Gemeentebestuur opent extra tijdelijke IBO-opvanglocatie voor de zomermaanden!

Het aantal inschrijvingen van
gezinnen die nood hebben aan IBO-opvang blijft elk jaar toenemen, zowel tijdens
het schooljaar als tijdens de zomermaanden juli en augustus. De capaciteit van
140 opvangplaatsen in het IBO tijdens vakanties en zomermaanden is de laatste
jaren ontoereikend. Ook dit jaar oversteeg de vraag vele malen het aanbod.
“Omdat heel wat ouders moeilijk of geen alternatief vinden, creĆ«ren we voor
juli en augustus 42 bijkomende opvangplaatsen”, aldus schepen voor kinderopvang
Jeroen Van Laer.

De extra opvanglocatie van IBO De Speelclub wordt georganiseerd
in het voormalige kantoorgebouw op de locatie Berkenhof, Kontichstraat 48. Dit
gebouw met ruime tuin kwam vrij in het voorjaar van 2012 toen de diensten
ruimtelijke ordening en milieu, cultuur en welzijn hun in intrek namen in het
nieuwe gemeentehuis. De opvang in de gebouwen van het Berkenhof  loopt van 1 juli tot en  met 30 augustus 2013 op weekdagen van 7 tot
19 uur en is gesloten op de feestdagen 11 en 21 juli en 15 augustus. De eerste
twee weken van augustus zal er ook actief samengewerkt worden met
speelpleinwerking SPED! op het Sterrenhof, ook in de Kontichstraat. Om dezelfde
kwaliteit te kunnen garanderen worden 6 extra halftijdse IBO-begeleiders
aangeworven.

“Sinds 2012 voorziet Kind en Gezin in een
verkorte aanvraagprocedure voor tijdelijke vakantieopvang,” verklaart schepen Van
Laer, “Het is via deze procedure dat we dit unieke aanbod kunnen doen.” Omdat
deze extra opvanglocatie een attest van toezicht van Kind en Gezin heeft,
kunnen ouders een fiscaal attest krijgen. Net zoals voor de opvang in het
Zwaluwnest en Fort 5 is reserveren voor de nieuwe locatie noodzakelijk.

Voor inlichtingen en reservaties, contacteer de kinderopvangdienst: tel: 03 289 26 50

e-mail: kinderopvang@edegem.be