Jeroen Van Laer vliegt er meteen in

Voor Jeroen was 14
oktober 2012 heel bijzonder. Die dag kleurden 837 Edegemnaren het bolletje achter zijn naam op de kieslijst
rood en zo werd hij voor de tweede legislatuur op rij verkozen als
gemeenteraadslid. Daar zou het echter niet bij blijven. Aangezien Groen mee in
de bestuursmeerderheid stapte werd de docent aan de Universiteit Antwerpen
benoemd tot schepen.

In zijn eerste maanden
als schepen moest Jeroen Van Laer toch wel wat wennen aan zijn nieuwe rol.
"Aangezien ik reeds zes jaar gemeenteraadslid was, heb ik toch al wat
ervaring in de Edegemse lokale politiek. Het vergt echter zeker een aanpassing.
Maar de eerste maanden zijn goed verlopen. Mijn eerste taken bestonden vooral
uit gesprekken aanknopen met de verschillende diensten en me verdiepen in de
beleidsplannen. Wat ik ook belangrijk vind is de band met de gemeentelijke
ambtenaren. Ze moesten zich na de bestuurswissel eveneens aanpassen, maar
staan echter altijd open voor onze visie."

De komende tijd  belooft het best druk te worden voor Jeroen.

"Er
staat heel wat werk op de agenda. Wat Jeugd betreft, streven we naar een
kindvriendelijke gemeente. Daarnaast is het dossier van de kinderopvang een
grote uitdaging. Dat is een van de kerntaken van de gemeente, maar de vraag
dreigt groter te worden dan het aanbod. Daarin moeten we dus ook knopen doorhakken.
Dat geldt eveneens voor de ICT-infrastructuur van de gemeente. We moeten het
huidige niveau zeker proberen te behouden. En daarbij moeten we ook streven
naar een integratie met het OCMW. Op vlak van efficiëntie is dat zeer
voordelig. Ten slotte gaan we met betrekking tot participatie de boer op met
het bestuursakkoord. Het is de bedoeling om samen met de Edegemnaren,
verenigingen en adviesraden tot een meerjarenplan te komen voor onze gemeente.
Met onze tour van de wijken willen we de Edegemnaar uitnodigen en uitdagen om
mee ideeën te geven. Zo creëren we niet alleen meer draagvlak, maar ook beter
beleid."