgeving moeten opvangen. "Hiervoor gaan we alle beken herstellen en een bufferbekken aanleggen. Momenteel zit er 9.000 kubieke meter slib in de beken dus die capaciteit kan omhoog. Zo zal er steeds water staan in de kasteelgracht." In de natte zone van het gebied komt er onder meer een houten pad boven het water en een speelzone met touwen over het water. "Om toeristen van buiten de gemeente aan te trekken, moet je ook toeristisch en sportief iets aanbieden. Daarom wordt de bioklas een regiohuis waar de start van het bezoek kan gegeven worden. Er wordt een natuur- en landbouwleerpad aangelegd voor scholen, maar ook voor wie met de kinderen komt wandelen. We hebben verder een speelbos, een route voor joggers van vijf kilometer en een permanente barbecue voorzien. Wanneer de kinderen spelen, kunnen de ouders genieten van hun vlees op de barbecue en een glaasje. Op lange termijn is er zelfs plaats voor een kinderboerderij." De twee koetshuizen en het kasteel wachten ondertussen op een renovatiebeurt. "Hier hangt alles af van het subsidiedossier. Dat zit momenteel bij de Vlaamse overheid. Als we daar snel goedkeuring krijgen, kunnen de werken over een jaar beginnen. Het linkerkoetshuis is ideaal voor een brasserie", voegt Philippe De Backer van het Kempens Landschap er aan toe. Voor het kasteel hebben ondertussen vijf mogelijke exploitanten zich aangeboden.

Twintig jaar

De volledige uitvoering van het masterplan wordt gerekend op twintig jaar. Maar in zijn huidig budget heeft de gemeente Edegem al middelen vrijgemaakt voor het speelbos, het regiohuis, de natte speelzone, de aanleg van de parkings, de restauratie van het kasteel en koetshuizen, fiets- en voetpaden.

© 2014 De Persgroep Publishing