Zes infomomenten over nieuw reglement IBO De Speelclub

Sinds 2009 kampt het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) met aanhoudende overbezetting. Zonder maatregelen zouden we de erkenning (en subsidiëring) door Kind en Gezin verliezen. Door de aanhoudende overbezetting stond ook de kwaliteit van opvang meer en meer onder druk. Een sluiting van het IBO wilden we als bestuur absoluut voorkomen en dus werd er een nieuw huishoudelijk reglement uitgewerkt samen met de diensten, schooldirecties en Raad voor Gezin en Kinderopvang. Vanaf 1 januari 2014 is het zover en zal dit nieuwe reglement ingaan. Om alle betrokken ouders goed te informeren organiseren we op 12, 13 en 14 november verschillende infomomenten door in het Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16. Er zijn per dag twee sessies: eentje van 18u tot 19u30 en een tweede van 20u30 tot 22u.

Enkele belangrijke wijzigingen springen in het oog:

  • Vanaf 1 januari 2014 reserveer je alle opvang online. Wie geen internet of computer heeft, kan bij de bib, het gemeentehuis of de kinderopvangdienst terecht.
  • Na aanmaak van je dossier kun je reserveren met een persoonlijke inlogcode, en dit vanaf de eerste dag voorafgaand aan de opvangmaand. Bevestiging krijg je vijf werkdagen na je aanvraag. Als je geen plaats reserveert, kan je kind niet worden opgevangen.
  • Kinderen van basisschool De Link worden in de school zelf opgevangen. Ook hier moet je vooraf reserveren. Je kinderen aan school ophalen kan voortaan tot 16.45 uur.
  • Voor het toewijzen van plaatsen geldt een voorrangsregeling: eerst kinderen die in Edegem wonen, ten tweede kinderen die in Edegem naar school gaan en ten derde kinderen waarvan minstens één ouder in Edegem werkt.
  • Elk gezin krijgt vier jokers per maand om op onverwachte momenten toch opvang te voorzien of te annuleren.
  • Wie stelselmatig opvang reserveert maar niet gebruikt, riskeert een boete van 15 euro berekend per opvangmaand en per gezin bovenop de aangerekende opvanguren.

De opstart en toepassing van het huishoudelijk reglement vanaf 1 januari 2014 zal gepaard gaan met een testperiode. Alle praktische info zal tijdens deze periode verzameld worden en evaluaties worden hierop gebaseerd. De infoavonden zijn voorzien om u in te lichten hoe we deze testperiode in praktijk gaan omzetten. Wij zijn ons bewust van het feit dat deze overschakeling tijd en een goede opvolging van alle betrokken partijen zal vragen.

Voor vragen of opmerkingen over het IBO kan je terecht bij de dienst Kinderopvang en schepen voor kinderopvang Jeroen Van Laer.