Make-over voor Andreas Vesalius

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad,
maar nu komt het er toch aan: de plannen voor de nieuwbouw van Andreas Vesalius
zitten in een vergevorderd stadium en werden maandag goedgekeurd op de gemeenteraad. Binnen drie jaar zou de school er helemaal anders moeten uitzien.

Dat het heel wat moeite heeft gekost is volgens Sien Pillot, fractieleidster van Groen in de gemeenteraad en lid van de Schoolraad van Andreas Vesalius een understatement. "Het verhaal dateert al van 2009", zegt Pillot. "Vanwege de grote nood aan schoolgebouwen in Vlaanderen besloot de overheid toen om samen met de private partner Fortis Real Estate het project "Scholen van Morgen" op te richten. Zo kon het nijpend probleem collectief worden aangepakt. Aangezien de gemeenteschool nieuwe infrastructuur nodig had, heeft het vorige bestuur daarop ingetekend.

Voor de kleuterschool van Andreas Vesalius tekende de architect een prachtig ontwerp. Maar voor de lagere school stelden er zich problemen, die te maken hadden met het ingesloten karakter van de site. Aangezien er een bufferzone gerespecteerd moest worden aan de kant van de Boerenlegerstraat moest de ontwerper kiezen voor een heel grillig bouwplan, waardoor kostbare ruimte eigenlijk weinig functioneel werd ingevuld."

Dat had volgens Pillot ook anders opgelost kunnen worden. "Het vorige bestuur is nooit aan tafel gaan zitten met alle betrokken actoren, zoals de buren en de Schoolraad", stelt ze. "Daardoor is er heel veel tijd en geld verloren gegaan. Gelukkig genoeg hebben we met de nieuwe ploeg door middel van besprekingen met de eigenaars aan de bufferzone en Scholen van Morgen mogelijk een vergelijk gevonden en kunnen we nu toch in de de laatste rechte lijn dromen van een veel logischer ontwerp. Hoe het ook uitdraait, de open dialoog die we zijn gestart heeft een totaal nieuwe sfeer gebracht in dit verziekte project."

De eerste steen zal evenwel nog niet morgen worden gelegd. "Eerst moet er worden werk gemaakt van de afbraak en sanering van de schietstand en de garages in de Kontichstraat", legt de fractieleidster van Groen uit. "Vervolgens kunnen de werken aan de nieuwbouw starten in 2015. Die zullen vermoedelijk op hun beurt veertien maanden in beslag nemen."

Eens het project af is, zal het een enorme meerwaarde betekenen voor de gemeentelijke basisschool. De bestaande gebouwen zijn immers sterk verouderd. Bovendien kunnen dan de tijdelijke containerklassen, die daar ondertussen toch al bijna een halve eeuw staan, eindelijk vervangen worden.